Čo je transformátor so symetrickým vinutím

Čo je transformátor so symetrickým vinutím
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  689 zobrazení
7
 0
Rádioamatérov almanach

V predošlých článkoch v ktorých sme si už čo to povedali o rôzny druhoch transformátorov. Transformátor je primárne určený na prevod striedavého napätia buď smerom nahor, alebo  nadol. Podľa toho nesú aj svoje označenie ako zvyšujúce VN, alebo znižujúce NN. Ale doposiaľ sme si nič viac nepovedali o transformátoroch s vyvedeným stredom / odbočkou, teda o transformátoroch so symetrickým vinutím.

Použitie transformátora s vyvedeným stredom stredom

Prevádzka a teória transformáta s vyvedeným stredom je veľmi podobná bežnému transformátoru s jednym vinutím a je vo svojej podstate veľmi jednoduchá na pochopenie. Primárne napätie bude indukované v primárnej cievke P1 a P2 a v dôsledku magnetickej indukcie bude napätie prenášané do sekundárnej cievky. Tu je ovšem v sekundárnej cievke transformátora s odbočkou použitý ďalší vodič S2, ktorý bude umiestnený presne v strede sekundárnej cievky, takže napätie na ňom bude vždy nulové.

Ak pripojíme na vývod transformátora S2 multimeter a zmeriame striedavé napätie voči vývodu S1, alebo S2, dostaneme napätie 12VAC. Ak však tento vodič nepoužijeme a miesto neho pripojíme multimeter medzi krajné vývody transformátora  S1 a S3, dostaneme napätie na výstupe transformátora 24VAC, čiže presný súčet oboch napätí cievok sekundárneho vinutia transformátora. Samozrejme takýto druh transformátora je možné vinúť s rôznymi veľkosťami napätí na výstupe a príklad vyššie je iba názorný.

Napätie v sekundárnej cievke označené ako Ua a napätie v druhej sekundárnej cievke označené ako Ub je znázornené na schéme nižšie.

Ako vieme, napätie na cievke závisí od počtu závitov na primárnej a sekundárnej cievke. Pomocou vzorcov pre pomer závitov preto môžeme vypočítať sekundárne napätie ako:

Ua = (Pa / Ppz) x Up
Ub = (Pb / Ppz) x Up

Kde :

Ua = Napätie v prvej polovici sekundárnej cievky
Ub = Napätie v druhej polovici sekundárnej cievky
Up = Napätie na primárnej cievke
Pa = Počet závitov v prvej sekundárnej cievke
Pb = Počet závitov v druhej sekundárnej cievke
Ppz = Počet závitov primárnej cievky

Kde všade nájdeme trasformátor s "odbočkou"?

Step-up transformátory, jednofázové transformátory, pulzné transformátory, auto transformátory Ich použitie je univerzálne a to v jednoduchších, ale aj zložiteľích konštrukciách, ale najmä tam, kde je potreba viacerích napätí s ohľadom na zastavaný priestor konštrukcie. Celkový výkon takéhoto transformátora je potrebné spočítať dôsledne, nakoľko jeho celkový výkon je súčtom celkových výkonov všetkých vinutí transformátora

Praktické prevedenie transformátora

Vývod transformátora Popis
P1 / P2 Jedná sa o vstupné vodiče pre transformátor - jeho primárnu stranu, ktorá je pripojený k fázovému a nulovému vodiču 230 VAC
S1 / S3 Sekundárne vývody transformátora na ktrých je výstupné napätie 24 VAC
S2 Toto je stredový vývod sekundárneho vinutia transformátora, tento vodič je možné kombinovať buď s S1, alebo S3, na ktorých je zhodne 12 VAC.

Pre bežné obvody kde sa používa jednofázový  transformátor a usmerňovací mostík sa rovnako bežne používa aj  transformátor so stredovým odbočením, známy tiež ako jednofázový transformátor s vyvedeným stredom. Takéto napájacie napätia majú svoje použitie napríklad v obvodoch s operačnými zosilňovačmi, alebo nízkofrekvenčnými zosilňovačmi, ktoré potrebujú k správnemu fungovaniu plusové napätie (napr. +12VDC) a mínusové napätie (napr. +12VDC) a samozrejme zem 0VDC.

Tento obvod funguje ako dvojcestný usmerňovač. Na primárnu stranu je privedené napätie 230 VAC. Sekundárna strana  transformátora má vyvedený stred, ktorý slúži ako bod s nulovým potenciálom. Kondenzátory na výstupe filtrujú napätie, a pre jeho vyššiu stabilitu je možné zaradiť za dvojicu kondenzátorov Zenerove diódy.

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 200.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo
Webwiki Button