Kliešťový multimeter HT208D od Kaiweets

Kliešťový multimeter HT208D od Kaiweets
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  591 zobrazení
9
 0
Recenzie meracej techniky

Je pravdou, že sme už dávno nepublikovali žiadnu recenziu. Túto si však nemôžeme nechať újsť, nakoľko sa nám v rámci spolupráce dostal do rúk pomerne zaujímavý a na prvý pohľad aj značne vybavený digitálny kliešťový multimeter a to konkrétne model HT208D od nášho partnera spoločnosti Kaiweets zo Schenzhenu. Táto spoločnosť nie je až tak neznáma, nakoľko s jej výrobkami ste sa už asi stretli, napríklad v recenziách nášho autora Jirku Bekra. Ale poďme pekne po poriadku.

Cena a možnosti kúpy

Ako je zvykom, tak tovar podobného typu nájdete na známych predajných stránkach, za pomerne priaznivé ceny. Kto z vás ešte nemá kliešťový multimeter a chce si ho zaobstarať, tak by sa mal poponáhľať s jeho nákupom. Kliešťový multimeter si môžete kúpiť aj priamo na stránke výrobcu Kaiweets a to v cene $79.99. V tomto prípade si môžete uplatniť zľavový kód vo výške zľavy až 15% z ceny, ktorý platí na celú ich ponuku. Kód kupónu je : KWS15

Kliešťový multimeter HT208D - Klikni (Kaiweets) Kód kupónu je : KWS15

Obsah balenia

Dodaný kliešťový multimeter prišiel veľmi dobre zabalený v pevnej kartónovej krabici a zo všetkým deklarovaným príslušenstvom ako je popisované na stránke predajcu. V balení tak nájdete samotný kliešťový multimeter HT208D, pevný a kvalitný prepravný obal s dostatkom miesta na všetko potrebné príslušenstvo, dvojicu mäkkých PVC meracích šnúr s označením do 10A, termočlánkovú sondu typu K pre meranie teploty, viacjazyčný manuál a trojicu článkov typu AAA pre napájanie kliešťového multimetra.

Obsah balenia kliešťového multimetra HT208D od Kaiweets

Konštrukcia a materiálové prevedenie

Kliešťový multimeter HT208D pôsobí na prvý pohľad robustným dojmom, čomu dáva za pravdu aj jeho deklarovaná hmotnosť 310 gramov. Multimeter je vyrobený z odolného plastu a je celkovo pogumovaný. Zadná strana multimetra obsahuje integrované odkladacie držiaky meracích hrotov. Po stranách je opatrený protišmykovými vrúbkami, ktoré dostatočne zabezpečujú to, aby vám multimeter nevypadol z ruky počas práce, no zároveň sa aj dobre ovládal aj v tenších ochranných rukaviciach. Rovnako vrúbkované je aj koliesko otočného voliča meracích rozsahov. Jeho chod je tuhší, ale pozične presný. Telo multimetra poskytuje dostatočnú podporu ruke pre jej pevný úchop a zároveň je dobre dosiahnuteľné palcu na otočný volič. Otváranie meracej čeluste má pomerne veľký hmatník, ktorý pôsobí pákovým efektom na otvorenie čeluste v plnej šírke až 44 mm, čo je myslím si viac než dosť pre akékoľvek meranie. Multimeter si môžete dokonca pri meraní zavesiť, takže ho môžete používať bez použitia rúk, nakoľko v hornej časti krytu sa nachádza úchyt napríklad pre použitie pútka, či magnetického držiaku.

Displej multimetra je v prevedení OLED s duálnym zobrazovaním a obsahuje 3 farby : čierna ako podklad, biela pre hlavné zobrazovacie indikátory a žltá pre doplnkové piktogrami s informáciami o meraných veličinách.

Vnútorná konštrukcia

Celý multimeter držia po kope 3 skrutky, z toho jedna je na kryte batérií a má mosadznú závitovú vložku. Ďalšie dve skrutky (v hornej a dolnej časti) sú samorezné (jedna z nich je pod kontrolnou nálepkou). Po ich uvoľnení je už prístup k vnútornej časti pomerne jednoduchý. Vnútorná konštrukcia jasne ukazuje, že priestor je efektívne využitý. Komponenty, ktoré sa  podarilo identifikovať, boli čip radiča LCD CS1622GN, 8 MB programovateľnej pamäte EEPROM (HE24C08), 8-bitový mikrokontrolér  P204 HY17P48 a CMOS GS8552.

Technické parametre

Výrobca deklaruje na svojich stránkach a aj v užívateľskej príručke tieto merané hodnoty. Hodnotu merania AC a DC prúdu v udávanej hodnote 1000A sme si bohužiaľ nemohli z technických dôvodov overiť, preto jej nebudeme venovať pozornosť. Naproti tomu samotný prístroj disponuje vskutku zaujímavými meracími rozsahmi a funkciami. Tu je dôležité poznamenať, že všetky deklarované presnosti merania boli v tolerancii uvádzanej výrobcom.

Funkcia HT208D Presnosť merania Poznámka
DC napätie 6V / 60V / 600V / 1000V ±(1%+3)  
AC napätie 6V / 60V / 600V / 750V ±(1.2%+3)  
DC prúd 60A / 600A / 1000A  ±(2,5%+5)  
AC prúd 60A / 600A / 1000A ±(3.0%+5)  
Odpor 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ ±(1.0%+3)  
Kapacita  10nF / 100nF / 1μF / 10μF / 100μF / 1mF / 10mF , ±(4,0%+3)  
100 mF ± (5,0 % + 5)  
Frekvencia 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 10MHz ±(1.0%+3)  
PWM 1% ~ 99% ±(1.0%+2)  
Teplota -40°C ~ 1000°C ±(1.0%+3)  
Počet platných miest 6000    
Auto / manuálny rozsah Áno    
Kontinuita Áno   LED a bzučiak
Dióda Áno    
Hold Áno    
NCV Áno   LED a bzučiak
Pomocné osvetlenie Áno    
Indikátor slabej batérie Áno    
Automatické vypnutie Áno   do 15 minút
TRMS Áno    
LPF Áno    
MAX / MIN Áno    
V-LoZ Áno    
Napájanie 3 x AA batérie (v balení)    
Hmotnosť asi 380 g    
Rozmery 240 x 85 x 40 mm    
Veľkosť rozovretia čeľustí 44 mm    
Udávaná trieda bezpečnosti EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033,

EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V

   

 

Ovládacie prvky

Kliešťový multimeter má ako primárny typ ovládania ako je tomu zvykom otočný volič, ktorý je štandardne doplnený pomocnými tlačidlami aktivujúcimi niektoré jeho ďalšie funkcie. Chod otočného voliča rozsahov je jasný a presný s pevným vymedzením zvolenej polohy. Veľmi jednoducho sa ovláda aj jednoduchým pootočením palcom. Nad displejom sa nachádzajú tri tlačidlá, prvé má označenie RAN (RANGE) a jeho úlohou je cyklicky prechádzať všetkými dostupnými rozsahmi (jeho podržaním na 2 sekundy sa obnovia predvolené hodnoty rozsahu).

Ďalším tlačidlom je tlačidlo MAX / MIN, ktoré pomôže nastaviť konkrétny rozsah hodnôt; tlačidlo REL / ZERO sa bude správať odlišne v závislosti od režimu, v ktorom je kliešťový merač v danom okamihu nastavený. Ak sa meria jednosmerný prúd, potom tlačidlo nastaví magnetizačné efekty na nulu, ale v akejkoľvek inej situácii bude tlačidlo predvolené na REL a uloží aktuálny údaj, čím nastaví referenčný bod pre ďalšie čítanie.

Ovládanie otočného voliča je vďaka rebrovanému silikónovému pogumovaniu presné a jasné a rovnaký typ materiálu je nanesený na celom povrchu, takže Kaiweets HT208D sa ľahko drží a nevyklzáva z ruky. Ďalej je tu meracia čelusť, ktorá je pokrytá čiernym plastom a otvára sa stlačením páčky zo strany multimetra. Mechanizmus je ovládaný pružinou a čelusť ľahko otvoríte jedným prstom. Je tu ešte niekoľko ďalších tlačidiel, ktoré musím spomenúť, prvým sú tlačidlá FUNC, ktoré pri kontrole konkrétneho merania (napríklad prepínanie medzi jednosmerným a striedavým prúdom) cyklicky prepínajú dostupné sekundárne funkcie. Na bočnej strane sa nachádza tlačidlo H/lantern a po rýchlom stlačení má za úlohu podržať zobrazený / nameraný údaj na displeji multimetra. Ak podržíte toto tlačidlo zapnuté dlhšie ako 2 sekundy, aktivuje sa vstavaná prísvitová LED dióda umiestnená medzi meracími čelusťami. Tu je vhodné podotknúť, že prísvit nie je možné aktivovať pri vypnutom multimetri.

Pohľad na otočný volič rozsahov a dodatočné tlačidlá

Pohľad na tlačidlo aktivujúce podsvietenie meraného miesta v kombinácii s funkciou HOLD. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo na dve sekundy, aktivuje sa baterka, ktorá je umiestnená v hornej časti zariadenia medzi meracími čelusťami.

Bezpečnosť

Kliešťový multimeter HT208D je po konštručnej stránke veľmi dobre spracovaný. Za zmienku stoja napríklad prípojné zástrčky, ktoré sú prekryté izolačným plastom tak, aby nedošlo k neželanému kontaktu obsluhy s akoukoľvek živou časťou meracej šnúry. Testovacie šnúry sú vybavené ochrannými zástrčkami, ktoré zabraňujú prípadnému vniknutiu nečistôt, keď sú odpojené od multimetra. Ich maximálne udávané zaťaženie je 10 A a trieda CAT III 1000 V/CAT IV 600 V. Čo sa týka vnútornej bezpečnosti, tak sa pripravte na fakt, že v útrobách multimetra nenájdete žiadnu poistku. Tá je nahradená dvojicou PTC termistorov, čo je vidno na fotografii vyššie (pravý dolný roh).

Niekoľkokrát som sa zmienil vo svojich recenziách o označení CAT, ale bez bližšieho vysvetlenia o čo sa vlastne jedná. Skúsenejší z vás isto vedia, že sa jedná o triedu ochrany zariadenia, respektíve ide o maximálne prípustné napätie, ktoré môže tiecť obvodom po určitý čas bez toho aby ho poškodilo. Dôležitým faktorom je v tomto prípade aj kvalita a hrúbka izolácie napríklad prívodných vodičov, napájacích svoriek a iných súčastí elektrického zariadenia. Toto označenie bežne nájdete pri vstupných svorkách multimetrov, na meracích sondách a podobne. Miesta sú rozdelené do rôznych skupín. Viac o triedach CAT nájdete na tomto odkaze - klikni

 

Používanie

Ako prvé ma zaujímala presnosť detekcie NCV, ktorá by mala správne zistiť, či je kontrolovaná zásuvka pod napätím alebo nie. Keďže som bol veľmi blízko zásuvky, o ktorej som vedel, že je pod napätím, všimol som si, že stačí iba pár centimetrov na to aby sa LED dióda rozsvietila na červeno a na displeji sa zobrazilo -H. Keď som multimeter oddialil od zásuvky, displej ukazoval -L a LED dióda bola zelená, ale následný dotyk na miesto na stene, kde bol vodič pod napätím, opäť spustil intenzívne pípanie, červenú LED diódu a -H. Musím preto konštatovať, že pri tomto teste bola citlivosť vynikajúca.

Ďalším testom nasledovala logicky kontrola napätia v  zásuvke. Pripojil som testovacie šnúry a skontroloval som teda napätie. Tento test bol vykonaný správne, takže sa hneď nezľaknite, keď uvidíte na displeji, že napätie prekročí 220 V. HT208D totižto ukázal priemernú hodnotu 238 V. Sieťový kmitočet sa na menšom - hornom displeji zobrazoval presne na 50 Hz, čo je očakávaná (a správna) hodnota.

Ďalším testom, je asi najbežnejší test a a to test spojitosti, alebo kontinuity. Zasuňte meracie šnúry, zvoľte otočným voličom požadovanú funkciu a dotknite sa  odizolovanými meracími hrotmi vodivého povrchu. Multimeter zareagoval okamžite a vydal ostré a jasné pípnutie a LED dióda sa rozsvietila na červeno.Tento stav trvá kým sa obe sondy dotýkali, takže všetko je v poriadku a rovnako aj tento test hodnotím vynikajúco.

Ďalším a opodstatneným použitím kliešťového multimetra je určite jeho použitie v aute. Tu oceníte najmä to, že merania môžete vykonávať bez prerušenia vodičov a ich následného prácneho spájania, čo vám zaberie oveľa viac času, než meranie samotné.

Merania pomocou klieští. Tu je dobré poznamenať, že je vhodnejšie a aj bezpečnejšie ak to podmienky umožňujú vykonávať merania bezkontaktne. Test som aplikoval aj pri kontrole odberu zo siete a to zacvaknutím klieští na samostatmý fázový vodič.

Majte na pamäti, že meranie pomocou klieští nemôžete aplikovať na kábel ako celok, ale iba na samostatný vodič, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou má meraný kábel aj neutrálny vodič vo vnútri kábla, takže nedostanete správne merané hodnoty.

Záver

Kliešťový multimeter HT208D - Klikni (Kaiweets) Kód kupónu je : KWS15

Čo dodať. Kliešťový multimeter nepatrí medzi bežnú meraciu výbavu na pracovný stôl, ale skôr do výbavy elektrikára. Avšak HT208D od spoločnosti Kaiweets sa s meracími rozsahmi a veličinami ktoré má, sa nemá za čo hanbiť a povedal by som, že dokáže v určitých prípadoch pomerne dobre nahradiť aj ktorýkoľvek iný klasický multimeter. Jeho prednosti avšak oceníte až vtedy keď ho budete držať v rukách. Ako veľké plus považujem jednoznačne merania jednosmerných a striedavých prúdov, čo je možné využiť najmä pri opravách výkonných nabíjačiek, či zváracích strojov a invertorov. Tu oceňujem možnosť priameho merania a to jednoduchým zavesením multimetra na meraný vodič bez potreby prerušenia meraného obvodu, čo napomáha aj bezpečnosti merania a samotnej obsluhy. V tomto prípade, sa chcem poďakovať spoločnosti Kaiweets za zaslanie modelu HT208D k recenzii a určite ho môžem iba odporučiť.

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 250.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button