E-shop ElektroLab.eu

EZ v kúpeľniach, umyvárňach a sprchách

EZ v kúpeľniach, umyvárňach a sprchách
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  1037 zobrazení
2
 0
Elektroinštalácie

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v priestoroch kúpeľne, sprchy, umyvárne a sauny musí byť vzhľadom na možné riziko úrazu elektrickým prúdom vyhotovená zvlášť dôsledne. (STN 33 2000-7-701) Táto norma definuje pojmy:

 • kúpeľňa

samostatná miestnosť s vetraním, ktorá je určená na umývanie, kúpanie, sprchovanie; okrem vane a sprchovej misy je v nej inštalovaná ručná alebo pevná sprcha nad vaňou alebo sprchovou misou

 • sprcha

(kabína, kút) samostatná miestnosť alebo oddelený priestor vo väčšej miestnosti, ktorý je určený len na sprchovanie

 • umyváreň

samostatná miestnosť určená len na hromadné umývanie a sprchovanie osôb alebo na umývanie vecí

 • umývací priestor

je určený na umývanie, vybavený umývadlom, umývacím drezom; je to priestor nad umývadlom a pod ním, ktorého šírka a hĺbka je daná rozmerom umývadla.

Zóny v kúpeľni

V bytových kúpeľniach a sprchách sa z dôvodu umietnenia a vyhotovenia EZ rozlišujú tieto zóny:

 • zóna 0

celý vnútorný priestor vane alebo misy sprchovacieho kúta, v priestore so sprchou bez vane je zóna 0 vymedzená podlahou a rovinou vo výške 0,05 m nad podlahou, keď je sprchovacia hlavica odnímateľná, zóna0 je vymedzená priestorom, ktorý zaberá osoba v sprche. Pri pevnej sprchovacej hlavici je zóna 0 ohraničená zvislou plochou s polomerom 0,6 m od sprchovej hlavice.

 • zóna 1

je priestor - nad vaňou do výšky 2250 mm od podlahy a priestor zvislou plochou obklopujúcou vaňu alebo sprchovací kút a v prípade, že je priestor dostupný bez použitia nástroja, zahŕňa aj priestor pod vaňou.

 • zóna 2

je priestor priliehajúci k vani na vonkajšej strane zóny 1, je široký 600 mm a vysoký 2250 mm od podlahy a priestor nad podlahou a vodorovnou rovinou vo výške 2250 mm nad zónou 1 až ku stropu alebo do výšky 3000 mm, keď je miestnosť vyššia

 • zóna 3

je priestor priliehajúci k zóne 2, ktorý je široký 2400 mm a siaha do výšky 2250 mm od podlahy, priestor nad podlahou a vodorovnou rovinou vo výške 2250 mm nad zónou 2 až ku stropu alebo do výšky 3000 mmm, keď je miestnosť vyššia a priestor pod vaňou, ktorý je obmurovaný a prístupný dvierkami.

Doplňujúce pospájanie - miestne - musí spojiť všetky neživé časti v zónach 0, 1, 2, 3 a ochranné vodiče zásuviek s nasledujúcimi cudzími vodivými časťami v zónach 0, 1, 2, 3:

 • kovovými napájacími rúrkami a kovovými rúrkami odpadov
 • kovovými rúrkami ústredného kúrenia
 • prístupnými kovovými stavebnými prvkami
 • s ostatnými vodivými predmetmi

Elektronické zariadenie musí mať aspoň tieto stupne ochrany:

 • v zóne 0

stupeň ochrany IP X7

 • v zóne 1,2

stupeň ochrany IP X4, nad najvyššou úrovňou akejkoľvek pevnej sprchovej hlavice môže byť použitý stupeň ochrany IP X2, v komunálnych umyvárňach stupeň ochrany IP X5

 • v zóne 3

kde sa môžu vyskytovať prúdy vody určené na čistenie v komunálnych umyvárňach môže byť použitý stupeň ochrany IP X5

Komunálne umyvárne sú vane a sprchy používané v školách, firmách, športových kluboch a pod.

Zóny v kúpeľniach:

Príklady elektrických zariadení inštalovaných v rôznych zónach, Fotografiu poskytol : Daniel Dobšovič

Bezpečnostná tabuľka: "Výstraha - životu nebezpečné používať elektrické spotrebiče vo vani a siahať na ne z vane."

V zóne 0 sa nesmú inštalovať žiadne spínače ani zásuvky.

V zóne 1 môžu byť inštalované spínače SELV

V zóne 2 môžu byť inštalované zásuvky a spínače SELV.

V zóne 3 môžu byť inštalované aj sieťové zásuvky, ak je napájanie cez:*

 • ochranný transformátor
 • obvody SELV
 • cez prúdový chránič s rozdielovým vypínacím prúdom max 30 mA

Elektrické zariadenia v umývacom priestore. Fotografiu poskytol : Daniel Dobšovič

 

Upozornenie :

Aktuálna norma je STN 33 2000-7-701 ktorá poukazuje na to, že zóna Z3 už neexistuje.

 Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.
Webwiki ButtonSeo servis