Fórum ElektroLab.eu

Lacný logický analyzátor 24M-8CH

čo od neho môžme čakať?
Lacný logický analyzátor 24M-8CH
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  354 zobrazení
1
 0
Recenzie meracej techniky

Za  cca 7,80 € si môžete v Číne kúpiť osemkanálový logický analyzátor s maximálnou vzorkovacou frekvenciou 24 MHz a ukladaním údajov až 800 Msamples, čo je viac, ako ste kedy potrebovali.

Priamy odkaz na kúpu 24M - 8CH - klikni (Banggood)

Priamy odkaz na kúpu 24M - 8CH - klikni (Aliexpress)

Kto to vyrába a aké je číslo typu?

Tak toto je záhada, pretože samotné zariadenie nemá obchodné meno alebo číslo typu. Internetové zdroje tvrdia, že toto zariadenie je klonom jedného z viacerých drahých logických analyzátorov Saleae „LOGIC8“. Ako sa zistilo, tak je to pravda, pretože po stiahnutí softvéru od Saleae, sa nám analyzátor podarilo uviesť do prevádzky. Zdá sa tiež, že zariadenie je kompatibilné s „AX PRO“ od spoločnosti USBee.

Čo je predmetom dodávky

Čínsky predajcovia predávajú tento analyzátor za veľmi priaznivú cenu. Kúpou získate nielen samotné zariadenie, ale aj kábel USB-A na mini-USB s dĺžkou 80 cm a osem prepojovacích vodičov, ktoré vám umožnia rozšíriť osem vstupov analyzátora, ktoré sú v desaťpólovom minikonektore. V skutočnosti však tieto káble vôbec nie sú potrebné, pretože v prvom rade potrebujete deväť káblov, nakoľko je nevyhnutné pripojiť aj GND a za druhé nemôžete pomocou týchto káblov analyzátor pripojiť k ničomu.
Prístroj je bohužiaľ dodávaný bez manuálu alebo odkazu na stránku, kde si môžete stiahnuť príručku a potrebný softvér, takže si ho musíte dohľadať.

Obsah dodávaného balenia.

Extra "doobjednávka" ....

Je rozumné objednať si aj sadu dvanástich „testovacích svoriek pre logický analyzátor“. Táto sada cena stojí necelých päť eur. Tieto 26 cm testovacie káble sa môžu vložiť do desaťpólového konektora analyzátora na jednej strane a prichytiť o IC alebo vodič na druhej strane.

S týmito praktickými testovacími vodičmi môžete k svojmu obvodu pripojiť logický analyzátor.

Očíslujte si ešte pred používaním svorky elektród, potom je ľahké zistiť, s ktorým vstupom analyzátora sú pripojené.

Pripojte logický analyzátor k USB káblu a k testovacím vodičom.

Logický analyzátor 24M-8CH

Na obrázku nižšie je popis funkčných prvkov analyzátora aj s rozmermi zariadenia. V tom, ktorý sme kúpili, sú kolíky 5 a 10 desaťpólového konektora spojené so zemou. Starostlivé preskúmanie fotografií všetkých dodávateľov ukazuje, že existujú aj vzorky ktoré sa predávajú, kde môžete pripojiť pin externého signálu k pinu 5. To však nie je potrebné, pretože softvér poskytuje všetky možnosti na synchronizáciu vstupov. Okrem toho existujú vzorky, kde sú kanály očíslované od CH1 do CH8, ale tiež vzorky, kde číslovanie prebieha od CHO do CH7.
Pod polopriehľadným štítkom sú dve červené LED. Horná kontrolka LED sa rozsvieti, keď zariadenie napájate z 5 V pomocou kábla USB. Spodná LED ukazuje logickú úroveň na CH1 alebo CH0. Táto dióda LED sa rozsvieti, iba ak je logická úroveň na tomto vstupe „H“.

Doska s plošnými spojmi, alebo čo je  "pod kapotou"

Malá DPS v kryte má niekoľko častí. Na obrázku nižšie uvádzame obe strany DPS. Na spodnej strane je stabilizátor AMS1117-3.3, ktorý znižuje napájanie USB 5 V USB na 3,3 V pre mikrokontrolér a pár pomocných komponentov. Ďalej je tu mikrokontrolér CY7C68013A od Cypress, ktorý je na druhej strane PCB. Tento mikrokontrolér je taktovaný kryštálom na 24 MHz a spolupracuje s EEPROM AT24C02N. Osem vstupných signálov je pripojených cez bezpečnostné odpory k trojstavovému prijímaču zbernice 74HC245, kde je maximálne vstupné napätie 5 V a je upravené na úroveň signálu mikrokontroléra.
EEPROM s veľkosťou 2 kb obsahuje konfiguračné údaje zariadenia, najmä kombináciu VID / PID. VID je 16-bitový kód výrobcu a PID je 16-bitový kód produktu. To umožňuje, aby bol produkt identifikovaný ako „Saleae USB Logic Analyzer“, čo mu umožňuje pracovať s oficiálnym softvérom Saleae. EEPROM neobsahuje firmvér na spustenie mikrokontroléra. Po spustení softvéru sa firmvér zavedie automaticky cez USB port.

Technické špecifikácie

 • Vstupy: osem
 • Vstupné napätie: 5,25 V max.
 • Vstupné odpory: 100 kΩ
 • Vstupné kapacity: 5 pF
 • Napájanie: 5 V DC cez kábel USB
 • Indikátory: dve LED
 • Vzorkovacia rýchlosť: max. 24 MHz.
 • Rozhranie: USB 2.0

Softvér Saleae Logic 1.2.18

Stiahnutie a inštalácia
Potrebný softvér si môžete bezplatne stiahnuť z webu Saleae prostredníctvom tohoto odkazu - klikni

Tento softvér je k dispozícii pre systémy Windows, Linux a Mac OSx. V okamihu tohto testu bola najaktuálnejšia verzia 1.2.18. Stiahnete súbor .exe s veľkosťou 118 MB s názvom „Logic Setup 1.2.18.exe“.
Úplnú anglickú príručku k programu a 69 stránkami si môžete stiahnuť tu - klikni

Nainštalovali sme softvér do systému Windows 7. Inštalácia softvéru prebieha úplne automaticky. Po nainštalovaní programu „Saleae Logic 1.2.18“ na pevný disk sa načíta potrebný ovládač USB. Tento ovládač sa potom automaticky zobrazí v Správcovi zariadení Windows. Ak pripojíte analyzátor k portu USB na počítači, systém Windows zariadenie automaticky rozpozná a pripraví ho pre použitie.

Pripojenie logického analyzátora k meranému obvodu

Pripojte osem vstupov logického analyzátora k ôsmim logickým signálom. Nezabudnite pripojiť zem a urobte to ako prvý krok hneď na začiatku! Pre test sme pripojili analyzátor k ôsmim výstupom CD4020 „14“, ktorý bol spínaný cez tranzistorový stupeň zo signálu nášho funkčného generátora. Okruh bol napájaný 5 Vdc a generátor bol nastavený na frekvenciu 10 kHz obdĺžník.
 

Príručka varuje pred neočakávanými zemniacimi slučkami, ktoré sa za určitých okolností môžu vyskytnúť a ktoré môžu zariadenie zaručene poškodiť. Odporúča sa vždy vytvoriť druhé uzemnenie medzi napájaním obvodu a GND počítača, napríklad pomocou druhého kábla. Nezapínajte napájanie obvodu, kým nepripojíte analyzátor k počítaču pomocou kábla USB, a preto je zariadenie napájané prostredníctvom USB. Tento logický analyzátor musíte pripojiť priamo k portu USB 2.0 počítača, a nie prostredníctvom rozbočovača USB alebo dokovacej stanice.

 

Práca so softvérom

Otvorte program a pomocou dodávaného kábla USB pripojte analyzátor k portu USB 2.0 na počítači. Po niekoľkých sekundách sa v záhlaví aplikácie objaví text "Connected". V tejto chvíli zapnite testovaný obvod. Vedľa tlačidla "Start" v ľavom hornom rohu okna sa nachádza tlačidlo s dvoma šípkami smerujúcimi nahor a nadol. Ak naň kliknete, zobrazí sa okno nižšie uvedeného obrázka. Softvér rozpoznal analyzátor ako "Logic8" vďaka svojim kódom Vendor ID a Product ID. V ľavom výberovom okne môžete nastaviť rýchlosť alebo "Sample Rate" v 13tich krokoch medzi 25 ks / s až 24 M / s. V pravom výberovom okne môžete nastaviť veľkosť meracieho cyklu vo vzorkách, sekundách alebo milisekundách.

Vykonanie vzorkovacieho cyklu

Musíte iba kliknúť na tlačidlo "Start". Logický analyzátor prehľadá osem vstupov pre každú vzorku a určí, či sú vstupy "L" alebo "H". Tieto údaje sa zhromažďujú v pamäti počítača v dočasnom súbore. Na obrazovke sa objaví nasledujúce okno, kde môžete sledovať zbieranie vzoriek a ak chcete, proces môžte kedykoľvek prerušiť.

Zobrazenie všetkých zozbieraných vzoriek

Po zhromaždení všetkých vzoriek, ktoré ste nastavili, alebo po uplynutí času, ktorý ste nastavili, toto okno zmizne z obrazovky a všetky zozbierané vzorky sa zobrazia naraz. Posuvník v dolnej časti okna vám umožňuje prechádzať zaznamenanými vzorkami. Môžete to urobiť aj stlačením klávesov "N" a "P" na klávesnici. Ak pohnete myšou do okna so vzorkou, môžete pomocou rolovacieho kolieska myši zväčšiť alebo zmenšiť viditeľnú časť vzoriek. To isté sa stane, keď na klávesnici stlačíte klávesy "+" alebo "-".

Uloženie zhromaždených vzoriek

Vzorky môžete uložiť na novú kartu kliknutím na políčko ">>" vedľa karty "Capture". Názov karty môžete zmeniť umiestnením kurzora myši na názov karty a dvojitým kliknutím. Potom začnete s prázdnou kartou a môžete začať s novým meraním.

Nastavenie farby stôp

Všetkých osem stôp je zobrazených v základnom nastavení bielou farbou. Môžete však prepnúť na zmenu zobrazenia a voľbu farieb pre každý meraný kanál. Prejdite na "Options" (vpravo hore) a otvorte "Preferences". Prejdite na kartu "Interaction" a začiarknite políčko "Use Color".

Nastavenie kanálov

Menu pre nastavenie kanálov
Osem kanálov je definovaných číslom kanálu a názvom kanála. Číslo sa samozrejme vzťahuje na čísla kanálov na vstupnom konektore logického analyzátora. Pamätajte, že v softvéri je "Channel 0" na zariadení "Channel 1"! Nasledujúci obrázok ukazuje, aké nastavenia máte pre každý kanál.

Zmena poradia kanálov
Ak pohnete myšou po oblasti s číslom kanála, kurzor sa zmení na "ruku" a potom vybraný kanál môžete presunúť na iné miesto.

Zmena názvu kanála
Ak dvakrát kliknete myšou do poľa s názvom kanála, môžete zmeniť jeho pomenovanie.

Nastavenia kanálov
Toto nastavenie vám umožňuje zvýšiť amplitúdu kanálu faktorom 2, 4 alebo 8. Pri voľbe "Hide This Channel" kanál zmizne z obrazovky. V časti "Show All Channels" sa znova zobrazia všetky kanály. "Reset All Channels" obnoví zobrazenie kanálov na pôvodné hodnoty vrátane poradia a ich názvov.

Nastavenia spúšťania

Spúšťacie podmienky
Ak nenastavíte spúšťaciu podmienku, softvér začne s registráciou vzoriek po kliknutí na tlačidlo "Start". S nastaveniami spúšťača však môžete prepojiť počiatočný okamih zaznamenávania vzoriek s tokom signálu na jednom alebo viacerých kanáloch. Môžete nastaviť pre každý kanál:

 • Spustenie na prednej hrane.
 • Spustenie na zadnej hrane.
 • Spúšťanie na vysokej úrovni s nastaviteľným časom.
 • Spúšťanie na nízkej úrovni s nastaviteľným časom.

Posledné dve možnosti vám umožňujú nastaviť minimálny a / alebo maximálny čas v ns, μs, ms a s.
 Ak nastavíte spúšťacie podmienky jedného kanála, spúšťacie podmienky všetkých ostatných kanálov sú nastavené na "Don
't care", v položke "Trigger Settings" sa zobrazí krížik. Môžete samozrejme kombinovať spúšťacie podmienky rôznych kanálov. Ak ste nastavili spúšťaciu podmienku na jednom kanáli, môžete nastaviť "L" alebo "H" ako spúšťaciu podmienku na ostatných kanáloch bez bližšej špecifikácie.

Vykonávanie meraní na stopách

Okamžité zobrazenie parametrov signálu
Kliknite pravým tlačidlom myši na jednu zo stôp. V rozbaľovacom okne vyberte, ktoré parametre signálu chcete zmerať:

 • Šírka "Width"
 • Frekvencia "Frequency"
 • Perióda "Period"
 • Pracovný cyklus "Duty Cycle"

Kliknite na "Show Digital Instantaneous Measurement". Ak teraz prejdete na stopu, okamžite uvidíte začiarknuté parametre pre zvolenú periódu stopy.

Anotácie

Pravý stĺpec okna softvéru obsahuje tri voľby:

 • Anotácie "Anotations"
 • Analyzátory "Analysers"
 • Dekódované protokoly "Decoded protocols"

Kliknutím na "Anotations" môžete zobraziť údaje o meraní v tomto pravom stĺpci. Kliknite na '+' a dostanete tri možnosti:

 • Pár časových značiek "Timing Marker pair"
 • Záložka "Bookmark"
 • Meranie "Measurement"

Párovanie časových značiek "Timing Marker pair"
Pomocou tejto možnosti môžete v údajoch označiť dve miesta. Po kliknutí na túto možnosť sa tento zápis zobrazí v časti "Anotations":
ǀ A1 - A2 ǀ = ####
Kliknite na '"A1" a presuňte kurzor na miesto, kam chcete umiestniť túto značku. Opakujte pre "A2". Značky sú v stopách znázornené dvoma zvislými čiarami a stĺpec "Anotations" zobrazuje časový rozdiel medzi týmito dvoma značkami. Do množiny údajov môžete pridať viacero značiek. Rovnaký výsledok sa dosiahne presunutím kurzora na požadované miesto a následným stlačením jedného z číselných tlačidiel na klávesnici.

Záložka "Bookmark"
Pomocou tejto možnosti môžete zväčšenej časti údajov priradiť názov. Potom môžete kliknúť na názov záložky a znova zobraziť zväčšenú časť datasetu.

Meranie "Measurement"
Po kliknutí na túto možnosť sa zobrazí zoznam parametrov, ktoré môžete zmerať:

 • Šírka.
 • Frekvencia.
 • Priemerná frekvencia.
 • Priemerný pracovný cyklus.
 • Počet stúpajúcich hrán.
 • Počet klesajúcich hrán.
 • Počet pozitívnych impulzov.
 • Počet negatívnych impulzov.
 • Minimálna pozitívna šírka impulzu.
 • Maximálna pozitívna šírka impulzu.
 • Minimálna záporná šírka impulzu.Maximálna záporná šírka impulzu.
 • Perióda.
 • Priemerná perióda.
 • Počet úplných periód.
 

Uloženie a načítanie údajov

Uložte alebo načítajte kartu s údajmi
"Options" a "Save capture" vám umožňujú uložiť aktuálnu kartu so stopami pre budúce použitie. Prostredníctvom tej istej ponuky, ale potom voľbou "Open capture/setup" môžete znova vložiť starú skupinu údajov na kartu.

Export údajov
"Options" a "Export data" vám umožňujú exportovať namerané vzorky do rôznych formátov, ktoré je možné čítať v iných programoch, ako sú CSV, Binary, VCD a MatLab.

Analyzátory protokolov

Čo sú analyzátory protokolov?
"Protocol analysers" dekódujú namerané údaje, ktoré sú kódované podľa určitého protokolu. Softvér v súčasnosti ponúka najmenej 24 analyzátorov protokolov:

 • Async Serial
 • I2C
 • SPI
 • 1-Wire
 • Atmel SWI
 • BiSS C
 • CAN
 • DMX-512
 • HD4478O
 • HDLC
 • HDMI CEC
 • I2S / PCM
 • JTAG
 • LIN
 • MDIO
 • Manchester
 • Midi
 • Modbus
 • PS2 Keyboard/Mouse
 • SMBus
 • SWD
 • Simple Parallel
 • UNI / O
 • USB LS
 

Vyplňte konkrétne údaje
Pre každý vybraný protokol musíte najprv vyplniť okno so špecifickými údajmi. Vyžaduje si to však dôkladnú znalosť vstupov a výstupov zvoleného protokolu.

 

 

Priamy odkaz na kúpu 24M - 8CH - klikni (Banggood)

Priamy odkaz na kúpu 24M - 8CH - klikni (Aliexpress)Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

Webwiki ButtonSeo servis