ChatGPT a Arduino? Prečo nie

ChatGPT a Arduino? Prečo nie
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  85 zobrazení
2
 0
Arduino a príbuzné platformy
   

ChatGPT je model prirodzeného jazyka, ktorý je založený na umelej inteligencii vyvinutý spoločnosťou OpenAI, ktorá sa zaoberá výskumom umelej inteligencie. ktorú v roku 2015 založili Elon Musk, Sam Altman a ďalší investori. V roku 2020 spúsobil ChatGPT celosvetový ohlas a značnú senzáciu vďaka svojej schopnosti generovať vysoko koherentné a vierohodné texty. Základný model ChatGPT, známy ako GPT-1, bol vyvinutý spoločnosťou OpenAI už v roku 2018. Bol vycvičený na veľkom objeme anglických textov a ukázalo sa, že následne dokáže generovať vysokokvalitný text v širokom rozsahu kontextov. Odvtedy spoločnosť OpenAI pokračovala v ďalšom vývoji GPT model a vydala niekoľko čoraz pokročilejších verzií, ako napríklad GPT-2 a GPT-3,5 - čo je aktuálna free verzia ako aj verzia 4.0 ktorá je ponúkaná za 20 USD mesačne a je ponúkaná zo širšími možnosťami. Tieto verzie aj sa naďalej zlepšujú ako aj schopnosť modelu generovať vysokokvalitný texty od jednoduchých viet až po celé články, generovanie kódu a vysokokvalitné odpovede na širokú škálu tém. Používanie ChatGPT a podobných modelov spôsobilo revolúciu v interakcii ľudí s technológiami, a ponúka tak nové možnosti v oblastiach, ako je virtuálna asistencia, generovanie obsahu a textov, preklady do rôznych jazykov a ďalšie.

S rozvojom umelej inteligencie je možné, že modely, ako je ChatGPT, sa budú aj naďalej zlepšovať a budú tak vytvárať v blízkej budúcnosti nové a zaujímavé aplikácie.

Práve preto je zaujímavé s touto AI programovať Arduino, alebo skôr posúdiť jej schopnosti generovať kód alebo Sketch, ktorý by bol pripravený na použitie. Po krátkom oboznámení sa s prostredím a možnosťami AI poskytla kód a všetko fungovalo dobre a musím povedať, že ma to tak troch aj znepokojilo. Prečo? Nuž preto, že by som  bol nerád, aby to začínajúci tvorcovia považovali za skratku k riešeniu problémov, či finálnemu vytváraniu kódu bez akýchkoľvek ďalších potrebných znalostí, nakoľko si myslím, že by ste mali mať znalosti o dátových listoch a všeobecných princípoch súvisiacich s elektronikou. Ale aj napriek tomu  je ChatGPT zaujímavou výzvou.

Začíname s ChatGPT

V digitálnom veku, v ktorom žijeme, sa čoraz častejšie obraciame na virtuálnych asistentov zo žiadosťami na odpovede na všetky naše otázky. Jedným z takýchto asistentov je aj ChatGPT, ktorý dokáže porozumieť otázkam používateľov a odpovedať na ne pomocou pokročilých techník a to v ich rodnom jazyku. Ak chcete ChatGPT položiť otázku, je najprv potrebné vstúpiť na webovú stránku (https://chat.openai.com) alebo platformu, kde je k dispozícii. Zvyčajne nájdete chatovacie okno alebo tlačidlo určené na funkciu "Ask ChatGPT" (Spýtať sa ChatGPT). Po nájdení, môžete napísať svoju otázku do chatovacieho poľa a odoslať ju službe ChatGPT a počkať na odpoveď. Je dôležité dávať si pozor na znenie vašej otázky, pretože ChatGPT sa pri poskytovaní odpovede spolieha len na text, ktorý zadáte apodľa toho formuluje svoje odpovede. Preto sa odporúča klásť jasné a stručné otázky a vyhýbajte sa príliš odbornému alebo zložitému jazyku, aj keď nie vždy to platí. Osobne sa sa stretol s tým, že pri požiadavke na generovanie relatívne jednoduchého HTML kódu, ktorý mal obsahovať Bootstrap a Javascript, som musel otázku špecifikovať veľmi konkrétne a presne, nakoľko zjednodušený dopyt znamenal generovanie doslova hlúpostí a nefunkčného kódu. Takže, aby ste získali čo najpresnejšiu a najrelevantnejšiu odpoveď, je vhodné uviesť všetky podrobnosti relevantné pre otázku.

Po odoslaní otázky ChatGPT spracuje text a do niekoľkých sekúnd vám poskytne odpoveď. Odpoveď môže byť krátka alebo dlhšia, v závislosti od zložitosti otázky a požadovaných informácií. V každom prípade je dôležité prečítať si vygenerovanú odpoveď a v prípade potreby položiť doplňujúce otázky alebo požiadať o vysvetlenie.

Súhrnne povedané, ChatGPT je umelá inteligencia, ktorá je vždy k dispozícii, aby poskytla rýchle a presné odpovede na všetky otázky používateľov. Vďaka svojej pokročilej technológii spracovania prirodzeného jazyka dokáže ChatGPT porozumieť významu otázok a poskytovať tak relevantné odpovede.

Otázky a odpovede

Na výpise kódu nižšie vidíte odpoveď ktorá bola poskytnutá na otázku týkajúcu sa generovania kódu pre platformu Arduino na meranie prúdu pomocou ACS712 (púdový senzor od spoločnosti Allegro) a zobrazenie nameranej hodnoty na displeji AC1602 s komunikáciou I2C. V tomto náčrte je snímač prúdu ACS712 pripojený na pin A0 Arduino. Senzor meria prúd, ktorý ním preteká, a prevádza tento prúd na napätie pomocou škálovacieho faktora 0,185 V/mA. Hodnota prúdu (úmerná tomuto napätiu) sa potom vizualizuje na displeji I2C LCM1602 v miliampéroch (mA). Displej je inicializuje vo funkcii setup(), zatiaľ čo vo funkcii loop() sa sa zo snímača prečíta napätie a prevedie sa na prúd pred tým, ako sa zobrazí na displeji. Prúd sa tiež vypíše v sériovom monitore pre diagnostiku. Kód skopírovaný a vložený z ChatGPT je uvedený nižšie.

Pri otázke "Čo je komponent s označením ACS712" sme napríklad dostali takúto odpoveď :

Komponent označený ACS712 je integrovaný obvod (IC), konkrétne hallotronický senzor prúdu. ACS712 umožňuje merať prúd, ktorý prechádza cez jeho vstup, a prevádza ho na analógový signál vhodný na meranie. Je to užitočný komponent pri meraní prúdu v rôznych elektronických aplikáciách a projektách.

Názov "ACS712" je skratka pre "Allegro Current Sensor 712", kde "Allegro" je spoločnosť, ktorá tento senzor vyvinula. ACS712 sa vyrába v rôznych variantoch s rôznymi meračskými rozsahmi, napríklad ACS712-05A, ACS712-20A a podobne. Každý z týchto variantov umožňuje meranie rôznych maximálnych hodnôt prúdu.

Tieto senzory sa často používajú v rôznych projektov, ako sú napríklad:

  1. Monitorovanie spotreby prúdu: ACS712 sa môže použiť na sledovanie spotreby prúdu v elektronických zariadeniach, domácich spotrebičoch alebo priemyselných aplikáciách.
  2. Meranie nákladov v energii: Pomocou týchto senzorov je možné sledovať, koľko elektrickej energie určité zariadenie alebo systém spotrebuje.
  3. Regulácia motorov: ACS712 môže byť súčasťou systému na reguláciu prúdu, ktorý prechádza cez motory alebo pohonné zariadenia.
  4. Meranie solárnych systémov: Používa sa na monitorovanie prúdu generovaného solárnymi panelmi alebo prúdu spotrebovaného elektrickými spotrebičmi v solárnych systémoch.
  5. Automatizácia a riadenie: V priemyselných aplikáciách sa môže použiť na detekciu a kontrolu prúdu v rôznych častiach systému.

Senzor ACS712 je pomerne jednoduchý na použitie a integrovaný obvod poskytuje analógový výstup, ktorý môže byť ďalej spracovaný mikrokontrolérom alebo inými elektronickými komponentmi.

Obrázok 1: Schéma zapojenia projektu.

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define sensorPin A0
#define I2C_ADDR 0x27
#define LCD_ROWS 2
#define LCD_COLS 16
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR, LCD_COLS,
LCD_ROWS);
void setup() {
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Misura corrente:");
    pinMode(sensorPin, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}
void loop() {
    float sensorValue = analogRead(sensorPin);
    float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
    float current = (voltage - 2.5) / 0.185;
    Serial.println(current);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(current);
    lcd.print(" mA");
    delay(1000);
}

Vygenerovaný  kód z ChatGPT.

Budúcnosť použita

Áno, som nadšený z možností a to najmä pri generovaní kódu. Dôvod? Relatívne vysoká presnosť a kvalita generovaného kódu, možnosť generovania kódu pre nepreberné množstvo platforiem a programovacích jazykov, avša je potrebné nezabúdať na to, že určitá chybovosť sa vždy môže vyskytnúť, preto je dobré aby konštruktér vedel programovať a ChatGPT využíval ako pomoc a nie ako hlavný nástroj pre prácu.

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu a chceli by ste sa o ňu podeliť s viac ako 360.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo

Webwiki Button