Fórum

Použitie bleskozvodu na ochranu fotovoltaických elektrární

Použitie bleskozvodu na ochranu fotovoltaických elektrární
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  518 zobrazení
2
 0
Výroba energie alternatívnym spôsobom

Počas praxe každého Servisného technika či Revízneho technika elektrickej inštalácie a bleskozvodov sa v praxi určite často stretávate s prípadom zle postaveného alebo nedostatočne vyhotoveného bleskozvodu. Vysvetlenie tohto javu je jednoduché - investor, ktorý dostane projekt, častokrát nerozumie, v čom spočívajú jednotlivé zariadenia. V tomto článku vám  však chceme priniesť pohľad na ochranu z praxe, aj pre laickú verejnosť.

Rozoberieme si niekoľko základných rozdelení použitej sústavy a ako svoje zariadenia čo najlepšie chrániť.

Pasívny bleskozvod

Pasívny bleskozvod je na objektoch najčastejšie v dvoch vyhotoveniach, skúsime si rozobrať obidve.

Aby tento bleskozvod dostatočne chránil zariadenie, je nutné, aby zberače (zberné tyče) prevyšovali zariadenia čo najviac tak, aby v prípade úderu blesku zachytili blesk práve tieto zberače .

Na obrázku č.1 je možné vidieť základné rozloženie bleskozvodných zberačov pripojených na spoločnú uzemňovaciu sústavu. 

Výhody:

  • všetko je pripojené na jeden potenciál
  • rovnaký odpor uzemnenia na všetkých miestach

Nevýhody:

  • počas úderu si môžeme priviesť „blesk“ priamo na invertory a na ostatné dôležité zariadenia
  • možnosť poškodenia prepäťových ochrán, ktoré sú cenovo náročné

Obrázok 2 znázorňuje pasívny bleskozvod s oddelenou uzemňovacou sústavou (oddialený LPS). 

Výhody: pri údere blesku sa neprivedie neželaný bleskový prúd na ostatné zariadenia.

Nevýhody: mierne investične náročnejšie riešenie, kvôli vyhotoveniu osamostanených zvodov.

Aktívny Bleskozvod

Tento typ bleskozvodu sa používa len v niektorých krajinách. Jeho výhoda spočíva v tom, že dokáže chrániť oveľa väčšiu rozlohu ako pasívny bleskozvod, preto je ich počet menší a aj pri relatívne vysokej obstarávacej cene hlavice býva celé vyhotovenie cenovo menej náročné.

Obrázok 3 znázorňuje aktívny bleskozvod s oddelenou uzemňovacou sústavou (oddialený LPS). 

Výhody: pri údere blesku sa neprivedie neželaný bleskový prúd na ostatné zariadenia.

  • nie je potrebné toľko materiálu, vďaka čomu môže byť lacnejší ako klasický LPS

Nevýhody:

  • častejšia revízia so špeciálnou meracou technikou
  • vyhotovenie musí byť kvalitnejšie s rozsiahlejšími vedomosťami o ich funkčnosti.
  • dlhodobá odborná diskusia o ich skutočnej účinnosti.

 

Každý bleskozvod musí byť pravidelne kontrolovaný a meraný v období 2 až 5 rokov, všetko závisí od použitej technológie a miestnych klimatických podmienok. Dôležité je, aby bol bleskozvod počas celého obdobia správne postavený a mal dostatočne nízky zemný odpor, max do 10Ω. Je nutné, aby osoba, ktorá vykonáva kontrolu zariadenia, mala dostatočné vedomosti a skúsenosti z oblasti chránenia zariadení pred bleskom.

Obrázky z poškodenia fotovoltaiky po búrke

Zdroj : Reeltech.skPáčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.
Webwiki ButtonSeo servis Diallix.net VN-Experimenty Hatiar.eu