Akcia svetelektro.com

Ste členom stránok svetelektro.com a ste ním viac ako 3 mesiace? Výborne! Tým pádom máte u nás zľavu z každej celkovej objednávky v hodnote 2%. Ako si ju uplatniť? Jednoducho, postupujte podľa tohoto návodu:

  • Zaregistrujte sa, a pokračujte v nákupe.
  • Vyberte si požadované položky a pridajte si ich do košíka.
  • Pokračujte do pokladne a pri výbere možnosti pre platbu zvoľte "PLATBA BANKOVÝM PREVODOM".
  • Túto možnosť platby zvoľte pri prvom Vašom nákupe - kôli pripísaniu zľavy.
  • Do poznámky k objednávke uveďte Vaše užívateľské meno na stránkach svetelektro.com, a odošlite objednávku.
  • Skontrolujte si Váš email, okopírujte si číslo Vašej objednávky a kontaktujte nás cez svetelektro.com súkromnou správou, na nick "Marek1975". Do správy vložte číslo Vašej objednávky.
  • Po prijatí správy, skontrolujeme správnosť údajov a oprávnenie na zľavu, ak prebehne všetko v poriadku, odošleme Vám potvrdenie stavu a zľavy s konečnou výškou Vašej objednávky.
  • Následne budete zaradený do zákazníckej skupiny "Svetelektro.com", kde budete mať trvalú zľavu 2% z každej objednávky.

Táto akcia platí až do nášho odvolania a vyhradzujeme si plné právo pre úpravu výšky zľavy, poprípade jej zrušenie.

Elektro Lab

Informácie o doručení

Podmienky dodania tovaru

1.1 Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi, a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho.

1.2 Pri dodaní tovaru sa spotrebiteľ zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Spotrebiteľ je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.

1.3 Spotrebiteľ je informovaný o stave vybavenosti objednávky a o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie, alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 1.5 tohto článku.

1.4 Ak spotrebiteľ po doručení e-mailu s názvom „Potvrdenie objednávky“ neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

1.5 Spotrebiteľ je povinný pri prevzatí tovaru platným dokladom totožnosti preukázať svoje oprávnenie na prevzatie tovaru v zmysle objednávky a umožniť predávajúcemu zapísať si potrebné údaje, najmä, nie však výlučne, číslo dokladu totožnosti. Pokiaľ tak spotrebiteľ neurobí, predávajúci je oprávnený odoprieť vydanie tovaru. Toto oprávnenie sa vzťahuje na všetky spôsoby doručenia.

Eshop vytvoril Joostyle.com - profesionálne riešenia • Všetky práva vyhradené Elektro Lab Elektro Lab © 2018