Ako správne nakladať s poškodenými Lithium-Ion batériami

Ako správne nakladať s poškodenými Lithium-Ion batériami
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  805 zobrazení
4
 0
Batérie a akumulátory

Realita je taká, že nehody sa stávajú. Lítium-iónové batérie sa môžu poškodiť aj bez cudzieho zavinenia, či už vám spadli pri vyberaní, poškodili ste ich pri bodovaní, alebo boli chybné už pri prevzatí od predajcu.  Ak pripisujeme vinu niekomu, alebo niečomu alebo nie, dôležité je vždy vedieť, ako rozpoznať poškodené batérie a ako s nimi správne a najmä bezpečne nakladať pri ich likvidácii, čo sa týka najmä poškodených lítium-iónových batérií. Aby ste si nevytvárali prácu navyše, existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžete dodržať pri identifikácii a likvidácii poškodených alebo chybných batérií.

Mám poškodenú batériu - čo s ňou?

Dnes asi najčastejšie používané a nakupované sú Lithium-Ion batérie typu 18650. Nájdete ich naozaj všade, či už vo výkonných prenosných LED svietidlách, akuu packoch pre akumulátorové náradie, batériach pre prenosné počítače, v elektro kolobežkách a elektro bicykloch, alebo v podobe samotných článkov, ktoré nájdete u rôznych predajcov na internete. Je dobré, že ich dostupnosť a aj cena sú vynikajúce. Čo však dobré nie je, je to, že u väčšiny predajcov nenájdete žiaden relevantný popis toho, ako s takýmto akumulátorom naložiť pokiaľ zlyhá, alebo je poškodený. Asi typickou odpoveďou každej predajne je, že "Vhoďte ju do tej nádoby na zber akumulátorov" - a to je asi tak všetko. Obsluha poväčšine na otázku, či vedia, že sa jedná o Lithium-Ion akumulátor nevie podať relevantnú odpoveď, nakoľko po väčšine nepozná riziká spojené s týmito akumulátormi. Rovnako je potrebné podotknúť, že aj väčšina laickej verejnosti má iba minimálne znalosti ohľadom bezpečnosti používania tohoto typu akumulátora. K poškodeniu akumulátora môže dôjsť z rôznych príčin - tých, ktoré viete ovplyvniť, alebo tých na ktoré nemáte dosah. Asi najbežnejšími príčinami sú výkonové preťaženie, vnútorný, alebo vonkajší skrat, zatečenie článkov vodou, alebo inou kvapalinou, alebo vysoká teplota okolia.

Obzvlášť buďte obozretný pri vysoko výkonných batériách používaných pri elektro bicykloch a kolobežkách, kde hrozí vysoké riziko požiaru, alebo explózie. Vždy si skontrolujte ešte pred nabíjaním opticky stav akumulátora, nabíjačky a prívodného kábla. Vyvarujte sa ponechávania bicykla, kolobežky, alebo iného elektrického príslušenstva na daždi, či na miestach so zvýšenou vlhkosťou.

Ako skladovať poškodené batérie

Keď už zistíte, že je batéria poškodená, je nevyhnutné demontovať ju z vášho zariadenia, aby sa zabránilo ďalším možným škodám.  Avšak majte na pamäti, že vyhodením lítiovej batérie do koša na komunálny odpad  môže dôjsť k úniku toxických chemikálií a dokonca k nebezpečenstvu požiaru, či výbuchu. Pokiaľ to konštrukcia zariadenia umožňuje, tak batériu odpojte od ostatných obvodov. Pokiaľ nie, zverte jej odpojenie znalej osobe - zbytočne neriskujte. Čo môžete urobiť, je zistiť si, kde vo vašom okolí existuje odberové miesto pre zber nebezpečného odpadu. Pokiaľ ste batériu odpojili, vložte ju do nádoby z nehorľavého a elektricky nevodivého materiálu - najlepšie  keramickej nádoby. Vo svete existujú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú odbornou likvidáciou batérií a pri väčšom množstve zabezpečujú na svoje náklady aj špeciálne ochranné prepravné nádoby a substrát do ktorého sa vkladajú poškodené akumulátory. Pri manipulácii s poškodenou batériou sa vyhnite priamemu kontaktu s pokožkou, preto je vhodné nasadiť si ochranné pomôcky, napríklad rukavice a ochranné okuliare. Berte na vedomie, čím väčší akumulátor je, tým je aj vyššie riziko ohrozenia zdravia môže nastať.

Jedným z kľúčových ukazovateľov, že batéria je poškodená, je jej nápadné nafúknutie v prípade vankúšových batérií. V prípade válcových akumulátorov je faktorov viacero ktoré priamo, alebo nepriamo poukazujú na ich zlyhanie. . Ďalším jednoduchým spôsobom identifikácie poškodenia je zistiť, či sa na batérii nevyskytujú praskliny, korózia alebo či z nej nevytekajú jej prevádzkové kvapaliny. Môžete tiež skontrolovať, či má batéria stopy po opálení.

Zlyhanie článkov lítium-iónovej batérie, ktorá spôsobila požiar.

Ako správne zlikvidovať poškodené lítium-iónové batérie

Na úvod tejto časti - Likvidáciu zverte vždy do rúk licencovanej spoločnosti, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie. V závislosti od typu batérie, ktorú chcete zlikvidovať, existujú špecifické pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať, aby ste ich správne recyklovali. Pokiaľ ide o lítium-iónové batérie, existuje niekoľko poznávacích znakov, na ktoré si môžete dať pozor, aby ste sa vyhli nesprávnej identifikácii. Vždy sa informujte ešte pred odovzdaním chybnej batériu u predajcu, ktorý vám daný tovar predal, alebo v najbližšom recyklačnom centre, či je vybavené na príjem a spracovanie takéhoto druhu nebezpečného odpadu.

Aké sú tipy na bezpečnú manipuláciu s lítium-iónovými batériami?

Nesprávna manipulácia môže spôsobiť poškodenie batérií, ktoré môže viesť k prehriatiu, požiaru alebo výbuchu. Tu sú naše tipy na správnu manipuláciu s lítium-iónovými batériami:

Môžete:

 • Vyberať batérie zo zariadení, ktoré sa nebudú dlhší čas používať.
 • Udržiavať batérie mimo dosahu elektromagnetických zdrojov
 • Uchovávať batérie v neporušenom stave
 • Izolovať batérie, ktoré vykazujú akékoľvek známky poškodenia

Nemôžete:

 • Batériu hádzať o zem, alebo inak narúšať jej konštrukciu
 • Používať batérie, ktoré sú vypuklé, preliačené, napuchnuté, tečúce alebo akokoľvek inak poškodené
 • Nespájkujte vývody akumulátora ! V akumulátore sa nachádza plastový sepárátor, ktorý sa poškodí vysokou teplotou a takýto článok potom trpí na samovybíjanie
 • Prepichovať puzdrá batérií
 • Nijako upravovať batériu

Správne skladovanie batérií zabraňuje poškodeniu ich batérií a predlžuje ich životnosť (zvyčajne o 1 až 3 roky). Dodržiavajte preto tieto zásady skladovania batérií:

Čo môžete:

 • Skladujte v dobre vetraných priestoroch
 • Skladujte pri teplotách od 5ºC do 25ºC
 • Skladujte mimo dosahu priameho slnečného svetla a zdrojov tepla a uchovávajte ich mimo dosahu vysokých teplôt
 • Zabráňte ich zamrznutiu
 • Ak sa batéria nepoužíva, udržiavajte ich svorky / kontakty zakryté
 • Zabráňte vzájomnému dotyku svoriek / kontaktov

Čo nemôžete:

 • Nemiešajte ich s inými typmi batérií
 • Neskladujte ich voľne - batérie musia byť v skladových obaloch
 • Nedovoľte, aby sa batérie dostali do styku s kvapalinami
 • Batérie neskladujte na miestach s veľkým kolísaním teplôt a neskladujte ich v horúcich priestoroch

Ak sa do poškodenej batérie dostane vlhkosť alebo kyslík, môže to spôsobiť nebezpečnú reakciu. Nesprávne skladovanie a preprava môžu viesť k požiarom alebo dokonca prerásť do výbuchu. Poškodené lítium-iónové batérie môžu tiež uvoľňovať toxíny do ovzdušia, preto ich treba v záujme bezpečnosti všetkých okamžite izolovať.

Výbuch lítium-iónovej batérie v recyklačnom centre. Zdroj BBC

Požiar lítium-iónových batérií

Preťažené, prehriate a mechanicky poškodené lítium-iónové batérie majú vysoký potenciál vznietiť sa, pretože lítium obsiahnuté v batérii je náchylné na oxidáciu. Elektrolyt v batérii, ktorý sa zvyčajne skladá zo solí lítia a organických rozpúšťadiel, je tiež horľavý. Horiace batérie sa pokuste čo najviac ochladiť, najlepšie v kovovej nádobe plnej vody tak, aby sa zastavila prebiehajúca chemická reakcia. Požiar lítium-iónovej batérie je veľmi obtiažne uhasiť, nakoľko teplota horenia môže dosahovať až 1000ºC a horenie uvoľňuje obrovské  množstvo nebezpečných dráždivých a toxických výparov. Ako hasivo je odporúčané AVD, ktoré obsahuje vermikulit, (Vermikulit je minerál kryštalizujúci v monoklinickej sústave patriaci do skupiny sľúd, chemicky hydratovaný hlinitokremičitan horčíka, železa - (Mg,Fe2+,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2·4(H2O) ) ktorý nie je elektricky vodivý a jeho účinnosť je takmer dvakrát vyššia ako pri vode. Majte preto vždy na pamäti, že musíte vykonať všetky kroky k zabezpečeniu bezpečnosti svojej, ale aj ostatných a musíte rovnako vykonať všetky potrebné kroky k ochráneniu materiálnych hodnôt. Rovnako pamätajte, že je dôležité zhorenú batériu neponechávať len tak voľne bez dozoru, nakoľko môže dôjsť k jej opätovnému horeniu.

Informácia : Pokiaľ sa vám článok páčil, informácie v ňom boli pre vás užitočné a máte záujem o viac takýchto článkov, podporte drobnou sumou jeho autora. Ďakujeme
Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 250.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo

Webwiki Button