Európsky parlament hlasoval za právo na opravu výrobkov

Európsky parlament hlasoval za právo na opravu výrobkov
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  359 zobrazení
2
 0
Ekológia v elektrotechnike a jej opraviteľnosť

Európsky parlament v stredu vyzval na posilnenie udržateľnej spotreby podporou opätovného používania a opráv výrobkov a obmedzovaním praktík, ktoré skracujú ich životnosť.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 395 (za): 94 (proti): 207 (zdržalo sa hlasovania) vyzvali Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh zavádzajúci právo spotrebiteľov na opravu výrobkov a zaistila systematickosť, nákladovú efektívnosť a atraktívnosť opráv. Súčasťou návrhu by malo byť predĺženie záruk, zavedenie právnej záruky na úrovni EÚ na náhradné diely namontované odborným servisom či zaistenie lepšieho prístupu k potrebným informáciám o opravách a údržbe výrobkov.

Parlament sa zasadil aj za väčšiu pomoc trhom s použitým tovarom, opatrenia proti postupom skracujúcim životnosť výrobkov a podporu udržateľnej výroby. Zopakoval tiež výzvu na zavedenie systému univerzálnej nabíjačky s cieľom znížiť objem elektronického odpadu a žiada aj povinné označovanie výrobkov podľa ich trvácnosti, napríklad prostredníctvom merača spotreby a jasnej informácie o predpokladanej životnosti produktu.

Odstránenie prekážok brániacich oprave, predaju či opätovnému použitiu

Poslanci v snahe podporovať udržateľné rozhodnutia podnikov a spotrebiteľov presadzujú udržateľnejšie verejné obstarávanie, ako aj zodpovedný marketing a reklamu. Napríklad pri propagácii environmentálnych vlastností výrobkov v reklame by sa na hodnotenie pravdivosti daných tvrdení mali používať spoločné kritériá – podobne ako pri získaní osvedčenia o environmentálnej značke.

Uznesenie požaduje posilnenie úlohy environmentálnej značky EÚ, ktorá by sa mala vo väčšej miere využívať v priemysle a zároveň by mala zvyšovať informovanosť spotrebiteľov. Schválený text tiež navrhuje nové pravidlá týkajúce sa nakladania s odpadom a presadzuje odstránenie právnych prekážok, ktoré bránia oprave, ďalšiemu predaju a opätovnému používaniu výrobkov, s cieľom posilniť trh s druhotnými surovinami.

Vyhlásenie spravodajcu

„Nastal čas využiť ciele zelenej dohody na položenie základov jednotného trhu, ktorý podporuje trvácne produkty a služby. Aby sme to dosiahli, potrebujeme komplexný súbor pravidiel, ktoré uľahčujú prijímanie jasných a jednoduchých rozhodnutí, a nie technických pozmeňujúcich návrhov bez politickej odvahy, ktoré mätú spotrebiteľov aj podniky. Prijatím tohto uznesenia Európsky parlament vyslal jasný signál: cestu vpred predstavuje harmonizované povinné označovanie výrobkov informujúce o trvácnosti a riešiace predčasné zastarávanie na úrovni EÚ,‟

vyhlásil spravodajca David Cormand (Zelení/EFA, FR).

Súvislosti

Z prieskumu Eurobarometra vyplýva, že 77% občanov EÚ uprednostňuje opravu zariadenia pred jeho výmenou. Až 79% opýtaných sa domnieva, že výrobcovia by mali mať zákonnú povinnosť uľahčiť opravu digitálnych zariadení alebo výmenu ich jednotlivých častí.

Niekoľko bodov sa týka priamo opraviteľnosti.

  • Výrobcovia by mali hovoriť, ako dlho budú poskytovať náhradné diely.
  • Má sa obmedziť predčasné zastarávanie výrobkov kvôli chýbajúcim aktualizáciám (typické u smartphonov s Androidom).
  • Softvérové ​​upgrady by mali byť vratné (na predchádzajúcu verziu) a nesmie sa znižovať výkon zariadenia.
  • Všetky opravovne by mali mať prístup k dokumentácii výrobkov, aby mohli vykonávať servisné zákroky.
  • Poslanci by si priali štandardizovať náhradné diely, aby boli vzájomne vymeniteľné.
  • Ďalej chcú zabezpečiť, aby ceny náhradných dielov boli primerané celkovej cene výrobku.
  • Na náhradné diely a vykonaný servis by mala byť záruka.

Poslanci niekoľkokrát zmieňujú, že chcú, aby sa výrobky mohli používať dlhšie ako doteraz, a spotrebitelia by neboli umelo tlačení do nákupu nových zariadení.

  • Chcú podporiť opätovný (bazárový) predaj zariadení a možnosť prevádzať či predlžovať záruky.
  • Mali by vzniknúť jasné definície repasovaných a renovovaných zariadení.

Spomínané body nie sú doslovných prepisom, ale skrátené verzie či ich interpretácie. Niektoré z nich pôsobia veľmi naivne až populisticky. Ťažko pôjde vylepšovať softvér, ak by stúpali nároky na výkon. Zameniteľnosť dielov bude tiež veľmi okrajová záležitosť pri dnešnej miere integrácie. Pokiaľ ale prípadná smernica zlepší možnosti servisu a predĺži výrobkom život, spotrebitelia sa budú radovať. Teda či sa zavedením nových opatrení predávané zariadenie citeľne nepredraží ...

EÚ možno zavedie povinne vymeniteľné akumulátory.

Zdroj: Európsky parlament

Become a Patron!Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button