Najnovšie produkty
Vaše recenzie
Hi, the package was delivered. Im a so happy to ge..
Bostjan Ceiger
Bol som skeptický čo sa týka "bezolova",..
Tomáš
"fajnova" vecička na čistenie plošných s..
Jaro
Za mňa rovnako spokojnosť. Ďakujem..
Ľuboš
Dobrý pomer cena/ kvalita - a hlavne to nieje žiad..
Jaro

Partnerský program

Vstup do partnerského programu je zdarma a umožňuje partnerom zarábať tým, že si umiestnia na svoju stránku odkaz na našu stránku alebo konkrétne produkty zo stránok Elektro Lab. Pokiaľ Vaši zákazníci, ako zákazníci nášho obchodného partnera, nakúpia prostredníctvom odkazov na partnerskej stránke (vašej webovej stránke), budete vy, ako obchodný partner, odmenený províziou. Štandardná provízna sadzba je v súčasnosti 5% z konečnej ceny.

Prečítajte si prosím pozorne túto dohodu pred registráciou a použitím služby Elektro Lab ako partnera. Po prihlásení s Elektro Lab do partnerského programu, dávate najavo svoj súhlas s touto dohodou a jej podmienkami.

Podmienky používania partnerského programu

Táto Dohoda o partnerskom programe (ďalej len "Dohoda") sa uskutočňuje medzi Elektro Lab a Vami, ako pobočkou spoločnosti Elektro Lab

S povolením partnera, Elektro Lab, sa zaväzujete dodržiavať termíny a podmienky obsiahnuté v tejto dohode. Prečítajte si prosím pozorne túto dohodu pred registráciou sa stať partnerom. Registráciou a prihlásením sa stávate partnerom Elektro Lab  a vyjadrujete svoj súhlas s touto dohodou a jej podmienkami.

TRVANIE ZMLUVY


Táto dohoda nadobudne platnosť od okamihu prijatia do partnerského programu a skončí, pri ukončení ktoroukoľvek stranou.
Ukončenie sa môže stať kedykoľvek, bez udania dôvodu, tým, že druhá strana podá písomnú výpoveď, alebo požiada o jej ukončenie prostredníctvom emailovej správy. Následným krokom z našej strany bude deaktivácia Vášho partnerského účtu.

MODIFIKÁCIA


S vydaním Oznámenia o zmene, alebo novej dohody na týchto stránkach, môžme zmeniť niektoré podmienky v rámci tejto dohody kedykoľvek a podľa svojho uváženia. Tieto zmeny môžu zahŕňať, okrem iného  zmeny v rozsahu ponuky,  výšky provízií, platobné a inplementačné postupy a pravidlá programu. Ak niektorá z týchto úprav bude pre Vás neprijateľná, Vašim jediným východiskom je, aby ste túto Dohodu vypovedali. Ak budete pokračovať v účasti v programe po zverejnení zmeny oznámenia alebo novej dohody, bude to považované za váš súhlas so zmenou.

Provízie
Dostanete vyššie uvedené % provízii, za predaj ako províziu z objednávok cez váš partnerský odkaz. Všetky produkty  majú rovnaké % provízie. Odmena môže byť získaná od prijatia žiadosti a partnerského oznámenia. Platby sú vykonávané, ak platby dosiahnu 100 €. Poplatky sú vyplácané vždy po dosiahnutí stanovenej výšky prostredníctvom Vami zvolenej platobnej metódy -  Prevodom na účet / PayPal. Mať platný Bankový účet a PayPal účet je nutné, pre Partnerský program. Majiteľ platobného účtu musí byť totožný s majiteľom platobného účtu, na ktorý bude vyplácana dohodnutá provízia. Všetky zvratné kontroly, platby, alebo poplatky z vrátenej objednávky môže mať za následok zrušenie partnerských provízii podľa našeho uváženia.

COOKIE


Všetky objednávky od zákazníkov z vašich webových stránok cez váš partnerský odkaz na naše stránky budú spracované provízie po dobu 30 dní. To je dĺžka cookie, stanovená našej webovej stránke.

Spracovanie objednávok


Elektro Lab je výhradne zodpovedný za spracovanie každej objednávky zo strany zákazníka na pobočku. Zákazníci, ktorí si zakúpia produkty prostredníctvom Elektro Lab sú považovaní za zákazníkov Elektro Lab.

Ceny a dostupnosť našich produktov sa môžu líšiť čas od času. Elektro Lab vždy určí cenu, ktorú platí zákazník. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akýkoľvek príkaz, ktorý nie je v súlade s našimi pravidlami, prevádzkovými postupmi a politiky. Tým pádom si vyhradzujeme plné právo na úpravu našich cien, bez povinnosti oznamovania obchodným partnerom partnerského programu.


Nevyžiadané E-MAILY


Elektro Lab v žiadnom prípade sa nepodieľa na rozosielaní masových nevyžiadaných e-mailov (tj. spam), a od všetkých partnerov očakáva, že sa drží tejto politiky. Porušenie tejto zásady bude mať za následok ukončenie tejto zmluvy a okamžité vyradenie z účasti na partnerskom programe Elektro Lab, a to bez náhrady.

UPOZORNENIE


Neposkytujeme žiadnu výslovnú ani predpokladanú záruku alebo vyhlásenie v súvislosti s Partnerským programom alebo potenciálnym zárobkom z Elektro Lab Partnerským programom. Okrem toho žiadne vyjadrenie, že prevádzka na našich stránkach, alebo pridružených stránok bude neprerušená alebo bezchybná, a my budeme zodpovední za dôsledky akéhokoľvek prerušenia alebo výpadky.* Berte prosím na vedomie, že provízia nebude vyplatená za prvú kúpu produktu Elektro Lab. Inými slovami, nie je možné kúpiť od samého seba, váš prvý nákup bude len na diskontné účely na vlastné potreby.
 

Eshop vytvoril Joostyle.com - profesionálne riešenia • Všetky práva vyhradené Elektro Lab Elektro Lab © 2019