Fórum
Prihláste sa k svojmu účtu, pokiaľ ho máte. Alebo kliknite tu pokiaľ ho ešte nemáte a prajete si ho vytvoriť - je to jednoduché a získate mnoho výhod.

Aké je označenie elektrických a optických káblov vo vzťahu k reakcii na oheň?

Aké je označenie elektrických a optických káblov vo vzťahu k reakcii na oheň?

Označovanie elektrických a optických káblov vo vzťahu k reakcii na oheň.

Základná klasifikácia

Trieda reakcie na oheň Horľavosť Požiarne riziko Poznámka*
Aca nehorľavá trieda bez rizika Špeciálne káble s minerálnou izoláciou skúšané na úrovne vlastností podľa príslušných noriem a posudzované notifikovanou osobou.
B1ca horľavé triedy s rôznymi úrovňami uvoľňovania tepla, tvorby dymu a šírenia plameňa veľmi nízke Špeciálne káble s plastovými izoláciami skúšané na úrovne vlastností podľa príslušných noriem a posudzované notifikovanou osobou.
B2ca horľavé triedy s rôznymi úrovňami uvoľňovania tepla, tvorby dymu a šírenia plameňa nízke Káble s plastovými izoláciami skúšané na úrovne vlastností podľa príslušných noriem a posudzované notifikovanou osobou (okrem triedy Dca, u ktorej postačuje vykonanie skúšok notifikovaným skúšobným laboratóriom).
Cca horľavé triedy s rôznymi úrovňami uvoľňovania tepla, tvorby dymu a šírenia plameňa stredné Káble s plastovými izoláciami skúšané na úrovne vlastností podľa príslušných noriem a posudzované notifikovanou osobou (okrem triedy Dca, u ktorej postačuje vykonanie skúšok notifikovaným skúšobným laboratóriom).
Dca horľavé triedy s rôznymi úrovňami uvoľňovania tepla, tvorby dymu a šírenia plameňa zvýšené Káble s plastovými izoláciami skúšané na úrovne vlastností podľa príslušných noriem a posudzované notifikovanou osobou (okrem triedy Dca, u ktorej postačuje vykonanie skúšok notifikovaným skúšobným laboratóriom).
E2ca horľavé triedy s rôznymi úrovňami šírenia plameňa vysoké Káble s plastovými izoláciami skúšané len na odolnosť voči šíreniu plameňa notifikovaným skúšobným laboratóriom.
F2ca horľavé triedy s rôznymi úrovňami šírenia plameňa vysoké Káble s plastovými izoláciami skúšané výrobcom len na odolnosť voči šíreniu plameňa (ide o káble, ktoré nevyhoveli skúške na šírenie plameňa).

*U všetkých tried reakcie na oheň musí výrobca vypracovať tzv. Vyhlásenie o parametroch.

Doplnková klasifikácia

Horiace kvapky a častice Popis vlastností
d0 žiadne horiace kvapky a častice
d1 žiadne horiace kvapky a častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 sekúnd
d2 nevyhovujúca d0 ani d1

*V platných právnych a technických predpisoch SR a súvisiacich normách sa požadujú k triede reakcie na oheň B2ca doplnkové klasifikácie - s1, a1, d1.

Tvorba dymu Popis vlastností
s1 (s1a & s1b) veľmi nízka tvorba dymu (optická priepustnosť dymu s1a ≥ 80%, 80% ≥ s1b ≥ 60%)
s2 nízka tvorba dymu
s3 nevyhovujúca s1 ani s2

*V platných právnych a technických predpisoch SR a súvisiacich normách sa požadujú k triede reakcie na oheň B2ca doplnkové klasifikácie - s1, a1, d1.

Kyslosť a vodivosť splodín (znížený obsah halogénov) Popis vlastností
a1 vodivosť < 2,5 mS/mm a pH > 4,3
a2 vodivosť < 10 mS/mm a pH > 4,3
a3 nevyhovujúca a1 ani a2

*V platných právnych a technických predpisoch SR a súvisiacich normách sa požadujú k triede reakcie na oheň B2ca doplnkové klasifikácie - s1, a1, d1. Zaužívaný termín bezhalogénový nie je správny, pretože ide len o znížený obsah halogénov.

      

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.
Webwiki Button Seo servis Diallix.net VN-Experimenty