Fórum

Chcete presunúť elektromer?

Pripravte sa na rekonštrukciu prípojky.
Chcete presunúť elektromer?

Ak sa chystáte preložiť elektromer svojpomocne, brzdite. Elektromer je totiž majetkom distribučnej spoločnosti a tá ho chráni pred manipuláciou plombovaním. Elektromer taktiež nemôžete presunúť na ľubovoľné miesto – elektromerový rozvádzač má presne stanovenú pozíciu a technické podmienky, podľa ktorých musí byť vyhotovený. Nemusíte mať obavy, prinášame vám ucelený návod so všetkými krokmi, ktoré musíte pri presune elektromeru vykonať, a upozorníme vás aj na prípadné nástrahy, ktoré na vás číhajú.

Nový elektromer – nové predpisy

Vo väčšine starých domov je elektromer súčasťou hlavnej rozvodnej skrinky, v ktorej sa nachádza aj hlavný istič a ističe jednotlivých elektrických okruhov v dome.

Elektrická prípojka je najčastejšie realizovaná vzdušným vedením zo stĺpa elektrického vedenia na povalu. Prípojková skrinka býva v tom prípade umiestnená pri stĺpiku, na ktorom je pripevnené vedenie do domu, prípadne nad rozvodnou skrinkou. Vo väčšine prípadov je osadená závitovými poistkami.

Najčastejším dôvodom pre premiestnenie elektromera je teda výmena kompletnej elektroinštalácie v dome, vrátane rozvodnej skrinky. Ďalší dôvod môže byť, že chcete na dome vymeniť strechu spolu s krovom.

Ak budete pri týchto činnostiach zasahovať do elektromera či do elektrickej prípojky, tento krok musí vopred odobriť váš distribútor elektrickej energie (Západoslovenská, Stredoslovenská alebo Východoslovenská distribučná, a.s.).

V prípade presunu elektromera však musíte pri realizácii nového elektromerového rozvádzača i prípojky dodržať súčasne platné technické normy (STN) i technické podmienky pripojenia, ktoré si určuje vaša distribučná spoločnosť. Hoci sú STN všeobecne záväzné na celom Slovensku, podmienky pripojenia i postup premiestnenia elektromera sa pri jednotlivých distribútoroch môžu líšiť.

Distribučné spoločnosti obvykle požadujú, aby bol elektromerový rozvádzač  na verejne prístupnom mieste na hranici vášho pozemku. To v praxi znamená, že ho musíte umiestniť buď na fasádu domu (ak je verejne prístupná), prípadne priamo do plota či na samostatne stojacu základňu niekde pred vaším plotom. Toto umiestnenie platí pre rodinné domy, rekreačné chaty a podobné obytné objekty.

K elektromerovému rozvádzaču musíte udržiavať priamy a trvalý prístup, ktorý nemôžete obmedziť napr. ďalšími stavebnými aktivitami v jeho okolí. Môžete použiť iba taký rozvádzač, ktorý bol priamo na tento účel vyrobený a ktorý spĺňa požiadavky distribučnej spoločnosti a príslušných STN.

Vedeli ste, že…?

V prípade, že máte záujem o dvojtarifné meranie a systém hromadného diaľkového ovládania (HDO) pre vykurovanie alebo ohrev vody tzv. nočným prúdom, nezabudnite to distribučnej spoločnosti oznámiť pri podaní žiadosti o preloženie elektromera. Ak ste dvojtarifné meranie dosiaľ nevyužívali, budú vám musieť nainštalovať nový dvojsadzbový elektromer a tiež modul HDO. Nezabudnite si vybrať taký elektromerový rozvádzač, ktorý disponuje dostatkom miesta na tieto komponenty.

Postup je podobný ako pri novej prípojke

Pri premiestnení elektromera ide v podstate o podobný postup ako pri realizácii novej elektrickej prípojky s tým rozdielom, že distribučnej spoločnosti spravidla neplatíte pripojovací poplatok (často vyše 200 eur), ale len menší poplatok za odplombovanie a zaplombovanie súčastí elektromerového rozvádzača. Nevyhnete sa však nákladom na materiál (elektromerová skrinka, ističe, kabeláž) a prácu kvalifikovaných elektrikárov.

Samozrejme, ak už máte prípojku či elektromerový rozvádzač v súlade s aktuálnymi požiadavkami STN a distribučnej spoločnosti, postup sa vám zjednoduší len na presun samotného elektromerového rozvádzača a inštaláciu novej kabeláže k nemu.

V prvom rade musíte podať žiadosť distribučnej spoločnosti, na základe vyjadrenia ktorej si necháte vypracovať projekt novej elektrickej prípojky. V ňom bude presne špecifikované, odkiaľ budete dom pripájať, aké prvky a akú kabeláž pri tom použijete. Projekt vám vypracuje kvalifikovaný projektant elektrických zariadení.

V ďalšom kroku požiadate distribučnú spoločnosť o premiestnenie elektromera (každá spoločnosť má na to iný formulár) s tým, že k žiadosti doložíte vyhotovenú projektovú dokumentáciu. Distribučná spoločnosť vám premiestnenie odobrí, následne si musíte zohnať kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje a pripojí elektromerový rozvádzač (zatiaľ bez elektromera) a príslušnú kabeláž.

Nové prípojky sa od stĺpa elektrického vedenia realizujú väčšinou podzemným vedením. Rovnakým spôsobom sa ukladá aj kábel vedúci od elektromerového rozvádzača k novej rozvodnej skrinke domu. Ak chcete pár eur ušetriť, môžete výkopové práce realizovať svojpomocne. K prípojke nepotrebujete stavebné povolenie, nevyhnutné je však ohlásenie drobnej stavby, v ktorom uvediete aj to, či potrebujete rozkopať mestský pozemok alebo pretlačiť kábel pod cestou.

Po inštalácii elektromerového rozvádzača a vašej časti prípojky musíte vykonať prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku prípojky (revíziu). Na to potrebujete revízneho technika – elektroinštalačná firma, ktorá vám príde realizovať prípojku, spravidla má nejakého k dispozícii. Revízny technik vyhotoví revíznu správu a plán skutočného vyhotovenia prípojky – tie predložíte distribučnej spoločnosti.

V poslednej fáze vás navštívia pracovníci distribučnej spoločnosti, ktorí demontujú elektromer z pôvodného miesta, premiestnia ho do nového rozvádzača a nakoniec ho zaplombujú. Taktiež zrealizujú zmeny na svojej časti elektrickej prípojky, ak je to potrebné.

Zapamätajte si:

  • najčastejším dôvodom presunu elektromera je rekonštrukcia strechy alebo rekonštrukcia kompletnej elektroinštalácie,
  • pri presune musíte na umiestnenie elektromera použiť rozvodnú skrinku a vybrať miesto v súlade s aktuálne platnými STN a pripojovacími podmienkami distribútora elektrickej energie,
  • vo väčšine prípadov ide v podstate o realizáciu novej prípojky elektrickej energie,
  • k novej prípojke musíte mať vypracovanú projektovú dokumentáciu ešte pred podaním žiadosti o preloženie elektromera, tá musí byť v súlade s podmienkami distribučnej spoločnosti,
  • prípojku realizuje kvalifikovaný elektrikár alebo elektroinštalačná firma,
  • pred samotným presunom elektromera musíte zabezpečiť revíziu novej prípojky revíznym technikom,
  • v poslednej fáze vás navštívia pracovníci distribučnej spoločnosti, ktorí zrealizujú svoju časť elektrickej prípojky a následne vykonajú prekládku elektromera s jeho odplombovaním a následným zaplombovaním.

Zdroj : legeand.skPáčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.
Webwiki Button Seo servis Diallix.net VN-Experimenty