Front Designer , alebo ako jednoducho navrhnúť predný panel

pre vašu konštrukciu
Front Designer , alebo ako jednoducho navrhnúť predný panel
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  848 zobrazení
3
 0
Programy pre elektro a elektroniku

Front Designer je presný grafický nástroj so špecializáciou navrhovania predných panelov pre elektronické zariadenia so zreteľom na jednoduchosť a rýchlosť. Jednou z možností je "Scale assistant", pomocou ktorého môžete v krátkom čase navrhnúť ľubovoľnú stupnicu okolo otočných potenciometrov, otočných spínačov ale aj posuvných potenciometrov. Program generuje podľa potreby súbory HPGL na riadenie CNC frézovacích, rezacích a gravírovacích strojov, ktoré už mnohý z vás majú aj doma.

Úvod k programu Front Designer

Najťažšia úloha pri zostavovaní zariadenia
Vaša DPS je kompletne osadená, oživená a otestovaná a všetko funguje perfektne. Teraz je dôležité umiestniť všetku elektroniku do peknej skrinky. Skrinku je možné zakúpiť v mnohých vyhotveniach, čo nebude problém. Vŕtanie otvorov a prípadné frézovanie rôznych prvkov napríklad v hliníkovej, alebo plastovej čelnej doske pre vás určite nie je problém. Zámerom však je, aby táto predná doska bola opatrená nápismi a symbolmi tak aby váš výrobok mohol konkurovať napríklad kupovaným zariadeniam. A to je veľký problém, pretože popisky a symboly sú dosť prácne na výrobu a  často to skončí tak, že konštrukcia skončí maximálne popísaná fixkou, alebo olepená štítkami zo čtítkovača v tom lepšom prípade. Viem, poviete si - existujú aj iné spôsoby, napr. celoplošná samolepiaca fólia a iné, ale čo robiť v prípade, že chceme dať našej konštrukcii "punc profesionality" ?

Front Designer od Abacomu
Nemecká softvérová spoločnosť Abacom Ingenieurgesellschaft ponúka pohodlné riešenie tohto problému. Za cenu 50 eur si môžete zakúpiť a stiahnuť program "Front Designer" alebo ho kúpiť na CD-ROM. Je to program na kreslenie vektorov, ktorý je úplne optimalizovaný na navrhovanie predných prístrojových panelov pre elektronické zariadenia. Jednou z najhodnotnejších možností programu je "Scale assistant", pomocou ktorej môžete navrhnúť stupnice okolo otočných potenciometrov, otočných spínačov alebo  posuvných potenciometrov. Tým sa rieši najnepríjemnejšia úloha pri navrhovaní predných panelov veľmi elegantne a aj jednoducho. Iba tento asistent má väčšiu pridanú hodnotu ako cena kompletného programu.

Pre Windows v troch jazykoch
Front Designer je aktuálne vo verzii 3.0 a je vhodný pre všetky verzie systému Windows. Program môžete nainštalovať v angličtine, nemčine alebo francúzštine.

Najdôležitejšie možnosti aplikácie Front Designer

Front Designer je program na kreslenie vektorov
Väčšina jednoduchých kresliacich programov pracuje s pixel technológiou. To znamená, že všetko, čo zobrazujete, sa skladá z farebných pixelov. Ak štyrikrát zväčšíte taký pixelový obrázok, program začne počítať a každý pixel nahradí  štvorcom so štyrmi pixelmi. Pri extrémnom zväčšení alebo manipulácii s obrázkom je výsledok často zaostrený a hranatý.
Pri vektorovej grafike sa každý symbol skladá z takzvaných Bézierových kriviek. Tieto krivky možno opísať jednoducho matematicky. Ak extrémne zväčšíte alebo otočíte taký vektorový graf, softvér prepočíta vzorce popisujúce Bezierove krivky pre vybratú operáciu. Výsledok je krištáľovo čistý a zobrazuje sa na obrazovke s najvyšším možným rozlíšením.

V ľavo obrázok kreslený za použitia pixelov, v pravo ten istý obrázok ako vektor.

Symboly programu Front Designer "Symbols"
Front Designer obsahuje rozsiahlu knižnicu symbolov, ktoré často nájdete na predných paneloch elektronických zariadení. Sú usporiadané do skupín, ako sú video, audio, atď. Kliknete na požadovaný symbol a umiestnite ho na výkres budúceho panela pomocou myši. Všetky symboly môžete samozrejme upravovať, otáčať, zrkadliť, zväčšovať a zmenšovať. Symboly sa vykresľujú vo vektorovej grafike, takže ak ich zväčšíte alebo zmenšíte, nenastane absolútne žiadna strata kvality. Symboly, ktoré umiestnite na predný panel, môžete jedným kliknutím myši spojiť do skupiny, ktorú môžete umiestniť na iné miesto alebo na predný panel. Do knižnice môžete pridať vlastné symboly jedným kliknutím myši. Ilustrácie môžete vložiť do grafických formátov BMP, JPG, WMF a EMF na prednom paneli, a v prípade potreby aj s priehľadným - transparentným pozadím.

Príklady symbolov z mnohých stoviek dostupných.

Asistent pre tvorbu stupníc "Scales"
Jednou z najviac nepríjemných úloh pri navrhovaní predného panela je určite kreslenie stupníc okolo otočných potenciometrov. Už nie! V tabuľke zadáte všetky údaje pre požadovanú mierku, asistent vypočíta stupnicu a umiestni ju okolo zvoleného stredového bodu. S týmto asistentom je možné navrhnúť logaritmické stupnice rovnako ľahko ako lineárne usporiadané stupnice. Asistent stupníc ponúka trinásť predvolených návrhov stupníc, ktoré môžete ľahko upraviť pre svoju potrebu. Napríklad, ak vyberiete možnosť "Okrúhla stupnica s lineárnym delením" - "
Round scale with linear divisions", môžete pridať hodnotu  až šestnástim parametrom, z ktorých každý ovplyvňuje jeden aspekt stupnice. Pomocou možnosti "Nápisy" - "Inscriptions" môžete každému segmentu stupnce priradiť vlastný text. Štandardný formát začína od 0 po počet segmentov, ktoré ste definovali. Ako však ukazuje obrázok nižšie, týmto spôsobom môžete veľmi rýchlo vyrobiť stupnicu prepínača vstupu zvukového zosilňovača s názvami zdrojov zvuku.

Navrhovanie stupníc okolo otočných spínačov a potenciometrov a ťahových potenciometrov.

Pero, štetec a písmo "Pen, Brush, Font"
Môžete jednoducho kresliť texty, čiary, kruhy, elipsy, okrúhle grafy, obdĺžniky a polygóny a potom pomocou nástrojov "Pen", "Brush" a "Font" (vpravo hore) a upravovať tieto objekty podľa svojich predstáv.

Rezanie, gravírovanie a CNC obrábanie

Riadenie CNC strojov
Program Front Designer je schopný uložiť váš návrh v strojovom súbore HPGL. S takýmto súborom môžete ovládať frézovacie, gravírovacie a rezacie stroje. Týmto spôsobom je možné pomocou tohto programu vyrábať známe štítky vyrobené zo "sendviča", teda  z dvoch rôznych farebných vrstiev plastu. Gravírovací stroj odfrézuje vrchnú vrstvu v miestach prvkov predného panela a tam môžete vidieť farbu spodnej vrstvy plastu. Do svojho dizajnu môžete zahrnúť aj otvory pre osi otočných potenciometrov a otočných spínačov a obdĺžnikové výrezy pre vodiace lišty posuvných potenciometrov, či výreze pre LCD displeje, alebo ventilátory.

Potrebné rozsiahle znalosti
Ak však chcete začať vytvoriť predný panel touto technikou, musíte sa ponoriť do spôsobu, akým sú tieto stroje ovládané a ako fungujú. Môžete použiť iba určitý typ písma a samozrejme nemôžete do svojho návrhu zahrnúť logá a farby, pretože tieto stroje to nevedia vyrobiť. Dizajn môže pozostávať iba z ciest, ktoré môže stroj sledovať pri frézovaní alebo gravírovaní predného panela. Okrem toho je potrebné pamätať na to, že stroj frézuje všetky cesty jednym prechodom s rovnakou frézou, takže toto musíte zohľadniť pri určovaní hrúbky obrysov písmen a tvarov.

Písma SHX
Ak chcete vyryť predné panely,  môžete použiť iba písma SHX, ktoré boli špeciálne vyvinuté na tento účel. Vo Windows nie sú známe, ale Front Designer je dodávaný s približne tridsiatimi typmi písma. Presne vidíte, cestu, ktorú bude fréza nasledovať pri gravírovaní písmen a ktorá časť vášho predného panela sa odfrézuje.

Výrezy panela "Panel Cuts"
Pomocou tejto možnosti môžete rýchlo urobiť výrezy pre okrúhle alebo obdĺžnikové komponenty, ktoré chcete namontovať na predný panel, ako sú vstupné a výstupné konektory, otočné spínače a potenciometre. Prostredníctvom nižšie uvedeného okna môžete definovať všetky špecifikácie tohto výrezu a dokonca im automaticky poskytnúť dva vodorovné a / alebo zvislé upevňovacie otvory. "Frame" definuje obdĺžnik alebo kružnicu, ktorú program nakreslí na prednú dosku. Pomocou "Cut" určíte rozmery výrezu a akýchkoľvek ďalších montážnych otvorov.

Výrezy panela "Panel Cuts"

Začíname!

Malý príklad predného panela
Teraz nebudeme do podrobna rozoberať všetky funkcie a možnosti aplikácie Front Designer. Namiesto toho, aby sme všetky tieto možnosti popísali jednu po druhej, radšej preskúmame program spolu s vami na základe veľmi jednoduchého príkladu. Na obrázku nižšie je jednoduchý predný panel nakreslený rukou a zámerom je, aby ste ju pomocou programu nakreslili. Ide o jednoduchý stabilizovaný zdroj napätia, ktorého výstupný potenciometer vám umožňuje nastaviť výstupné napätie medzi 0 Vdc a 12 Vdc. Prúd môžete obmedziť pomocou otočného potenciometra. Pod týmto potenciometrom je páčkový spínač, pomocou ktorého môžete zariadenie zapínať a vypínať. Nakoniec sú tu dve 4 mm zdierky pre výstupné napätie a štyri otvory pre skrutky, pomocou ktorých môžete pripevniť predný panek k telu skrinky.

"Skica" predného panela.

Krok 1: začatie nového projektu
Spustite program Front Designer, prejdite do ponuky "File" (hore) a vyberte "New". Program odpovie malým oknom, v ktorom môžete nastaviť názov predného panela, jeho rozmery a farbu pozadia.

Krok 2: pomenujte svoj dizajn
Front Designer uloží váš predný panel ako projekt. Do každého projektu môžete zahrnúť viac ako jeden predný panel. Môžete teda napríklad zahrnúť predný panel a zadný panel jedného zariadenia do jedného projektu. V kroku 1 ste zadali názov, ale to je názov konkrétneho dizajnu predného panela, projekt zatiaľ nemá meno. Prejdite do ponuky "File" a vyberte "Save As".

Krok 3: nastavte magnetickú mriežku
Rovnako ako väčšina kresliacich programov má aj Front Designer magnetickú mriežku. Ak ju zapnete, nemôžete umiestniť symboly na žiadne miesto, ale iba na priesečníky mriežky. Praktická funkcia, ktorá vám umožní zabezpečiť, aby sa symboly, ktoré je potrebné zarovnať, v dizajne javili ako skutočne zarovnané. Prejdite do ponuky "Options" (vyššie) a vyberte položku "Grid". Zadáte "Capture" 5 mm a kliknete na tlačidlo "Show grid". Hodnotu môžete ponechať na 0-0.

Úvodné nastavenia programu Front Designer.

Krok 4: návrh stupnice posuvného potenciometra
Otvoríte "
Scale assistant" (vľavo) a ako "Style" vyberiete "Rovná stupnica s lineárnymi deleniami" - "Straight scale with linear divisions". Nastavíte "Length" na 60 mm (nezabudnite zmerať dĺžku vášho bežca
posuvného potenciometra). S "
1. Division: Segments" rozdelia stupnicu na dvanásť segmentov. S "1. Division: Lenght" určujete dĺžku segmentových čiar vedľa stupnice. Táto dĺžka
závisí aj od typu hmatníka, ktorý chcete umiestniť na posuvný potenciometer. S "
2. Division: Yes" znamená, že chcete segmenty ďalej deliť. S nasledujúcim parametrom "2. Division: Segments" zadajte hodnotu 2 a vytvoríte pomocou "2. Division: Length" týchto pásov dlhých 7 mm. Do parametra "Uhol textu - "Text angle" zadajte 90 °. Po kliknutí na zelenú značku "Pridať stupnicu na predný panel" - "Add scale to Front Panel" sa potenciometer umiestni na predný panel. Potenciometer musíte samozrejme otočiť o 90 °. Urobíte to pomocou "Otočiť" - "Rotate" (vľavo) a myši. Potom môžete potenciometer úhľadne pretiahnuť na požadované miesto.

Nastavenia pre návrh stupnice posuvného potenciometra.

Krok 5: Návrh stupnice otočného potenciometra
Stupnicu otočného potenciometra môžete navrhnúť rovnakým spôsobom. V "
Scale assistant" vyberte "Style" "Increasing arc".

Krok 6: vložte výstupné zdierky 4 mm
Aktivujte knižnicu symbolov pomocou možnosti "Symbols" (vľavo hore) a vyberte stránku "Sockets". Teraz umiestnite dve zdierky 4 mm kliknutím na ne v zozname a umiestnením na správne miesto na prednom panely.

Krok 7: Vložte vrtané otvory
Aktivujte funkciu "Drillings" na ľavom paneli nástrojov a umiestnite štyri montážne otvory do rohov predného panela. Priemer otvoru môžete nastaviť automaticky otvoreným oknom. Rovnakým spôsobom umiestnite vyvŕtané otvory pre otočné potenciometre a páčkový prepínač a otvory pre upevnenie dvoch 4 mm zdierok.

Krok 8: Vytvorte otvor pre posuvný potenciometer
Teraz máte stupnicu pre posuvný potenciometer na prednej strane, ale samozrejme musíte pred touto stupnicou vyfrézovať drážku. Odporúča sa to uviesť aj na prednom panely. Vyberte nástroj "
Create Panel cut" (vľavo) a do poľa "Cut" definujte obdĺžnik s dĺžkou 62 mm a šírkou 3 mm. Vypnete "Frame" a "Mounting Holes". Teraz musíte umiestniť tento slot vedľa stupnice potenciometra. To nefunguje, pretože slot zapadne do 5 mm mriežky, ktorú ste nastavili. Ak však vyberiete položku ľavým tlačidlom myši a stlačíte kláves Shift na klávesnici a stlačíte ľavé tlačidlo myši, magnetická mriežka bude deaktivovaná a môžete ju umiestniť kamkoľvek. Týmto spôsobom môžete slot umiestniť presne vedľa stupnice.

Krok 9: použitie textov
Pomocou nástroja "Text labels" (vľavo) potom môžete na predný panel pridať text. Kliknite niekde na prednú dosku. V okne zadajte text, ktorý sa má umiestniť. Po stlačení OK môžete text umiestniť na správne miesto. Pri vkladaní textu budete určite musieť používať funkciu Shift, pomocou ktorej vypnete magnetickú mriežku. V okne "Font manager" (vpravo hore) vyberte požadované písmo.

Krok 10: záverečné operácie
Všetko je teraz na prednom panele, ale môže byť potrebné upraviť niektoré texty a riadky. To je možné pomocou možností "
Font manager" a "Line manager" (vpravo hore).

Konečný výsledok
Obrázok nižšie zobrazuje konečný výsledok vášho úsilia. Po skúsenostiach s programom môžete navrhnúť takýto jednoduchý predný panel za desať minút.

Hotový návrh predného panela.

Vytlačte svoj panel

Krok 11: vytlačte šablónu pre vŕtanie
Teraz prejdete do ponuky "File" (hore) a vyberiete možnosť "Print". V rozsiahlom tlačovom okne môžete nastaviť všetko potrebné. Je rozumné najskôr vytlačiť iba vŕtací plán, ktorý môžete nalepiť na skutočný predný panel a slúžiť ako základ pre vŕtanie dier na správnych miestach.
Možnosti výberu
- pre zobrazenie "View": "Normal“;
- s možnosťou volieb "Options": "Frame" a "Drillings & millings";
- v prípade stupnice "Scale": "Original 1:1".

Krok 12: tlač finálneho predného panela
Ak pracujete podľa systému s obojstrannou lepiacou fóliou (pozri ďalej), musíte pre tlač finálneho predného panela na priehľadnú fóliu zvoliť nasledujúce nastavenia:
- pre zobrazenie
"View": "Mirror";
- pre 
"Options": "Background", "Frame" a "Objects & symbols";
- v prípade stupnice
"Scale": "Original 1:1".
Do atramentovej tlačiarne umiestnite hárok špeciálnej matnej priehľadnej fólie. O niekoľko minút neskôr máte dizajn panela, pripravený na prilepenie k prednému panelu.

Možnosti tlače predného panela.

Od progranu po skutočný predný panel

Je potrebná mechanická zručnosť
Teraz máte šablónu na vŕtanie z papiera a priehľadný dizajn, ktorý je vytlačený opačne. Ako z toho môžete urobiť krásny, profesionálne vyzerajúci predný panel? Nie je to ťažké, ale niektoré zručnosti sa naozaj hodia.

Doska s plošnými spojmi, alebo hliník?
Pravdepodobne okamžite premýšľate o hliníkovej doske s hrúbkou 1,5 mm pre váš predný panel. Oveľa lepšou možnosťou je použitie dosky s plošnými spojmi s hrúbkou 1,5 mm. Tento materiál je oveľa ľahšie vŕtať, píliť a brúsiť ako hliník.

Mechanické operácie
Prilepte vŕtaciu šablónu na predný panel, vyvŕtajte všetky otvory a vyrežte otvory pre potenciometre.

Použite dizajn prednej dosky
Mechanicky spracovanú prednú dosku potiahnite priehľadnou obojstrannou lepiacou akrylovou fóliou 3M, ktorá je k dispozícii na zakúpenie v spoločnosti Conrad pod číslom objednávky 529400-80. Túto fóliu žehlite úplne hladko, aby neboli prítomné žiadne vzduchové bubliny. Potlačenú prednú dosku umiestnite na úplne hladký povrch, napríklad na sklenenú dosku. Potlačená strana fólie musí byť hore. Teraz opatrne, ale rozhodne odložte prednú dosku so samolepiacou fóliou na fóliu. Toto je samozrejme najťažší krok v procese, pretože okraje prednej dosky sa samozrejme musia veľmi presne zhodovať s okrajmi tlačeného vzoru. Každá milimetrová odchýlka je veľmi znepokojujúca a navyše chybnú čelnú dosku už nie je možné vytiahnuť. Otočte to všetko a dokonale vyhladzujte všetko.

 

Výsledok

Výsledkom je profesionálne vyzerajúci predný panel, ktorý, ak ste vykonali všetky kroky s dostatočnou presnosťou, znesie porovnanie s profesionálnym výrobkom.

 

Poznámky k programu a licencii:

1. SW možno stiahnuť na www.abacom-online.de
2. Ide o program pre operačný systém Windows. Súbor k stiahnutiu je veľký asi 9.4 MB. Demo verzia neumožňuje žiadny výstup, ani uloženie a ani export.
3. Licenciu obdržíte mailom po úhrade ceny kartou. E-mail obsahuje odkaz, veľmi krátkou dobou platnosti, ktorý vám umožní stiahnutie vašej verzie programu (obsahuje meno, adresu a ďalšie identifikačné údaje oprávnenej osoby).
4. Svoj program si môžete nainštalovať na svoje počítače. Môžete si ho archivovať a keď meníte pevný disk, opäť si ľahko nainštalujete svoj program. Považujem to za seriózny licenčnú politiku voči jednotlivcom, fyzickým osobám, rádioamatérom a všetkým, ktorí majú technické hobby, nakoľko napríklad pri výmene PC, alebo operačného systému nepotrebujete kupovať opätovne novú licenciu.Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button