Prepočet odhadovanej životnosti hliníkového polymérového kondenzátora

Prepočet odhadovanej životnosti hliníkového polymérového kondenzátora
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  160 zobrazení
2
 0
Kalkulačky

Hlavný faktor, ktorý zaisťuje dlhú životnosť hliníkových polymérových kondenzátorov, je použitie polymerového elektrolytu namiesto tradičného elektrolytu na báze papiera alebo hlinky, ktoré sa používajú v klasických elektrolytických kondenzátoroch. Polymerový elektrolyt má vysokú chemickú stabilitu a odolnosť proti tepelnému stárnutiu a oxidácii, čo znižuje riziko poruchy kondenzátora.

Okrem toho, hliníkové polymérové kondenzátory majú konštrukciu, ktorá minimalizuje vplyv faktorov, ktoré môžu ovplyvniť životnosť kondenzátora, ako sú teplota, napätie a vlhkosť. To znamená, že hliníkové polymérové kondenzátory sú schopné pracovať pri vyšších teplotách a sú odolnejšie voči preťaženiu a koreňovým prúdom, čo zlepšuje ich spoľahlivosť a trvanlivosť.

Vysoká kvalita výrobného procesu a striktné testovanie počas výroby sú tiež dôležité faktory, ktoré zaisťujú dlhú životnosť hliníkových polymérových kondenzátorov.

Hliníkové polymérové kondenzátory (aluminum polymer capacitors) majú niekoľko charakteristických vlastností:

  1. Vysoká kapacita: Hliníkové polymérové kondenzátory majú vysokú kapacitu v porovnaní s klasickými elektrolytickými kondenzátormi. To znamená, že môžu uchovávať veľké množstvo náboja.
  2. Nízke ESR: ESR (equivalent series resistance) je vlastnosť kondenzátora, ktorá vyjadruje vnútorný odpor kondenzátora. Hliníkové polymérové kondenzátory majú nízku ESR, čo znamená, že majú nízky odpor a môžu byť použité na vysokofrekvenčné aplikácie.
  3. Vysoká stabilnosť: Hliníkové polymérové kondenzátory majú vysokú stabilitu v porovnaní s klasickými elektrolytickými kondenzátormi. To znamená, že ich kapacita a ESR sa menia len minimálne v závislosti na teplote, čase a napätí.
  4. Dlhá životnosť: Hliníkové polymérové kondenzátory majú dlhú životnosť v porovnaní s klasickými elektrolytickými kondenzátormi. To znamená, že môžu byť použité v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoká spoľahlivosť a trvanlivosť.
  5. Bezpečnostné vlastnosti: Hliníkové polymérové kondenzátory majú vynikajúce bezpečnostné vlastnosti. V prípade preťaženia alebo poškodenia sa nevybuchnú a nehrozí riziko požiaru, ako v prípade klasických elektrolytických kondenzátorov.
  6. Malé rozmery: Hliníkové polymérové kondenzátory majú malé rozmery v porovnaní s klasickými elektrolytickými kondenzátormi. To umožňuje ich použitie v aplikáciách, kde je potrebné ušetriť miesto.

Prevádzkové podmienky priamo ovplyvňujú životnosť hliníkového elektrolytického kondenzátora. Najväčší vplyv na životnosť má teplota okolia. Vzťah medzi životnosťou a teplotou sa riadi vzorcom chemickej reakcie nazývaným Arrheniov zákon chemickej aktivity. Zníženie napätia tiež zvyšuje životnosť kondenzátora, ale v oveľa menšej miere v porovnaní so znížením teploty. Vnútorné zahrievanie spôsobené aplikovaným zvlneným prúdom znižuje predpokladanú životnosť hliníkového elektrolytického kondenzátora.

Vzorec výpočtu

L2 = L1 * 10z

Kde :

L2 = Predpokladaná životnosť kondenzátora v aplikácii, L1 = Garantovaná životnosť kondenzátora (v hodinách) pri teplote Tm, z = (Tm - Ta) / 20

Príklad prepočtu

Vzorec pre odhadovanú životnosť hliníkového polymérového kondenzátora pri daných prevádzkových podmienkach je daný vzorcom:

L2 = L1 * ((Tm/Ta)^n)

kde:

  • L1 je hodnota životnosti pri danom zaťažení (v našom prípade 2000 hodín),
  • Tm je maximálna teplota prevádzky (v našom prípade 105 stupňov Celzia),
  • Ta je teplota okolia (v našom prípade 22 stupňov Celzia),
  • n je faktor závislosti životnosti od teploty (pre hliníkové polymérové kondenzátory je zvyčajne medzi 7 a 10).

Po dosadení hodnôt do vzorca dostaneme:

L2 = 2000 * ((105+273)/(22+273))^10

L2 = 2000 * 41.78^10

L2 = 2.825 x 10^7 hodín

Takže odhadovaná životnosť hliníkového polymérového kondenzátora pri daných prevádzkových podmienkach by mala byť približne 28,3 milióna hodín alebo približne 3223 rokov. Táto hodnota je však len odhadom, pretože skutočná životnosť kondenzátora môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi, ako sú napríklad vibrácie, korózia, elektrické rušenie a podobne.

 

Upozornenie :Výpočet pokladajte za informačný, nakoľko reálna životnotnosť kondenzátora podlieha mnohým často aj nepredvídaným faktorom, ktoré sú spojené s aplikáciou kondenzátora.

 

Informácia : Našli ste chybu, respektíve kalkulačka nepracuje správne? Dajte nám vedieť a chybu opravíme. Ďakujeme


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button