FY3200S, 24 MHz DDS - funkčný generátor

FY3200S, 24 MHz DDS - funkčný generátor
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  396 zobrazení
1
 0
Recenzie meracej techniky

FY3200S poskytuje signály až do 24 MHz na dvoch úplne nezávisle nastaviteľných výstupoch. Okrem štandardných signálov poskytuje tento generátor pulzy, elektrokardiogramové impulzy, biely šum, AM a FM. Zabudovaný čítač frekvencie / impulzov je použiteľný až do 100 MHz.

Generátor FY3200S si môžte zakúpiť na tomto odkaze - klikni (Banggood)

Generátor FY3200S si môžte zakúpiť na tomto odkaze - klikni (Aliexpress)

FY3200S

Ako funguje generátor funkcií podľa princípu DDS?

DDS znamená „priama digitálna syntéza“ - "Direct Digital Synthesis", ktorá generuje analógové signály digitálne. Jedna perióda analógového signálu je rozdelená do veľkého počtu krokov a veľkosť každého kroku je zaznamenaná v digitálnom kóde. Všetky tieto kódy tvoria digitálnu „tabuľku tvaru signálu“ - "signal shape table", ktorá je uložená v pamäti. Táto tabuľka tvaru signálu sa odčítava s nastaviteľnou frekvenciou. Postupné digitálne hodnoty sa prevádzajú z digitálneho na analógový prevodník na analógové napätie. Veľkou výhodou princípu DDS je, že môžete naprogramovať ľubovoľný priebeh v pamäti a potom nechať prehrávať prostredníctvom generátora funkcií. Generátory DDS lepších výrobcov majú rozhranie, ktoré vám umožňuje pripojiť zariadenie k počítaču. Pomocou špeciálneho softvéru môžete zostaviť tabuľku digitálnych signálov v počítači pre konkrétny tvar signálu a načítať ju do pamäte generátora funkcií.

Čo môžme očakávať od FY3200S?

Zariadenie má vzhľadom na nízku cenu okolo 50 € pôsobivý počet možností. V skutočnosti získate dva generátory za cenu jedného, ​​pretože dva výstupy CH1 a CH2 môžete naprogramovať úplne nezávisle na sebe. Je to veľmi jednoduché. V ľavom hornom rohu displeja vidíte "MF" alebo "SF". "MF" znamená "hlavnú funkciu" - "Main Function'" a určuje programovanie žltého výstupného konektora CH1. "SF" znamená "pomocnú funkciu" - "Subsidiary Function" a určuje programovanie modrého výstupného konektora CH2. Ak chcete prepnúť z jedného kanálu na druhý, stlačte tlačidlá napravo od konektorov BNC. Druhé stlačenie týchto tlačidiel vypne kanál. Tretí konektor BNC, INPUT, je vstupom počítadla frekvencií alebo impulzov. Jediným nedostatkom tohto čítača je, že neexistuje žiadna regulácia citlivosti a čítač reaguje iba vtedy, ak na tento vstup aplikujete najmenej 2 V peak-to-peak.

Aké signály je FY320S schopný "vyrobiť" ?

Pevné tvary signálov:

 •  Sínus.
 • Obdĺžnik.
 • Pulz.
 • Trojuholník.
 • Rastúca píla.
 • Padajúca píla.
 • Jednosmerné napätie.
 • Predvoľba 1: Lorentzov impulz.
 • Predvoľba 2: Multitone pulse.
 • Predvoľba 3: Náhodný šum.
 • Predvoľba 4: Elektrokardiogramový impulz.
 • Predvoľba 5: Trapézový impulz.
 • Predvoľba 6: Synchronizačný impulz.
 • Predvoľba 7: Úzký pulz.
 • Predvoľba 8: Gaussov šum.
 • Predvoľba 9: Amplitúdovo modulovaný signál.
 • Predvoľba 10: Frekvenčne modulovaný signál.
 • ARB 1 až ARB 4: štyri voľné miesta v pamäti.

Okrem týchto periodických signálov môžete naprogramovať dva signály rozmetania, jeden s lineárnym rozmetaním a druhý s logaritmickým rozmetaním. Môžete naprogramovať čas začiatku, a čas konca zametania. Generátor ďalej ponúka ako Freqency-Shift-Keying (FSK), tak aj Amplitude-Shift-Keying (ASK). V tomto prípade sa frekvencia alebo amplitúda zmení z jednej hodnoty na druhú pomocou externého riadiaceho signálu. Nakoniec môžete samozrejme nastaviť hodnotu všetkých signálov až do 20 V peak-to-peak, ale tiež môžete ovládať DC offset, pracovný cyklus a fázový rozdiel medzi signálmi na CH1 a CH2. Na zadnom paneli generátora nájdete dva konektory BNC „TTLA“ a „TTLB“. Dva signály kompatibilné s TTL sa objavujú synchrónne so signálmi na predných CH1 a CH2 a majú možnosť externého spúšťania.

Funkcia ukladania a načítania

FY3200S ponúka dvadsať pamäťových miest, v ktorých môžete uložiť nastavenia kanála pre neskoršie použitie.

Prevádzka generátora

Na obsluhu jednotky je k dispozícii predný panel s deviatimi "tlačidlami" a rotačným enkóderom. "Tlačidlá" sú napísané v úvodzovkách, pretože v skutočnosti nie sú ničím iným ako miestami na prednom panely, ktoré sú natoľko zle stlačiteľné, že ich môžete len ťažko stlačiť, pravdepodobne táto slabina, bude znamenať to, že sa asi tlačidlá budú meniť, za nejaký iný - vhodnejší typ. Ak stlačíte toto miesto, nestlačíte základné tlačidlo, ale posuniete celý generátor dozadu. FY3200S môžete ovládať iba pevným zatlačením hornej časti zariadenia rukou a stlačením palcom tlačidla.

Čo získate za svoje peniaze?

FY3200S sa dodáva s dvoma káblami typu BNC na krokodílovú svorku, káblom USB na pripojenie k počítaču, napájacím káblom a malým CD-ROM obsahujúcim príručku v angličtine a niektorými programami, ktoré umožňujú komunikáciu medzi počítačom a samotným prístrojom. Napájací kábel je bohužiaľ dodávaný iba s americkou zástrčkou, čo by nebol až taký vážny problém, nakoľko sa dá použiť redukcia.

Obsah balenia DDS generátora FeelTech FY3200S.

Elektronika vo FY3200S

Ako je to často v prípade moderných zariadení, tak samotná skrinka je väčšinou skoro prázdna. V spodnej časti sa ukazuje prekvapivo malá doska napájacieho zdroja a PCB, ktorá funguke ako prevodník pre  USB konektor pri komunikácii s počítačom. Doska samotného generátora predstavuje prakticky celý predný panel prístroja, ktorá je namontovaná za predným plastovým panelom. Napájací zdroj dodáva +5 V, +12 V a -12 V a pracuje podľa spínaného princípu, ktorý vysvetľuje malý transformátor. Ako je zrejmé z obrázku nižšie, tieneniu sa nevenovala žiadna pozornosť, takže generátor a aja samotný pulzný zdroj bude nepochybne pekným zdrojom rušenia na vašom pracovnom stole, čiže úloha číslo 2. vybrať pulzný zdroj a nahradiťho lineárnym. Všetky interné pripojenia sa vykonávajú pomocou jednoduchých netienených vodičov, vrátane tých, ktoré vedú k dvom výstupom TTL na zadnej strane. Celá skrinka je vyrobená výlučne z plastu, takže aj tu je miesto na experimentovanie s odtienením celého zariadenia.

Detail vnútornej konštrukcie generátora.

Hlavná doska plošných spojov

Hlavná doska plošných spojov s veľkým počtom čipov vyzerá dosť pôsobivo. Používa sa mikrokontrolér STC12C5A60S2 od čínskej STC MCU Limited. Tento procesor je založený na architektúre 80C51, mikropočítače, ktorý spoločnosť Intel uviedla na trh v roku 1980. Okrem toho je na doske aj veľký čip s logom Feeltech, pravdepodobne pamäť, v ktorej sú uložené tabuľky tvarov digitálnych signálov definujúce tvary signálov. Viditeľné je aj veľké množstvo trojitých analógových prepínačov typu 74HC4053. Digitálno-analógové prevodníky sú pravdepodobne založené na princípe R-2R, pričom analógové výstupné napätie sa skladá ťahaním určitých uzlov z odporovej siete, vytvorených z rovnakých rezistorov, na zem pomocou analógových spínačov. Napodiv, na hlavnej doske plošných spojov je aj ďalší napájací obvod, ktorý odvodzuje množstvo ďalších napätí z troch existujúcich napájacích napätí. Je to skutočne potrebné, pretože ± 12 V z napájacieho zdroja sa nedá použiť na odvodenie signálu s maximom 20 V peak to peak plus a 10 V maximálny jednosmerný posun. Preto je nevyhnutné napájacie napätie najmenej ± 20 V. PCB napájacieho zdroja pravdepodobne nie je špeciálne navrhnutá pre toto zariadenie, ale je odvodená asi z iného modelu.

Hlavná PCB DSS Generátora.

Technické špecifikácie FY3200S

 • Vzorkovacia frekvencia: max. 250 Ms / s.
 • Rozlíšenie: 12 bitov
 • Dĺžka periódy: 2 048 vzoriek
 • Nastavenie amplitúdy: 10 mV až 20 V peak-to-peak
 • Nastavenie fázového posunu medzi oboma kanálmi: 0 ° až 359 °
 • Frekvencia: max. 24 MHz.
 • Rozlíšenie frekvencie: 0,01 Hz max.
 • Výstupná impedancia: typicky 50 Ω
 • Presnosť frekvencie: ± 5 x 10-6
 • Skreslenie sínusovej frekvencie: menej ako 0,8% (1 kHz),
 • Linearita trojuholníka: vyššia ako 98% (10 kHz)
 • Nastavenie pracovného cyklu: 0,1% až 99,9%
 • Nastavenie DC offsetu: ± 10,0 V max.
 • Režim rozmietania: lineárny, logaritmický
 • Rýchlosť rozmietania: 1 s až 999 s
 • Čas stúpania a klesania: menej ako 30 ns
 • TTL výstup „H“: väčší ako 3,3 V
 • Rozsah čítača frekvencie: 4 294 967 295
 • Merací rozsah čítača: obvykle 100 MHz
 • Čítač vstupného napätia: 2 V peak-to-peak až do 20 V peak-to-peak
 • Napájacie napätie: 85 Vac až 260 Vac
 • Rozmery: 200 mm x 190 mm x 90 mm
 • Hmotnosť: 500 g

FY3200S v praxi

Zapnutie prístroja

Po zapnutí zariadenia a po inicializácii mikrokontroléra sa generátor nastaví na sínusový signál, ktorý je identický na oboch výstupoch s frekvenciou 10 kHz a špičkovou hodnotou 10,00 V. Nastavenie je "MF", výstup CH1 , Všetky tlačidlá teraz ovplyvňujú nastavenie napätia, ktoré generujete na tomto konektore. Stlačením modrého tlačidla "CH2" sa zobrazenie zmení z "MF" na "SF“" a môžete nastaviť parametre pre "CH2".

Stlačením otočného enkodéra môžete prepínať voľbu veľkosti frekvencie medzi Hz, kHz a MHz. Stlačením dvoch klávesov so šípkami pod enkodérom môžete posúvať kurzor, pomlčku pod číslom, doľava alebo doprava. Otáčaním enkodéra môžete nastaviť každé číslo na požadovanú hodnotu. Na displeji sa zobrazí "AMPL" pre amplitúdu. Toto nie je správne z čisto lingvistického hľadiska. Displej totižto v tomto momente neukazuje amplitúdu výstupného signálu, ale jeho špičkovú hodnotu.

Príklad zobrazenia výstupného signalu, jeho frekvencie, amplitúdy a tvaru signálu.

Funkcia ovládacích tlačidiel

 • PARM

Pomocou tohto tlačidla môžete zvoliť parameter výstupného signálu, ktorý chcete nastaviť: frekvencia, amplitúda, jednosmerný posun, pracovný cyklus, šírka impulzu (iba pre impulz) alebo fáza. Potom môžete pomocou klávesov so šípkami vybrať číslicu, ktorú chcete nastaviť, a pomocou otočného kódovača zmeniť jej hodnotu.

 • WAVE

Toto tlačidlo vás posúva cez všetkých dvadsať dostupných tvarov signálov, ktoré už boli uvedené vyššie. Po jednom stlačení tohto tlačidla môžete tiež použiť otočný enkóder na posúvanie sa medzi všetkými signálmi.

 • COUNT

Týmto tlačidlom môžete postupne zvoliť funkcie počítadla frekvencie alebo impulzov, ako je meranie frekvencie alebo impulzu, zdroj spúšťania a vynulovanie čítača. Toto tlačidlo môžete tiež použiť na konfiguráciu parametrov funkcií ASK a FSK.

 • SWEEP

Toto tlačidlo vám umožňuje plne naprogramovať lineárne alebo logaritmické rozmietanie, nastaviť počiatočnú frekvenciu, konečnú frekvenciu a čas rozmietania. Po nastavení stlačte otočný enkóder na spustenie alebo zastavenie rozmietania.

 • SYS

Toto tlačidlo umožňuje definovať niekoľko systémových nastavení, ako napríklad to, či sa má pri stlačení tlačidla ozvať vstavaný bzučiak, alebo či na výstupoch pri zapnutí zariadenia bude prítomné napätie. Toto tlačidlo vám rovnako umožňuje prístup k dvadsiatim miestam v pamäti, v ktorých môžete uložiť nastavenia každého kanála a potom ich znova vyvolať. S rotačným enkóderom môžete vybrať umiestnenie pamäte.

Popis predného panela a ovládacích prvkov DDS generátora.

Práca s FY3200S

Príklad 1: Sinus a obdĺžnik 1 MHz

Na "MF" naprogramujeme sínusovú vlnu 1,00 MHz s amplitúdou 5,00 V a fázou 90 °. Na "SF" nastavíme obdĺžnik s rovnakou frekvenciou s amplitúdou 10,00 V a pracovným cyklom 10,0%. Na pulznom výstupe môžete jasne vidieť "stupňové priblíženie", ktoré vytvára generátor funkcie DDS. Hoci tabuľka digitálnych priebehov, ktorá tvorí jednu periódu výstupného signálu, pozostáva z 2 048 vzoriek s 12 bitmi, môžete jasne vidieť, ako sa nábežná a zadná hrana signálu skladá z po sebe nasledujúcich etáp.

Sinusová vlna a obdĺžniková vlna na dvoch výstupoch.

Príklad 2: AM a FM na oboch výstupoch

Na "MF" naprogramujeme amplitúdovo modulovaný signál 10,00 kHz s amplitúdou 1,00 V. Na "SF" nakonfigurujeme frekvenčne modulovaný signál s frekvenciou 5,00 kHz a amplitúdou 5,00 V.

Amplitúda a frekvenčná modulácia na dvoch výstupoch.

Príklad 3: Pulz so šírkou 1 us a frekvenciou 21 kHz

Najskôr upravíme frekvenciu na 21 kHz pomocou klávesov so šípkami a otočného enkódera. Stláčame tlačidlo "WAVE", kým sa na displeji nezobrazí "PULS". Na obrazovke rozsahu uvidíte veľmi malé impulzy. Môže to byť správne, pretože predvolená šírka impulzu je iba 50 ns. Potom stláčame tlačidlo "PARM", až kým sa na displeji nezobrazí "Pu". Pomocou klávesov so šípkami a otočného enkódera nastavímee šírku impulzu na 10 µs. Na obrázku nižšie vidíte výsledok na displeji funkčného generátora a generovaných impulzov na obrazovke osciloskopu.

Priebeh lulzu s impulzmi so šírkou 1 µs a frekvenciou 21 kHz.

Podľa špecifikácií a zobrazovacích údajov by mal byť generátor schopný dodávať sínusovú vlnu s maximálnou veľkosťou 10 V peak-to-peak, v kombinácii s jednosmerným ofsetom s maximálnou hodnotou +10 Vdc. Ako ukazuje výpis z obrazovky uvedený nižšie, nie je to tak. Výstup sa zablokuje pri napätí +11,1 V.

Kombinácia peak-to-peak hodnoty plus maximálneho DC posunu pre FY3200S.

Príklad 5: Maximálna sínusová frekvencia 24 MHz

Samozrejme je vždy zaujímavé vidieť, ako vyzerajú obrazce signálov pri maximálnej frekvencii, ktorú môže zariadenie generovať. V tomto prípade je pre toto zariadenie  je 24 MHz pre FY3200S, ale máme rozsah so šírkou pásma 100 MHz. Nemá zmysel pozorovať zložité krivky, ako je píla alebo obdĺžnik. Rozsah značne oslabuje vysoké harmonické, ktoré definujú priebeh. Sinusová vlna však nemá vyššie harmonické a my ich môžeme pozorovať. Ako ukazuje výpis z obrazovky uvedený nižšie, výsledok je celkom uspokojivý. Jasné že existuje určité skreslenie signálu, ale pre funkčný generátor tohto cenového rozpätia je výsledok vynikajúci. Dva vodorovné čiary kurzora označujú amplitúdu sínusovej vlny pri 10 kHz. Je zrejmé, že FY3200S nie je schopný udržať špičkovú hodnotu pri 10,00 V pri vyšších frekvenciách. Ak znížite frekvenciu na 10 MHz, vrcholy sa pekne kryjú s dvoma riadkami kurzora. Otázkou však je, ako funguje syntéza signálu pri takýchto vysokých frekvenciách. Ak by sa pri tejto frekvencii vzorkovanie stále vykonávalo s 2 048 krokmi, znamenalo by to, že mikrokontrolér by musel pracovať pri frekvencii 49,152 GHz. Toto nie je pravdepodobné a pravdepodobne sa počet vzoriek za periódu zníži pri vyšších signálových frekvenciách.

Sinusová vlna pri 24 MHz stále vyzerá prijateľne, ale je badateľný amplitúdový úpadok.

Príklad 6: Pulz so šírkou 50 ns

Aby ste získali dojem o vynikajúcich časoch nábehu a pádu tohto generátora, posledný príklad ukazuje impulz nastavený na šírku 50 ns.

Zobrazenie impulzu so šírkou 50 ns.

Skreslenie výstupu sinusovej vlny

Jednou z najdôležitejších špecifikácií funkčného generátora je skreslenie sínusovej vlny. Tento sínusový výstup sa poväčšine používa na testovanie zvukových zariadení. Ak máte možnosť zmerať skreslenie, je samozrejme dôležité, aby zdroj signálu, funkčný generátor, poskytol sínusovú vlnu s čo najmenším skreslením. Merali sme celkové skreslenie sínusovej vlny pri výstupnom signáli 3,0 Vrms a pri frekvenciách 20 Hz až 50 kHz. Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke a sú veľmi dobré pre toto digitálne zariadenie.

Frekvencia Harmonické skreslenie
20 Hz 0.24 %
50 Hz 0.24 %
100 Hz 0.18 %
200 Hz 0.18 %
500 Hz 0.22 %
1 kHz 0.20 %
2 kHz 0.21 %
5 kHz 0.23 %
10 kHz 0.20 %
20 kHz 0.21 %
50 kHz 0.18 %

 

Je samozrejme dôležité zistiť, odkiaľ toto rušenie pochádza. Ako ukazuje oscilogram so signálom 1 kHz, nedochádza k harmonickému skresleniu, ako je to v prípade generátorov analógových funkcií. Skreslenie HP331A naznačuje THD 0,20%, ale frekvenčný rozsah zariadenia je príliš malý na to, aby ukazoval kvantizačný šum. Viditeľné skreslenie je pravdepodobne spôsobené zlou linearitou R / 2R-DAC v modeli FY3200S, čo je štandard v takýchto lacných generátoroch digitálnych funkcií. Jeden rezistor mierne príliš vysoký alebo príliš nízky a už existuje zlomy v linearite digitálnej na analógovú konverziu.

Tento oscilogram ukazuje skreslenie pri 1 kHz.

Počítačový softvér FY6600

Inštalácia softvéru

Ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB, musíte nainštalovať ovládač USB. Toto musíte urobiť pred pripojením FY3200S k počítaču. Feeltech používa často používaný ovládač CH340, ktorý možno poznáte od Arduino. Nájdete ho v priečinku "CH340 Driver" v 32-bitovej a 64-bitovej verzii PC pre Windows. Potom prejdite do priečinka "FY3200S User Guide -- PC Software" a otvorte súbor "FY3200 PC Control Software.rar". Toto je komprimovaný súbor, ktorý sa automaticky extrahuje do vybratého priečinka na pevnom disku počítača. Program nainštaluje odkaz na pracovnú plochu. Najskôr však pripojte funkčný generátor k USB portu počítača, zapnite ho a spustite softvér.

Karta "Control Window"

Toto okno zobrazuje všetky aktuálne nastavenia všetkých parametrov pripojeného generátora funkcií. To je veľmi užitočné, pretože nastavenie pomocou tlačidiel a displeja je samozrejme lacné, ale nie je to jasné. V tomto okne môžete zmeniť nastavenia parametrov a odoslať ich na jedno z pamäťových miest FY3200S kliknutím na tlačidlo "SAVE".

Karta "Text Window"

V úvode tohto článku sme napísali, že DDS generátor pracuje tak, že postupne prečíta tabuľku tvaru digitálneho signálu, ktorá definuje tvar výstupného napätia. V tomto okne môžete vytvoriť svoju vlastnú tabuľku zadaním amplitúdy signálu všetkých krokov vo forme desatinného alebo hexadecimálneho čísla. Týmto spôsobom môžete transformovať funkčný generátor na skutočný generátor ľubovoľných priebehov. Na obrázku nižšie vidíte, ako sme zložili tvar signálu polovičného usmerňovača. V zelenom okne v spodnej časti sa pri zadávaní ďalších čísel postupne zobrazuje tvar signálu. Kliknutím na tlačidlo "SEND DATA" sa tabuľka odošle na jedno z dostupných miest v pamäti generátora.

Karta "Waveform Window"

V tomto okne môžete robiť presne to isté, ale teraz môžete využiť svoj talent na  kreslenie. Zámerom je, že v prázdnom výkresovom hárku nakreslíte požadovanú krivku jednej periódy výstupného napätia generátora. Softvér potom vypočíta zodpovedajúcu digitálnu hodnotu pre všetky body, ktoré sú uložené v tabuľke tvarov signálov. Na nasledujúcom obrázku sme urobili zhluk signálu pozostávajúci z ôsmich periód sinusovej vlny modulovaných v amplitúde.

Nástroj na úpravu tvaru vlny

Bude zrejmé, že ani jedna metóda a ani druhá metóda nie sú veľmi užitočné a že je neuveriteľne časovo náročné špecifikovať signál takýmto spôsobom. Našťastie programátori do softvéru integrovali užitočný nástroj. Pomocou nástroja "Waveform Edit" môžete čiastočne zostaviť tvar signálu pridaním, superponovaním alebo odpočítaním častí už naprogramovaných signálov. Na nasledujúcom obrázku sme napríklad použili päť periód prednastavenej "AM vlny" ako základ nášho AM modulovaného impulzu. Pomocou tlačidla "Loading waveform" sa tento signál zadá do číselnej tabuľky alebo na výkresový list. Odstránením zbytočných periód, čo znamená nahradenie týchto periód priamou čiarou za pomoci myši, môžete vytvoriť krásny signál AM v priebehu niekoľkých minút.

Pár dôležitých poznámok 

Na GND tohto generátora môže byť nebezpečné napätie!

 FY3200S má, pozri obrázok nižšie, neuzemnené pripojenie na sieť 230 V. To znamená, že GND spojenia piatich BNC konektorov plávajú vo vzťahu k uzemneniu. Okrem toho má tento funkčný generátor spínaný zdroj energie, ktorý má v primárnom obvode interferenčný filter. Jednou zo súčastí tohto filtra je kondenzátor, ktorý je pripojený k uzemneniu a je určený na prenášanie vysokofrekvenčného rušenia spôsobeného frekvenciou prepínania zdroja energie do uzemnenia. Pretože tento generátor nie je uzemnený, toto interferenčné napätie nemôže prúdiť cez tento kondenzátor do uzemnenia siete. Toto napätie môže byť prítomné vo všetkých možných bodoch generátora. Počas kontroly tohto zariadenia sme si to nevšimli, pretože sme pripojili T-väzobný člen k výstupu BNC generátora a jeden z výstupov tohto prepojovacieho členu je predvolene nastavený na jeden kanál nášho uzemneného rozsahu. Týmto spôsobom je GND generátora stále pripojený k uzemneniu a rušivé napätie prúdi k zemi.

Nebezpečný pre citlivé obvody

Ak odpojíme osciloskop od generátora a použijeme na meranie striedavého napätia medzi zemou a GND generátora multimeter, meriame napätie najmenej 64 Vrms. Je pravda, že zdroj tohto napätia má vysokú impedanciu. Ak sa jednou rukou dotkneme uzemnenia  a druhou rukou sa dotkneme GND generátora, toto napätie klesne na asi 20 Vrms. Ak sa dotknete GND generátora FY3200S, nedostanete šok. Ak však neuzemnený FY3200S pripojíte k uzemnenému obvodu, toto napätie môže stále spôsobiť poškodenie citlivých častí, ako sú integrované obvody.

Uzemnenie FY3200S je absolútne nevyhnutné!

Preto je absolútne nevyhnutné zmeniť neuzemnené sieťové pripojenie generátora na uzemnené. Spravíte to jednoducho tak, že demontujete US napájací konektor a nahradíte ho odpovedajúcim konektorom používaným napríklad v počítačových zdrojoch. Samozrejme, že vám tam nebude sedieť, ale 15 minút a pilník v ruke dokážu zázraky. Odpojte dva vodiče od sieťového konektora a spojte ich so živými a neutrálnymi vodičmi sieťového kábla. Môžete to urobiť pomocou spájkovačky. Následne spoje zaizolujte tepelne zmrštiteľnými hadičkami.

Uzemnite všetky konektory BNC

Potom uzemňovací vodič sieťového kábla pripojte k GND na FY3200S. Je veľmi múdre pripojiť všetky GND kontakty všetkých piatich BNC konektorov priamo k tomuto uzemňovaciemu vodiču. Tým sa zabráni tomu, aby veľkým zemným prúdom pretekal cez extrémne tenké spoje na DPS. Dva konektory BNC na zadnom paneli generátora majú jasne rozpoznateľné prípojné GND body. Môžete na ne prispájkovať ďalšie dva vodiče. Tri konektory BNC na prednom paneli sa spájkujú priamo na dosku plošných spojov generátora. Môžete vidieť štyri jasne rozpoznateľné spájkovacie kolíky, ktoré sú pripojené ku GND konektorov. Na jeden z týchto štyroch kolíkov je možné prispájkovať drôt, pozri obrázok nižšie.

Úplné nové zapojenie

Na obrázku nižšie vidíte kompletné zapojenie, ktoré je potrebné na uzemnenie vášho FY3200S. Päť vodičov, ktoré spájajú konektory BNC so zemou napájacieho kábla, sa spájkujú dokopy a zakončia sa teplom zmraštiteľnou hadičkou rôznych priemerov. Na obrázku je vidno, že tu je použitý pevný prívod, ale osobne uprednostňujeme z estetického, ale aj funkčného hľadiska použiť sieťový konektor, ako bolo spomenuté vyššie.

Detail finálnej úpravy uzemnenia DDS generátora.

Záver o FY3200S

Tento generátor je prínosom a cenným pomocníkom pre každého milovníka hobby elektroniky! Prevádzka všetkých dostupných funkcií môže vyžadovať určitú prax, ale ak tento generátor používate vo svojom laboratóriu každý deň, po týždni zvládnete ovládať všetky jeho funkcie. Avšak je potrebné nezabúdať na bezpečnosť pri práci a pokiaľ chcete dobre spávať - je potrebné vykonať jeho určité úpravy spomenuté vyššie. Od tohto momentu môžete s týmto generátorom funkcií generovať všetky signály, ktoré potrebujete vo svojej laboratórnej praxi.

Generátor FY3200S si môžte zakúpiť na tomto odkaze - klikni (Banggood)

Generátor FY3200S si môžte zakúpiť na tomto odkaze - klikni (Aliexpress)

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 200.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button