Ako zapojiť schodiskový vypínač?

Ako zapojiť schodiskový vypínač?
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  6475 zobrazení
6
 0
Elektroinštalácie

Ako zapojiť schodiskové vypínače na jedno svetlo? Zapojenie krížového vypínača je naozaj oriešok pre laika medzi schémami zapojenia. Dá sa ním ale napríklad vo veľkej vstupnej hale ovládať jedno alebo viac svetiel hneď z niekoľkých miest.

Ako správne zapojíme schodiskový vypínač? 

Striedavý alebo inak schodiskový spínač má jeden spoločný prívod a dva vývody. K ním sa spoločný prívod striedavo pripája. Tento spínač má jednoduchú klapku a môžeme na neho použiť len prívod a jeden z vývodov.
  
Pre inštaláciu schodiskového vypínača sa najčastejšie používajú dva. Prívod k svietidlu potom prechádza dvojicou striedavých spínačov, z ktorých môže každý prepájať elektrický obvod jednou z dvoch súbežne vedených, ale aj navzájom izolovaných ciest. Jedno svietidlo, respektíve jeden obvod tak môžeme ovládať z dvoch vzdialených miest. Osvetlenie následne ovládame z oboch koncov schodiska, poprípade z chodby. 
  
Krížový spínač má dve dvojice vstupov a výstupov. Tie sú vzájomne funkčne rovnocenné. Prepája tak dva vodiče medzi striedavými spínačmi súbežne alebo krížom a môžeme teda plnohodnotne rozsväcovať a zhasínať svetlo nielen zo striedavých spínačov na koncoch, ale aj krížového spínača medzi nimi. Do obvodu pri tom môžeme zaradiť aj niekoľko krížových spínačov. Bežne sa ale používajú aj tlačidlá, ktoré len zopnú impulz a po vzdialení ruky sa zas vrátia do pôvodného stavu. Do inštalačných krabíc, ale môžeme okrem jednoduchých vypínačov osadiť aj ďalšie ovládacie prístroje s mnohými pokročilými funkciami. Také zariadenia nám následne nahrádzajú a poprípade dopĺňajú funkcie základných spínačov. Schodiskové svietidlá je možné nastaviť na viac možností pre svietenie.

Návod na zapojenie dvoch schodiskových vypínačov

Ako zapojiť dva schodiskové vypínače? Stále tápete? Pozrite sa na následujúcu schému a prečítaje si návod ako zapojiť dva vypínače na jedno svetlo.
 
 
  1. Najskôr vypneme istič a skontrolujeme neprítomnosť napätia na všetkých vodičoch!
  2. Na kovové kryty svietidlá sa nesmie dostať elektrina. Pre prípad takejto závady je potrebné pripojiť ochranný žltozelený vodič na svorku PE. Tento vodič pripojíme ako najdlhší aby pri náhodnom vytrhnutí kábla zostal tento vodič pripojený čo najdlhšie.
  3. Na závit objímky N svietidlá pripojíme pracovné modrý vodič (nulák, stredný vodič). Tadiaľ ide elektrina iba ak žiarovka svieti.
  4. Hnedý či čierny vodič fázy ktorý je trvalo pod napätím 230V pripojíme najskôr do prvého vypínača (A-A). Z protiľahlých svoriek prvého vypínača vedieme vodiče do na spodných svoriek druhého vypínača (B-B) (C-C).
  5. Z protiľahlej svorky druhého vypínača vedieme vodič na spodnej kontakt objímky svietidlá L (D-D). Tento kontakt je horšie prístupný pri výmene žiarovky.
  6. Modrý, hnedý (čierny) a žlutozený vodič sa nesmie nikde prepojiť medzi sebou navzájom.
  7. Skontrolujeme zapojenie a zapneme istič. Vyskúšame funkčnosť.
  8. Zapojenie by ale mal uskutočniť profesionálny elektrikár, predsa len sa jedná o prácu s elektrickým napätím, z toho dôvodu vlastnoručné zapojenie neodporúčame.
 
Pre ovládanie svietidla z dvoch miest, kedy vlastníme napríklad dva vstupy do svojho domu alebo práve potrebujeme osvietiť len schodisko, je potrebné použiť dva schodiskové vypínače
 
Je potrebné dbať na to, aby káble neboli zlomené a aby sa odizolované časti nedotýkali iných vodičov či kovových častí mimo svorkovnice. Skrutky je potrebné utiahnuť aby sa vodiče nepovolili. Pri zlom zapojení môže dôjsť k ohrozeniu majetku, zdravia či života osôb a zvierat.

Vodiče umiestnite okolo skrutiek tak, aby sa doťahovaním skrutky viac zasúval. Používajte zodpovedajúci prierez vodiča podľa záťaže spotrebiča. Každý okruh starostlivo istite ističom ktorý preruší iba fázový vodič (hnedý, čierny). Istič ani poistka nesmie prerušiť pracovný ani ochranný vodič (modrý a zelený).

Ani improvizované riešenie nesmie byť nebezpečné. Nikdy sa nesmie dostať napätie 230V na miesta ľahko prístupné dotykom. Pamätajte aj na kvalitné mechanické prevedenie tak, aby sa používaním káble či krabice neuvoľnili alebo aby neboli náchylné k poškodeniu, prestrihnutiu či zlomeniu.

V miestach kde sa vyskytuje voda (kúpeľňa, kuchyňa) umiestnite všetku elektroinštaláciu s ohľadom na možnosť striekajúcej vody z vodovodných batérií či sprchových hlavíc. Tam kde nie je možné zvoliť ochranu, vhodnú polohou inštalujte krabice a zariadenia so zvýšenou ochranou proti striekajúcej vode. V týchto priestoroch je potrebné užívať aj prúdový chránič. Všetky kovové plochy, predmety, potrubia pospájajte žltozeleným vodičom a spojte s hlavnou zemniacou svorkou domu.

Become a Patron!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

Webwiki ButtonSeo servis