ADS1013D, 2 x 100 MHz osciloskop o veľkosti tabletu

ADS1013D, 2 x 100 MHz osciloskop o veľkosti tabletu
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  2498 zobrazení
8
 5
Recenzie meracej techniky

ADS1013D od výrobcu Daniu je dvojkanálový digitálny osciloskop vo veľkosti bežného tabletu, ktorý má podľa výrobcu šírku pásma 100 MHz, vzorkovaciu frekvenciu 1 GSa /s a ​​cenou okolo 120€. Vychádza to ako námet na dobrý hobby osciloskop? Pozrime sa preto, v čom sú jeho klady a v čom nedostatky.

Digitálny osciloskop Daniu ADS1013D si môžte kúpiť na tomto odkaze - klikni (Banggood)

Rozsah dodávky, ceny a výrobcovia

Opäť ako je tomu zvykom tak sa model ADS1013D predáva pod rôznymi značkami, ktoré som našiel na internete ešte pred rozhodnutím o kúpe:

 • Daniu
 • FNIRSI
 • KKmoon

Ceny ponúk sú značne odlišné a to od 120€ do viac ako 200€, takže dobré vyhľadávanie sa oplatí.

Zariadenie sa dodáva v pevnej kartónovej krabici, ktorá obsahuje nasledujúce časti:

 • Osciloskop ADS1013D.
 • Dve 100 MHz 1/1 a 1/10 sondy.
 • Dva metre dlhý kábel USB na nabíjanie a prenos dát medzi osciloskopom a počítačom.
 • Sieťový napájací zdroj 5.0 V / 2 A s americkou (!) zástrčkou.
 • Malý a zle preložený, ale pomerne dobre čitateľný anglický manuál.

Skutočnosť, že nie je súčasťou dodávky žiadny Euro adaptér pre napájanie, je samozrejme obrovskou chybou a zbytočnou starosťou, ktorú si mohol predajca odpostiť, pretože takáto drobnosť stojí v Číne šesťdesiat centov!

Rozsah dodávky osciloskopu ADS1013D.

Osciloskop ADS1013D

Osciloskop je umiestnený v robustnom plastovom kryte s rozmermi 18,5 cm x 12,5 cm x 5,0 cm. Hmotnosť zariadenia je 612 gramov. Obrazovkou je 7 palcový (17,78 cm) farebný TFT LCD displej s rozlíšením 800 x 480 pixelov.
V spodnej časti je zapustená zadná podpora, ktorú môžete vyklopiť a osciloskop umiestniť na pracovný stôl v uhle 50 °. Zariadenie je napájané lítiovou batériou s kapacitou 6 000 mAh, ktorá zaručuje jeho výdrž  asi štyri hodiny po úplnom nabití. Nabíjanie úplne vybitej batérie trvá päť hodín.

Konektivita a ovládacie prvky

Všetky konektory a tlačidlo napájania sú na vrchnej strane krytu. Na fotografii nižšie vidíte zľava doprava:

 • BNC konektor pre kanál 1.
 • Kalibračný kontakt, na ktorom je prítomný obdĺžnikový signál 1 kHz (na nastavenie meracích sond).
 • BNC konektor pre kanál 2.
 • Červená LED dióda, ktorá sa rozsvieti pri nabíjaní batérie.
 • Zelená LED dióda, ktorá sa rozsvieti, keď je batéria nabitá.
 • Konektor micro-B USB na pripojenie nabíjacieho kábla.
 • Hlavný spínač zap / vyp.

Ovládacie prvky a konektory osciloskopu.

Sondy osciloskopu

Dve sondy dodané k osciloskopu sú štandardné nízkonákladové sondy, ktoré sa dodávajú s každým čínskym osciloskopom. Flexibilný kábel má dĺžku približne 120 cm. Posuvným prepínačom na sonde môžete prepínať medzi útlmom 1/1 alebo 1/10. Pomocou nastavovacej skrutky na BNC konektore môžete kapacitne kompenzovať zabudovaný atenuátor obdlžníkovým signálom 1 kHz.
Pretože má kábel dosť veľkú kapacitu, je šírka pásma v polohe 1/1 udávaná iba ako 5 MHz. Ak potrebujete merať signály s vyššími frekvenciami, radšej použite sondu v polohe 1/10. Pretože maximálna citlivosť zariadenia je iba 50 mV / diel, má to za následok to, že pri takýchto meraniach citlivosť klesne iba na 0.5 V / diel. To je samozrejme dosť nízka hodnota pre pojem  použiteľný osciloskop.

Dodané sondy sú bežného priemeru.

Špecifikácie ADS1013D

Výrobca zaručuje nasledujúce technické parametre:

 • Analógová šírka pásma: 2 x 100 MHz
 • Počet kanálov: 2
 • Vstupný odpor: 1 MΩ
 • Vstupná kapacita: neuvádza sa
 • Režim väzby: AC ~ DC
 • Maximálne napätie: 40 V (sonda 1/1), 400 V (sonda 1/10)
 • Kompenzácia sondy: 1x ~ 10x ~ 100x
 • Rozlíšenie ADC: 8 bitov
 • Vzorkovacia rýchlosť v reálnom čase: 1 GSa / s
 • Vertikálna citlivosť: 7 rozsahov, 50 mV / diel ~ 5 V / diel
 • Rozsah časovej základne: 30 rozsahov, 50 s / diel ~ 10 ns / diel
 • Čas nábehu: menej ako 3 ns
 • Presnosť merania napätia: ± 2,0%
 • Presnosť merania frekvencie: ± 0,01%
 • Rozsah pamäte: 240 kb
 • Režim spúšťania: single ~ normal ~ auto
 • Typ spúšťania: stúpajúca hrana ~ klesajúca hrana
 • FFT analýza: áno
 • Automatické nastavenie: áno
 • Režim zmrazenia priebehu: áno
 • USB rozhranie: áno, pre nabíjanie a komunikáciu s PC
 • Režim X / Y: áno (Lissajous)
 • Kurzorové merania: napätie ~ čas ~ frekvencia
 • Úložná kapacita: 1 GB (1 000 snímok obrazovky)
 • Číselné namerané údaje: 12 na kanál
 • Dotykový displej: kapacitný, kliknutie a prejdenie prstom

Práca s ADS1013D

Obrazovka osciloskopu

Obrázok nižšie zobrazuje obrazovku ADS1013D. Displej je rozdelený do štyroch zón. V hornej časti obrazovky je niekoľko farebných štvorcov, na ktoré môžete kliknúť a ktoré otvoria ponuku. Vpravo je množstvo textov v zozname príkazov, na ktoré môžete kliknúť a ktorých výsledkom bude určitá akcia. V dolnej časti obrazovky sú číselné hodnoty parametrov, ktoré ste aktivovali pre oba kanály. V časti oscilogramu na obrazovke uvidíte štyri šípky, ktoré môžete posúvať prstom hore a dole alebo tam a späť.
Pomocou ľavej žltej a modrej šípky posuňte nulovú čiaru oboch signálov nahor a nadol. Pomocou zelenej šípky vpravo definujete úroveň spustenia na jednom z dvoch signálov. Horná zelená šípka vyberie časť vzoriek uložených v pamäti, ktorá sa zobrazí na obrazovke. To je ideálne, ak ste napríklad merali jednorazový úzky pulz. Potom môžete rýchlo prechádzať celou pamäťou a hľadať tento impulz.

Pohľad na obrazovku osciloskopu.

Príprava na meranie s ADS1013D

To je veľmi ľahké. Zapnite prístroj tlačidlom hore, oba signály pripojte ku konektorom BNC a kliknite na text "AUTO SET". Potom budete počuť kliknutie niekoľkých relé a po jednej až dvoch sekundách sa oscilogramy zobrazia na obrazovke. "AUTO SET" niekedy nedokáže interpretovať obraz na obrazovke najjednoduchším spôsobom a citlivosť a / alebo časovú základňu musíte preto nastaviť ručne.

Ručné nastavenie citlivosti a časovej základne

Ručné nastavenie časovej základne je veľmi jednoduché. Kliknutím kdekoľvek v ľavej polovici obrazovky spomalíte časovú základňu, kliknutím kdekoľvek v pravej polovici obrazovky časovú základňu naopak zrýchlite. Rovnako ako väčšina lacných čínskych osciloskopov, má aj ADS1013D veľký, ale nepraktický rozsah časovej základne. Môžete si vybrať z 30 rozsahov od 50 s / diel do 10 ns / diel v známom pomere 1/2/5. Stavím sa, že sotva niekedy použijete desať najpomalších rýchlostí. Najrýchlejšie nastavenie 10 ns / div je pre osciloskop 100 MHz v skutočnosti až príliš pomalé. Ak na vstup použijete signál 100 MHz, na obrazovke sa bude stále zobrazovať trinásť periód s najrýchlejším nastavením. Podrobná štúdia signálu potom nie je možná.
Ručné nastavenie citlivosti sa mierne líši. Musíte kliknúť na text "CTRL", vpravo hore na obrazovke. Potom sa zmení obsah pravého zoznamu príkazov na obrazovke, pozri obrázok nižšie. Teraz uvidíte štyri symboly kliknutí "V +" a "V -", pomocou ktorých môžete nastaviť citlivosť oboch kanálov. Pripravený? Potom znovu kliknite na text "CTRL" a znova sa zobrazí normálny obsah zoznamu príkazov.
Pre univerzálne použiteľný osciloskop nestačí maximálna citlivosť 50 mV / diel. Ak pracujete s polohou sond 1/10, maximálna citlivosť sa stáva dokonca 0.5 V / div, čo nie je také dobré. Pre porovnanie: čokoľvek iné ako profesionálny stolný osciloskop, ako napríklad DSO5102P , alebo DSO5072P od spoločnosti Hantek, má maximálnu citlivosť 1 mV / div. V tomto okamihu dizajnéri tohto osciloskopu zjavne zaspali a nevyužili príležitosť!

Prepnutie na nastavenie citlivosti.

Základné nastavenie dvoch kanálov

Po kliknutí na tlačidlá "CH1" alebo "CH2" sa na obrazovke zobrazí okno nižšie. V tomto okne môžete definovať štyri vlastnosti týchto dvoch kanálov:

 • Open CH - Príslušný kanál je aktivovaný.
 • Open FFT - Na signál sa použije FFT analýza (oneskorené čítanie).
 • Coupling - Zobrazuje sa priame napätie prítomné na signáli (DC) alebo (AC).
 • Probe mode - Pri numerických meraniach napätia sa berie do úvahy nastavený útlm meracej sondy. Ak nastavíte testovaciu sondu do polohy 1/10, vyberte tu možnosť 10x.

Nastavenie kanálov osciloskopu.

Základné nastavenie spúšťania
Kliknutím na tlačidlo "T" môžete nastaviť spôsob spúšťania:

 • Trigg mode - Vyberá z troch štandardných režimov "auto", "normal" alebo "single". Režim automatického spúšťania je predvolený režim a môžete ho zvoliť vo väčšine prípadov. Pretože ADS1013D má veľmi málo možností nastavenia spúšťania, rozdiel medzi "automatickým" a "normálnym" režimom nie je veľmi jasný. Ak čakáte na signál, ktorý sa objaví iba raz alebo nepravidelne, vyberte režim "single". Až keď sa objaví signál, osciloskop začne vzorkovať signál.
 • Trigg edge - Spustí sa na kladnej (stúpajúcej) alebo zápornej (klesajúcej) hrane signálu.
 • trig CH - Spúšťanie na kanáli 1 alebo 2.

Možnosti spúšťania osciloskopu.

Ponuka "MEASURES"

Po kliknutí na tlačidlo "MEASURES" v pravej časti obrazovky sa na displeji zobrazí okno nižšie. V tomto menu môžete kliknúť až na dvanásť veličín, pre ktoré chcete na displeji vidieť číselnú hodnotu: VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, Freq, Duty +, Duty-, Time +, Time-, Cycle. Niektoré z týchto veličín sú dosť nepodstatné a pravdepodobne ich nikdy nebudete chcieť vidieť. Užitočné údaje sú:

 • Vrms - Efektívna hodnota napätia vo voltoch.
 • VPP -  Špičková hodnota signálu vo voltoch.
 • Frekvencia - Frekvencia signálu v hertzoch.
 • Cyklus - Perióda signálu v sekundách.
 • Duty + - Pomer zapnutia / vypnutia (pracovný cyklus) napätia v percentách. Ak poznáte "Duty +", samozrejme tiež "Duty-".

Výber číselnách údajov, ktoré môžete vidieť na obrazovke.

"Systémové nastavenia" modelu ADS1013D

Po kliknutí na modré tlačidlo "MENU" v ľavom hornom rohu sa zobrazí okno zobrazené na ľavom obrázku nižšie. Kliknutím na "System setting" otvoríte pravé okno. Päť možností v tejto podponuke je celkom jasných:

 • Screen brightness - Po kliknutí na túto možnosť sa zobrazí posuvný potenciometer, ktorý vám umožní nastaviť intenzitu obrazovky.
 • Grid brightness - Rovnaký ako vyššie, ale teraz pre intenzitu mriežky na obrazovke.
 • Always trigger 50% - Osciloskop sa spúšťa vždy na polovici hodnoty signálu zhora nadol.
 • Baseline calibration - Zaisťuje, aby vodorovná poloha dvoch šípok "1" a "2" zodpovedala 0 V.
 • X-Y mode display - Dve napätia na vstupoch sú zobrazené v súradnicovom systéme X / Y. Výsledkom sú slávne Lissajousove obrazce na obrazovke, ktoré vám umožňujú vizualizovať frekvenčný a fázový vzťah medzi oboma signálmi.

"System setting" z hlavnej ponuky.

Zobrazenie uložených obrázkov a signálov

V pravom zozname príkazov sú dve možnosti "SAVE PIC" a "SAVE WAVE". Obidve možnosti umožňujú uložiť aktuálny obrázok do pamäte osciloskopu. Statické ukladanie sa vykonáva pomocou funkcie "Picture view". Na obrazovke sa nasníma obrázok a tento obrázok sa uloží. S "Waveform view" sa vykoná uloženie na dynamické úložisko. S uloženým signálom potom môžete znova manipulovať, akoby bol prítomný na jednom zo vstupov. Môžete napríklad nastaviť citlivosť a časovú základňu na iné hodnoty, ako boli tie, ktoré boli aktívne po stlačení tlačidla "SAVE WAVE".
Pre toto úložisko je k dispozícii menej ako 1 GB pamäte, čo je v priemere asi na 1 000 obrázkov alebo signálov. Ak kliknete na možnosti "Picture view" alebo "Waweform view" v hlavnej ponuke, všetky uložené obrázky sa na obrazovkách zreteľne zobrazia miniatúrne, ako je to znázornené nižšie. V tomto príklade je do pamäte uložených päť obrázkov. Funkcia šiestich príkazov v pravom stĺpci je jasná a nevyžaduje žiadne ďalšie vysvetlenie. Kliknutím na ňu otvoríte jeden z obrázkov signálov. Potom sa vybraný obrázok znovu objaví na štandardnej obrazovke osciloskopu.

Obrazovka po vyvolaní možnosti "Picture view".

Meranie pomocou kurzorov

Pomocou možností "T CURSOR" a "V CURSOR" umiestnite do obrazu dva vertikálne a dva horizontálne kurzory, ktoré môžete posúvať prstom. Týmto spôsobom môžete napríklad presne určiť čas nábehu impulzu alebo prekročenie, ktoré je na ňom prítomné. Hodnoty času a napätia medzi kurzormi namerané softvérom sa zobrazia v poli (vľavo hore) na obrazovke.

Kurzormi zmerajte časť signálu numericky.

Pohybujte sa rýchlo / pomaly

V tejto súvislosti môže byť užitočné poukázať na to, že môžete nastaviť rýchlosť, akou obrazovka reaguje na prejdenie prstom. V hornej časti obrazovky uvidíte text "move fast". Pri tomto predvolenom nastavení sleduje obrazovka jeden po druhom pohyby prsta po displeji. Ak pohnete prstom o jeden centimeter, obrázok sa tiež posunie o jeden centimeter. Ak je to príliš rýchle, kliknite na "move fast". Text sa zmení na "move slow". Teraz obrazovka sleduje pohyby vášho prsta oveľa pomalšie, čo vám napríklad umožní presnejšie umiestniť riadky kurzora.

USB pripojenie

Pomocou tejto poslednej možnosti v hlavnej ponuke môžete kopírovať obrázky uložené v pamäti osciloskopu do počítača na ďalšie spracovanie. Pripojte ADS1013D k USB portu na vašom PC pomocou dodávaného USB kábla. V hlavnej ponuke kliknite na možnosť "USB Connection". Obrazovka sa zmení na ikonu nižšie. V programe Windows Explorer - Tento počítač,  sa osciloskop teraz zobrazuje ako "Removable drive" a všetky uložené "Pictures" nájdete ako súbory BMP. Môžete ho skopírovať na pevný disk a previesť do bežnejšieho formátu JPG. Túto možnosť môžete opustiť kliknutím na tlačidlo "On/Off" na obrázku nižšie.

ADS1013D sa stene externou pamäťovou jednotkou vášho počítača.

Elektronika v ADS1013D

Ľahko prístupná DPS

Obe časti puzdra sú spojené iba piatimi malými skrutkami. Po odstránení týchto skrutiek môžete obe časti krytu od seba odtrhnúť a zdá sa, že všetka elektronika je na jednom veľkom PCB, ktorý vyplňuje celé puzdro, pozri fotografiu nižšie. Čísla v zelených krúžkoch samozrejme nie sú na DPS, ale pridal som ich na identifikáciu čipov. Batéria je nalepená na zadnej strane krytu a je pripojená k DPS pomocou kábla. Prvá vec, ktorá vás zarazí, je, že neexistuje absolútne nič, čo by chranilo jednotlivé funkčné bloky voči interferencii. Vo väčšine digitálnych osciloskopov sú dva vstupné obvody starostlivo tienené, aby sa zabránilo zachytávaniu interferenčných signálov z digitálnej časti. To však nemusí byť potrebné pri prístroji, ktorý má citlivosť iba 50 mV / diel. Medzi PCB a displejom je však kovová tieniaca doska.

Pohľad do vnútra osciloskopu ADS1013D.

Ukladanie obrázkov na pamäťovú kartu

Prvé, čo vás zarazí, je približne v strede DPS kovový držiak na pamäťovú kartu. Tento držiak skutočne obsahuje kartu a je zrejmé, že sa dá predpokladať, že 1 000 "obrázkov", ktoré si môžete ponechať, bude uložených na tejto karte.

Identifikácia čipov

Skutočný technik v oblasti elektroniky chce prirodzene vedieť, aké čipy sa v zariadení nachádzajú. Bolo možné identifikovať väčšinu integrovaných obvodov, pozrite si čísla v zelených krúžkoch:

 1. Dva kusy TP4058 od spoločnosti NanJing Top Power ASIC Corp. ovládajú nabíjanie lítium-iónovej batérie. Jeden čip je schopný dodať nabíjací prúd 600 mA.
 2. SPX29302T5 od spoločnosti Sipex, ide o stabilizátor napätia s nízkym poklesom napätia 5 V ~ 3 A.
 3. AMS1117 je stabilizátor napätia s nízkym poklesom napätia 3,3 V ~ 1 A.
 4. TPS61040, jedná sa o zosilňovač, ktorý pravdepodobne dodáva napätie pre displej.
 5. Bohužiaľ kód na tomto čipe nemožno dešifrovať.
 6. Jedná sa o procesor F1C100S, procesor ARM9 najnovšej generácie od spoločnosti Allwinner Tech. Zvláštnosťou je, že podľa údajového listu je tento procesor určený pre video a audio procesor.
 7. Cyclone IV od spoločnosti Altera, FPGA alebo programovateľné hradlové pole. Takýto obvod pozostáva z tisícov programovateľných logických komponentov. Môžu byť naprogramované ako logické funkcie ako AND, XOR a tak ďalej.
 8. Dva ADC typu AD9288, ktoré vzorkujú dva analógové vstupné signály. Každý čip obsahuje dva identické 8 bitové široké ADC s maximálnou vzorkovacou frekvenciou 100 MSa / s. Je ťažké vidieť, ako je možné pomocou takýchto čipov dosiahnuť vzorkovaciu rýchlosť v reálnom čase 1 GSa / s, ako tvrdí výrobca. Hardvérová vzorkovacia frekvencia je pravdepodobne oveľa nižšia a algoritmus nadmerného vzorkovania sa uplatňuje prostredníctvom softvéru. To nie je výnimočné, väčšina digitálnych osciloskopov používa tieto druhy trikov, aby mohla do špecifikácií zahrnúť zaujímavé čísla. Nenazývajte to však v reálnom čase!
 9. Jedná sa o 16 Mb flash pamäť typu W25Q16 od Winbond. Je pravdepodobné, že obsahuje firmvér osciloskopu. Napravo od tohto čipu je niekoľko padov, do ktorých môžete nepochybne nainštalovať programovací konektor.
 10. Dva kusy BU4317G-TR od spoločnosti Rohm Semiconductor. Jedná sa o detektory napätia, ktoré pravdepodobne hrajú úlohu pri zisťovaní úrovne napätia na vstupoch a prostredníctvom firmvéru riadia 2 x 3 relé (biele komponenty) vo vstupných atenuátoroch.

ADS1013D v teste

Dĺžka používania

Podľa špecifikácií môžete pri plnom nabití batérie pracovať štyri hodiny. V praxi je to však ešte oveľa viac. Batéria bola nabíjaná až kým sa nerozsvietila zelená LED. Potom sa nabíjačka odpojila a osciloskop sa nepretržite používal. Iba po šiestich hodinách a štyridsiatich minútach sa ADS1013D náhle zastavil (zdochol).

Rušivé vyžarovanie

Pretože sa s tienením urobilo málo, bol sme zvedavý na možné žiarenie z vysokofrekvenčných interferenčných signálov. Pri otvorených obidvoch vstupoch sú obidve citlivosti nastavené na 50 mV / diel. Na obrazovke sú znázornené dve priame čiary bez akýchkoľvek interferenčných impulzov, čo je  podľa mňa viac než zarážajúce.

Šírka pásma

Podľa špecifikácií výrobcu je analógová šírka pásma 2 x 100 MHz. Táto špecifikácia je však predmetom rôznych špekulácií, ale bez poskytnutia akýchkoľvek dôkazov. Testoval som teda túto dôležitú špecifikáciu pomocou sínusového signálu z generátora. Poskytuje konštantný signál v rozmedzí ± 1 dB až 100 MHz. Osciloskop dostal sínusovú vlnu 10 MHz a označené sú pozitívne a negatívne vrcholy signálu na obrazovke pomocou dvoch vodorovných kurzorov, ktoré sú na obrázkoch nižšie zobrazené zelenou farbou. Potom bola frekvencia zvýšená na 25 MHz, 50 MHz a 100 MHz. Z obrázkov nasnímaných na obrazovke vidíte, ako sa amplitúda signálu na obrazovke pomerne rýchlo znižuje. Takže neexistuje žiadna šírka pásma 100 MHz! Ak je šírka pásma osciloskopu definovaná ako frekvencia, pri ktorej sa amplitúda znížila o 3 dB, potom bude skutočná šírka pásma ADS1013D niekde okolo 20 MHz.
Mimochodom, je zarážajúce, že sínusové signály sú veľmi pekne zobrazené na obrazovke bez väčších problémov s neslávne známymi kvantizačnými artefaktmi. 100 MHz signál, aj keď je veľmi tlmený, je stále ľahko interpretovateľný a má krásny tvar.

Presnosť meraní frekvencie

Z fotografie vyššie môžete s určitým úsilím tiež prečítať, ako dobre ADS1013D meria frekvenciu ponúkaného signálu. Tomu nemožno nič vytknúť, dokonca aj frekvencia malého 100 MHz signálu je zobrazená ako "Freq: 100MHz". Je potrebné poznamenať, že frekvencia je zobrazená iba s tromi číslicami. Zadaná presnosť ± 0,01% je preto skutočnou hodnotou.

Presnosť meraní striedavého napätia

ADS1013D je schopný merať efektívnu hodnotu striedavého napätia so špecifikovanou presnosťou ± 2,0%. Kontrola tohoto merania prebehla aplikovaním sínusových signálov s frekvenciou 1 kHz a s presne nastavenou efektívnou hodnotou na vstup osciloskopu. Prostredníctvom "AUTO SET" určilo zariadenie najlepšie nastavenie pre každé meranie. Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Testovaný exemplár teda nie vždy zodpovedá stanovenej presnosti.
Prepnutie tvaru signálu zo sínusového na obdĺžnik alebo na trojuholníkový sa málo mení v efektívnej hodnote zobrazenej osciloskopom. Takže to je vynikajúce!

Vstupné napätie

Namerané napätie
20.00 mV 20.00 mV
50.00 mV 51.00 mV
100.0 mV 103.0 mV
200.0 mV 207.0 mV
500.0 mV 500.0 mV
1.000 V 1.000 V
2.000 V 2.020 V
5.000 V 5.050 V

 

Zobrazenie signálu obdĺžnika

Aby sa pozrelo aj na "zub" otestovalo sa zobrazovanie pulzného napätia, pre porovnanie -  Hantek DSO5102P a ADS1013D signál TTL s frekvenciou 5 MHz. Tieto dva výsledky môžete vidieť na obrázku nižšie. Je zrejmé, že ADS1013D má oveľa horší čas nábehu ako DSO5102P.

Stanovenie času nábehu

Neverím v udávaný čas nábehu maximálne 3 ns. Na potvrdenie tohto podozrenia boli do oboch osciloskopov privedené veľmi rýchle impulzy a pomocou horizontálnych a vertikálnych kurzorov sa zmerali časy nábehu impulzu. Na oscilograme nižšie vidíte výsledok pre ADS1013D. Čas nábehu bol nameraný ako približne 21,2 ns. Pre porovnanie, rovnaké meranie s DSO5102P poskytlo hodnotu približne 3,9 ns!

Meranie času nábehu.

Spúšťanie na úzkych impulzoch

Dôležitou vlastnosťou osciloskopu je miera, do akej je prístroj schopný spustiť na úzke impulzy. Preto bol vygenerovavaný veľmi úzky impulz s frekvenciou 100 kHz a pracovným cyklom iba 1%. Na fotografii nižšie vidíte obrázok na DSO5102P vľavo a rovnaký pulz na ADS1013D na pravej strane. Tento osciloskop preto vynikajúco spúšťa také úzke impulzy! Je pravda, že numerické merania napätia a frekvencie však zlyhávajú.

Rýchla Fourierova transformácia

Všetky digitálne osciloskopy, od najlacnejších po najdrahšie, majú schopnosť vykonávať FFT analýzu vstupného signálu. Softvér potom preskúma, z ktorých harmonických frekvencií sa skladá vstupný signál a aké sú pomery vzájomných amplitúd medzi týmito harmonickými. Výsledky sú uvedené v grafoch. Pri všetkých lacných osciloskopoch je však  táto vlastnosť úplne zbytočná a ADS1013D samozrejme nie je výnimkou. V oscilograme nižšie som umiestnil FFT analýzu 1 kHz obdĺžnikovej vlny na obrazovku. Fialovú FFT analýzu nemožno pohybovať po obrazovke, ani ju nemožno zväčšiť ani zmenšiť. Navyše chýbajú váhy, takže neviete, čo vidíte. Skrátka úplne zbytočná funkcia bez akejkoľvek praktickej aplikácie.

Zobrazenie režimu X-Y

V tomto režime si musíte predstaviť obrazovku ako súradnicový systém so zvislou osou a vodorovnou osou. Prvý kanál ovláda horizontálnu os x, druhý kanál vertikálnu os y. Ak na obidva vstupy dáte dve jednosmerné napätia, na obrazovke sa zobrazí jeden bod so súradnicami x a y danými napätiami na oboch vstupoch.
Ak na obidva vstupy použijete sínusové napätia rovnakej frekvencie, na obrazovku sa zapíšu čiary, kruhy a elipsy. Tvar týchto čísel závisí nielen od veľkosti sínusových napätí, ale aj od ich fázového vzťahu.
Ak na oba vstupy použijete sínusové napätia s rôznymi frekvenciami, na obrazovku sa zapíšu všetky druhy komplikovaných tvarov.
Tvary, ktoré sa objavujú na obrazovke, sa po Julesovi Antoine Lissajousovi (1822-1880) nazývajú "Lissajous Figures". Tieto údaje získal tým, že nechal svetlo odrážať postupne cez dve zrkadlá, ktoré boli pripevnené k dvom ladičkám v pravom uhle k sebe.
ADS1013D funguje skvele aj v tomto režime, čo dokazuje oscilogram uvedený nižšie. Elipsa dokazuje, že obidva signály majú rovnakú frekvenciu, v tomto príklade 1.230 kHz.

Verdikt k ADS1013D

Je zrejmé, že zariadenie nespĺňa niektoré zo špecifikácií. Namerané alebo vypočítané hodnoty šírky pásma, času nábehu a rýchlosti vzorkovania sú oveľa horšie, ako je uvedené. Hodnoty citlivosti (50 mV / diel) a časovej základne (10 ns / diel) sú v skutočnosti príliš vysoké a príliš nízke pre univerzálny osciloskop, ktorý sa musí používať pre všetky úlohy merania v laboratóriu.

Potrebuje však hobby elektronik šírku pásma 100 MHz a dobu nábehu 3 ns? Nie, absolútne nie! Pre fanúšikov elektroniky, ktorí nie sú ochotní minúť niekoľko stoviek eur za plnohodnotný stolný osciloskop, je ADS1013D vynikajúcou použiteľnou alternatívou, ktorá zvládne s 95% meracích úloh. Aj servisní technik, ktorý nechce nosiť so sebou veľké a drahé zariadenie určite ocení malé rozmery, nízku cenu a výkon batérie tohto šikovného osciloskopu, nakoľko je tento osciloskop určite dobrou alternatívou voči USB osciloskopom, alebo "vreckovým osciloskopom" , ktoré sa na osciloskop iba hrajú.

Digitálny osciloskop Daniu ADS1013D si môžte kúpiť na tomto odkaze - klikni (Banggood)

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 200.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Eduard Beňo pred 8 mesiacmi

Zdravím všetkých!
Pekný popis. Mám jednu otázku. Chcel som uložiť a pozrieť zhotovený obrázok, ale W10 hlási, že zariadenie nepozná. Vie niekto ako na to? Vopred ďakujem.

Elektrolab pred 8 mesiacmi

Zdravím, Eduard. V časti "Settings" sú voľby pre aktiváciu USB.

USB pripojenie

Pomocou tejto poslednej možnosti v hlavnej ponuke môžete kopírovať obrázky uložené v pamäti osciloskopu do počítača na ďalšie spracovanie. Pripojte ADS1013D k USB portu na vašom PC pomocou dodávaného USB kábla. V hlavnej ponuke kliknite na možnosť "USB Connection". Obrazovka sa zmení na ikonu nižšie. V programe Windows Explorer - Tento počítač, sa osciloskop teraz zobrazuje ako "Removable drive" a všetky uložené "Pictures" nájdete ako súbory BMP. Môžete ho skopírovať na pevný disk a previesť do bežnejšieho formátu JPG. Túto možnosť môžete opustiť kliknutím na tlačidlo "On/Off" na obrázku nižšie.

Eduard Beňo pred 8 mesiacmi

Funguje to až po pripojenie k PC, kde nahlási, že zariadenie nebolo rozpoznané, takže sa nič nedá zobraziť. Podarilo sa to niekomu rozchodiť? Prípadne nejaká rada ako na to? Nemá niekto vhodný driver? Nefunguje to ani vo W7, ani vo W10.

Eduard Beňo pred 8 mesiacmi

Takže nakoniec som to skúšal na troch PC, ale len na jednom sa mi podarilo zistiť prihlásenie ako disk D: F1C1005 XiaoTauQi disk. Avšak pri pokuse otvoriť v TC píše, že sa jednotka nenašla, pri pokuse otvoriť v Win. Exploreri zase píše: vložte disk do jednotky G:. Ešte nejaké ďalšie blbosti, ale nič sa nedá otvoriť. Na ostatných PC píše, že sa jedná o neznáme zariadenie. Má niekto nejaký nápad?

Elektrolab pred 8 mesiacmi

Zdravím, odpovedal som cez fórum.

Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button