Korekčný predzosilňovač

od zosilnovace.eu
Korekčný predzosilňovač
Zosilnovace.eu Pridal  Zosilnovace.eu
  1918 zobrazení
6
 2
Audio zapojenia

Korekčný zosilňovač slúži na úpravu frekvenčnej charakteristiky. Jeho vhodným nastavením môžte pomerne úspešne kompenzovať chyby vo frekvenčnej charakteristike reproduktorových sústav. Umožňuje zdvihnúť alebo potlačiť frekvencie v dvoch pásmach, basového a výškového. Maximálna a minimálna veľkosť zdvihu/poklesu je 14dB.

Korekčný zosilňovač obsahuje reguláciu hlasitosti, reguláciu stereováhy a pevne nastavenú výhybku pre subwofer o strmosti 24dB/oktávu. Dolná priepusť je typu Linkwitz-Riley, často používaná aproximácia v krossoveroch a frekvenčných výhybkach. Regulácia hlasitosti subvýstupu je regulovaná spojito s reguláciou hlasitosti .

Technické parametre predzosilňovača

  • Napájacie napätie:    +/-15V
  • Prúdový odber:   cca 60mA
  • Frekvenčná charakteristika:   20 - 20 000Hz/ -1dB
  • Vstupná impedancia:  cca. 10kOhm
  • Výstupná impedancia :  cca. 5kOhm
  • Strmosť subfiltra:  24dB/okt.
  • Frekvencia subfiltra: 120 Hz
  • Zdvih/útlm korekcií:  14dB
  • Rozmery DPS:   180x50 mm

Popis zapojenia

Vstupný nízkofrekvenčný signál sa privádza na svorky IN_R a IN_L, v závislosti od kanála. Vstup korekčného zosilňovača je jednosmerne oddelený od výstupného obvodu napojeného na jeho vstup kondenzátorom C1 v pravom kanále, a C2 v ľavom kanály. Vstupnú impedanciu predzosilňovača definuje odpor R1 v pravom kanály a R2 v ľavom kanály. Následne sa vstupný signál zosilňuje operačným zosilňovačom OZ1A a OZ1B. Napäťové zosilnenie Tohto stupňa je rovné pomeru spätno väzobných odporoch R5 a R7, poprípade R6 a R8 v druhom kanály. Zosilnenie tohto stupňa je teda rovné Au = 1+R5/R7 čo je približne 2x. Kondenzátory C3 a C4 kompenzujú frekvenčne tento stupeň a tak zabraňujú rozkmitaniu zosilňovača. Kondenzátory C5 a C6 sú súčasťou spätnej väzby a ich veľkosť sa podieľa na minimálnej prenášanej frekvencii tohto stupňa. Zároveň teda celá väzba určuje zosilnenie len pre striedavé signály. Na výstupe tohto stupňa sa nachádza samotný obvod korekcie. Ten popíšem pre jeden kanál, pre druhý budú hodnoty v zátvorkách. Obvod korekcie basov pozostáva s odporov R9 (R10), potenciometra P2, R11 (R12), R13 (R14) a kondenzátorov C11 (C13) a C12 (C14). Obvod korekcie pre výšky je teda zložený s kondenzátorov C7 (C8), C9 (C10), odporu R15 (R16) a potenciometra P1. V strednej polohe bežca potenciometrov P1 a P2 je zisk na korigovaných frekvenciach 0dB a teda vstupný signál sa prenáša bez zdvihu či poklesu na daných frekvenciách. Pri vytočení potenciometra basov v smere zdvihu sa bežec na dráhe prosunie bližšie k odporu R9 (R10). Tak sa pomerom odporov R9, P2, R11, R13 a kondenzátorov C11 a C12 zisk spätnej väzby operačného zosilňovača IC2. Pre ľavý kanál je to obdobne zosilnenie určuje pomer odporov R10, R12, R1 4, potenciometer P2, a kondenzátory C13 a C14. Pre výšky je to obdobne, a dané druhou polovicou korekčného obvodu: C7 (C8), C9 (C10), R15 (R16), P1. Kondenzátory C15 a C16 opäť tvoria frekvenčnú kompenzáciu operačného zosilňovača použitého v obvode korekcií a prispievajú tak k celkovej stabilite obvodu. Na výstupe OZ sa nachádza potenciometer pre reguláciu hlasitosti P3. Je oddelelný od výstupu kondenzátormi, kvôli zabráneniu prechodu jednosmernej zložky na dráhu potenciometra. Za potenciometrom je výstupný linkový buffer, ktorý posilňuje prúdovo výstup korekčného zosilňovača. Zisk tohto stupňa je daný pomerom odporov R21 (R22) a R23 (R24).

Tu je zmena oproti predchádzajúcej verzií zosilňovača, kde sa v tomto stupni používala regulácia hlasitosti v spätnej väzbe tohto stupňa. To však prinášalo svoje muchy a potenciometer musel byť v 100% poriadku. Na výstupe sa nachádza oddelovací kondenzátor C21 (C22), ktoré oddeľujú jednosmerný signál od výstupu. Cez odpor R29, R30 je chránený výstup OZ, voči skratu. Potenciometer P4 slúži na reguláciu stereováhy a teda spolu s odpormi R29 a R30 tvorí napäťový delič.

S bežca potenciometra hlasitosti je odobratý signál a zlúčený pomocou R26 a R25 v spätnej väzbe operačného zosilňovača IC4. Tým je zaistené to, že výstup zo subbasovej výhybky bude aktívny aj pri prevádzke v mono režime to jest, pri zapojení iba jedného kanála. Ďalej odpory R32, R33, R34, R35 a kondenzátory C24, C25, C26, C27 určujú deliacu frekvenciu filtra. Výstup výhybky je takisto oddelený kondenzátorom od prípadnej jednosmernej zložky na výstupe operačného zosilňovača.

Schéma zapojenia

Schéma zapojenie korekčného predzosilňovača

Osadenie predzosilňovača

Začneme osadzovať od najmenší súčiastok. Najskôr osadíme všetky odpory a potom postupne prejdeme ku kondenzátorom , integrovaným obvodom a potenciometrom. Obal potenciometrov je vhodné zletovať dokopy pomocou káblika a priviesť na GND do plošného spoja. Toto slúži ako tienenie a podiela sa výrazne na zlepšení odstupu signálu od šumu. Po zospájkovaní skotrolujeme správnosť osadenia s osadzovacím plánom, odstránime prípadné skraty a môžeme pripojiť na zdroj stabilizovaného jednosmerného napätia o veľkosti +/-15V. predzosilňovač neobsahuje žiadne nastavovacie prvky, po správnom osadení bude fungovať ihneď.

Detail osadenia DPS

Zoznam komponentov

 

Pozícia na DPS Typ / Hodnota Poznámka
C1, C2, C5, C6, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C28,C29, C30, C31, C32 100 µF/25V Elektrolyt
C3, C4, C15, C16, C23 33 pF (22 pF) Keramika
C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14 4.7 nF Fóliový
C24, C26 100 nF Fóliový
C25, C27 47 nF Fóliový
C33, C34, C35, C36 100 nF Keramika
R1, R2, R25, R26, R31 10K 1/4 W
R3, R4, R7, R8, R17, R18, R19, R20, R23, R24 1K2 1/4 W
R5, R6 2K2 1/4 W
R9, R10, R11, R12 6K8 1/4 W
R13, R14 15K 1/4 W
R15, R16, R21, R22 3K3 1/4W
R27, R28, R32, R33, R34, R35, R36 22K 1/4 W
P1, P2 2x47k/N Potenciometer
P3 2x10k/G Potenciometer
P4 10k/N Popencimeter
JP1 - JP11 0R Prepoj
OZ1, OZ2, OZ3, OZ4, OZ5 TL072(NE5532) Operačný zosilňovač

 

Zdroje :

PCB pre korekčný predzosilňovač (.brd) - klikniPáčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

       

Komentáre k článku

Milan Kunovský pred 2 rokmi

Zdravím ,prosim nemá niekto návrh pl.spoja na korekčný predzosilovač kompletný pretože tuna je nekompletný,chýbaju niektoré spoje.Za porozumenie ďakujem,potreboval by som to surne.

pred 4 mesiacmi

Zdravím ,je možné poskytnúť súbor schémy v eagle?

Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vaša reklama na tomto mieste

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

ourpcb Promo

PCBWay Promo

ourpcb Promo

PCBWay Promo

ourpcb Promo


Webwiki Button