ON/OFF Modul s funkciou SoftStar, Remote a LCFilter V5.1

Radoslav MADUDA
ON/OFF Modul s funkciou SoftStar, Remote a LCFilter V5.1
Radoslav Maduda Pridal  Radoslav Maduda
  572 zobrazení
4
 0
Audio zapojenia

Po vytvorení ON/OFF verzie so Soft-Startom V4.0 som sa rozhodol urobiť si verziu aj s LC fitrom. Nechal som sa inšpirovať známym konštruktérom. Modul je navrhnutý pre dualmono konštrukciu, takže obsahuje dve výstupné svorky. Káblovanie tak vychádza estetickejšie. Modul v sebe ponúka funkciu ON/OFF, SoftStart s LC filtrom a Remote IN/OUT s možnosťou oneskoreného Remote Out. Keďže je konštrukcia obvodovo zložitejšia, je určená skôr pre tie kvalitnejšie konštrukcie, kde predpokladám určitú znalosť danej problematiky, preto siahodlhý úvod vynechám a prejdeme priamo k veci. Tí, ktorým to nie je jasné odporúčam naštudovať si moje návody SoftStart univerzal V2.0, ON/OFF Modul V2.2, ON/OFF Modul with Remote V3.0 a ON/OFF Modul with SoftStart V4.0. Táto konštrukcia má obdobnú funkciu, ale ponúka najvyšší komfort a spája v sebe výhody jednotlivých verzií.

Popis funkcie

Sieťové vstupné napätie 230VAC privedieme na konektor X1 (X1-1 fáza a X1-2 stredný pracovný vodič/nulák). Toto napätie postupuje do transformátora TR1. Transformátor môže mať sekundárne napätie 9VAC alebo 15VAC v prevedení 2 až 5VA. Hodnoty uvedené v zátvorkách platia pre transformátor s napätím 15VAC. Sekundárne napätie je istené poistkou F1 v prevedení TR5 a usmernené je mostíkom B1 (min 100V, 1A) v prevedení DIL. O filtráciu napätia sa stará dvojica kondenzátorov C1 a C2.

Vyfiltrované napätie napája cievky relé RE1 a RE2. Stabilizátor IC1 je v puzdre TO92. Stabilizuje napätie pre procesor, ktorý pracuje s 5VDC. Keramické kondenzátory C3 a C4 sú blokovacie, v prevedení SMD. Dá sa použiť puzdro 1206 alebo 0603, minimálne na 50V. Kondenzátor C5 dodatočne filtruje výstupné napätie a dióda D1 sa postará o prípadné napäťové špičky. Je možné ju vynechať, no ja odporúčam jej použitie. Na konektor J1 sa pripojí tlačidlo. Paralelne k tomuto tlačidlu je pripojený optočlen IC3. Tranzistor optočlenu spína obdobne ako tlačidlo a tak plní jeho funkciu. LED dióda v optočlene je napájaná zdrojom konštantného prúdu, takže je možné ju budiť signálom od 5 do 24VDC v ľubovolnej polarite vďaka predradenému usmerňovaciemu mostíku.

Veľkosť prúdu sa volí pomocou R12. Puzdro TO126 pre tranzistor T3 a T4 bolo zvolené preto, že pri externom napätí 24V sa puzdro TO92 trochu hrialo. Na konektor X4-1 a 2 sa privádza externé napätie. Toto napätie môže mať veľkosť 5-24V (zapojenie však funguje už do 2,6V). Na tento konektor sa privádza externé napätie impulzného charakteru. To znamená, že ak príde signál (impulz) zapojenie sa zopne, obdobne ako keby bolo stlačené tlačidlo ON/OFF. Ak príde ďalší impulz, zapojenie sa vypne. Na konektor X5-1 a 2 sa privádza externé napätie, ktoré nie je impulzné, ale má konštantný charakter. Externé napätie môže byť znovu v rozmedzí 5-24V. Počas prítomnosti externého napätia, je zariadenie zopnuté, a ak externé napätie zanikne, zariadenie sa vypne. Pokiaľ je prítomné externé napätie na konektore J4, tak tlačidlo ON/OFF je zablokované a tak isto nereaguje obvod ani na externý impulz na konektore J2. Vďaka tomuto vstupu sa dá celé zapojenie zapínať a vypínať cudzím napätím ako napr. USB portom (+5VDC), veľa spotrebnej elektroniky (TV, DVBT prijímače, DVD...) obsahuje konektor na Remote OUT a tak je možné ovládané zariadenie zapnúť automaticky.

Zapojenie ďalej obsahuje Remote OUT. Veľkosť tohto napätia je možné zvoliť v rozsahu 5V až do veľkosti napájacieho napätia modulu (merané na C1). Veľkosť výstupného napätia sa nastaví pomocou R17 a zenerovej diódy D8
a to nasledovne:

R17 = Ub - Uz / 0,01

kde:
Ub – napätie po usmernení (merané na C1)
Uz – napätie zenerovej diódy

Výstupný signál Remote dokáže spínať ďalší takýto ON/OFF modul V5.1 alebo V3.0 a ponúka tak možnosť kaskádneho usporiadania ľubovoľného počtu zariadení. Ďalšou veľkou výhodou je možnosť voľby signálu Remote Out s časovým oneskorením. Uvediem príklad: Kaskádne mám zapojené 3 zariadenia s výkonom 3x1kW. Ak na Jumperi JP1 spojím piny 1 a 2, tak po zapnutí jedného prístroja sa okamžite zapnú všetky ďalšie. Ak však prepojím na Jumperi JP1 piny 2 a 3, tak po zapnutí modulu sa na Remote Out objaví signál až o 1,5 sekundy neskôr. To zopne ďalší modul a o 1,5s sa zopne posledný. Takáto variácia bola použitá z dvoch dôvodov:

  1. Ak spínam dve zariadenia s malým výkonom (poprípade malý a veľký) ako napr. predzosilňovač a zosilňovač, tak prúdový ráz nie je veľký a oba prístroje sa môžu zapnúť súčasne.
  2. Ak však budem zopínať viac prístrojov a najmä výkonnejších (napr. trojpásmový aktívny systém) a zopínať sa budú 3 prístroje s veľkým výkonom, tak aj napriek tomu, že každý má Soft-Start dokopy vytvoria veľký prúdový ráz a môže zareagovať istič. Tomuto veľkému rázu sa predíde, ak sa budú moduly zapínať postupne jeden za druhým. Čas oneskorenia je daný na cca 1,5s. Takýmto kaskádovým zapínaním sa dá zapnúť ľubovoľný počet zariadení a nikdy nevznikne veľký spoločný prúdový ráz. Všetko sa pritom pozapína jediným stlačením tlačidla. Opätovným stlačením sa všetko okamžite vypne.

Celý modul V5.1 je schopný komunikovať s modulom V3.0. Tieto dva moduly sú predurčené na spoločnú komunikáciu v kombinácii V3.0 v predzosilňovači a V5.1 v zosilňovači. Výstupné sieťové napätie sa odoberá z konektorov X2 a X3. Použil som konektory typu Wago s RM10mm. Tieto konektory sú dimenzované na dostatočne veľký prúd, vodiče v nich držia pevne a konektor je uspôsobený tak, aby zabránil samovoľnému uvoľneniu vodiča a neustále je dotláčaný silnou pružinou. Výstupné napätie je rozdelené a istené dvoma poistkami F2 a F3. Tieto poistky sa dimenzujú podľa spínanej záťaže a na puzdra poistiek odporúčam použiť kryty, nakoľko sa na nich
nachádza životu nebezpečné sieťové napätie 230VC a hrozí úraz elektrickým prúdom. Medzi vstupným a výstupným sieťovým napätím 230VAC sa nachádza sieťový LC filter tvorený z C7, TL1 a C8. Kondenzátory musia byť typu X2 a teda minimálne na napätie 250/275VAC.

Doska plošných spojov (DPS) počíta s možnosťou rôznych puzdier s rôznou roztečou. Tlmivka TL1 je v tomto zapojení použitá iba jedna. Podľa datasheetu zvláda táto tlmivka veľký prúd a tak je možné použiť jednu na spínanie veľkej záťaže (2x1kW ). Konektory Wago sa dajú kúpiť v rôznych farbách. Odporúčam kúpiť farbu, aká bude odpovedať farbe vodičov primárneho vinutia transformátora. Prepojenie je potom jednoduchšie a nepomýlite sa, alebo aspoň vo farbách, ako káže norma, teda fáza čierna alebo sivá a nulák modrý. Ja to robím takto a prepojenie je potom jasné aj opticky. SoftStart je realizovaný klasicky. Rozhodol som sa pre variantu s predradnými rezistormi.

Tieto rezistory sú od výrobcu Tesla v prevedení TR509 so zaťažením na 15W. Dva rezistory paralelne zvyšujú ich prúdovú zaťažiteľnosť a tým aj spoľahlivosť. Neodporúčam používať 5W výkonové rezistory – biele kocky z GME. Nie sú vhodné na impulzné zaťaženie a môže im prasknúť puzdro. O premostenie zrážacích rezistorov sa stará relé RE2. Ak by toto relé z nejakého dôvodu nezoplo, rezistory by boli dlhodobo preťažované. Z toho dôvodu som použil ochranný termistor s PCT charakteristikou. Paralelne k vstupným svorkám je pripojený varistor R9, ktorý má za úlohu eliminovať napäťové špičky. Nie je potrebné dodržať presne predpísaný typ. Dôležité je dodržať predpísané pracovné napätie 250-275VAC na čo najväčší impulzný prúd.

Doska plošných spojov

DPS má rozmer 180x100mm. Uchytenie je možné pomocou šiestich distančných stĺpikov. Rozloženie dier korešponduje s rozložením dier v SoftStarte PA04C od p. Dudka. Je to z toho dôvodu, aby som mohol toto zapojenie použiť vo svojich konštrukciách, ktoré budú obsahovať originál tunel pre DPA222. DPS je jednostranná s nepájivou maskou na strane Bottom a Top a servisným popisom na strane Top. Na DPS sa nachádza jeden prepoj v silovej časti a zvyšných sedem sa nachádza v riadiacej časti a je možné ich nahradiť rezistorom 0R v puzdre 0207 a zachovať tak estetický dojem a úhľadnosť DPS. Na DPS sa nachádza 7 SMD súčiastok. Kondenzátory C3, C4 a C6, ktoré sú blokovacie. Ich hodnota je 100nF a puzdro 1206 alebo 0603. Ďalšie dve SMD súčiastky sú diódy D2 a D3. Slúžia na ochranu tranzistora pred napäťovými špičkami opačnej polarity, ktoré vznikajú pri spínaní indukčnej záťaže (cievka relé).

Posledné dve SMD súčiastky sú R10 a R11. Dá sa použiť puzdro 0603 alebo 1206. Hlavný vstupný konektor sa nachádza na začiatku DPS, výstupné silové konektory sú umiestnené v strede DPS po bokoch a ovládanie je vyvedené na konci DPS. Všetky konektory sú tak oddelené opticky a DPS umožňuje pozdĺžnu inštaláciu.

Oživenie modulu

Oživenie spočíva vo vizuálnej kontrole súčiastok. Ak ste pracovali pozorne a neurobili ste chybu, zapojenie bude pracovať na prvé zapojenie. No aj tak odporúčam nezapojiť pri oživovaní procesor. Na konektor X1 priveďte 230VAC. Zmerajte napätie na sekundárnej strane transformátora. Toto napätie bude mierne vyššie ako udávané. Ďalej skontrolujete usmernené a vyfiltrované napájacie napätie (merané na C1), jeho veľkosť by mala byť 12-15VDC v prípade 9VAC transformátora a 24-28VDC v prípade 15VAC transformátora. Ako posledné skontrolujte prítomnosť 5VDC na objímke procesora. Odpojte DPS od siete. Zasuňte procesor, pripojte tlačidlo. Pripojte DPS do siete. Keď pripojíte DPS do siete nesmie sa nič stať. Po stlačení tlačidla zopne relé RE1 okamžite a potom RE2 s časovým oneskorením cca 1,5s. Obe relé majú optickú signalizáciu pomocou LED diódy. Kto nechce/nepotrebuje indikáciu zopnutia, môže ĹED diódy vynechať. Súčasne s nimi nemusí osádzať ani R9 a R11 v prevedení SMD. Pri oživovaní pracujte opatrne! Na DPS sa nachádza 230VAC a hrozí úraz elektrickým
prúdom!

Autor nezodpovedá za škody spôsobené na zariadení pri neodbornej manipulácii (odpálené cestičky prehrievaním, prepólovanie súčiastok...). Na DPS sa nachádza sieťové napätie 230VAC a hrozí úraz elektrickým prúdom. Oživovanie a testovanie odporúčam robiť s použitím oddeľovacieho transformátora. Autor nezodpovedá za zranenia spôsobené elektrickým prúdom neodbornou manipuláciou!

Schéma zapojenia

Osadenie dosky plošného spoja

Osadenie DPS "TOP"

Osadenie DPS "Bottom"

Zoznam komponentov

Hodnota Počet Označenie Púzdro Poznámka
4k7 4 R5, R6, R7, R8   0207
viď text 2 R2, R3    
viď text 1 R10   0207
viď text (PTC C850) 1 R4   PTC
viď text 1 R1   250 VAC
1 k (2k2) 2 R9, R11   0603,1206
47 R 2 R12, R14   0207
10 K 3 R13, R15, R16   0207
viď text 1 R17   0207
0 R 7 Prepoj   0207
220 - 1000 µF 2 C1, C2 DIA13/RM5 35 V
100 nF 3 C3, C4, C6 1206, 0603 SMD
10 µF 1 C5 DIA5/RM2.5 16 V
330 nF / MKT X2 2 C7, C8 RM 18-20-23 275 VAC
P6KE6V8A 1 S1   Transil
1N4007 2 D2, D3 SMD  
1N4148 4 D4, D5, D6, D7    
viď text 1 D8 1.3 W  
B250D 3 B1, B2, B3 min. 100V/1A DIL
BC639 2 T1, T2 TO92  
BD139 2 T3, T4 TO126  
BC556 1 T5 TO92 BC557/8
78L05 1 IC1 TO92  
PIC10F200 1 IC2 DIL8  
CNY17F 2 IC3, IC4 DIL6  
5x2mm 2 LED 1, LED2    
jumper 1 JP1 3 pin  
viď text 2 RE1, RE2 1 x 16A 12 V (24 V)
315 mA/T 1 F1 TR5 pomalá
ZH10-G 2 F2, F3 RM22  
DIL 6 2 objímka precízna  
DIL 8 1 objímka precízna  
Molex 4 pin 1 J1 Priamy RM2.54
Molex 2 pin 3 J2, J4, J5 Priamy RM2.254
9V/5VA (18V/5VA) 1 možná náhrada 2VA    
Wago 255-601, 764 6 X1, X2, X3 RM5  
PMEC106-H-1m5 1 TL 1    
DPS 1 DPS V5.1    
Prepoj 1 Dlhý prepoj    
  2 kryt na poistku F2, F3    

 

Realizácia

 

Autor konštrukcie : Radoslav Maduda

 

Kúpiť v e-shope

 

Informácia : Pokiaľ sa vám článok páčil, informácie v ňom boli pre vás užitočné a máte záujem o viac takýchto článkov, podporte drobnou sumou jeho autora. Ďakujeme
Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 250.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button