PCBWay OEM - komplexné riešenie pre váš výrobok na jednom mieste

PCBWay OEM - komplexné riešenie pre váš výrobok na jednom mieste
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  139 zobrazení
2
 0
Výrobné postupy a návody

OEM je skratka pre výrobcu originálneho výrobku. V podstate ide o spoločnosť, ktorá vyrába výrobky, ktoré sa potom používajú ako komponenty vo výrobkoch inej spoločnosti, ktorá predáva hotový tovar konečnému spotrebiteľovi pod svojou značkou. Takéto výrobky môžte vidieť napríklad u internetových poskytovateľov, ktorý zapožičiavajú koncovým zákazníkom napríklad modemy pod svojou značkou. Výhodou OEM je v tomto prípade to, že operátor zadá požiadavku na výrobu zariadenia, OEM dané zariadenie vyrobí a následne odošle zákazníkovi. Zákazník nemusí financovať vlastný vývoj a výrobu a koncové zariadenie je tak v podstate lacnejšie najmä pre koncového užívateľa.

OEM výrobca vykonáva zmluvnú výrobu komponentov, ktorá umožňuje inej spoločnosti vyrábajúcej PCB sústrediť sa na svoje hlavné ciele a procesy. Výrobca OEM PCB vždy zabezpečí, aby konečný výrobok spĺňal jeho požiadavky na kvalitu a bol aj nákladovo efektívny. Využitím OEM služby si spoločnosti vyrábajúce PCB zabezpečia, že nebudú musieť znášať zvýšené náklady alebo zvyšovať kapacitu v oblastiach, ktoré nie sú ich silnou stránkou.

Služba OEM PCBWay

So skúsenosťami viac ako desať rokov v oblasti prototypov a výroby PCB je spoločnosť PCBWay jednou z najskúsenejších a najdôveryhodnejších spoločností na výrobu PCB so sídlom v Číne.

"One stop solution" Riešenie na jednom mieste

Spoločnosť PCBWay teraz zaviedla komplexnú službu zmluvnej výroby (One Stop Solution) známu ako služba OEM so svojimi strategickými aliančnými partnermi. Táto služba v sebe zahŕňa kompletný návrh výrobku, vývoj výrobku, technické overovanie, výrobné služby PCBA (osadzovanie dosiek s plošnými spojmi), testovanie výrobku ako aj riadenie dodávateľského reťazca. To znamená, že teraz úzko spolupracuje s výrobcami počas celého procesu tak, aby zabezpečila zníženie nákladov pri zachovaní výkonnosti. Nižšie náklady na výrobok znamenajú vyšší dopyt po ňom, pretože viac ľudí si môže dovoliť výrobok za podstatne nižšiu cenu.

Na tomto rýchlo sa rozvíjajúcom trhu sa spoločnosť PCBWay vyznačuje tým, že poskytuje komplexné riešenia na zjednodušenie a zvládnutie všetkých zložitých problémov spojených s vývojom akéhokoľvek zariadenia na jednom mieste. Spoločnosť PCBWay poskytuje všetky služby, počnúc prvotnou koncepciou návrhu až po balenie kompletne zostavených zariadení pripravených na expedíciu do užívateľského balenia.

Umožňuje továrňam vyrábať výrobky najvyššej kvality rýchlej výroby prototypov a služieb NPI bez obmedzenia množstva. Ich prevádzkové znalosti v mnohých odvetviach umožňujú spotrebiteľom znížiť prevádzkový kapitál viacerými spôsobmi. Spoločnosť PCBWay vyniká pri preberaní koncepčných návrhov a ich transformácii na hmatateľné a kvalitné výrobky. Zjednodušuje tiež zložitý proces obstarávania často nedostupných komponentov. Takže aké sú kroky pri OEM riešení výroby? Povieme si nižšie.

Preskúmanie projektu

Zákazníci zvyčajne poskytnú požadovaný návrh výrobku, ktorý zahŕňa schémy, výkresy, rozloženie jednotlivých komponentov, programy pre MCU, BOM, PCB Gerbers, montážne SOP a ďalšiu potrebnú dokumentáciu. Spoločnosť PCBWay však pre svojich zákazníkov poskytuje aj svoje služby vývoja, ktoré zahŕňajú návrh podľa koncepcií, určenie technických parametrov, štruktúra výrobku a vývojového cyklu. Na rýchlu podporu výskumu a vývoja a sériovej výroby PCBWay vykonáva tieto kroky :

 • Zriadenie špeciálnej skupiny
 • Analýza spoľahlivosti zariadenia
 • Technická analýza zariadenia
 • Analýza výrobného procesu
 • Vypracovanie krokov kontroly kvality
 • Kontrola kvality použitého materiálu
 • Podpis dohody o OEM so zákazníkom
 • Podpíis dohody o zachovaní mlčanlivosti

Schválenie projektu

PCBWay v tomto kroku vykoná analýzu spoľahlivosti výrobku a analýzu výrobného procesu a zhrnie požiadavky zákazníka na dodanie projektu. Spolu s vývojom pracuje na kontrole kvality, kontrole kvality materiálu a tiež preskúmava požiadavky na nákup, riadenie projektu, cenovú ponuku a riadenie dodávok. Nakoniec sa podpíše formálna dohoda o spolupráci. Pri schvaľovaní projektu sa berú do úvahy nasledujúce skutočnosti:

 • Riadenie dodávateľského reťazca PCB
 • Riadenie dodávateľského reťazca elektronických súčiastok
 • Riadenie dodávateľského reťazca vstrekovacích foriem
 • Riadenie dodávateľského reťazca konštrukčných dielov
 • Riadenie dodávateľského reťazca pomocných látok
 • Riadenie dodávateľského reťazca kovových dielov
 • Riadenie dodávateľského reťazca obalových materiálov

Prototyp

Podľa dodaného návrhu PCBWay rýchlo vytvorí prototyp pomocou 3D tlače, CNC obrábania, kovový návrh skrinky zariadenia, vákuového odlievania, PCB a požadovaných elektronických komponentov. Nakoniec na overenie spoľahlivosti návrhu a vyrobiteľnosti vykonáva základné procesy, ako je napríklad testovanie SMT komponentov, zakladanie DIP komponentov, test PCBA, konformný nástrek, montáž hotového výrobku, test starnutia atď. Overovanie konštrukčných komponentov a overovanie funkčnosti PCBA zahŕňa :

 • Overenie funkčnosti PCBA
 • Overenie použitých materiálov
 • Overenie použitých komponentov
 • Certifikácia hotového výrobku podľa národných / globýlnych noriem
 • Potvrdenie dodávok komponentov, hodnotenie a formulácia procesu a konečná výroba.

Testovacie výrobné dávky

Vypracúva sa celý výrobný proces a formulujú sa štandardné prevádzkové pokyny (SOP) pre distribúciu komponentov, kontrolu materiálu, kontrolu hotových výrobkov, návrh kapacity a plánovanie objednávok.

 • Montáž systému
 • Zostavenie obalu zariadenia
 • Proces POP
 • Vypaľovanie / zapekanie
 • TQM - komplexné riadenie kvality
 • Elektrická / mechanická technická podpora
 • Testovanie výrobku
 • Riadenie dodávateľského reťazca
 • Návrh obalov a maloobchodné balenie
 • Podpora dokumentácie

Hromadná výroba

Pri hromadnej výrobe PCBWay vyrába, skrinky, formy, dosky plošných spojov a zabezpečuje elektronické komponenty. Reguluje nákup, opravu, spracovanie a testovanie a tiež riadi a kontroluje hotové výrobky a montážne materiály. Nastavuje výrobné linky a sleduje priebeh projektu . Kontroluje skutočne dosiahnuté cieľové dodávky a obrat zásob. Spoločnosť PCBWay tiež reguluje vstupnú kontrolu kvality a zabezpečuje kapacitu dodávok. Spolu s tým PCBWay monitoruje aj analyzuje abnormalitu dielov a vykonáva kroky na zlepšenie testovania výrobkov na mieste dodávky a overovania vzoriek u zákazníka.

Logistika

Jednou z kľúčových vlastností spoločnosti PCBWay, ktorá jej pomohla získať dôveru zákazníkov, je včasné dodanie ich výrobkov na miesto požadovaného určenia. Spoločnosť PCBWay ponúka nákladovo efektívnu prepravu, ktorá doručí konečný tovar kamkoľvek na svete, kam jej zákazníci potrebujú podľa požiadaviek, a to letecky, po mori a po zemi. Hoci riadenie globálnej prepravy je zložitá činnosť, riešenia globálnej prepravy spoločnosti PCBWay umožňujú jej klientom plánovať a vykonávať optimalizované operácie, nakoľko vždy zabezpečuje, aby jej zákazníci dostali svoje výrobky včas a dodržali prísne termíny.

 • Prevzatie výrobku a podpísanie formulára s potvrdením o prevzatí.
 • Usporiadanie logistického plánovania, plánovanie a usporiadanie mimo skladu.
 • Inventarizácia výrobkov mimo skladu a potvrdenie o prijatí mimo skladu.

PCBWay OEM využíva internet, internet vecí a cloudovú technológiu na transformáciu celého hodnotového reťazca v odvetví výroby elektroniky. Pomáha tiež svojim zákazníkom realizovať centralizované zadávanie objednávok a poskytuje digitálne technické služby a vedie vysoko digitlizované pracoviská.

S cieľom rýchlo rozšíriť vysokokvalitnú výrobnú kapacitu výrobného odvetvia elektroniky v predchádzajúcom a následnom reťazci spoločnosť PCBWay prijíma inovatívny model "1+N" samostatne fungujúcich tovární spolu so spolupracujúcimi továrňami. PCBWay OEM pomáha celému priemyselnému reťazcu využívať informačné systémy a umožňuje im tak dosiahnuť vzájomné prepojenie, presnú distribúciu objednávok a zdieľanie údajov v reálnom čase. Týmto spôsobom vytvára vysokú synergiu celého priemyselného reťazca a poskytuje vysokokvalitné elektronické výrobky pre globálne elektronické značky pri zachovaní kvality a včasných služieb dodávateľského reťazca.

Výhody služby OEM

 • Pomôže zákazníkom rýchlejšie a lepšie dokončiť integrované úlohy výskumu a vývoja.
 • Pomáha dosahovať rýchly a udržateľný rozvoj.
 • Pomáha dodávať stabilné, spoľahlivé a najmä efektívne výrobky.

Spoločnosť PCBWay OEM je vám pripravená pomôcť

Kontaktujte spoločnosť PCBWay OEM a vyžiadajte si cenovú ponuku od vývoja koncepcie dizajnu, technických služieb, vzhľadových modelov, funkčného prototypu, rýchlych nástrojov, vstrekovania alebo zmluvnej výroby.Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button