ANENG AN9002 Digitálny multimeter s True RMS a BlueTooth

ANENG AN9002 Digitálny multimeter s True RMS a BlueTooth
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  1742 zobrazení
12
 2
Recenzie meracej techniky

Na záver roka sa mi dostal k recenzii multimeter od výrobcu ANENG, tentokrát s typovým označením AN9002. Označenie samo o sebe síce nič nevypovedá o funkciách, ale napovie označenie "BT", čiže správne, multimeter obsahuje komunikačné rozhranie Bluetooth. Čo ma prekvapilo ako prvé je pomer cena/výkon, nakoľko sa jedná o veľmi zaujímavú cenovú ponuku. Na to čo všetko dokáže a aké sú jeho parametre sa pozrieme v tejto recenzii.

Kde kúpiť?

Digitálny multimeter ANENG AN9002 si môžte kúpiť na tomto odkaze - klikni (Banggood)

Digitálny multimeter ANENG AN9002 si môžte kúpiť na tomto odkaze - klikni (Aliexpress)

Multimeter a príslušenstvo

Tak ako je tomu už u značky ANENG zvykom tak aj tento model je pomerne slušne vybavený dodatočným príslušenstvom. Samozrejmosťou je ochranné látkové púzdro multimetra, sada meracích sond, užívateľská príručka a teplotná sonda pre merania teploty. Predmetom dodávky nie sú štandardne batérie, ktoré je potrebné dokúpiť zvlášť.

Multimeter ANENG AN9002 s dodaným príslušenstvom.

Detail meracích sond

Dodané teplotná sonda je nie veľmi dobrej konštrukcie, ale kedže nepredpokladám jej časté použitie, tak sa ňou nebudem zaoberať podrobnejšie. Meracie sondy sú dlhé 80 cm a ich kvalita je pomerne dobrá - avšak ich telo je o niečo kratšie na aké som zvyknutý. Pravdepodobne je to dané aj veľkosťou samotného multimetra. Ako konštrukčný materiál ich izolácie uvádza PVS v kombinácii s mosadzou a niklom. Sondy sú pomerne ostré, čo je dobré nakoľko sa eliminuje možnosť skĺznutia hrotu z meraného miesta. Hroty sú opatrené odnímateľnou krytkou a ako triedu bezpečnosti výrobca uvádza CATII do 1000V, čo samozrejme beriem s rezervou. Ďalej je uvedený symbol dvojitej izolácie meracieho vodiča.

Detail tepelnej sondy dodávanej k multimetru.

Matriálové spracovanie

Nie je čo vytknúť, nakoľko telo multimetra je spracované na vysokej úrovni s kompaktnými krivkami. Multimeter je možné veľkostne zaradiť k stredne veľkým ručným multimetrom čomu aj napovedá jeho váha 195 gramov (bez vložených batérií) a rozmery š 80mm x v 15.8mm x 40 mm. Čo mu však musím vytknúť je absencia pogumovania, tak že sa mierne šmýka po stole. Na zadnej strane multimetra sa nachádza dobre schovaná odklopná noha a kryt batérií AA, ktoré sú umiestnené pod samostatným krytom,ktorý je zaistený metrickou skrutkou so závitom v mosadznom púzdre.

Prednej strane dominuje pomerne veľký displej s uhlopriečkou 75 mm. Veľkosť jenotlivých segmenoovt je 22 mm. Maximálna veľkosť zobrazenia je 6000. Na tomto displeji sú využité všetky jeho znaky. Čitateľnosť displeja je pomerne dobrá, ale ako to už pri takejto konštrukcii býva tak čitateľnosť údajov z bokov a z predu je dobrá, no pri pohľade z hora a z dola je nevyhovujúca. Podsvietenie displeja je rovnomerné.

Pod displejom sa nachádza sada šiestich funkčných tlačidiel, ktorými môžte pohodlne ovládať rozsahové, alebo podružné funkcie multimetra. Samozrejmosťou je aktivácia podsvietenia displeja, ktorá je združená s tlačidlom HOLD, ktorím sa aktivuje pamäť nameranej hodnoty. Nad ním sa nachádza tlačidlo zapnutia či vypnutia meracej automatiky RANGE, ďalej je tu tlačidlo pre meranie relatívnej hodnoty Δ REL, Min/Max pre merané hodnoty, Hz % pre meranie hodnoty pracovného cyklu v kombinácii s tlačidlom pre aktiváciu Bluetooth rozhrania. Určite poteší aj funkcia NCV, ktorá je pod združeným tlačidlom SEL/NCV. Tlačidlo SEL slúži pre voľbu meranej veličiny, pokiaľ máte otočný prepínač v pozícii, kde sa nachádza viacero meraných veličín. NCV tak ako ho poznáme z ostatných multimetrov slúži pre bezkontaktné meranie napätia. Táto funkcia sa aktuvuje otočením otočného prepínača do ľubovoľnej polohy a stlačením a držaním tlačidla NCV. NCV ako také je v tomto prístroji vyriešené pomerne zaujímavo, nakoľko pokiaľ otočíte otočný prepínač do ľubovoľnej polohy a stlačítetlačidlo NCV tak detekujete iba prítomnosť sieťového napätia. Detekcia je sprevádzaná postupným rozsvecovaním vodorovných symbolov displeja v závislosti od úrovne priblíženia k živému vodiču a sinálom bzučiaka. 

Pokiaľ však do pravej vstupnej združenej svorky pripojíte jednu meraciu sondu, a vložíte ju napr. do ľavej dierky zásuvky, tak môžete detekovať prítomnosť fázového napätia a to zobrazením znakov EF na displeji. Pri výmene dierky detekujete PE vodič so zobrazením znakov  -- na displeji. Podľa mňa je to zaujímavé rozšírenie možností tejto funkcie. Ale musím spomenúť, že tu sa už nejedná o NCV (No Contact Voltage) ako také, nakoľko už pracujete s jednym živím vodičom, takže opatrne!

Multimeter disponuje funkciou APO (Auto Power off), ktorá šetrí vaše batérie. Pokiaľ ho necháte zapnutý na stole, tak sa multimeter po asi 10tich minútach ozve 5 x pípnutím. Po ďalších troch minútach sa multimeter znova ozve dlhým pípnutím a vypne sa. Čo však tejto funkcii musím vytknúť je to, že ak v čase po prvom oznamení zoberiete meracie sondy a začnete s nimi niečo merať, tak sa multimeter aj tak vypne, podľa mňa tak trocha neštandardné riešenie, nakoľko APO v tomto prípade reaguje iba na otočenie otočného prepínača, ale nereaguje na pripojené sondy, či meranie.

Ďalšou funkčnou časťou je otočný prepínač meracích rozsahov. Ten je po funkčnej stránke navrhnutý veľmi dobre a jeho pohyb je presný, bez náznaku mŕtveho chodu, alebo nepresnosti v zvolenej polohe. Samotný prepínač má 9 polôh, ktoré až na dve (OFF, AUTO) sú všetky združené a prepínať medzi nimi je možné za pomoci žltého tlačidla SEL.

Vstupný terminál

Vstupný terminál obsahuje 4 vstupné svorky - 2 samostatné a dve združené. Prúdové rozsahy sú chránené poistkami 10A a 600mA. Na samotné poistky sa pozrieme neskôr. Pravá združená svorka je určená pre merania diód, test kontinuity, meranie teploty v ºC a ºF, napätie, odpor, frekvencia (aj pracovný cyklus) a kapacita.

Detail vstupného terminálu.

Vzhľad multimetra

Vzhľad multimetra ANENG AN9002 s popisom funkčných prvkov.

Pohľad "do vnútra"

Pred odstránením zadného krytu multimetra, je potrebné najskôr odklopiť sklopnú nohu, odskrutkovať skrutku krytu batérií a vybrať batérie. Následne je možné jemným pohybom vybrať nohu a aj kryt batérií. Samotný kryt multimetra držia po kope 4 samorezné skrutky - pri nich opatrne, aby ste si nestrhli závity. Následne sa vám odhalí zadná strana na ktorej sú mimo displeja všeky komponenty multimetra. Samotná PCB je prichytená k prednému krytu trojicou plastových západiek a piatimy malými samoreznými skrutkami. Držiak batérií je prispájkovaný priamo k PCB, pod ním sa nenachádzajú žiadne komonenty. Multimeter sám o sebe respektíve jeho PCB neobsahuje veľa komponentov.

Plastové diely multimetra. Na sklopnej nohe sa nachádza QR kód pre stiahnutie a nainštalovanie aplikácie.

Na samotnej PCB toho veľa nenájdete. Na ľavej strane hore sa nachádza Bluetooth modul. Pod ním je zaliaty samotný riadiaci obvod multimetre s potrebnými aktívnymi a pasívnymi komponentami. Pod ním sa nachádza piezomenič, ktorý sa využíva pre otočný prepínač. Časť s vstupným terminálom je osadená rezistormi vstupných deličov. Na ochranu prúdových rozsahov sú použité rýchle keramické poistky 10A/250V pre 10A rozsah a 600 mA/250V pre mA a µA rozsah. Musím podotknúť, že deklarované napäťové rozsahy multimetra sú pre DC napätie 1000V a pre AC napätie je to 750V. Rovnako na ochranu je použitý PTC termistor na PCB označený ako R17. Meranie prúdu zabezpečuje bočník zapojený medzi GND a jedmotlivé prúdové svorky.

Predná strana PCB multimetra toho neobsahuje veľa. Je tu displej kontaktné polia pre funkčné tlačidlá a otočný prepínač rozsahov.

Konektivita multimetra

Ako som spomenul vyššie, tak multimeter obsahuje rozhranie Bluetooth, ktoré mu umožňuje komunikovať bezdrôtovo s vašim smartfonom. Ale aby ste ho mohli spojiť s nultimetrom, je potrebná aplikácia. Na zadnej strane multimetra nájdete QR kód, ktorý je potrebné naskenovať čítačkou a po načítaní kódu sa vám zobrazí adrsa, na ktorú je potrebné kliknúť. Potom budete mať v ponuke na stiahnutie .apk súbor s aplikáciou. Tú si stiahnite a nainštalujete. Aplikácia sa štandardne dá nainštalovať pre Android z GooglePlay, alebo stiahnúť ako .apk súbor, poprípade aj pre iOS. Po stiahnutí ako .apk ju mobilný telefón vyhodnotil ako bezpečnú, takže sa netreba obávať. Následne si aplikácia vyžiada prístup k obrázkom. Ostatné varianty som netestoval. Po jej nainštalovaní je potrebné vykonať registráciu aplikácie a následné prihlásenie sa k účtu pokiaľ ju chcete využívať naplno. Musím podotknúť, že aplikáca je veľmi dobre spracovaná a v žiadnom prípade sa nejedná iba o nejaké demo, ale o plnohodnotnú aplikáciu, ktorú je možné vidieť u niektorých oveľa drahších multimetrov. Osobne by som však uvítal viac, ak by bolo možné mať aplikáciu aj pre platformu Windows, ktorá je myslím si na našich stoloch viac rozšírená.

1. Naskenujte QR kód. 2. Klikni na adresu a vyber si zariadenie. 3. Môžte sa zaregistrovať, ale použiť účet "Hosť", avšak ten je funkčne obmedzený o nemožnosť použitia funkčných tlačidiel multimetra.

4. Kliknite na ikonu vľavo hore. 5. Vyberte jazyk. 6. Potvrďte "English"

Pripojenie k telefónu

Je jednoduché. Aktivujte si pri zapnutom multimetri samozrejme, dlhším stlačením tlačidla Hz / % funkciu Bluetooth. Zapnite aplikáciu v telefóne a podľa kroku 4 na obrázku vyššie sa vám zobrazí pole zo 4 tlačidlami (na obrázku sú 2) označenými ikonou Bluetooth. Stlačte jedno z nich. Objaví sa obrazovka s nájdeným zariadením, potvrďte zariadenie. Telefón sa automaticky pripojí k multimetru. Veľmi užitočnou funkciou je integrovaný dataloger, ktorý umožňuje zaznamenávať namerané priebehy. Ale po uložení grafu som ho nevedel dohľadať nikde v telefóne. Možno pri type prístupu "Hosť" sa síce graf akože uloži, ale asi aj neuloži, to či je tomu tak som ešte nezisťoval. Taký detail. Aplikácia neumožňuje automatické otáčanie obrazu, ale stačí ak telefón otočíte vodorovne je kliknutím prstom na stupnicu, alebo graf obrazovku otočíte horizontálne.

Meracie rozsah, presnosť a rozlíšenie

Na úvod téjto časti musím podotknúť, že aj keď sa jedná o "plnokrvného číňana", tak vedze, že presnosť a aj rozlíšenie tohto multimetra určite nie sú vôbec zlé. Za pozoruhodnosť určite stojí, že multimeter disponuje aj rozsahom pre merania extrémne malých prúdov rádovo v µA.

Funkcia Rozsah Presnosť
DC Napätie 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ±(0.5%+3)
AC Napätie 60m V / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V ±(1%+3)
DC Prúd 600 µA / 6000 µA / 60mA / 600 mA / 6A / 10A ±(1.2%+3)
AC Prúd 600 µA / 6000 µA / 60mA / 600 mA / 6 A / 10 A ±(1.5%+3)
Odpor 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ ±(0.5%+3)
60 MΩ ±(1.5%+3)
Kapacita 9.999 nF ±(5.0%+20)
99.99 nF / 999.9 nF / 9.999 uF / 99.99 uF / 999.9 uF ±(2.0%+5)
9.999 mF ±(5.0%+5)
Frekvencia 99.99 Hz / 999.9Hz / 9.999 kHz / 99.99 kHz / 999.9 kHz / 9.999 MHz ±(0.1%+2)
Pracovný cyklus 1% až 99% ±(0.1%+2)
Teplota -20 ºC až 1000 ºC / -4 ºF až 1832 ºF ±(2.5%+5)

 

Záver

Otestoval som a aj rukami mi prešlo mnoho rôznych multimetrov od rôznych značiek - či už lepších, alebo aj tých horších. Ale musím podotknúť, že značka ANENG sa typ od typu znateľne zlepšuje, čo je badať nielen v konštrukcii multimetrov a ich funkciách, ale aj v pridanej hodnote, ktorou je v tomto prípade možnosť komunikácie multimetra zo smartfónom pomocou aplikácie. Samozrejmosťou je vždy dodané príslušenstvo, nakoľko tento výrobca si uvedomuje, že multimeter nie iba samotný prístroj a meracie sondy, ale tvorí ho aj príslušentvo, ktoré je v tomto prípade veľmi dobré. Samozrejme ako pri každej čínskej značke, tak aj pri tejto je potreba dbať na bezpečnosť, ale osobne si myslím, že sa na tento multimeter dá spoľahnúť a preto ho môžem odporučiť. Videl a mal som podobne koncipované prístroje (značkové) s cenou okolo 100€ a viac, aplikáciou  a čítaním cez Bluetooth, ale myslím si, že ANENG AN9002 s cca pätinovou cenou s nimi znesie zrovnanie (čo sa týka funkcií).

Kde kúpiť?

Digitálny multimeter ANENG AN9002 si môžte kúpiť na tomto odkaze - klikni (Banggood)

Digitálny multimeter ANENG AN9002 si môžte kúpiť na tomto odkaze - klikni (Aliexpress)

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 200.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Rudolf Živčák pred rokom

Cena poprosim

Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button