Fórum

Označovanie v elektrotechnike

Označovanie v elektrotechnike
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  1365 zobrazení
2
 0
Elektroinštalácie

Označovanie rozvodných sietí STN 33 2000-3

Označovanie rozvodných sietí NN sa v medzinárodnom poňatí sa robí veľkými písmenami, ktoré majú tento význam:

1. prvé písmeno - vyjadruje vzťah k zdroju - siete a uzemnenia

 • T terre(franc.) - bezprostredné uzemnenie neutrálneho bodu (uzlu) transformátora
 • I insulation (angl.) - izolovanie všetkých fázových vodičov voči zemi alebo ich spojenie so zemou cez veľkú impedanciu

2. druhé písmeno - vyjadruje vzťah k spotrebiču - neživých častí v rozvode a uzemnenia

 • T terre (franc.) - priame spojenie (uzemnenie) elektrického spotrebiča so zemou nezávisle na uzemnení akéhokoľvek bodu siete
 • N neutral (angl.),neutre (franc.) - bezprostredné spojenie neživých častí spotrebiča s uzemneným neutrálnym bodom (uzlom) siete ochranným vodičom

3. tretie písmeno(á) - vyjadruje usporiadanie neutrálnych a ochranných vodičov

 • C combinated (angl.), combiné (franc.) - kombinácia funkcie neutrálneho vodiča s ochranným vodičom
 • S separated (angl.), separé (franc.) - oddelenie funkcie neutrálneho vodiča od ochranného vodiča

Názvy rozvodných sietí

TN elektrická rozvodná sieť s uzemneným bodom zdroja. Neživé časti elektrických spotrebičov sú s týmto bodom spojené.
TN - C sieť TN, v ktorej funkcia neutrálneho a ochranného vodiča sú v celej sieti zlúčené do jedného vodiča (PEN)
TN - S sieť TN, v ktorej ochranný (PE) a neutrálny (N) vodič sú dva samostatné vodiče
TN - C - S sieť TN, v ktorej v prvej časti sa nachádza kombinovaný vodič (PEN) a v druhej časti je ochranný a neutrálny vodič oddelený a vedený samostatne
IT sieť má všetky živé časti izolované od zeme, alebo jeden bod spojený so zemou, spojený cez impedanciu. Neživé časti EI sú spojené so zemou jednotlivo alebo skupinovo
TT elektrická rozvodná sieť, v ktorej uzol zdroja je bezprostredne uzemnený a neživé vodivé časti elektrického chráneného zariadenia sú spojené s uzemňovačmi elektricky nezávisle od uzemňovačov siete

 

Zapojenie rovodných sietí

TN -C

TN - S

TN - C - S

IT

TT

Označovanie triedy ochrany elektrických spotrebičov

Na prenosných a pevne namontovaných zariadeniach by bolo problematické označovanie druhu siete, preto sa zaviedlo rozlišovanie podľa triedy ochrany.

 • elektrické spotrebiče triedy 0 (bez privedeného ochranného vodiča) - Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená len základnou izoláciou. Spotrebiče nemajú miesto na pripojenie neživej vodivej časti k ochrannému vodiču. Ich použitie je preto pre širokú verejnosť zakázané a obmedzuje sa len do vymedzených skúšobných priestorov, do ktorých nemajú prístup osoby bez elektrotechnickej spôsobilosti.

 • elektrické spotrebiče triedy I (s privedeným ochranným vodičom) - Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená základnou izoláciou a neživá časť elektrického spotrebiča je pripojená k ochrannému vodiču EI. V prípade poruchy (porušenie základnej izolácie) nemôžu byť neživé vodivé časti pod napätím.

 • elektrické spotrebiče triedy II (chránené dvojitou izoláciou) - Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom môže byť zaistená:

a) základnou a prídavnou izoláciou, pričom spotrebič neobsahuje miesto na pripojenie ochranného vodiča

b) základnou izoláciou od živej časti a prídavnou izoláciou od povrchu. Ak sa medzi týmito časťami nachádza kovový kryt, môže byť v určených prípadoch tento kovový kryt spojený s ochranným vodičom na vyrovnanie potenciálu
c) zosilnenou izoláciou, pričom spotrebič neobsahuje miesto na pripojenie ochranného vodiča
d) zosilnenou izoláciou s kovovým krytom, ktorý môže byť v odôvodnených prípadoch spojený s ochranným vodičom na vyrovnanie potenciálu

 • elektrické spotrebiče triedy III (spotrebiče na bezpečné napätie) - Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je založená na napájaní zo zdroja bezpečného malého napätia (SELV).

Označovanie a kódovanie oznamovačov a ovládačov

Norma STN EN 60073:6/2002 stanovuje všeobecné pravidlá pre prideľovanie určitých významov jednotlivým vizuálnym, akustickým a taktilným (dotykovým) oznamovačov za účelom:

 • zvýšenia bezpečnosti osôb a majetku na základe spoľahlivého sledovania a ovládania zariadenia
 • uľahčenia vlastného sledovania, riadenia a údržby
 • umožnenia rýchleho zistenia prevádzkových podmienok a polôh ovládačov

Kódovanie je systematické zobrazenie špecifických signálov alebo veličín iným súborom signálov, ktorý musí spĺňať definované pravidlá. Odporúča sa používať jeden alebo niekoľko z nasledujúcich prostriedkov kódovania informácií:

 • vizuálne kódy (farbou, tvarom, ...)
 • akustické kódy (typom zvuku, jedným tónom, ...)
 • taktilné kódy (tvarom, silou, vybráciami, ...)

Význam jednotlivých ovládačov musí byť jednoznačný a uvedený v dokumentácii zariadenia.

 • Kódovanie farbami - je jednou z najúčinnejších prostriedkov na upútanie obsluhy. Používajú sa farby : červená, žltá, zelená, modrá, čierna, sivá a biela.


Farby oznamovačov:

Farby ovládačov:

Označovanie vodičov:

 

Become a Patron!Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.
Webwiki ButtonSeo servis Diallix.net VN-Experimenty Hatiar.eu