2. Inštalácia Visual Studio pre programovanie Raspberry Pi Pico

2. Inštalácia Visual Studio pre programovanie Raspberry Pi Pico
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  155 zobrazení
2
 0
Arduino a príbuzné platformy

Toto je druhý tutoriál série programovania Raspberry Pi. V predchádzajúcom tutoriáli sme sa venovali základným funkciám a hardvérovej architektúre Raspberry Pi Pico. V tomto tutoriáli sa budeme venovať rôznym dostupným vývojovým prostrediam na programovanie Raspberry Pi Pico. Neskôr v tomto tutoriáli rozoberieme aj inštaláciu programu Visual Studio Code na programovanie Pi Pico.

RP2040 podporuje viacero programovacích jazykov, ako sú C/C++, Circuit python, MicroPython, medziplatformové vývojové prostredia. Modul Raspberry Pi Pico pozostáva zo zabudovaného zavádzača UF2, ktorý umožňuje načítanie programov pretiahnutím myšou a rutiny s plávajúcou desatinnou čiarkou sú zapracované do čipu na dosiahnutie veľmi rýchleho výkonu. Na programovanie dosky Raspberry Pi Pico existuje viacero vývojových prostredí, ako napríklad Visual Studio Code, Thonny Python IDE a Arduino IDE atď.

Pred inštaláciou programu Visual Studio Code na programovanie Raspberry Pi Pico si musíme stiahnuť a nainštalovať niektoré nástroje, ktoré zahŕňajú:

 1. CMake
 2. Balíček nástrojov ARM GCC
 3. Python
 4. Git open source projekt
 5. Nástroje na zostavenie kódu VS

CMake

CMake je open-source systém vyvinutý/navrhnutý na uspokojenie potreby výkonného multiplatformného zostavovacieho prostredia, ktoré je zodpovedné za riadenie zostavovacieho procesu spôsobom nezávislým od kompilátora a v operačnom systéme (OS). Je navrhnutý tak, aby fungoval v spojení s natívnym prostredím na zostavovanie.

CMake je zodpovedný za generovanie zostavovacieho prostredia na kompiláciu zdrojového kódu, zostavovanie spustiteľných súborov, vytváranie knižníc a generovanie wrapperov. Podporuje aj dynamické a statické zostavovanie knižníc. Dokáže spracovať zložité hierarchie a aplikácie závislé od viacerých knižníc. CMake si poradí aj s projektmi s viacerými sadami nástrojov alebo knižnicami, kde každá knižnica má ďalej viacero adresárov.

CMake je nástroj s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý sa ľahko používa a má tiež jednoduchý, ale rozšíriteľný dizajn, ktorý možno rozšíriť (podľa požiadaviek) na podporu nových funkcií.

Inštalácia CMake v systéme Windows

 • Prejdite na stránku https://cmake.org/download/
 • V časti Platforma stiahnite súbor .msi z 62-bitového inštalačného programu systému Windows

64-bitový inštalačný program systému Windows

 • Otvorte stiahnutý súbor .msi a nainštalujte ho.

Stlačte "Next" Ďalej pre pokračovanie

 • Prijmite podmienky a stlačte tlačidlo "Next" Ďalej.

Akceptujte podmienky

 • Vyberte možnosť "Add CMake to the system path for all users" a stlačením tlačidla Ďalej pokračujte v procese inštalácie.

Vyberte cieľové umiestnenie a potom stlačte tlačidlo "Next" Ďalej.

Kompilátor ARM GCC

Sada nástrojov GCC ARM je kompatibilná so zariadeniami založenými na 32-bitových procesoroch Arm Cortex-A, Cortex-M a Cortex-R.

Inštalácia kompilátora ARM GCC (v systéme Windows)

Stiahnutie balíka nástrojov ARM GCC

 • Nainštalujte balík nástrojov ARM GCC dvojitým kliknutím na stiahnutý spustiteľný súbor.
 • Pokračujte v procese inštalácie podľa predvoleného postupu inštalácie.
 • Na konci vyberte/začiarknite "Add path to environment variable"  a stlačte tlačidlo Finish (Dokončiť).

Python

Inštalácia Pythonu (Windows PC)

Stiahnutie jazyka Python

 • Ak sa inštalačný súbor Pythonu úspešne stiahne, spustite proces inštalácie dvojitým kliknutím na stiahnutý súbor.
 • V dolnej časti povoľte/začiarknite "Add Python 3.10 to Path" (Pridať Python 3.10 do cesty) a kliknite na "Install Now" (Inštalovať teraz).

 • Po úspešnej inštalácii kliknite na tlačidlo OK.

Nástroje na zostavenie pre Visual Studio Code

Ďalšou úlohou je stiahnutie a inštalácia nástrojov na zostavenie pre Visual Studio Code. Tento nástroj je zodpovedný za rozhranie príkazového riadka.

 • Otvorte stiahnutý spustiteľný súbor, aby ste spustili proces inštalácie.
 • Počas procesu inštalácie vyberte položku Desktop development with C++ a tiež povoľte možnosť "Windows 10SDK " zo zoznamu priložených nástrojov a kliknite na tlačidlo Install (Inštalovať).

Zvoľte si potrebné / požadované nástroje

 • Proces inštalácie bude chvíľu trvať, pretože inštalácia je značne veľká (1,85 GB).

Inštalácia Visual Studio

Git

Git je open-source nástroj na správu kódu. Hlavným účelom používania systému Git je sledovanie zmien v zdrojovom kóde alebo akejkoľvek sade súborov, čo pomáha viacerým vývojárom spolupracovať na nelineárnom vývoji alebo zjednodušene môžeme povedať, že Git umožňuje tímu ľudí alebo vývojárov spolupracovať, a to aj pomocou spoločných/ rovnakých súborov.

Stiahnutie a inštalácia systému Git

 • Pre stiahnutie nástroja Git, postupujte kliknutím na odkaz: https://git-scm.com/download/win
 • Stiahnite si príslušný inštalačný súbor, t. j. " 64-bit Git For windows setup" spustiteľný súbor.

Stiahnutie nástroja Git

 • Proces inštalácie spustite dvojitým kliknutím na stiahnutý spustiteľný súbor.
 • Ďalšou úlohou je výber potrebných komponentov.
 • Všetky potrebné komponenty sú už zaškrtnuté, takže stačí stlačiť tlačidlo Ďalej.

Voľba požadovaných komponentov inštalácie

 • Pri úprave názvu cesty v nových respozitároch vyberte možnosť "Let Git decide" a stlačte tlačidlo Next.

 • Potom upravte cestu.

 • Ďalším krokom v procese inštalácie je konfigurácia konverzie ukončenia riadku výberom možnosti "Checkout as-is, commit as-is".

 • Ďalej je potrebné nakonfigurovať "emulátor terminálu", na čo vyberte možnosť "Use Windows default console window".

 • Ďalej vyberte možnosť "Enable file system cashing".

 • Povoľte možnosť "Enable experimental support for pseudo consoles" - "Vybrať experimentálnu podporu pre pseudokonzolu" a stlačte tlačidlo Install.

Stiahnutie Pico SDK

Po úspešnej inštalácii všetkých potrebných nástrojov (uvedených vyššie) môžeme stiahnuť Raspberry Pi Pico SDK a príslušné príklady. Pred stiahnutím Pico SDK a Pico príkladov musíme vytvoriť priečinok alebo adresár na uloženie SDK a pico príkladov. Vytvoríme teda priečinok "RPi Pico" v jednotke C:\.

 • Otvorte príkazový riadok.
 • Ďalšou úlohou je vytvoriť nový adresár v jednotke "C" pomocou príkazu "mkdir" na stiahnutie a uloženie SDK a príkladov pico.
 • Ak chcete stiahnuť/klonovať Raspberry Pi Pico SDK, zadajte : "git clone -b master https://github.com/respberrypi/pico-sdk.git" v príkazovom riadku a stlačte enter.
 • Uistite sa, že je váš systém pripojený k internetu.

 • Po dokončení procesu klonovania prejdite do adresára "pico-sdk" pomocou príkazu "cd pico-sdk" a zadajte "git submodule update -init" a stlačte enter, aby ste pridali submodul tinyUSB.

 • Teraz sa dostanete do predchádzajúceho adresára (kde ste stiahli SDK) pomocou príkazu "cd ..", čo je v našom prípade "RPi Pico".
 • Stiahnite si príklady Raspberry Pi Pico pomocou príkazu "git clone -b master https://github.com/raspberrypi/pico-examples.git".

Teraz sme pripravení naprogramovať Raspberry Pi Pico pomocou príkazového riadka.

Programovanie Raspberry Pi Pico pomocou príkazového riadku pre Visual Studio Code

 • Ak chcete naprogramovať Raspberry Pi Pico pomocou príkazového riadku Developer, kliknite na tlačidlo Štart a vyhľadajte Visual Studio 2022.
 • Kliknite na príkazový riadok Developer pre VS 2022.

 • Prejdite na RPi Pico
 • Ďalšia vec, ktorú musíte urobiť, je nastaviť cestu pre SDK pomocou nasledujúceho príkazu; setx PICO_SDK_PATH "..\..\pico-sdk" a stlačte kláves enter pre nastavenie cesty.

 • Po nastavení cesty ukončite príkazový riadok.
 • Reštartujte ten istý Developer Command Prompt for VS 2022.
 • V adresári RPi Pico vytvorte nový adresár s názvom "build".
 • Prejdite do adresára 'build', ktorý ste práve vytvorili.

Použitie CMake na zostavenie súborov Make:

 • Pre vytvorenie Makefiles použite príkaz "cmake -G "NMake Makefiles" ..".
 • Teraz sme pripravení zostaviť projekty pomocou príkazu nmake Príkaz nmake zostaví všetky dostupné projekty a tento proces je časovo náročný.

Stiahnutie a inštalácia aplikácie Visual Studio Code v systéme Windows

Visual Studio Code je nástroj vyvinutý spoločnosťou Microsoft na úpravu zdrojového kódu.

 • Stiahnite si Visual Studio Code. Podľa uvedených odkazov si stiahnite program Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/
 • Stiahnite si inštalačný súbor pre systém Windows kliknutím na položku "Windows x64 User Installer".

Inštalácia aplikácie Visual Studio Code

 • Po úspešnom stiahnutí balíka sme pripravení na inštaláciu.
 • Spustite proces inštalácie a prvým krokom pri inštalácii inštalácie je prijatie dohody a stlačenie tlačidla Ďalej.

 • Vyberte cieľové umiestnenie, kam chcete nainštalované súbory uložiť.
 • Potom vyberte priečinok ponuky Štart.
 • V časti Additional Task (Ďalšie úlohy) začiarknite ikonu "Create a desktop icon" (Vytvoriť ikonu na ploche), ak ju chcete vytvoriť, a potom začiarknite možnosť "Add to path" (Pridať do cesty), ako je znázornené nižšie a stlačte tlačidlo Next (Ďalej).

 • Teraz sme pripravení nainštalovať softvér. Stlačte tlačidlo inštalácie.
 • Odznačte voľbu "Launch Visual Studio", stlačte tlačidlo dokončiť.
 • Ak chcete spustiť Visual Studio Code, prejdite na Developer Command prompt.
 • Otvorte RPi Pico
 • Zadajte code a stlačte enter.

 • Po úspešnom spustení štúdia Visual Code sa automaticky zobrazí obrazovka "Get started- Visual Studio", ako je znázornené nižšie:

Inštalácia CMake v aplikácii Visual Studio Code

Po úspešnej inštalácii Visual Studio Code je potrebné nainštalovať CMake do VS code. Kroky na inštaláciu CMake v programe Visual Studio Code sú nasledovné:

 • Otvorte Visual Studio Code v ľavom zozname ponúk vyhľadajte Cmake Tools.
 • Vyhľadajte Cmake a nainštalujte nástroj.

 • V ľavom dolnom menu stlačte ikonu Settings a vyberte možnosť "Nastavenie".

 • Kliknite na ikonu Extension a vyberte položku CMake Tool Configuration
 • Opäť v zozname User (Používateľ) rozbaľte Extension (Rozšírenie) a vyberte CMake
 • Na pravej strane zoznamu používateľov sa zobrazí nový zoznam.
 • Prejdite na zoznam a kliknite na "CMake Configuration environment" a nastavte položku ako "PICO_SDK_PATH" a Values ako "..\..\pico-sdk" a stlačte "OK".

 • Uistite sa, že je váš systém pripojený na internet.
 • Opäť prejdite v zozname nadol a kliknite na "CMake: Generator" a vyplňte miesto "NMake Makefiles" a zatvorte okno s nastaveniami.

 • Potom prejdite na ikonu Explore (vľavo hore na obrazovke) a vyberte položku Open Folder
 • Vyhľadajte pico-example tak, že do vyhľadávacieho riadku napíšete ":\RPi Pico\pico-examples\" a potom vyberte pico-example

Kliknite na Open Folder

Zvoľte adresár pico-examples

 • Zo zoznamu vyberte "GCC for arm-none-eabi".

 • Potom nástroj CMake inicializuje vytváranie súborov Makefile pre všetky projekty.
 • Na spodnej karte modrej ponuky môžete výberom tlačidla build zostaviť aj ďalšie projekty.
 • Teraz sme teda pripravení nahrať program do Raspberry Pi Pico.

Pred písaním programu pre Raspberry Pi Pico sa uistite, že máte všetky potrebné hardvérové komponenty spolu so softvérom a kompilátormi (nainštalovanými) potrebnými na programovanie dosky Pico.

Komponenty potrebné na programovanie Raspberry Pi Pico sú:

 • Prvou potrebnou vecou je kábel Micro-USB, ktorý umožňuje používateľovi pripojiť ho k počítaču alebo Raspberry Pi na programovanie a napájanie dosky Pico.
 • Ďalšou zložkou je vývojové prostredie potrebné na kompiláciu a nahratie programu do vývojového zariadenia Raspberry Pi Pico.
 • Ak potrebujete prepojiť periférne zariadenie s doskou Pico pomocou breadboardu, potom potrebujete aj sadu Pico Headers.

Záver

Týmto sa končí postup inštalácie aplikácie Visual Studio Code v systéme Windows ( pre programovanie Raspberry Pi Pico), ktorý zahŕňa inštaláciu rôznych nástrojov a kompilátorov potrebných na programovanie Raspberry Pi Pico. V našom ďalšom návode sa budeme zaoberať postupom inštalácie IDE Python Thonny na programovanie Raspberry Pi Pico. Budeme tiež pokračovať v časti programovania pomocou Python Thonny IDE s programovacím jazykom MicroPython.

Dúfam, že vám tento návod pomohol, a tiež dúfam, že sa čoskoro uvidíme s novým návodom.

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 250.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button