História spoločnosti TESLA

História spoločnosti TESLA
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  833 zobrazení
5
 0
História elektroniky

Dnes už historickú značku spotrebnej elektroniky a elektronických komponentov TESLA pozná každý z nás - najmä skôr narodených. TESLA, akciová spoločnosť je nástupcom jedného z prvých elektrotechnických podnikov na území vtedajšieho Československa, ktorý bol pod názvom Elektra založený 18.1.1921 výhradne s českým kapitálom. Od roku 1932 sa stal majetkom koncernu Philips, ktorému patril až do roku 1945. Výrobný program spoločnosti Tesla siahal od výroby žiaroviek, elektrónok, rádioprijímačov a vojenskej výroby až po rozhlasové a televízne vysielače. Pod obchodným menom TESLA spoločnosť podniká od 7.3.1946.

Podnik TESLA bol založený 10. augusta 1946 v továrni Mikrofona v Prahe-Strašniciach za účasti juhoslávskeho ministra Zlatariča Branka, ministra priemyslu Macedónska Vasiljeva Georgija, ministra priemyslu Bohumila Laušmana, zástupcov vlády, inštitúcií a vysokých škôl. Podnik vznikol zoštátnením a spojením 16 pôvodne samostatných firiem – išlo buď o česko-slovenské podniky alebo častejšie o pobočky zahraničných koncernov:

 • Always – Praha
 • Elektra – Praha, založená v roku 1921, v rokoch 1932 až 1945 bola súčasťou Philips
 • Elektrotechna – Praha
 • Metallix-Roentgen – Praha
 • Mikrofona – Praha-Strašnice
 • Modrý bod – IDEAL Radio – nemecký Blaupunkt
 • Phillips
 • Prchal-Ericsson
 • Radiolelektra – Praha
 • Radiotechna
 • Siemens-Halske
 • Siemens-Radio – Bratislava
 • Telefunken
 • Telegrafia
 • Triotron – Praha
 • Tungsram – Bratislava

História spoločnosti Tesla

 • 1921 - vznik spoločnosti pod názvom ELEKTRA
 • 1932 - spoločnosť zakúpila firma Philips - výroba rozhlasových prijímačov
 • 1945 - výroba žiaroviek, elektrónok a rozhlasových prijímačov
 • 1946 - vznik národného podniku TESLA, slaboprúdové a elektronické závody
 • 1958 - zahájená výroba tranzistorového rádioprijímača
 • 1953 - uvedený do prevádzky prvý televízny vysielač a prvý smerový spoj
 • 1991 - privatizácia, akciová spoločnosť
 • 2008 - majorita írskej finančné spoločnosti
 • 2012 - TESLA sa vracia do českých rúk
 • 2018 - značku TESLA nosia TESLA investičná spoločnosť, a.s., správca špeciálneho fondu nehnuteľností Realita

Názov TESLA a ochranná známka

Názov TESLA bol pôvodne (a oficiálne) inšpirovaný menom srbského elektrotechnika Nikolu Teslu (†1943). O založení podniku oficiálne referoval časopis Radioamatér v októbri 1946. Potom ako v 50. rokoch nastal ideový rozkol krajín socialistického tábora a vtedajšia Juhoslávia sa stala neobľúbenou, bolo nevhodné používať srbské pomenovanie, a tým bol názov zmenený na TEchnika SLAboprúdová.

Prvý stredovlnný rozhlasový vysielač bol uvedený do prevádzky v roku 1923 a o niekoľko rokov neskôr aj prvý krátkovlnný vysielač v pásme 59 m. Prvý televízny vysielač s výkonom 5 kW bol dodaný v roku 1953 a nainštalovaný v Prahe a to vrátane anténneho systému. Prvé meracie prístroje pre rozhlasové vysielače boli vyrobené v roku 1948, pre televízne vysielače v roku 1954. Prvá dodávka smerového spoja je datovaná rokom 1953 pre trasu medzi televíznym štúdiom a vysielačom.

Novovzniknutý n.p. TESLA mal pred sebou skvelú budúcnosť. Rýchlo bola zjednotená  výroba komponentov, bolo vykonané prerozdelenie práce medzi jednotlivými závodmi a zahájená výroba nových typov prijímačov. Kvalitné prístroje sa vyvážali do zahraničia, kde bol o výrobky n.p. TESLA nebývalý záujem. Podniku sa podarilo vylepšiť a uviesť do života označovacia systém firmy Philips, ktorý sa skladal z troj alebo štvor číselného kódu a doplňujúceho písmená, ktoré značilo druh napájania. Darilo sa jej držať krok so svetovým vývojom, prvou pomyselnou brzdou sa stal až nástup tranzistorov po roku 1950. Výskumné ústavy síce naďalej držali krok so zahraničným vývojom, výroba ale nemala záujem, elektrónky boli predsa zabehnuté. Traduje sa výrok ministra ťažkého strojárstva, pod ktorého elektrotechnický priemysel spadal: "Nebudeme vyrábať polovodiče, počkáme si až na celovodiče". Doložený je výrok iného pohlavára elektrotechniky, že: "Tranzistory sa vyrábať nebudú, pretože ich nikto nepotrebuje".

Napriek tomu v roku 1958 bola zahájená výroba tranzistorového rádioprijímača a do výrobných procesov boli zavedené ďalšie novinky ako sú plošné spoje, plastické hmoty, ferritové materiály atď. Dohnať svetový vývoj sa už avšak nepodarilo. Rovnakou brzdou, ako boli tranzistory, sa v šesťdesiatych rokoch stali integrované obvody. Výroba sa k nim opäť stavala chrbtom. Aby výrobca Tesla Rožnov dokázal výhody prvých IO radu MAA115-145, čo boli len tri tranzistory v jednom puzdre, musel iniciovať výrobu prvého rádioprijímača IN70 v TESLA Kolín, kde boli tieto obvody použité ako mf a nf zosilňovač.

Súbežne so spotrebnou elektronikou sa rozvíjali aj ďalšie odbory. Tesla Brno a Metra Blansko sa stali výrobcovia meracích prístrojov, tesla Strašnice im vyrábal meracie technikou pre telefónne účely. Vyrábali sa prístroje pre lekársku techniku ​​na veľmi vysokej úrovni, jadrová a analógová výpočtová technika. Šesťdesiate roky znamenali pre Teslu stále dobré zahraničné trhy a vysokú kvalitu. V rámci delimitácie výroby a deľby práce medzi jednotlivými štátmi RVHP bola ukončená výroba niektorých komponentov, ktorých sa mali ujať firmy v NDR, Poľsku a ďalších štátoch. Po skúsenostiach s nekvalitnými dodávkami ale napr. v meracích prístrojoch musela byť znovu obnovená výroba ručičkových meracích prístrojov, v Rožnove a Vrchlabí výroba elektrónok atď.

TESLA postupne vybudovala sieť rozhlasových a televíznych vysielacích stredísk na území bývalého Československa a významným spôsobom sa podieľala na výstavbe vysielacích centier v krajinách bývalej RVHP. Súčasne s vysielačmi boli dodávané a inštalované anténne systémy vyprojektovanej podľa požiadaviek zákazníkov. Len na území bývalého ZSSR zaisťovala TESLA na konci dvadsiateho storočia viac ako 1 500 vysielačov TESLA vyše 60% rozhlasového a televízneho vysielania. Rad rozhlasových vysielačov bol predanž do Egypta, Alžírska, Jemenu, Sýrie a to aj napriek konkurencii iných svetových výrobcov.

V 80. rokoch bola v Tesle Rožnov zahájená výroba licenčných farebných televíznych obrazoviek in-line firmy Toshiba. V spolupráci s firmou Philips sa na trhu objavil prehrávač CD-diskov a videorekordér. Po roku 1990 bola výroba spotrebnej elektroniky úplne ukončená a jednotlivé závody postupne zanikali. Dnes zostalo len niekoľko podnikov, zaoberajúcich sa prevažne špeciálnou výrobou. Je zvláštne, že boli veľmi rýchlo zlikvidované závody s tzv. Čistými priestory, v ktorých sa vyrábali a vyvíjali polovodičové súčiastky.

Pri pohľade späť môžem povedať len jedno. Aj keď n.p. Tesla nedokázal globálne udržať krok so svetovým vývojom, máme byť na čo právom hrdí. V množstve našich domácností aj v 21 storočí stále fungujú výrobky spotrebnej elektroniky so značkou TESLA, rádioamatéri stále používajú kvalitné komponenty Tesly, ktorá sa vyrábajú aj naďalej, avšak pod hlavičkou súkromných firiem s iným názvom firmy. Národný podnik Tesla znamenal 45 rokov kvalitnej práce československých inžinierov a elektrotechnikov. Aby aj po zrušení n.p. Tesla zostalo ich dielo zachované, bola pri Československom Historickom rádioklube zriadená zbierka výrobkov n.p. Tesla, ktorej úlohou je postupne vytvoriť informačný aj fyzický dôkaz o povojnovej československej rádiotechnike.

TESLA, akciová spoločnosť je renomovaným výrobcom aj v oblasti vojenskej techniky. Vojenská produkcia začala už v čase 2. svetovej vojny a jej rozvoj nastal v druhej polovici šesťdesiatych rokov vývojom a dodávkami radioreléových spojov najmä pre armádu bývalej Československej republiky. Po útlme začiatkom deväťdesiatych rokov nastalo oživenie vývojom úplne novej generácie radioreléových spojov a dnes je akciová spoločnosť TESLA generálnym dodávateľom stacionárne siete pre Armádu Českej republiky.

Pobočky závodov

V ČSSR bol podnik TESLA štátnym monopolom na výrobu televízorov, rádioprijímačov, vysielacích zariadení, žiaroviek a elektrotechnických súčiastok. Jeho výrobky boli určené nielen pre všetky socialistické štáty v rámci RVHP, ale aj pre ďalšie vtedy spriatelené rozvojové krajiny ako Egypt, Sýria a iné. V roku 1980 bolo generálne riaditeľstvo Tesla Praha zrušené a následne vznikli štyri samostatné koncerny: Tesla Rožnov (elektronické súčiastky), Tesla Karlín (investičná elektronika), Tesla Brno (meracia a laboratórna technika) a Tesla Bratislava (spotrebná elektronika). Všetky boli začlenené pod Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu (FMEP). TESLA - Výzkumný ústav spojové techniky A. S. Popova zostal pod priamou pôsobnosťou FMEP.

Podnik mal veľké množstvo závodov – len v Prahe to boli

 • Tesla Karlín (telefónne ústredne)
 • Tesla Vršovice (výkonové elektrónky)
 • Tesla Strašnice (televízory a vysielacia technika)
 • Tesla Hloubětín (vysielacia technika, spojovacia technika)
 • Tesla Holešovice (žiarovky)

V celom Česku ďalej

 • Tesla Liberec (magnetofóny, technika požiarnej signalizácie)
 • Tesla Kolín (rádioprijímače)
 • Tesla Hradec Králové (komponenty)
 • Tesla Pardubice (televízory, magnetofóny a rádiolokačná technika, pasívna rádiolokácia)
 • Tesla Přelouč (magnetofóny)
 • Tesla Lanškroun (kondenzátory a tranzistory)
 • Tesla Vrchlabí (elektrónky, digitrony, LED, LCD, tyristory a triaky, zákaznícke zariadenia, čítače, kalkulačky)
 • Tesla Jihlava (automobilové súčiastky, klávesnice, konektory)
 • Tesla Brno (zosilňovače a ústredne)
 • Tesla Litovel (gramofóny, diaľkové ovládače)
 • Tesla Rožnov (elektrónky, integrované obvody – hlavne analógové, prevláda bipolárna technológia výroby, televízory)
 • Tesla Valašské Meziříčí (reproduktory)
 • Metra Blansko (meracie prístroje) a Metra Ústí nad Labem

Tesla na Slovensku

TESLA - Spotrebná elektronika, koncern Bratislava

 • Tesla Bratislava, koncernový podnik (rádioprijímače, neskôr aj výpočtová technika – kalkulačky, osobné počítače – PMD 85 a PP 06)
  • Závod Dunajská Streda neskôr Progresson, štátny podnik (rádioprijímače)
  • Závod Čalovo (Veľký Meder)
  • AVEX, akciová spoločnosť vznikla v roku 1987 ako spoločný podnik s PHILIPS N.V., výrobky vyrábané pod značkou TESLA AVEX (videorekordéry)
 • Tesla Orava (televízory)
  • Závod Trstená
  • Závod Oravská Lesná
 • Závody k.p. Tesla Holešovice:
  • Závod Nové Zámky, od roku 1990 Tesla Nové Zámky a.s., dnes OSRAM a.s. (žiarovky a výbojky)
  • Závod Moldava nad Bodvou
  • Závod Prievidza
 • Tesla VRÚSE - Výskumno-realizačný ústav spotrebnej elektroniky, koncernová účelová organizácia, Bratislava

TESLA - Elektronické súčiastky, koncern Rožnov

 • Tesla Piešťany (polovodiče – hlavne logické, prevláda unipolárna technológia výroby, výpočtová technika)
  • 1999 - založenie spoločnosti na pôde bývalého areálu TESLY Piešťany
  • 2000 - založenie Mikroelektronického centra (ONMiST) na pôde Slovenskej technickej univerzity
  • 2001 - otvorenie Európskeho zákazníckeho centra v Piešťanoch
  • 2003 - otvorenie Amerického zákazníckeho centra v Piešťanoch
  • 2006 -  otvorenie Vývojového centra v Bratislave
  • 2009 – skončenie výroby polovodičových súčiastok v závode v Piešťanoch
  • 2017 – otvorenie Centra Technickej Podpory na pôde Žilinskej Univerzity
  • 2018 – otvorenie  Solution Engineering Centra pre software v Bratislave
 • Závody k.p. Tesla Lanškroun:
  • Závod Stará Lubovňa

TESLA - Investičná elektronika, koncern Praha

 • Tesla Elektroakustika, koncernový podnik, Bratislava (štúdiová a ozvučovacia technika)
  • Závod Trebišov neskôr TESLA ALMES Trebišov s.r.o (prístrojové skrine ALMES)
 • Tesla Banská Bystrica - Výpočtová technika, od 1.1.1979 premenovala na koncernový podnik Závody výpočtovej techniky Banská Bystrica (ZVT Banská Bystrica) a začlenila sa do novej VHJ ZAVT Praha.
 • Tesla Liptovský Hrádok (telekomunikačná technika)
  • Závod Veľký Krtíš
 • Tesla Stropkov (telefóny a ústredne)

TESLA - Meracie a laboratórne prístroje, koncern Brno

 • Tesla Vráble (audio technika a zosilňovače)

Tesla Piešťany bola odkúpená v roku 1998 koncernom Motorola , z ktorého sa v roku 1999 oddelila časť polovodičovej divízie a vznikla spoločnosť ON Semiconductor, ktorá v Piešťanoch naďalej pôsobí dodnes. On Semiconductor zastavil výrobu v Piešťanoch už pred niekoľkými rokmi. Aktuálne je v Piešťanoch len centrum podporných činností. On Semiconductor (resp. ešte Motorola) odkúpili aj Teslu Rožnov, kde výroba stále pokračuje. Je tam výroba čipov ako aj výroba kremíkovych waferov.

Tesla v súčasnosti

Po roku 1989 sa jednotlivé časti podniku osamostatnili. Z väčšej časti zanikli. Niektoré sa zmenili na súkromné firmy s novým názvom. Priamym pokračovateľom je súčasná česká firma Tesla a.s. (približne 400 zamestnancov), ktorá vznikla z pobočky Tesla Hloubětín. Tesla a.s. vyrába hlavne vojenské mikrovlnné systémy, zdravotnícke prístroje alebo mobilné zariadenia na úpravu čistej vody. Závod v Mladé Vožici sa zaoberá strojárenskou výrobou (predovšetkým výrobou nábytku pre dielne).

Na Slovensku existuje v súčasnosti spoločnosť s názvom TESLA Stropkov a.s., ktorá vyrába zariadenia na komunikáciu v bytových domoch (ľud. zvončeky), elektrické zásuvky a vypínače, a TESLA Liptovský Hrádok, akciová spoločnosť, ktorá produkuje výrobky strojárenské (konštrukcie – stojany, skrine na osadenie dielov), elektrotechnické (plošné spoje a pod.) a telekomunikačné (ústredne, komunikačné zariadenia, ich komponenty na opravu a servis).

Za zmienku stojí fakt, že Tesla v českej republike neupadla do zabudnutia tak, ako je tomu na slovensku o čom svedčia jej nástupcovia a pokračovatelia. Síce už nie pod pôvodným obchodným menom, nakoľko došlo k spojeniam so zahraničnými spoločnosťami, ale pôvodná výroba bola inovovaná potrebám trhu.

ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o.

Rožnov pod Radhoštěm

 • výroba materiálov pre polovodičovú techniku
 • výroba polovodičových komponentov
 • cca 1800 zamestnancov*

SCG Czech Design Center, s.r.o.

Rožnov pod Radhoštěm

 • návrh integrovaných obvodov
 • cca 340 zamestnancov*

ON Design Czech, s.r.o.

Brno

 • návrh integrovaných obvodov
 • cca 180 zamestnancov*

* - údaje platné k1/2021

Z histórie spoločnosti ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o.

 • Spoločnosť ON Semiconductor Czech Republic vznikla 1.9.2003 fúziou spoločností TESLA SEZAM, a.s. a TEROSIL, a.s.
 • TESLA SEZAM, a.s. bola jednou z nástupníckych organizácií bývalého podniku Tesla Rožnov. Spoločnosť vznikla 1. mája 1992 a jej vznik bol výrazne poznačený predchádzajúcom neúspešným hospodárením podniku TESLA Rožnov. Strata bývalých trhov a útlm finálnych elektrotechnických výrob hrozili likvidáciou spoločnosti. Pre získanie dostatočného rozmeru trhu začala spoločnosť hľadať strategického partnera. V roku 1993 boli kvalifikované prvé výrobky TESLA SEZAM u spoločnosti Motorola, USA. V nasledujúcom roku bola so spoločnosťou MOTOROLA podpísaná zmluva o dlhodobej obchodnej spolupráci. Od roku 1994 dochádza k zásadnému obratu v hospodárení spoločnosti. Rozširuje sa objem výroby čipov, integrovaných obvodov a realizuje sa projekt s cieľovou kapacitou 14 000 kusov Si dosiek týždenne. Obdobná situácia je v oblasti rozšírenia kapacít montáže. Zásadný obrat je najmä v oblasti rastu produktivity práce. V roku 1999 dochádza k zmene majoritného akcionára spoločnosti TESLA SEZAM, ktorým sa stala novo založená spoločnosť ON Semiconductor. TESLA SEZAM, a.s. patrila medzi najväčších výrobcov čipov integrovaných obvodov a polovodičových komponentov v Českej republike. Zároveň sa s počtom viac ako 1400 zamestnancov radila medzi najväčšie spoločnosti v regióne. V roku 1997 získala spoločnosť TESLA SEZAM certifikát podľa noriem ISO 9002 a v roku 1999 podľa noriem ISO 14001 a QS 9000.
 • TEROSIL, a.s., bola jednou z nástupníckych organizácií bývalého podniku TESLA Rožnov. Spoločnosť vznikla 1. mája 1992. V tejto dobe tu pracovalo 120 zamestnancov, z ktorých prevažná väčšina mohla svojimi skúsenosťami nadviazať na viac ako 30-ročnú tradíciu výroby kremíka v Rožnove pod Radhoštěm. Rozpad domáceho trhu na začiatku 90. rokov, kedy TEROSIL vznikol, donútil vedenie firmy smerovať obchodné aktivity na priemyselne vyspelé štáty. Táto snaha zo začiatku narážala na nedôveru k kvality výrobkov. Postupom času si však TEROSIL získal u zahraničných klientov dobré meno. Počet zákaziek a tým aj objem celkovej produkcie narastali. K naplňovanie výrobných kapacít došlo aj v súvislosti s oživením výroby v a.s. TESLA SEZAM, hlavného domáceho odberateľa. Významným medzníkom v histórii firmy bolo nadviazanie technickej spolupráce s americkou spoločnosťou MOTOROLA. Zvyšujúce sa požiadavky zo strany hlavných partnerov - MOTOROLA a TESLA SEZAM - viedli k ďalšiemu rastu objemu výroby. V roku 1999 došlo k zmene majoritného akcionára spoločnosti TEROSIL, ktorým sa stala novo založená spoločnosť ON Semiconductor. Výrobné podniky ON Semiconductor sú zároveň významnými odberateľmi výrobkov a.s. Terosil. TEROSIL, a.s., patril medzi najväčších výrobcov polovodičových materiálov v Českej republike. Hlavným výrobným programom boli monokryštály kremíka a kremíkové dosky, ktoré majú široké použitie v elektronike a mikroelektronike. V septembri roku 2000 získala spoločnosť TEROSIL certifikát podľa noriem ISO 9002. V septembri 2003 došlo k zlúčeniu spoločností TESLA SEZAM, a.s. a TEROSIL, a.s. Nová spoločnosť má názov ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, a.s. a od 14.9.2005 ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., právny nástupca. Súčasný názov výrobnej spoločnosti v Rožnove p. R. je ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o.
 • Na jar 2008 získala korporácia ON SEMICONDUCTOR akvizíciou so spoločnosťou AMI Semiconductor ďalšie návrhové stredisko integrovaných obvodov v Českej republike, ktoré dostáva obchodný názov ON DESIGN CZECH, s. r. o.
 • V roku 2010, kedy sme oslávili 10. výročie existencie ON Semiconductor, boli dosiahnuté najvyššíie tržby v histórii korporácie. Došlo k ďalším akvizíciám spoločností CMD a Sound Design Technologies, v roku 2011 potom k významnej akvizícii SANYO Semiconductor Co.
 • Od jesene roku 2011 je všetka výroba čipov v Rožnove realizovaná na šesťpalcových Si doskách. Výroba kremíkových dosiek zaznamenáva v tom istom roku zásadný rozvoj.
 • V roku 2012 prebieha vo výrobe kremíkových dosiek rozsiahly expanznej projekt, ktorého cieľom je udržať a zvýšiť výrobu kremíkových dosiek ako vstupného materiálu na výrobu čipov. ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC je jediným výrobcom kremíka a kremíkových dosiek v rámci korporácie ON SEMICONDUCTOR.
 • V roku 2016 vyrába linka výroby čipov SK4 historické maximum čipov, rovnako ako linka výroby kremíka a kremíkových dosiek zaznamenáva svoju najvyššiu výrobu Si dosiek za dobu svojej existencie. Vedenie koroporace schvaľuje investičný zámer na rozšírenie kapacity výroby čipov a SID v Rožnove vo výške 1,8 mld. Čk, ktorý je v priebehu roka 2017 postupne realizovaný.
 • V roku 2019 korporácia ON Semiconductor naďalej podporuje a investuje do výroby kremíkových dosiek v Rožnove, dochádza k rozširovaniu výrobných priestorov, inštaláciám ďalších zariadení a náboru zamestnancov do výroby SID.

Retro reklama: "Něco chybí? Hurá do prodejny Tesla"

V krátkosti s nedá popísať storočnica zo života spoločnosti, ale verím, že časom ešte pribudnú rôzne aktuality.

Zdroj : Tesla, Wikipedia , Internet

Informácie o spoločnosti ON Semiconuctor poskytol a doplnil : Ľubomír Červeňanský

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 200.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button