Nákup a test čínskych polyesterových kondenzátorov

Nákup a test čínskych polyesterových kondenzátorov
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  677 zobrazení
0
 0
Komponenty

Tentokrát sa pozrieme na základný komponent v elektronike, ktorým je kondenzátor. Kúpili sme si balenie "mix" rôznych hodnôt a typov a pozrieme sa na to, ako sú na tom ohľadom udávaných parametrov, kvality a ceny.

Túto sadu kondenzátorov si môžte zakúpiť prostredníctvom tohoto odkazu - klikni

Ktoré kondenzátory bežne potrebujete?

Tri technológie
V bežnej praxi potrebujete kondenzátory vo veľkosti kapacity od 10 pF do 4 700 μF. Je to tak široká škála, že ju nikdy nemôžete pokryť iba jedným typom kondenzátora. A čo viac, nikdy nemôžete vyplniť všetky tieto hodnoty jedným typom kondenzátora. Potrebujete tri rôzne technológie:

 1. Kondenzátory do 100 pF: keramické.
 2. Kondenzátory od 100 pF do 1 μF: polyesterový film.
 3. Kondenzátory od 1 μF: elektrolytické.

Tento článok sa týka polyesterových kondenzátorov, pretože hodnoty od 100 pF do 1 μF sú tie, ktoré predpokladám, že  budete v dennej praxi najčastejšie potrebovať.

Polyesterové kondenzátory

Polyesterové kondenzátory sú komponenty, ktoré používajú dielektrikum z termoplastického polymérneho materiálu polyetyléntereftalát (PET), dobre známe napríklad z PET fliaš, v ktorých sa dnes dodávajú všetky nealkoholické nápoje. Veľmi tenký PET film je potiahnutý naparenou kovovou vrstvou. Dva takéto fólie sú zvinuté alebo pásy fólie sú naskladané ako sendvič. Tieto dva filmy alebo prúžky tvoria dve elektródy kondenzátora. Polyesterový film absorbuje veľmi malú vlhkosť a je preto vhodný na výrobu "holých" kondenzátorov, ktoré nemajú na vonkajšej strane ochranný obal. To vedie k výrobe lacných, sériovo vyrábaných kondenzátorov, ktoré sa často používajú vo veľmi lacnej modernej masovo vyrábanej elektronike označované aj ako (ang.) "non-encapsulated polyester film capacitors". Avšak polyesterové kondenzátory sa tiež predávajú aj s obalom, takže ich kapacita tak nie je ovplyvnená znečistením.

Vlastnosti PET kondenzátorov
Kondenzátory z polyesterového filmu majú relatívne malé rozmery a relatívne vysoké hodnoty kapacity. Kondenzátory PET sa používajú najmä v polokritických obvodoch s maximálnymi prevádzkovými teplotami do 125 °C. Kapacitné odpory polyesterových filmových kondenzátorov sú relatívne závislé od teploty kondenzátora a odchýlky ± 5% v celom teplotnom rozsahu nie sú výnimkou. Frekvenčná závislosť týchto komponentov je asi 3% v rozsahu 100 Hz až 100 kHz.
Kondenzátory PET majú veľmi špeciálnu vlastnosť - sú "samoliečiteľné". Ak totižto napríklad omylom pripojíte taký polyesterový kondenzátor na vysoké napätie na krátky čas, komponent sa nezničí natrvalo. Ak aj vysoké napätie spôsobí rozpad dielektrického filmu, kovová vrstva na polyesterovom filme okolo otvoru sa odparí. Tým sa zabráni trvalému skratu.

Aké hodnoty budete potrebovať?
Kondenzátory z polyesterového filmu sa vyrábajú s toleranciami ± 10% a ± 5%. Ak kupujete kondenzátory s toleranciou ± 5%, mali by ste v skutočnosti použiť rad E24, aby ste získali peknú po sebe idúcu sadu hodnôt. Pre kondenzátory sa však používa takmer výlučne rad E12 , pričom jedna dekáda je pokrytá dvanástimi rôznymi hodnotami.

278 kondenzátorov za 8.63 €

K dispozícii sú rôzne ponuky kondenzátorov
Na internete nájdete samozrejme rôzne ponuky s kondenzátormi z polyesterových fólií. Kúpili sme balíček za 8.63 € prostredníctvom Banggood (pozri sponzorský inzerát na konci tohto článku), v ktorom nájdete 278 polyesterových kondenzátorov s tridsiatimi rôznymi hodnotami od 470 pF do 470 nF. Pre väčšinu hodnôt sa dodáva desať, pre niektoré veľké hodnoty iba päť. S takým rozsahom môžete melo začať pracovať vo svojej dielni na nejakom projekte.

Cena za kondenzátor
Kondenzátory sú samozrejme nie všetky rovnako drahé, cena závisí aj od ich hodnoty. Preto nie je možné vypočítať štandardnú jednotkovú cenu a porovnať ju s ostatnými dodávateľmi. V priemere zaplatíte za kondenzátor iba 0,031 EUR. Presne rovnaké kondenzátory stoja od 0,15 do 0,25 EUR u rôznych tuzemských predajcov.

Dodacia doba a balenie
Balík bol objednaný 9.5.2020 a doručený poštou 8.6.2020. Dodacia lehota jedného mesiaca nie je pre tento druh zásielok z Číny nijako nezvyčajná. Ako obvykle sa baleniu nevenuje takmer žiadna pozornosť. Aby sa ušetril čo najväčší prepravný objem, tak 278 kondenzátorov sa napchá do príliš malého plastového vrecka.

Balenie po "čínnsky". Kondenzátor boli doslova "napchaté" do malého sáčka.

Počty nesedia...
Toto jedno vrecko obsahuje ďalších tridsať malých plastových vreciek, z ktorých každý by mal obsahovať desať alebo päť kondenzátorov. Píšeme "by mal obsahovať", pretože v našom balení bolo niekoľko vreciek, ktoré obsahovali osem, deväť, jedenásť alebo dvanásť kondenzátorov namiesto sľúbených desiatich. Okrem toho chýbalo päť kondenzátorov z hodnoty 470 nF. Namiesto toho boli dodané dve vrecká s kondenzátormi 100 nF s celkom šestnástimi kondenzátormi. Nevadí, nakoľko táto hodnota kondenzátora je asi najpoužívanejšia v elektronike, takže reklamáciu nemá význam riešiť.

Matematika asi "nie je silná stránka" predajcu.

Dodané kondenzátory
Kondenzátory vyzerajú veľmi dobre a všetky sú chránené pevnou zelenou keramickou hmotou. Tolerancia je ± 5% (podľa tvrdenia predajcu). Aby ste získali presnejší dojem o rozmeroch, na obrázku nižšie sme porovnali rozmery niekoľkých hodnôt s centimetrovou mierkou. Najväčší kondenzátor (330 nF) má rozteč vývodov 10,0 mm, najmenšia hodnota (470 pF) 4,0 mm.

Detail veľkosti kondenzátorov.

Dodané hodnoty
Ako už bolo spomenuté, v tomto balení dostanete tridsať rôznych hodnôt. Všetky dodané hodnoty sú v rade E12. V tabuľke nižšie je prehľad dodávaných hodnôt. Od 1,0 nF do 82 nF sa dodávajú všetky hodnoty E12. Je však  škoda, že nie všetky sú z hodnoty E12. To by bolo možné dokúpením iného balenia kondenzátorov za pár eur navyše.

Násobiteľ 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
x 100 x x x x x x x x 470 pF x x 820 pF
x1000 1.0 nF 1.2 nF 1.5 nF 1.8 nF 2.2 nF 2.7 nF 3.3 nF 3.9 nF 4.7 nF 5.6 nF 6.8 nF 8.2 nF
x10000 10 nF 12 nF 15 nF 18 nF 22 nF 27 nF 33 nF 39 nF 47 nF 56 nF 68 nF 82 nF
x100000 100 nF x x x 220 nF x 330 nF x 470 nF x x x

 

Tabuľka hodnôt udávaných predajcom

30 hodnôt polyesterových kondenzátorov
Kapacita Kód Množstvo
470pF 2A471J 10
820pF 2A821J 10
1nF 2A102J 8
1.2nF 2A122J 10
1.5nF 2A152J 10
1.8nF 2A182J 10
2.2nF 2A222J 10
2.7nF 2A272J 10
3.3nF 2A332J 10
3.9nF 2A392J 10
4.7nF 2A472J 10
5.6nF 2A562J 10
6.8nF 2A682J 10
8.2nF 2A822J 10
10nF 2A103J 10
12nF 2A123J 10
15nF 2A153J 10
18nF 2A183J 10
22nF 2A223J 10
27nF 2A273J 10
33nF 2A333J 10
39nF 2A393J 10
47nF 2A473J 10
56nF 2A563J 10
68nF 2A683J 10
82nF 2A823J 10
100nF 2A104J 5
220nF 2A224J 5
330nF 2A334J 5
470nF 2A474J 5

 

Označenie kondenzátorov
Hodnota kondenzátorov je vytlačená strieborným atramentom (tampónová tlač) na zelenú vrstvu laku, ale nie je ľahko čitateľná, nakoľko znaky sú veľmi "tenké". Kondenzátory sú kódované napríklad  2AxxxJ, v ktorom:

 • 2A znamená typ kondenzátora.
 • xxx predstavuje hodnotu kondenzátora
 • J predstavuje toleranciu ± 5%.

Hodnotu nájdete v troch čísliciach xxx. Prvé dve číslice udávajú hodnotu v pF, tretia číslica definuje počet núl za touto hodnotou. Niekoľko príkladov:

 • 2A471J: 47 pF + jedna nula = 470 pF
 • 2A222J: 22 pF + dve nuly = 2 200 pF = 2,2 nF
 • 2A334J: 33 pF + štyri nuly = 330 000 pF = 330 nF

Špecifikácie
Predajca "neodhalil" veľa špecifikácií dodaných kondenzátorov - nečakajte preto žiaden datasheet, a ani žiaden podrobnejší údaj ako je tomu zvykom. Štyri dôležité parametre sú:

 • Maximálne jednosmerné napätie kondenzátora: 100 V
 • Maximálna tolerancia: ± 5%.
 • Prevádzková teplota: -40 °C ~ +105 °C
 • Prúdová zaťažiteľnosť: 2A

Test kondenzátorov

Test prenosti kondenátorov
Vybrali sme šesť náhodných hodnôt z celej dodávky a zmerali sme ich pomocou presného RLC metra. Tento merač bol prvýkrát kalibrovaný sériou kondenzátorov s toleranciou ± 1%. V tabuľke nižšie je zahrnutá najvyššia nameraná odchýlka a priemerná odchýlka. Z týchto výsledkov merania je možné dosť dobre odvodiť, že v každej testovanej hodnote bola aspoň jedna vzorka, ktorá sa odchýlila o viac ako špecifikovaných ± 5%, ale priemerná odchýlka je vo väčšine prípadov v rámci týchto špecifikácií. Takže v priemere sa jedná o dobrý výsledok.

Meraná kapacita Počet meraní Najvyššia odchýlka Priemerná odchýlka
470 pF 11 +6.1 % +4.5 %
1 nF 8 +9.2 % +0.2 %
4.7 nF 10 +5.1 % +1.7 %
10 nF 10 +6.9 % +5.9 %
47 nF 10 +7.9 % +1.1 %
100 nF 16 +9.8 % +4.9 %

 

Záver a zhrnutie

Ak sa "začnete hrať" s elektronikou, alebo len potrebujete "doplniť zásoby" a ste postavený pred nutnosť nákupu týchto základných komponentov, tak táto sada kondenzátorov je určite vynikajúca pre vaše potreby a to nielen na začiatok, ale aj do budúcna. Kondenzátory sú dobre spracované a presnosť je pre väčšinu aplikácií viac než uspokojivá.  Za menej ako desať eur tak získate dostatok kondenzátorov na to, aby ste mohli začať. Kúpte si aj nejaké malé hodnoty keramických kondenzátorov  a niektoré väčšie elektrolytické a máte tak na čas dostatok komponentov v prijateľnej cene a aj kvalite.

Túto sadu kondenzátorov si môžte zakúpiť prostredníctvom tohoto odkazu - klikni

Táto stránka obsahuje affliate odkazy pre nákup vybraných produktov. Pokiaľ nás chcete podporiť malou sumou pri písaní našich recenzií budeme radi. Ďakujeme vámPáčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button