Niekoľko dôležitých veci, ktoré by ste mali vedieť o recyklácii elektroniky

Niekoľko dôležitých veci, ktoré by ste mali vedieť o recyklácii elektroniky
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  586 zobrazení
2
 0
Ekológia v elektrotechnike a jej opraviteľnosť

Vedeli ste, že recyklácia jedného milióna notebookov ušetrí energiu ekvivalentnú elektrickej energii, ktorú ročne spotrebuje približne 3 500 priemerných domácností? Darovanie alebo recyklácia spotrebnej elektroniky preto pomáha šetriť naše prírodné zdroje, redukuje vo významnej miere skleníkové plyny a eliminuje znečistenie vody a vzduchu.

Elektronika, ako sú počítače, monitory či spotrebná elektronika ako taká, obsahuje rôzne toxické látky ako ortuť, lítium a olovo. Keď ich zlikvidujete neekologicky, môžu byť škodlivé pre naše zdravie a aj životné prostredie. Jednou z odpovedí na tento problém je preto koordinovaná a kontrolované  recyklácia.

Ako však môžme recyklovať svoj elektronický odpad? Na túto otázku si odpovieme v tomto článku. Na začiatku si preto jasne zadefinujme pojem elektronický odpad. Tento článok sa preto zameriava na to, prečo by ste mali zvážiť recykláciu, ako ju správne vykonávať a kde recyklovať staré elektronické zariadenia.

Čo je to elektronický odpad?

Elektronický odpad  vzniká pri likvidácii elektrických alebo elektronických zariadení. Medzi konkrétne príklady takýchto zariadení patria televízne prijímače, mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače a biela technika.

Odhady naznačujú, že napríklad Američania vyhodia ročne viac ako 55 miliárd dolárov(1) do elektronického odpadu a v roku 2019 sa efektívne recyklovalo iba asi 17,4%(2) z celkového svetového elektronického odpadu. Tieto vyradené zariadenia je potrebné vymeniť čo si samozrejme vyžaduje obrovské množstvo vody, chemikálií a fosílnych palív, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie technologických procesov pri ich oätovnej výrobe. Tieto zdroje by sme mohli samozrejme ušetriť, keby sme mali koordinovaný a efektívny spôsob recyklácie elektronických zariadení.

Prečo recyklovať nefunkčnú elektroniku?

Ortuť, olovo, kadmium, arzén, indium, lítium, kobalt, meď, hliník - to všetko sú suroviny ťažené zo zeme na výrobu elektronických zariadení. Lenže je nepísaným pravidlom, že často  skončia na bežnej skládke alebo čiernej skládke namiesto recyklačného centra, čo znamená, že ťažké kovy obsiahnuté v nich môžu v konečnom dôsledku skončiť v systéme spodných vôd.

Rozumným stanoviskom je preto recyklovať použité výrobky a materiály tak, aby sa šetrila ďalšia energia na ich opätovnú výrobu (3). Tiež by sme mali mať na pamäti, že všetky elektronické produkty, ktoré skončia na skládkach, by mohli byť použité aj na niečo iné.

Spôsoby, ako minimalizovať elektronický odpad

Článok publikovaný Harvardskou univerzitou ponúka niekoľko dobrých spôsobov, ktorými môžeme minimalizovať vznik elektronického odpadu a zamerať sa tak na "šetrenie zdrojov a [zníženie] množstva energie, ktorú zo zeme odoberáme". (4)

Prehodnocovanie nákupov

Tento proces zahŕňa starostlivé premyslenie si každého vášho nákupu. Napríklad pred kúpou najnovšieho telefónu na trhu dobre zvážte, či ho skutočne potrebujete, ak váš starý stále funguje dobre.

Recyklácia batérií a elektroniky

Vedome sa snažte recyklovať všetky batérie a elektroniku, aby žiadna neskončila na skládkach. Dnes je bežnou praxou, že recyklačné boxy určené práve na batérie nájdete na akomkoľvek predajnom mieste, takže výhovorka na skutočnosť "že naemal som to ako zrecyklovať", a že sa tým pádom batérie nájdu v zmesovom komunálnom odade je neopodstatnená. Možnosti sú a preto ich treba využívať. Ďalej v tomto článku sa pozrieme na to, prečo by ste mali zvážiť prípadne aj možnosť darovania elektroniky, ktorú už nepotrebujeme.

Predĺžiť životnosť elektroniky je možné aj tým, že s ňou budeme správne zaobchádzať a aj to je jedným z účinných spôsobov, ako zabrániť jej zbytočnému ukladaniu na skládke. Jednoduché akcie, ako sú napríklad tvrdené sklá displeja mobilného telefónu, puzdrá na telefóny či starostlivé používanie automobilov a iných pomôcok, zaisťujú, že elektroniku nie je potrebné vyhodiť príliš skoro, respektíve ak je "morálne zastaraná".

Nákup elektroniky šetrnej k životnému prostrediu

Niektoré výrobky, ktoré majú schválenú značku Energy Star, sú napríklad známe tým, že fungujú efektívnejšie(5) ako ostatné výrobky. Napríklad spotrebitelia v USA dokonca niekedy získavajú zľavy na dani za nákup práve takýchto výrobkov, ktoré menej škodia životnému prostrediu.

Existujú aj organizácie ako Green Electronics Council(6), ktoré sa snažia vzdelávať, obhajovať a spolupracovať s občanmi s cieľom pomôcť vybudovať svet, v ktorom technológie nebudú toxické pre náš každodenný život.

Ako sa recykluje stará elektronika?

Elektronika sa vo všeobecnosti recykluje v súkromných a štátnych zariadeniach.

Napríklav vo svete na niektorých miestach, ako je New York, majú obyvatelia zakázané vyhadzovať elektroniku do bežného odpadu, alebo ju vyložiť tak povediac "na chodník", pretože za to môžu dokonca dostať pokutu.(7). Naopak v našich končinách sa bežne stretávame s praxou, ža aj keď sú prijaté všeobecne záväzné normy, či nariadenia, tak sa bežne stáva, že elektroodpad skončí zabalený v igelite a v kontajnery určenom pre bežný komunálny odpad. Pokiaľ sa aj stotožní takéto jednanie s priestupcom tak je vyvodený zákonný postih, ale toto je viac menej ojedinelé.

Proces recyklácie elektroniky vo všeobecnosti pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. Zber : E-odpad sa musí zozbierať pred recykláciou.
 2. Zoštortovanie : Elektronika sa zošrotuje, aby sa narušila jej konštrukcia a bola ľahšie rozobrateľná.
 3. Odstránenie prachu : Prach sa odstráni z elektro odpadu buď vysatím, alebo vyfúkaním.
 4. Magnetická separácia : Magnety sa používajú na extrakciu železných kovov.
 5. Separácia pomocou vody : Na separáciu plastov a skla sa používa voda.
 6. Čistenie vody : Použitú vodu je potrebné následne vyčistiť, aby sa dala opätovne použiť v procese.
 7. Spracovanie recyklovaných materiálov : Materiály sa následne spracúvajú a transformujú na nové výrobky.

Export elektronického odpadu

Pretože proces oddeľovania drobných komponentov od elektronického odpadu a ich separácia je časovo veľmi náročná činnosť, väčšina výrobcov z bohatých a ekonomicky vypelých krajín vyváža svoj odpad do krajín ako sú Čína či India, kde sú náklady na prácu oveľa nižšie ako v krajinách pôvodu elektroodpadu. Organizácia Earth 911 odhaduje, že viac ako 70% svetového elektronického odpadu končí práve v Číne. Je všeobecne známe, že práve tieto krajiny častokrát vypúšťajú svoje odpadové látky, ktoré vznikli pri nešetrnej recyklácii elektroodpadu do vôd a ovzdušia, no a dopad takéhoto počínania je všeobecne známy aj v podobe rôznych ochorení miestneho obyvateľstva, ktoré sa častokrát končia degeneráciou plodu počas tehotenstva, rakovinou, či smrťou.

Nasledujú niektoré zo zložiek, ktoré obsahuje elektronický odpad, ktoré sú vhodné pre ďalšiu recyklujú:

 • Plast
 • Sklo
 • Kov
 • Ortuť
 • Pevné disky (HDD)
 • Dosky plošných spojov
 • Batérie
 • Tonerové a atramentové kazety

Darovanie starej elektroniky

Pravdepodobne ste už počuli príslovie, že "Pre niekoho odpad a pre druhého poklad". Keď darujete elektroniku, ktorú už nepotrebujete, nielenže znižujete množstvo akumulovania odpadu, ale pomáhate aj tým, ktorí tieto veci môžu ešte oceniť a hodnotne využiť.

Darovanie pomocou zbierok

Neviete, kde darovať starú elektroniku? Pýtajte sa na magistrátoch miest, alebo na obecných úradoch, poprípade v rôznych neziskových organizáciach, alebo jednoducho použite google. Pravdepodobne sa vždy nájde ďalší človek, ktorý by rád používal vaše staré a stále fungujúce elektronické zariadenia, napríklad pokiaľ si nemôže dovoliť kúpu nového zariadenia. Napríklad vo svete je známa organizácia WeCare, ktorý prevádzkuje službu SIMS Lifecycle Services a zbiera použitú elektroniku pre jej neskoršie ďalšie darovanie. Táto organizácia napríklad využíva darovanú výpočtovú techniku pre výučbu počítačovej gramotnosti vo vidieckych oblastiach Južnej Afriky. SIMS Lifecycle Services napríklad uvádza, že "Program okrem preklenutia digitálnej priepasti v Afrike tiež vytvára aj nové pracovné miesta, odstraňuje a recykluje elektronický odpad z ulíc a domácností a popritom vzdeláva ľudí v oblasti elektronického odpadu a renovovácie elektroniky."

Oprava starej elektroniky

Niektoré elektronické zariadenia majú potenciál fungovať aj naďalej, ale musia byť najskôr opravené. Oprava elektroniky je skvelý spôsob, ako udržať staršiu elektroniku mimo skládok. Tu si nájdu priestor buď profesionáne servisné strediská, alebo aj hobby nadšenci do elektroniky. V článku publikovanom na stránkach TheConversation.com Sara Behdad (8) navrhuje, aby sme sa na elektroniku pozerali rovnako ako na autá. Píše: "Tradične, keď sa pokazí auto, tak jednoduchým riešením je opraviť ho." Zároveň aj dopĺňa, že " Pokiaľ budú dostupné Servisné príručky, tak vyškolený technici či hobby nadšenci a obchody s náhradnými dielmi urobia opravy automobilov bežnými, rýchlymi a relatívne aj lacnými." Tento pricpíp s automobilom sa vzťahuje samozrejme aj na elektroniku, čoho dôkazom je množstvo hobby našencov do elektroniky, ktorý denno denne dokážu opraviť významné množstvo elektroniky, ktorá by inak skončila v elektroodpade.

Dajú sa recyklovať hybridné autobatérie?

Jednou z veľkých otázok v dnešnej nastupujúcej dobe elektromobility je aj otázka, či dokážeme efektívne recyklovať aj hybridné autobatérie, ktoré sú používané pre pohon elektromobilov. Áno, je to možné. Napríklad spoločnosť Tesla tvrdí, že až 100%(9) nimi vyrobených batérií je možné recyklovať. Opotrebovaná batéria Tesla nemusí však mať takú kapacitu, aby pomohla automobilu zrýchliť z 0-100 km v rekordnom čase, no môže sa však znova použiť na uskladnenie vyrobenej elektrickej energie vo veterných a slnečných elektrárňach ako úložisko.

Zvoľte si správneho recyklátora elektronického odpadu

Aby ste si užili všetky výhody recyklácie, je nevyhnutné recyklovať použité zariadenia na mieste, ktoré je na to kvalifikované. To znamená, že pred využitím konkrétneho recyklátora si musíte si ujasniť niekoľko otázok. Ujasnite si aj procesy, ktoré používajú niektoré súkromné ​​recyklačné zariadenia, pretože nie všetky fungujú tak ako by mali. Tiež s niektorým vyvážaným elektronickým odpadom nemusí byť po jeho príchode do zámoria vždy nakladané ekologicky. Častokrát si pri výbere recyklátora človek povie, že on sa zbavil odpadu ekolkogicky a v zmysle zákona tej ktorej krajiny a to či bude tento odpad ďalej zrecyklovaný správne, alebo pomocou detskej práce v niektorej s krajín tretieho sveta ho už nezaujíma, nakoľko on daný problém nevytvoril, je chybný názor. Vždy musíme mať záruku, že aj pri vývoze a následnom spracovávaní, bude celý proces vykonaný správne, inak nemá recyklácia ako taká žiaden význam.

Bezpečnosť a správa údajov v zariadeniach pred darovaním alebo recykláciou

Keď vezmete svoje elektronické zariadenia do recyklačného strediska, nemáte predstavu, čo sa stane so zariadeniami, keď už nie sú vo vašich rukách. Pred recykláciou vašich elektronických zariadení - mobilný telefón, či počítač, nezabudnite vždy odstrániť všetky osobné informácie. Organizácie vo svete, ako napríklad Electronic Recycling Association (10), sľubujú 100% bezpečné zničenie všetkých dátových údajov, pri ich recyklácii. Buďte preto aj Vy dôsledný, nakoľko tým znížete riziko zneužitia Vašich osobných údajov, ktoré sú uložené na pamäťových médiách Vašich zariadení na minimum.

ConsumerReports.org radí: "Aby ste sa uistili, že vaše osobné údaje nie je možné primerane obnoviť, urobte ich bezpečné vymazanie: Toto nielenže vymaže všetky vaše údaje, ale tiež ich niekoľko krát prepíše, čo značne sťažuje ich dostupnosť."  Behdad na podporu opravy elektronických výrobkov hovorí: "Náš výskum tiež ukazuje, že zlyhanie väčšiny elektronických zariadení je spôsobené jednoduchými nehodami, ako je pád zariadenia alebo poliatie vodou “ - vedzte, že v takomto prípade sú všetky Vaše údaje v zariadení dostupné napríklad v pamäťových čipoch a existuje plno spôsobov ako sa k nim bezproblémovo dostať.

Kde mám zrecyklovať staré elektronické zariadenie?

Najbližšie miesto pre elektronickú recykláciu môžete ľahko nájsť napríklad na stránkach Vašej samosprávy, kde určite nájdete aj zoznam recyklačných dvorov, či špeciálnych kontajnerov určených práve pre takýto druh odpadu. Na vidieku je zas bežnou praxou vyčlenenie určitých dní v mesiaci, kedy je možné takýto druh odpadu buď osobne priviezť na určený zberný dvor, alebo je vykonávaný jeho zber od domu.

Rovnako vhodné informácie nájdete aj na stránkach ministerstva životného prostredia(11) ako aj na ostatných pridružených agentúrach pre životné prostredie sú ďalším spoľahlivým zdrojom informácií, pokiaľ ide o recykláciu elektronického odpadu.

Environmentálne manipulačné poplatky

Niektorí maloobchodníci s elektronikou účtujú manipulačný poplatok pri nákupe výrobku spotrebiteľom. Tieto peniaze sa následne odvádzajú za náklady spojené s recykláciu výrobku na konci jeho životnosti. Informujte sa preto u predajcu, kde kupujete zariadenie, o tom, či poskytuje možnosť odberu Vášho starého zariadenia, aby ste vedeli, čo máte robiť, keď je potrebné zariadenie recyklovať.

Budúcnosť recyklácie elektronického odpadu závisí od nás

Dokument publikovaný na stránkach Elsevier.com(12) predpovedá, že "Očakáva sa, že objem elektronického odpadu sa zvýši o pôsobivých tri až päť percent ročne, pretože spotrebitelia požadujú čoraz viac „inteligentných“ produktov."

Z vyššie uvedeného pozorovania je zrejmé, že musíme pokračovať v tom, aby sa recyklácia elektronického odpadu stala záväznou normou pre nás všetkých. Život v ktorom sa s elektronickým odpadom nakladá zodpovedne, je možný, ak sme všetci pripravení vyvinúť mimoriadne úsilie.

Poznámka autora : Článok bol písaný za použitia prevažne zahraničných zdrojov a to aj z dôvodu, že vo svete sa problematika recyklácie a nakladania s elektronickými odpadmi rozoberá dlhodobejšie než v našich končinách, no ale aj u nás sa začínaju diať významné kroky v pred, takže budúci článok na túto tématiku bude možno venovaný skúsenostiam práve z našich končín.

 

Použité obrázky a zdroje

Obrázok použitý ako perex k článku

Obrázok použitý v časti "Prehodnocovanie nákupov"

Obrázok použitý v časti "Ako sa recykluje stará elektronika?"

Obrázok použitý v časti "Darovanie starej elektroniky"

(1) E-Waste Recycling Facts and Figures

(2) Global electronic waste up 21% in five years, and recycling isn’t keeping up

(3) What is E-waste Recycling?

(4) 6 ways to minimize your e-waste

(5) How a Product Earns the ENERGY STAR Label

(6) Green Electronics Council

(7) What Happens to E-waste When It Gets Recycled?

(8) The current status of the consumer electronics repair industry in the U.S.: A survey-based study

(9) Tesla Battery Recycling

(10) 100% Secure Data Destruction

(11) Ministersvvo životného prostredia SR

(12) Is There a Future for E-Waste Recycling? Yes, and It’s Worth Billions

(13) The Most Important Things You Should Know About Recycling ElectronicsPáčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button