Čo by ste mali vedieť o kvalite káblov ešte pred ich inštaláciou

Čo by ste mali vedieť o kvalite káblov ešte pred ich inštaláciou
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  1426 zobrazení
5
 0
Elektroinštalácie

1. Požadujte JASNÚ IDENTIFIKÁCIU výrobcu nielen na etikete, ale najmä na kábli.

Ak nie je produkt správne a kompletne označený (názov výrobku a výrobcu na etikete aj na kábli vlastnom), buďte pri nákupe veľmi opatrní. Výrobca má povinnosť káble a vodiče značiť výrobcom, označením výrobku a prípadne číslom normy. V prípade otázky alebo problému sa na výrobcu nemôžete obrátiť a možnosti prípadnej reklamácie môžu byť značne obmedzené.

V prípade reklamácie je pre výrobcu dôležitý štítok z výrobku, na základe ktorého môže zistiť miesto vzniku vady a zamedziť jej opakovaniu, preto etiketu z výrobku nevyhadzujte predtým ako odskúšate funkčnosť inštalácie.

Zaujímajte sa tiež o schválení výrobku treťou stranou. Značka AVK znamená, že sú výrobky priebežne kontrolované a je tu nízka pravdepodobnosť, že kúpite nekvalitný výrobok. So značkou AVK by ste sa mali v budúcnosti stále viac stretávať. Poskytovateľ značky AVK sa snaží garantovať kvalitu výrobkov. AVK značka Vám tiež zaisťuje, že certifikovaný kábel je vyrábaný podľa noriem, ktoré majú jednotné požiadavky na produkt u všetkých výrobcov.

Kontrolu preto vykonávajte ešte pred samotnou inštaláciou výrobkov. Pokiaľ nájdete kábel bez identifikácie výrobcu, čísla normy, označenie výrobku mali by ste ho ihneď odmietnuť použiť.

2. Káble, vodiče – životné prostredie a ochrana zdravia.

Povinnosť výrobcov je dodržiavať legislatívne požiadavky, ktoré obmedzujú používanie ťažkých kovov (ROHS) pri kábloch a vodičoch do 1 kV a chemických látok definovaných v REACH (registrácia, hodnotenie, povoľovanie a obmedzovanie chemických látok). Kábel musí spĺňať ROHS, ale môže obsahovať podozrivé látky definované na SVHC (látky veľmi vysokého znepokojenia) zoznamu v rámci REACH. Predajca je Vám povinný poskytnúť vyhlásenie od výrobcu, či sú látky uverejnené na SVHC zozname súčasti jeho výrobku.

3. Materiály a parametre.

Zásadný vplyv na cenu kábla má okrem ceny kovu na burze aj množstvo a druh použitých materiálov a ich kvalita. V prípade VEĽMI VÝHODNEJ CENY kábla tento výrobok starostlivo skontrolujte, prípadne porovnajte s rovnakým výrobkom renomovaného výrobcu.

Pri kúpe sledujte hlavne tieto parametre:

3.1. Materiál a hrúbka jadra

Aj v súčasnosti môžete stále kúpiť káble označené za medené káble, ktoré ale meď vôbec neobsahujú (!).

Pokovovaný hliníkový drôt vyzerajúci ako meď

Káble s nevyhovujúcimi parametrami činného odporu majú kratšiu životnosť (sú prúdovo preťažované a viac sa zahrievajú) a zároveň sa zvyšuje aj samotná spotreba elektrickej energie (so zmenšujúcim sa priemerom drôtu sa zvyšuje činný odpor, a tým teda aj spotreba elektrickej energie).

V prípade reklamácie je nutné preukázať, že výrobok nespĺňa predpísané hodnoty činného odporu. Ten Vám zmeria akreditované skúšobné laboratórium, alebo môžete dať podnet na Českú či Slovenskú obchodnú inšpekciu.

3.2. Materiál a hrúbka

3.2.1 Izolácia

Izolácia musí byť dostatočne kvalitná, aby aj pri dlhodobom zaťažení nedošlo k jej prepáleniu.

Izolácia vodiča nesmie pri zvýšenej teplote ani pri mraze popraskať (požiadavky sú dané predmetovou normou pre daný typ kábla)

3.2.2 Plášť

CYKY 3×1,5 od dvoch rôznych výrobcov = odlišné materiály aj hrúbky plášťa (!)

Pokiaľ neexistuje ČSN alebo STN norma, káble rovnakého názvu (napr. CYKY) od rôznych výrobcov majú odlišné parametre (napr. hrúbky). Menšia hrúbka izolácie/ plášťa = vyššie možné riziko poškodenia kábla. Káble s poddimenzovanými hrúbkami môžu predstavovať pre užívateľov značné riziká (zdravotné aj na majetku). Zvážte (prípadne sa pýtajte u predajcu/výrobcu), či káble sú vhodné pre daný spôsob inštalácie.

3.2.3 Centricita jadra

V prípade nevyhovujúcej centricity jadra (jadro vodiča nie je vystredené = hrúbka izolácie kolíše) sa výrazne zvyšuje riziko poškodenia izolácie pri používaní kábla/vodiča, a to ako mechanické, tak aj preraz elektrickým prúdom (viď obrázok poškodenia izolácie vyššie).

Pri zjavne poddimenzovanom výrobku zvážte možné riziká /požiar, porucha elektroinštalácie, úraz elektrickým prúdom, prehrievanie kábla…/.

3.2.4 Ostatné parametre

Zákazník bohužiaľ nemá možnosť zistiť kvalitu niektorých parametrov káblov (napr. schopnosť kábla nešíriť oheň). Tieto nedostatky sa pritom môžu prejaviť až po určitej dobe užívania a ich dôsledky môžu byť tragické.

Káble musia po oddialení  plameňa definitívne uhasnúť (čo v tomto prípade nebolo splnené – viď obrázok vpravo)

Pokiaľ nebude trh dostatočne kontrolovaný (spoliehanie sa iba na značku CE), je tu vždy riziko, že kúpite výrobok nespĺňajúci predpísané parametre pomerne vysoké. Pre Váš väčší pokoj preto odporúčame sledovať značku AVK/vyžadovať certifikát AVK. V prípade pochýb o kvalite výrobku môžete kontaktovať Asociáciu výrobcov káblov a vodičov Českej a Slovenskej republiky.

 

Zdroj : Stránky AVK

Autor : Josef RimešPáčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

       

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vaša reklama na tomto mieste

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

ourpcb Promo

PCBWay Promo

ourpcb Promo

PCBWay Promo

ourpcb Promo


Webwiki Button