Pen Type multimeter Aneng A3008

Pen Type multimeter Aneng A3008
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  744 zobrazení
5
 0
Recenzie meracej techniky

Za necelých dvadsať eur si môžete kúpiť tento šikovný multimeter vo forme pera, pomocou ktorého môžete merať napätie, rezistory, kondenzátory a frekvenciu.

Značky, čísla typov a ceny

Multimeter sa ako inak opäť predáva pod rôznymi názvami a značkami :

 • Aneng A3008
 • Mustool MT007 Pro
 • WinApex ET8908

Cena u nespočetného množstva predajcov sa pohybuje od 13€ do 27.99 €. Takže hľadať sa oplatí! Musím vás upozorniť na skutočnosť, že existujú aj modely s monochromatickým displejom, ktoré majú o niečo menej funkcií a to napríklad s absenciou určiť fázovú postupnosť v trojfázových systémoch, ale to pre väčšinu to asi nie je až taká dôležitá funkcia. Aneng A3008 je možné zakúpiť na predajných stránkach Banggood, alebo Aliexpress.

ANENG A3008 - klikni (Aliexpress)

ANENG A3008 - klikni (Banggood)

Balenie

Multimetr A3008 sa dodáva v pevnej a vcelku peknej kartónovej krabici a obsahuje okrem samotného multimetra aj 95 cm dlhý testovací kábel s klipom krokodíl a banánovou zástrčkou, ktoré pripojíte k zadnej časti pera do zdierky "COM". Krabica navyše obsahuje miniatúrny 18-stránkový manuál v čínštine a angličtine. Text je však taký malý, že je prakticky nečitateľný. Naskenovaný manuál v dobrom rozlíšení si preto môžte stiahnuť z tohoto odkazu - klikni.

Obsah balenia ANENG A3008. Ako je zvykom u tohoto výrobcu, tak na kvalite balenia nešetril.

Popis multimetra

Nasledujúci obrázok ukazuje, ako vyzerá tento Pen Type multimeter. Je dlhý 17cm a má priemer 2.1 cm až 2.4 cm. Hmotnosť s batériou je iba 46 gramov. Jedná sa o štandardnú 1.5 V batéria typu AAA, ktorú musíte vložiť pod kryt v zadnej časti multimetra a mimochodom, nie je súčasťou dodávky. Nad  meracím hrotom je malá LED dióda, pomocou ktorej môžete mierne osvetliť merané miesto. Toto osvetlenie však nie je dostatčujúce, takže je tam viac menej zbytočné. Naľavo od displeja je malý prierez, za ktorým je schovaná dvojfarebná LED dióda. Táto červene alebo zelene svietiaca LED je aktívna vtedy, ak multimetr používate ako bežný detektor napätia - "fázovku".

Displej

Displej, ktorý je zobrazený na obrázku nižšie, má veľkosť iba 30 mm x 11 mm. Farba pozadia je čierna a čísla na nej sa vďaka podsvieteniu rozsvietia svetlomodro. Tieto čísla sú ľahko čitateľné. Situácia sa avšak zmení s doplnkovými informáciami, ako sú napríklad funkcia merania a jednotky, v ktorých sa merania vykonávajú. Tieto symboly sú veľmi malé a sú zobrazené v tmavozelenej farbe. Táto farebná kombinácia zaručuje, že aj keď je zobrazenie vynikajúce na čítanie v tme, za denného svetla je len ťažko viditeľné a že pre čítanie jednotiek musíte druhou rukou tieniť displej pred denným svetlom.

Ovládanie multimetra A3008

Multimeter má tri funkčné tlačidlá. Červené tlačidlo "SELECT" je najdôležitejšie. Po stlačení tohto tlačidla na dve sekundy sa multimeter zapne. Na displeji sa zobrazí "Auto", čo znamená, že je aktivovaná funkcia plne automatického merania. V tejto polohe by mal samotný multimeter rozhodnúť, ktorý rozsah sa použije pre meranie. Automatika funguje veľmi dobre, pokiaľ meriate multimetrom jednosmerné alebo striedavé napätie. Ak však chcete merať frekvenciu signálu na vstupe, mutimeter to zjavne nevie a preto musíte vypnúť automatiku a nastaviť funkciu merania manuálne. Aj pri meraní rezistorov a kondenzátorov musíte zvyčajne nastaviť funkciu merania ručne. Urobíte to tak, že niekoľkokrát krátko stlačíte červené tlačidlo. Potom môžte prechádzať funkciami merania v nasledujúcom poradí:

 • Jednosmerné napätie - DC
 • Striedavé napätie - AC
 • Kapacita - C
 • Test diódy a spojitosti - D
 • Stupne Celzia - ºC
 • Stupne Fahrenheita - ºF
 • Frekvencia - Hz
 • Auto

Pomocou druhého tlačidla "HOLD“ môžete samozrejme zmraziť nameranú hodnotu na displeji. Tretie tlačidlo prepne na funkciu "Test striedavého napätia". Získate tak tri možnosti, ku ktorým získate prístup opakovaným krátkym stlačením tlačidla:

 • EF - Indikácia polí striedavého napätia
 • LIVE - indikácia fázy (červená) alebo nuly (zelená)
 • PA - Identifikácia sledu fáz v trojfázovom zapojení

Ak stlačíte toto tretie tlačidlo na viac ako dve sekundy, LED nad meracím hrotom sa rozsvieti alebo zhasne.

Automatické vypnutie APO

Z dôvodu šetrenia energie batérie sa multimeter automaticky vypne po piatich minútach nečinnosti. Túto funkciu však nemôžete nijako deaktivovať či nastaviť, čo je pri niektorých meraniach nepríjemné. Funkcia APO sa prakticky aktivuje po zapnutí multimetra a odvtedy sa odpočítava čas, ktorý sa predĺžuje, iba ak prepínate voľby tlačidlami.

Špecifikácie  A3008

Podľa výrobcu má tento multimeter nasledujúce technické parametre:

 • Vzorkovacia rýchlosť: 3 Sa / s
 • Metóda merania: dvojitý integrátor ADC
 • Rozsahy pre merania jednosmerného napätia: 5.999 V / 59.99 V / 599.9 V
 • Presnosť merania napätia DC: ± (0,5% + 4 číslice)
 • Vstupný odpor DC: 1 MΩ
 • Rozsahy pre merania striedavého napätia: 5.999 V / 59.99 V / 599.9 V
 • Presnosť merania striedavého napätia: ± (0,5% + 4 číslice)
 • Frekvenčný rozsah striedavého napätia: 50 Hz / 800 Hz
 • Rozsahy pre meranie odporu: 599.9 Ω / 5.999 kΩ / 59.99 kΩ / 599.9 kΩ / 5.999 MΩ / 59.99 MΩ
 • Presnosť merania odporu: ± (0,8% + 5 číslic) až ± (2,5% + 3 číslice)
 • Rozsahy pre merania kapacity: 10.00 nF / 100.0 nF / 1 000μF / 10.00μF / 100.0μF / 1.000 mF / 10.00 mF / 5.000 mF
 • Presnosť merania kapacity: ± (3,5% + 20 číslic) až ± (5,0% + 3 číslice)
 • Rozsah merania teplôt  v °C: -20 ° C až +50 ° C
 • Presnosť merania teploty v °C: ± (1,0% + 5 číslic)
 • Rozsah merania  teplôt v °F: 0 ° F až +122 ° F
 • Presnosť merania teploty v °F: ± (0,75% + 5 číslic)
 • Rozsah merania kmitočtu: 9.999 Hz /  99.99 Hz / 999.9 Hz / 9.999 kHz / 99.99 kHz / 999.9 kHz / 9.999 MHz / 99.99 MHz

Elektronika v A3008

Obe časti plastového krytu je možné oddeliť uvoľnením troch skrutiek a odstránením štyroch informačných nálepiek. Na jednom PCB, viď obrázok nižšie, je prekvapivo málo elektroniky. Napravo vidíte dve veľké podložky, ktoré sa dotýkajú priestoru pre batérie v odstránenej časti puzdra. Na ľavej strane uvidíte malé relé, ktoré započujete pri zapínaní niektorých meraní. Je však zrejmé, že neboli vykonané žiadne opatrenia pre ochranu zariadenia pred príliš vysokým napätím na vstupe. Zariadenie preto nedostalo a ani nemôže dostať od výrobcu hodnotenie CAT. V skutku výnimočná situácia pre čínske zariadenie, pretože všetky ostatné sú zvyčajne popísané kade tade hodnotením CAT, ktoré je však v mnohých prípadoch a aj v tomto neopodstatnené. To znamená, že toto zariadenie spadá do najnižšej kategórie CAT, takže CAT I. To nie je síce až taká katastrofa, pretože pre merania na PCB, ktoré sú napájané z nízkym jednosmerným napäím je to postačujúce. V zásade by ste nemali používať toto zariadenie s jeho funkciami EF, LIVE a PA, kde existuje priame spojenie so sieťovým napätím. Ale áno ... má obyčajný detektor napätia s odporom a tlejivkou (fázovka) nejaké hodnotenie CAT? Samozrejme, že nemá, ale aj napriek tomu ho každý strká do zásuvky  bez toho, aby o tom premýšľal, že? Za zmienku ešte stojí, že na PCB je miesto pre dva kondenzátory 220 μF, respektíve 470 μF, hneď vedľa bzučiaka ktoré však nie sú osadené.

Testovanie multimetra Aneng A3008

Meranie jednosmerného napätia

Multimeter A3008 bol pripojený spolu s referenčným meračom Fluke 8842A k digitálne nastaviteľnému zdroju na napätie od 1.000 VDC do 30.00 VDC. Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na výpočet percentuálnej chyby bolo počítané s multimetrom Fluke ako zo 100% referenciou. Záver: presnosť testovaného kusu je oveľa lepšia, ako sľubujú špecifikácie. Vstupný odpor pri meraní jednosmerného napätia je 10.73 MΩ.

Nastavené napätie Namerané s Fluke 8842A Namerané s A3008 Percentuálna chyba merania
1.00 V 1.038 V 1.038 V 0.00 %
2.00 V 2.035 V 2.034 V 0.05 %
3.00 V 3.029 V 3.028 V 0.03 %
4.00 V 4.027 V 4.024 V 0.07 %
5.00 V 5.025 V 5.021 V 0.08 %
10.00 V 10.010 V 9.99 V 0.20 %
15.00 V 14.998 V 14.97 V 0.19 %
20.00 V 19.987 V 19.95 V 0.18 %
30.00 V 29.971 V 29.91 V 0.20 %

 

Meranie striedavého napätia

Pretože Fluke 8842A meria iba jednosmerné napätie, je potrebné spoľahnúť sa na druhý multimetr, VC650BT. Pre striedavé napätie má však presnosť a rozlíšenie porovnateľné s A3008, takže nemá zmysel počítať percentuálnu chybu. Mali by ste sa teda brať výsledky v tabuľke nižšie iba ako informatívne.

Napätie z generátora signálu Namerané s VC650BT Namerané s A3008
100 mVeff 99.06 mVeff 0.096 mVeff
200 mVeff 200.6 mVeff 0.198 mVeff
300 mVeff 300.4 mVeff 0.296 mVeff
400 mVeff 400.4 mVeff 0.400 mVeff
500 mVeff 500.1 mVeff 0.496 mVeff
600 mVeff 599.8 mVeff 0.597 mVeff
700 mVeff 699.0 mVeff 0.694 mVeff
800 mVeff 799.1 mVeff 0.797 mVeff
900 mVeff 899.0 mVeff 0.895 mVeff
1000 mVeff 1.0029 mVeff 0.994 mVeff
Variak 10.065 Veff 10.03 Veff
Variak 20.093 Veff 20.04 Veff
Variak 30.045 Veff 30.07 Veff
Variak 40.00 Veff 40.09 Veff
Variak 50.03 Veff 50.04 Veff
Variak 100.12 Veff 99.5 Veff
Variak 150.24 Veff 149.5 Veff
Variak 200.18 Veff 199.1 Veff
Variak 250.39 Veff 249.5 Veff

 

Meranie True RMS

Dnes môžu všetky multimetre merať skutočnú RMS hodnotu striedavého napätia. To je hodnota striedavého napätia, ktoré generuje rovnakú tepelnú energiu v čisto ohmickom rezistore ako priame napätie rovnakej hodnoty. Tento test bol vykonaný za pomoci signálov sínus, trojuholník a obdĺžnik pri napätí 1 Veff a frekvencii 50 Hz. Výsledky sú viac ako vynikajúce, pozri tabuľku nižšie.

Signál 1 Veff / 50 Hz Namerané s A3008
Sínus 0.993 Veff
Trojuholník 0.996 Veff
Obdĺžnik 0.991 Veff

 

Frekvenčný rozsah pre meranie striedavého napätia

V príručke sa uvádza, že striedavé napätia sa merajú vo frekvenčnom rozsahu od 50 Hz do 800 Hz. Nie je však stanovené, pri akej percentuálnej chybe boli tieto limity stanovené. Test prebehol aplikovaním striedavého napätia 1 Veff, presne udržovaného na konštantnej hodnote pri rozsahu merania 1 V, na A3008 a zmene frekvencie signálu. Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Výsledok merania pri 50 Hz sa použil ako 100% referencia. Takže ak ste spokojní s chybou okolo 5%, môžete merať striedavé napätie medzi 10 Hz a 2 kHz.

Frekvencia Merané s A3008 Percentuálna chyba
10 Hz 0.938 Veff - 5.73 %
20 Hz 0.982 Veff - 1.31 %
50 Hz 0.995 Veff Referencia
100 Hz 0.993 Veff - 0.20 %
200 Hz 0.988 Veff - 0.70 %
500 Hz 0.971 Veff - 2.41 %
1000 Hz 0.942 Veff - 5.33 %
2000 Hz 0.885 Veff - 11.0 %
5000 Hz 0.481 Veff - 51.7 %

 

Meranie odporu

Meria sa šesť rezistorov s presnosťou 1%, najskôr s Fluke a potom s Aneng. Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke a hodnoty na prístroji Fluke sa opäť považujú za 100% referenciu. Špecifikácie poskytujú presnosť ± (0,8% + 5 číslic), takže testovaná vzorka je na tom oveľa lepšie.

Rezistor Merané s Fluke 8842A Merané s A3008 Percentuálna chyba
10 Ω 10,013 Ω 10.1 Ω 0.87 %
100 Ω 10.022 Ω 101.1 Ω 1.08 %
1 kΩ 1.0000 kΩ 1.002 kΩ 0.20 %
10 kΩ 9.9961 kΩ 9.99 kΩ 0.06 %
100 kΩ 100.075 kΩ 100.1 kΩ 0.02 %
1 MΩ 1.0015 1.002 MΩ 0.05 %

 

Meranie kondenzátorov

Rovnako ako u všetkých multimetrov, tak aj pri tomto platí, že meranie obzvlášť veľkých kondenzátorov, ako sú elektrolytické kondenzátory je značne pomalé. Napríklad jedno meranie kondenzátora o kapacite 1 000 μF na bežnom multimetri trvá až 47 sekúnd, kým dostanete skutočne stabilný výsledok. No bohužiaľ aktuálne nemám presný merač kapacity (nakoľko je v servise), takže nemôžem nateraz poskytnúť hodnoverný výsledok z tohoto typu merania.

Meranie frekvencie

Pre tento test bola použitá sínusová frekvencia o rôznom kmitočte. Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Nastavená frekvenci Minimálne napätie, pre stabilný odpočet
10 Hz 57 mVeff
100 Hz 56 mVeff
1 kHz 57 mVeff
10 kHz 57 mVeff
100 kHz 59 mVeff
1 MHz 71 mVeff
5 MHz 101 mVeff

 

Meranie teploty

To je na tomto meracom prístroji ale že úplne zbytočná funkcia. Snímač teploty je niekde v vnútry na DPS a jediné, čo takto zmeriate, je maximálne teplota v miestnosti a aj to značne nepresne, nakoľko je senzor dokonale izolovaný od okolitého vzduchu. Ak už výrobca uvažoval o meraní teploty, tak by bolo viac užitočné, keby bol snímač nejako pripevnený k meraciemu hrotu, aby sa dala merať teplota aspoň kontaktne ale takto je to úplná zbytočnosť.

Test spojitosti

V tomto režime môžete "prepískavať" nízkoimpedančné spojenia. Napätie otvorenej svorky je 3.946 V (takže niekde dnu je násobič napätia!) A skratový prúd 170,3 μA. Hranica medzi pípaním a nepípaním je pri odpore približne 47 Ω. Za pomoci tejto funkcie môžete pomerne presne merať hodnotu veľmi nízkych odporov.

Funkcie EF, LIVE a PA

Funkcia EF

Funkciou EF je priblížiť merací bod A3008 k bodu, kde je prítomné sieťové napätie. Mala by sa rozsvietiť červená LED dióda, bzučiak pípne a na displeji sa zobrazí niekoľko pomlčiek označujúcich silu poľa 50 Hz. V testovanom exemplári je táto funkcia príliš citlivá. Ak sa meracím hrotom dotkneme všetkých štítov BNC konektorov nášho uzemneného meracieho zariadenia, tester pípne ako šialený a na displeji sa zobrazuje maximálne pole. Iba ak uzemníme "COM" pripojenie na zadnej strane meracieho prístroja, bude fungovať správne.

Funkcia LIVE

Pomocou funkcie LIVE môžete navzájom rozlíšiť fázový a nulový vodič. Ak sa dotknete fázového vodiča, na displeji sa zobrazí "OL" a červená LED a bzučiak sú aktivované. V opačnom prípade sa rozsvieti zelená LED.

Funkcia PA

Funkcia PA je užitočná, pokiaľ potrebujete zistiť poradie fáz trojfázového napájania. Ako pravdepodobne viete, medzi tromi napätiami na trojfázových vodičoch trojfázového zapojenia je fázový posun o 120 °. Táto funkcia umožňuje nájsť správnu postupnosť týchto troch fáz. Prepnite A3008 do režimu PA a meracím hrotom sa dotknite jedného z fázových vodičov. Multimeter krátko zapípa a zobrazí "PA". Potom sa meracím hrotom dotknite jedného z dvoch ďalších fázových vodičov. Ak teraz máte ten, ktorý sa posunul o 120 ° vo fáze od prvého, na displeji sa zobrazí "PAB" a multimeter opäť pípne. Nakoniec sa dotknite meracím hrotom tretieho vodiča, multimeter opäť pípne a na displeji sa zobrazí "PABC". Okrem toho ale uvidíte, že sa na displeji rozsvieti jedna z červených ikon, viď obrázok na samom začiatku tohto článku. Z toho môžete určiť, či sa pole detegovanej fázovej sekvencie otáča doľava alebo doprava. To je dôležité, ak potrebujete pripojiť napríklad trojfázový motor.

Záver

Je zrejmé, že je tento malý a lacný kúsok vcelku užitočným meraím prístrojom. Testovaný kus má v mnohých ohľadoch, lepšie parametre, ako sľubujú špecifikácie väčšiny funkcií meraní. Plastové puzdro je veľmi robustné a určite sa tak ľahko nerozbije ani pri menej šetrnom zaobchádzaní. Bežne takýto typ multimetra nevyužívam, ale viem si ho predstaviť ako "pohotovostné meradlo do vrecka" pre rýchle zistenie stavu napätia. Avšak kvôli chýbajúcemu CAT hodnoteniu (hodnovernému hodnoteniu) s ním však môžete merať iba v nízkonapäťových inštaláciách, ktoré nie sú pripojené k sieti. Každopádne za dodržania bezpečnostných štandardov si osobne nemyslím, žeby mal nastať nejaký problém s používaním tohto multimetra, či bezpečnosťou - za predpokladu, že je obsluha znalá a samozrejme aj patrične poučená.

ANENG A3008 - klikni (Aliexpress)

ANENG A3008 - klikni (Banggood)

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 200.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button