Fórum ElektroLab.eu

#2 Sprint Layout 6.0 práca s makrami

rýchlo a efektívne
#2 Sprint Layout 6.0 práca s makrami
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  231 zobrazení
2
 0
Programy pre elektro a elektroniku

Keď začnete Sprint Layout používať prvýkrát, pravdepodobne vás prekvapí veľké množstvo dostupných makier. Nie je ich menej ako 1 238. Kde nájdete práve ten komponent, ktorý potrebujete? Našťastie môžete ľahko usporiadať makrá, ktoré často používate, v samostatnej knižnici pod svojím vlastným menom.

Poznámka na úvod

Najprv si prečítajte úvodný článok
Ak ešte nepoznáte Sprint Layout od spoločnosti Abacom, odporúčame vám, aby ste si najskôr prečítali úvodný článok o tomto programe, inak tento článok nepochopíte:

#1 Sprint Layount 6.0 návrhový systém pre PCB využitie a prehľad funkcií

Spravte poriadok v chaose

Slávny špendlík v kôpke sena
Program pre tvorbu DPS Sprint Layout sa dodáva štandardne s 1 238 hotovými komponentmi, ktoré sa nazývajú makrá. Môžete na ne kliknúť a presunúť ich na svoju DPS, nemôže to byť jednoduchšie. Je však dosť ťažké vybrať tú zložku, ktorú potrebujete z týchto viac ako tisíc makier, zhromaždených v nie menej ako 74 priečinkoch.

Nejasná štruktúra makro knižnice
Pri inštalácii programu Sprint Layout sa vytvorí priečinok s názvom Makros na vašom pevnom disku, v ktorom sú uložené všetky makrá. Tento priečinok má štyri podpriečinky:

 • SMD
 • Symboly - "Symbols"
 • THT - "Trough - Hole"
 • UŽÍVATEĽ - "User"

a v každom podpriečinku sú desiatky podpriečinkov, napríklad "SMD - LC" alebo "USE - Div". V každej z týchto podadresárov sú desiatky komponentov uložených pod jasnými názvami.

Vytvorte si vlastný priečinok
Môžte si vytvoriť svoj vlastný priečinok, do ktorého ukladáte iba tie makrá, ktoré pravidelne potrebujete, a pod vlastným pomenovaním.

Vytvorte si vlastné makrá
Dobrá voľba pre makrá, ktoré nie sú v knižnici, alebo ktoré nie je možné nájsť medzi štandardnými makrami.

Kde sú makra?
Závisí to od toho, kde máte v počítači nainštalované Sprint Layout. Našťastie sa toto miesto dá nájsť rýchlo. Spustite program Sprint Layount a prejdite do ponuky "Options - General Settings - Macro-Directory". Zobrazí sa okno ukazujúce, kde sa v počítači nachádza priečinok s makro. Pre nás je to štandartne  "C: \ Users \ Public \ Documents \ Layout60 \ Makros".

Toto okno ukazuje, kde sa makra nachádzajú na vašom počítači.

Vytvorte nový priečinok pomocou prieskumníka
Teraz otvorte Prieskumník systému Windows a vyhľadajte tento priečinok. Pri inštalácii systému Windows v inom jazyku nenájdete tento priečinok, musíte však vyhľadať výraz „C: \ Users \ Public \ Public Documents \ Layout60 \ Makros“. V priečinku "Macros" vytvorte napríklad nový podpriečinok s názvom "Moje vlastné makrá".

V tomto okne Prieskumníka Windows si vytvoríte vlastný priečinok.

Zbierajte existujúce makrá

Je to všetko o kopírovaní
Otvorte program sprintu, vytvorte novú prázdnu DPS a prejdite do ponuky "Options - Macro-Library". Teraz vidíte svoj vlastný priečinok "Moje vlastné makrá" hore v poli "Macros". Teraz môžete ľahko kopírovať existujúce makrá do svojho vlastného priečinka.

Skopírujte štandardný odpor
Nastavte mriežku DPS na 2,54 mm. Prejdite do priečinka makra "Through-Hole - TH-resistors - Standard" a otvorte "R (10 mm)". Potiahnite tento rezistor na DPS. Tento rezistor pekne sadne do mriežkových bodov mriežky 2,54 mm.

Možno niečo upraviť?
Štandardné makrá majú obrys, ktorý  je pomerne nevýrazný, a je nakreslený s hrúbkou línie iba 0,15 mm. Navyše, spájkovacie body považujeme za príliš malé. Ideálna príležitosť prispôsobiť tento odpor vašim vlastným potrebám. Kliknite na odpor, až kým nezmení farbu na fialovú. V rámčeku nižšie vľavo na paneli nástrojov môžete ľahko nastaviť hrúbku obrysu a priemer bodov a vŕtaných otvorov.

Týmto spôsobom prispôsobíte vzhľad makra odporu svojim vlastným potrebám.

A teraz do vašej vlastnej knižnice
V pravom okne "Macros" kliknite na "Moje vlastné makrá". Tento text sa zmení na modrý. Kliknite na odpor na vašej DPS, až kým nezmení farbu na fialovú. Teraz kliknite na ikonu diskety v okne makra vedľa koša. Otvorí sa známe okno Windows "Save as" a do svojej knižnice môžete zahrnúť odpor pod svojím vlastným menom, napríklad "odpor THT, 10 mm".

Odpor je teraz vo vašej vlastnej knižnici pod vlastným menom.

A teraz si vytvorme vlastné makrá

Nie všetko je k dispozícii
Napriek množstvu viac ako tisíc makier existujú komponenty, na ktoré chcete občas použiť a pre ktoré program neposkytuje hotové makrá. Sú to napríklad potenciometre, displeje, odrušovacie filtre a spínače. Teraz, keď ste sa už ako tak oboznámili s rozložením ovládacích prvkov Sprint Layount, môžme začať navrhovať vlastné makra pre tieto typy komponentov.

Vytvorte makro pre potenciometer
Z času na čas budete chcieť upevniť potenciometer priamo na vašu DPS. V štandardnej knižnici Sprint Layout neexistuje žiadne makro pre taký komponent. Takéto makro sa vytvorí pomocou nástrojov na kreslenie programu za päť minút.

Krok 1: spustenie novej DPS
Začnite s novou tlačou "File - New", nastavte rozmery DPS na šírku 40 mm a výšku 50 mm a zadajte názov DPS. Mriežka sa nastaví na 2,54 mm.

Krok 2: vytvorte spájkovacie body
Piny potenciometra sú od seba vzdialené 5 mm a sú približne 17,5 mm od stredu osi potenciometra. Aktivujte vrstvu C2 a umiestnite tri body s priemerom 3 mm a otvorom 0,7 mm do troch bodov mriežky. Nastavte štvrtú oveľa menšiu cestu o sedem riadkov nižšie, čo bude bod, do ktorého vyvŕtate otvor pre os potenciometra.

Ako prvý krok umiestnite štyri body na spodnú stranu DPS.

Krok 3: nastavenie vŕtaného otvoru 10,5 mm
Otočný potenciometer má úchyt, na ktorý je namontovaná matica so závitom M10. Aby ste mohli potenciometer v DPS osadiť, musíte do DPS vyvŕtať otvor 10,5 mm. Nechajte vrstvu C2 aktívnu a vytvorte cestu s vonkajším priemerom otvoru nastaveným na 10,5 mm. V okamihu, keď nastavíte priemer otvoru na vonkajší priemer, tak sa v strede cesty náhle objaví kríž. Cesta sa teraz stala "vyvŕtanou dierou" umiestnený presne na malý zelený stredový otvor na vrstve C2.

Krok 4: nakreslite obrysy potenciometra
Urobíte to samozrejme na vrstve S1 a na to použijete nástroje "Circle", "Track" a "Special forms":

 • Aby ste mohli pracovať presnejšie, nastavte mriežku trochu jemnejšie, napríklad na 0,635 mm.
 • Vytvorte kruh s priemerom 20,32 mm pomocou kruhu a centrujte ho okolo otvoru.
 • Vytvorte kruh s priemerom 6,35 mm, ktorý predstavuje os potenciometra, a centrujte ho okolo vyvŕtaného otvoru. Toto neuvidíte, pretože sa zhoduje s otvorom, ale je prítomné.
 • Použite 'Track' na nakreslenie základného obrázku, na ktorom sú umiestnené tri kontakty.
 • Navrhnite tri body potenciometra so značkou "Track".
 • Nakreslite šesťuholník pomocou "Special forms", ktorý by mal predstavovať maticu, pomocou ktorej pritiahnete potenciometer na DPS. Nastavte polomer na 7,0 mm.

Za pomoci "Special forms" môžete rýchlo vytvoriť hexagon ako tvar upevňovacej matice.

Krok 5: zoskupte všetky prvky
Teraz ste nakreslili všetky prvky potenciometra. Tieto prvky však ešte nie sú makro. Musíte vytvoriť skupinu prvkov. Pomocou myši, so stlačeným ľavým tlačidlom myši, nakreslite obdĺžnik okolo všetkých prvkov. Tieto sú fialové. Potom kliknite na pravé tlačidlo myši. V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť "Build Group".

Odteraz je potenciometer predstavovaný ako celok.

Krok 6: vytvorte komponent
Myšou kliknite znova na svoj dizajn a otvorte už spomenutú rozbaľovaciu ponuku. Tentoraz zvoľte "Component". Sprint Layout sa potom opýta: "
Do you want to create a component from the selected elements?", Na ktorú je odpoveď samozrejme "OK".

Krok 7: vyplňte okno "Component"
V okne, ktoré sa teraz zobrazí, musíte urobiť skutočnú súčasť svojho návrhu priradením údajov k nemu. Sprint Layout používa tieto údaje na zostavenie zoznamu dielov pre vašu DPS.

 • ID (identifier) - ID (identifikátor)

Tu musíte dielu priradiť názov, ako by ste chceli vidieť komponent v zozname komponentov, v tomto prípade "potenciometer". Tento text samozrejme umiestnite na červenú vrstvu S1 a kliknite na políčko "Visible".

 • Value - Hodnota

Zadanie hodnoty nie je možné, pretože  každý potenciometer, ktorý používate, nemá rovnakú hodnotu. Nechajte toto pole prázdne. Ak potenciometer použijete neskôr, program vás požiada o zadanie hodnoty.

 • Text Height - Výška textu

    Sem zadajte požadovanú veľkosť textu a v prípade potreby ju zmenšite.

 • Commnet - Komentár

Tu môžete zadať vysvetlivky, alebo poznámky ku komponentu.

 • Show Pick + Place Data - Zobraziť údaje o výbere + mieste

Má niečo spoločné s možnosťou ovládania strojov, ktoré automaticky umiestňujú časti na DPS "pick & place". Predpokladáme, že táto funkcia nebude pre vás dôležitá.

V tomto okne definujete svoj nový komponent.

Krok 8: pridajte komponent do svojej vlastnej makro knižnice
Nakoniec musíte do svojej  knižnice pridať nový komponent - otočný potenciometer. Prejdite na "
Options - Macro-Library" a otvorte svoju vlastnú knižnicu, pozri obrázok nižšie. Aktivujte otočný potenciometer kliknutím naň, až kým kresba nezmení farbu na fialovú. Teraz kliknite na ikonu diskety, v zozname makier a vedľa koša. V známom okne Windows "Save As" môžete teraz do svojho priečinka zahrnúť potenciometer ako "Rotačný potenciometer_1.LMK“.

Pridanie novo vytvoreného komponentu do vlastnej knižnice makier.

Príklady makier vytvorených týmto spôsobom
Aby sme vám poskytli predstavu o tom, ktoré makrá si môžete sami vytvoriť, zhromaždili sme na nasledujúcom obrázku príklady, ktoré pravidelne používame, a preto sme ich pridali do knižnice makier.

Niekoľko príkladov navrhnutých makier.

 

Čo ďalej?

V ďalšej časti si povieme čo to o súboroch "Gerber" a "Excellon" pre malosériovú výrobu.

Become a Patron!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

Webwiki ButtonSeo servis