Práca so zmršťovacími hadičkami

Práca so zmršťovacími hadičkami
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  926 zobrazení
3
 0
Rádioamatérov almanach

Hadičky zmrštiteľné teplom sú pružné plastové hadice, ktoré majú pevnú dĺžku, ale ich priemer sa pri zahrievaní hadice zmršťuje. Táto vlastnosť robí zo zmršťovacích hadičiek ideálnu izoláciu na ochranu a posilnenie spájkovaných miest, kontaktných spojov a vodičov.

Čo je to zmršťovacia hadička?

Hadička zmrštiteľná teplom je ohybná hadica vyrobená z určitého typu polymérneho plastu nazývaného polyolefín. Hadičky zmrašťujúce sa teplom sa musia umiestniť okolo spájkovaného spoja ako izolačný materiál, ak má spájkovaný spoj nezabezpečené napätie a je ho potrebné zabezpečiť voči skratu, alebo nebezpečnému dotyku živích častí. Limity sú 50 V pre striedavé napätie a 120 V pre jednosmerné napätie. Hadičky zmraštiteľné teplom sú k dispozícii v desiatkách rôznych priemerov, od niekoľkých milimetrov až do desiatok centimetrov pre priemyselnú použitie. Po narezaní kusu zmršťovacej hadičky na požadovanú veľkosť ju posuňte cez spájkovaný spoj, ktorý sa má izolovať. Potom zahrejte materiál, ktorý sa zmraští a pevne sa uzavrie okolo spájkovacieho bodu. Chráni tak kontakty a elektroniku pred dotykom, skratom a opotrebením pohybom, alebo trením. Zároveň sú dostupné aj s použitím lepidla, ktoré sa nachádza na vnútornej strane steny hadičky, ktoré má za úlohu vodotesné uzavretie spoja pred vlhosťou. Tento typ sa používa v exterieri a v automobilovom priemysle najmä ako ochrana ultrazvukovo zváraných spojov vodičov na elektrickom káblovom zväzku automobilu.

zmrstovacie buzirky

Rôzne prevedenie zmršťovacích hadičiek. Tieto hadičky sú bez obsahu lepidla.

Ako sa vyrábajú zmršťovacie hadičky?

Na rozdiel od zmršťovacej fólie sa zmršťovacia hadička zmršťuje iba priemerom a nie dĺžkou. Hadičky zmrštiteľné teplom sa vyrábajú z plastového polyolefínu. Granulát (granule) sa zahrieva a extruduje (lisuje) do dutej hadice. Počas tohto procesu sa stanoví priemer a hrúbka steny zmršťovacej hadice po zmrštení. Zmrašťujúca hadica sa potom zosieťuje. To znamená, že molekuly polymérnych reťazcov sú navzájom spojené vytvorením malých priečnych spojení, čo zvyšuje pevnosť zmršťovacej hadičky. Dlhé a tenké molekuly, ktoré sa tu tvoria, ležia úhľadne rovnobežné k sebe v priečnom smere hadičky. Zmršťovateľná hadička teraz získava určitý druh pamäte a neskôr sa po zahriatí užívateľom vráti do svojho predchádzajúceho narušeného tvaru.
V nasledujúcom kroku procesu sa teplom zmraštiteľná hadička zahreje a roztiahne a vytvorí sa väčší priemer. Hadička sa potom okamžite ochladí a zachováva si roztiahnutý tvar. Toto je priemer zmrašt'ovacej hadičky. Hadička zmraštiteľná teplom je teraz pripravená na použitie.

Zmenšenie priemeru hadičky

Keď je polymér zahrievaný, molekuly sa pohybujú proti sebe rýchlejšie. Výsledkom je, že dlhé, tenké polymérne reťazce sa vracajú do pôvodného neusporiadaného stavu. Tenké polymérne molekuly sa pevne obalia a objem plastu prudko klesá. Vnímate to ako „zmenšený tvar“.

Vlastnosti zmršťovacích hadíc

Polyolefín má ideálne vlastnosti na použitie v elektronických obvodoch. Neobsahuje žiadne zlúčeniny chlóru, je ľahší ako PVC a môže sa znovu použiť. Pretože polyolefín je biologicky a chemicky inertný, vlastnosti látky nie sú ovplyvnené soľami, kyselinami alebo zásadami. Polyolefín je tiež vodoodpudivý, antistatický, gama-sterilizovateľný a odolný proti roztrhnutiu.

Je hadica zmrašťovaná teplom drahá?

Nie, určite nie! Hadičky zmrašťujúce teplo sa dodávajú na kotúčoch stovky metrov, ale ako nadšenec to pre vás samozrejme nie je nič. Našťastie takmer všetci dodávatelia elektronických súčiastok dodávajú rozsahy skladajúce sa z x-násobku y-násobku z tepla zmrštiteľnej manžety, kde x predstavuje číslo, y predstavuje priemer a z počet dodávaných priemerov.
Tip: niektoré sortimenty sú ponúkané vrátane pekného sortimentu, ale za príliš veľa peňazí. Je lacnejšie kúpiť sortiment bez takejto škatule a triediť hadičky zmršťujúce teplo do lacného sortimentu škatule od Xenos alebo The Action. Na nasledujúcom obrázku je sortiment pozostávajúci zo 164 zmršťovacích bužírok s ôsmimi rôznymi priemermi a rôznymi farbami. Tento rozsah bude váš za približne 5,50 EUR.

Túto sadu zmrštiteľných hadičiek si môžte zakúpiť prostredníctvom tohoto odkazu  - klikni

sada zmrtstovacich hadiciek

Bežný obsah sady zmrštiteľných hadičiek, ktorá sa dá kúpiť za pár eur.

Zmršťovací pomer

Zmrašťovací pomer je najdôležitejšou vlastnosťou zmršťovacích hadičiek. Je to pomer, ktorý ukazuje, do akej miery sa priemer hadičky zmenší, keď sa hadička zahreje. Pomer zmrštenia závisí od typu a veľkosti. To je zvyčajne 2/1, ale môže ísť až na 6/1. Pomer zmrštenia 3/1 znamená, že hadička s priemerom  3 mm sa môžu po zahriatí zmenšiť až na priemer 1 mm.

Hadičky zmrštiteľné teplom s obsahom lepidla

Okrem štandardných zmršťovacích hadičiek sa vo vnútri nachádza aj zmrštiteľná vrstva lepidla. Pri zahrievaní hadičky sa nielenže zmršťuje samotná hadička, ale zároveň aj sa roztaví aj vstva lepidla. Táto vrstva je vnútry zmrštiteľnej hadičky a zaisťuje vyplnenie a odstránenie nedostatkov. Táto adhézna vrstva tiež zaisťuje, že teplom zmrštiteľná hadička utesňuje spájkovaný spoj vodotesne.

Tepelne zmraštiteľné výlisky pre duálnu vetvu

Špeciálna forma teplom zmrštiteľnej hadičky sa nazýva „formovací kus“. Používa sa pri spájaní troch vodičov pomocou spájkovaného, alebo ultrazvukom zváraného zvaru. Tieto formovacie diely sú vždy vybavené vnútornou adhéznou vrstvou, takže spojenie je úplne vodotesné. Bohužiaľ, tieto diely sú dosť drahé a nie bežne dostupné.

specialne zmrstovacie hadicky

Špeciálny typ zmršťovacej hadičky s bočnou vetvou.

Akú teplotu by ste mali použiť?

Závisí to od špecifikácií zmršťovacej trubice. Ideálna teplota zmrštenia je medzi 100 °C a 175 °C. Na zmršťovanie môžete použiť:

  • Špeciálne tepelné pištole, ktoré sú poháňané plynom alebo elektrinou.
  • Sušič vlasov na najvyšom stupni ohrevu.
  • Teplovzdušný odstraňovač farieb na najnižšom stupni ohrevu.
  • Špička spájkovačky, stúpajúci teplý vzduch spôsobuje zmršťovanie.
  • Plameň horáka, čajového alebo plynového horáka.

Musíte zaistiť, aby ste teplom zmrštiteľnú hadicu zohrievali rovnomerne všade po jej obvode, inak sa lokálne zdeformuje a kontakty nezatvorí pevne. Začnite uprostred zmršťovacej trubice a potom postupujte k jej okrajom. Okrem toho je úplne zakázané privádzať hadičky do priameho kontaktu s plameňom. Hadičky by ste mali používať iba v spojení s horúcim vzduchom!

Na čo môžete použiť zmršťovacie hadičky?

Hadičky zmrštiteľné teplom majú v elektronickom laboratóriu veľa užitočných aplikácií, najmä pri konštrukcii elektronických zariadení. Môžete ich použiť na izoláciu, zväzovanie, kódovanie, označovanie, vystuženie a mechanickú ochranu káblov, drôtov, rozdeľovacích káblov, káblových zväzkov, elektrických (spájkovacích) pripojení, komponentov, pripojení na dosky a panely s plošnými spojmi.
Zmrštiteľné hadičky chránia aj vaše elektronické výrobky proti elektrolýze, korózii, opotrebeniu, chemikáliám, hydraulickým a syntetickým olejom, palivám, kyselinám, zásadám, vlhkosti, vode a UV žiareniu.

Špeciálne teplovzdušné pištole

Teplovzdušné pištole na plyn
Na nasledujúcom obrázku je typický, lacný zástupca tohto typu zariadenia, MJ-600 Micro-Therm od Iroda. Tieto zariadenia plníte butánovým plynom, ktorý poznáte z plynových zapaľovačov. S plným zásobníkom plynu môžete pracovať asi dvadsať minút. MJ-600 má piezo keramický zapaľovač, ktorý sa aktivuje pri stlačení spúšte. Maximálna teplota v ústí zariadenia je 650 ° C. Je to príliš horúca teplota na zmršťovacie trubice, samozrejme, ale pretože zariadenie nevyfukuje vzduch, ale iba sa zahrieva, teplota vzduchu sa rýchlo znižuje, čím ďalej sa dostanete z ústia.

Použitie plynového horáka zo špeciálnym nástavcom.

Teplovzdušné pištole na elektrinu
Boli špeciálne vyvinuté na zmrašťovanie teplom zmrštiteľnej trubice a ofukovanie teplého vzduchu pomocou vstavaného mini ventilátora pri teplote, ktorá zmenšuje hadičku, ale nespáli ju. LS-300 od čínskeho Daniu, vyobrazený na nižšie uvedenej fotografii, stojí asi 17 EUR a vyfukuje vzduch s teplotou v ústí 210 ° C. Odporúča sa, aby ste teplom zmraštiteľné hadičky udržiavali asi 5 cm od ústia zariadenia a nepoužívajte zariadenie dlhšie ako desať minút, aby ste predišli prehriatiu.

LS-300 si môžte zakúpiť prostredníctvom tohoto odkazu - klikni

Teplovzdušná pištoľ určená aj pre zmršťovacie hadičky.

Video nižšie ukazuje, ako je možné pomocou LS-300 zmršťovať hadičky.

 

Použitie zmršťovacích hadíc

Izolované spájkové spoje
Jednou z hlavných aplikácií, pre ktorú by ste mali používať teplom zmrštiteľné hadičky, je izolácia všetkých spájkových spojov. Ak je na takomto spájkovanom spojie napätie vyššie ako 50 V, je to dokonca povinné. Na nasledujúcom obrázku je príklad použitia zmrašťovacích hadičiek so sieťovým vypínačom.

Príklad použitia zmršťovacej hadičky pri izolovaní kontaktov sieťového vypínača.

Zabránenie zalomenia vodiča na konektoroch
Jednou z najčastejších porúch v elektronickom zariadení je zalomenie kábla na konektore, čo spôsobuje zlomenie kábla, alebo skrat vnútri kábla. Sú to veľmi nepríjemné poruchy, pretože na vonkajšej strane kábla často nič nevidíte. Hadičky zmrštiteľné teplom sú ideálne na zabránenie tomuto typu problému, pozri fotografiu nižšie. Na konektor a kábel umiestnite zmršťovaciu hadičku. Toto opatrenie poskytuje mimoriadnu tuhosť kábla, takže zalomenie už nie je možné, alebo je len veľmi nepravdepodobné.

ochrana konektora a vodica voci zlomeniu

Ochrana prívodného vodiča konektora voči zlomeniu a následnému skratu vodiča.

Izolácia krimpovacích konektorov
Krimpovacie konektory nie sú spájané s káblom, ale používajú špeciálny krimpovací nástroj. Aj tu je slabým miestom miesto, kde kábel opúšťa konektor. Zmršťovacie hadičky vám pomôžu, ako je znázornené na obrázku nižšie.

ochrana krimpovaneho spoha

Ochrana krimpovaného spoja zmršťovacou hadičkou.

Identifikácia káblov
Hadičky zmrštiteľné teplom sa hodia, keď potrebujete k zariadeniu pripojiť veľa káblov s rovnakými konektormi. Zmrštiteľnú hadičku špecifickej farby nasaďte okolo  konektora a časti vodiča a rovnako označte aj opačný koniec kábla. Chyby pri pripojení sa tak obmedzia na minimum!

identifikacia kablov

Identifikácia káblov pomocou rôznych farieb zmršťovateľných hadičiek,

Zväzovanie káblov so zmršťovacou hadičkou
Existujú samozrejme aj špeciálne ovíjacie materiály, ale sú pomerne drahé. Ak potrebujete k DPS pripojiť otočný spínač 1 x 12 na predný panel, môžete si veci usporiadať tak, že umiestnite trinásť drôtov spínača do zmršťovateľnej hadičky a potom ju uzavrite. To isté platí pre prepojovacie vodiče napríklad výkonového transformátora.

fixacia vodicov transformatora

Príklad fixácie vodičov sieťového transformátora.

 

Become a Patron!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button