Presnosť meraní s multimetrom Aneng AN870

Presnosť meraní s multimetrom Aneng AN870
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  1116 zobrazení
4
 0
Recenzie meracej techniky

Medzičasom som predstavil v recenzii multimeter od výrobcu ANENG s označením AN870 TRMS.  Nejaký čas už prešiel, preto som sa chcel pozrieť na to, ako je tento multimeter s presnosťou na meracích rozsahoch aj po cca pol roku používania.

Tento multimeter si môžte zakúpiť na tomto odkaze - klikni (Banggood)

Merania DC napätia v rozsahu mV

AN870 má dva rozsahy pre merania jednosmerného napätia v mV: 19 999 mV a 199,99 mV. Presnoť merania udávaná výrobcom je ± (0,05% + 3). Na získanie takto malých napätí bol použitý digitálny regulovateľný zdroj na ktorého výstup bol pripojený odporový delič s útlmom 1/100. Ako referenčné meradlo bol použitý zapožičaný multimetr Fluke 8842A. Ten je pripojený paralelne s AN870. Ako merané hodnoty napätia boli zvolené 10 mV, 20 mV, 50 mV a 100 mV. Výsledky meraní sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke a sú zrejmé. Výsledky meraní sú veľmi dobré.

Merané napätie (mV) Merané s Fluke 8842A Merané s Aneng AN870 Percentuálny rozdiel
10 mV 10.0485 mV 10.044 mV 0.044 %
20 mV 20.060 mV 20.06 mV 0.00 %
50 mV 50.012 mV 50.02 mV 0.016 %
100 mV 100.02 % 100.02 mV 0.02 %

 

Meranie DC napätia v rozsahu V

AN870 má štyri rozsahy pre merania jednosmerného napätia:

 • 1.9999 V
 • 19.999 V
 • 199.99 V
 • 1 000.0 V

Presnosť merania udávaná výrobcom je ± (0,05% + 3) je rovnaká ako pre rozsah mV. Nasledujúca tabuľka porovnáva výsledky meraní s AN870 s výsledkami meraní na Fluke 8842A použitým ako referenčným multimetrom. Výsledky sú však o niečo horšie ako pri meraní napätia v milivoltoch, ale pri priemernej odchýlke 0,068% si myslím, že môžem byť s presnosťou viac než spokojný. Tieto horšie výsledky by samozrejme mohli byť spôsobené aj skutočnosťou, že pri maximálnom testovacom napätí boli aktívne iba štyri z piatich číslic.

Merané napätie (V) Merané s Fluke 8842A Merané s Aneng AN870 Percentálny rozdiel
2.50 V 2.4999 V 2.502 V 0.084 %
5.00 V 5.0134 V 5.014 V 0.012 %
7.50 V 7.5027 V 7.508 V 0.070 %
10.00 V 10.0061 V 10.015 V 0.089 %
20.00 V 20.003 V 20.02 V 0.085 %
30.00 V 30.008 V 30.03 V 0.073 %

 

Jednosmerný prúd v rozsahu 2 A

AN870 má meracie rozsahy prúdov 3 x 2:

 • 199.99 μA
 • 1 999.99 μA
 • 19.999 mA
 • 199.99 mA
 • 1.999 A
 • 19.999 A

Presnosť pri meraní jednosmerného prúdu je udávaná výrobcom ± (0,5% + 3). AN870 je zapojený do série s 8842A na napájací zdroj, ktorý je nastavený ako zdroj konštantného prúdu. Pretože použitý napájací zdroj dokáže dodať iba prúd 2 A, merania sú obmedzené na túto hodnotu. Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. S priemernou chybou 0,45% je testovaný exemplár pekne v medziach svojich špecifikácií.

Meraný prúd (mA, A) Merané s Fluke 8842A Merané s Aneng AN870 Percentuálny rozdiel
10 mA 10.005 mA 9.985 mA 0.20 %
20 mA 19.522 mA 19.50 mA 0.18 %
50 mA 55.829 mA 55.96 mA 0.23 %
100 mA 100.849 mA 100.95 mA 0.10 %
200 mA 200.82 mA 199.20 mA 0.81 %
500 mA 500.63 mA 497.2 mA 0.69 %
1.00 A 1.00005 A 992.3 mA 0.77 %
2.00 A 1.99772 A 1.9843 A 0.67 %

 

Merania veľkých prúdov

AN870 môže podľa výrobcu merať prúdy až do veľkosti 20A. V príručke alebo na prístroji však nie je nič, čo by naznačovalo nevyhnutné obmedzenie doby trvania takýchto meraní. Rôzne recenzie modelu AN870 tvrdia, že stopy plošného spoja  dlhodobejšie prúd o veľkosti 20 A dlho nevydržia. Mám však jednoúčelový zdroj s výstupným napätím 12 VDC, ktorý dokáže dodať až 30 A, čo je ideálne pre pre takéto meranie tak vysokého prúdu cez AN870. Napájací zdroj je na výstupe zaťažený sériovým pripojením merača a paralelne zapojenými dvoma odpormi 1 Ω / 100 W. Multimeter je počas merania otvorený a teplota sa meria v šiestich bodoch meracieho obvodu 20 A s exponovaným termočlánkom, na ktorom je nanesená teplovodivá pasta, pre zlepšenie prestupu meranej teploty.

Počiatočný prúd 20 A klesá pomerne rýchlo na hodnotu 15 A. Je to dôsledok kladného teplotného koeficientu výkonových rezistorov. Výsledky tohto testu sú zhrnuté v tabuľke a na obrázku nižšie. Po desiatich minútach sa teploty približne ustálili a meranie sa zastavilo. Namerané hodnoty nie sú alarmujúce. Je pravda, že toto meranie sa uskutočňovalo s otvoreným AN870 a vzniknuté teplo sa preto môže odvádzať oveľa ľahšie ako v uzavretom prístroji. Tento test ale napriek tomu dokazuje, že s týmto multimetrom môžete bez problémov merať prúdy väčšie ako 10 A. Je zaujímavé si uvedomiť, že multimeter bude prerušovane pípať, ak namerate prúd vyšší ako 10 A.

Meracie body meranej teploty.

Merací bod Merané po 2 min. Merané po 5 min. Merané po 10 min.
A 135 ºC 145 ºC 147 ºC
B 75 ºC 79 ºC 80 ºC
C 64 ºC 72 ºC 73 ºC
D 61 ºC 72 ºC 73 ºC
E 68 ºC 79 ºC 80 ºC
F 60 ºC 71 ºC 72 ºC

 

Meranie striedavého napätia v rozsahu milivoltov

K dispozícii sú dva rozsahy, 19.999 mV a 199.99 mV, s udávanou presnosťou ± (0,3% + 3). Pretože sa tieto meracie rozsahy v praxi používajú hlavne na meranie malého signálneho napätia, tak bol tento test vykonaný na štandardnej frekvencii 1 kHz. Problém je však v tom, že nemám dobrý referenčný merač pre také malé striedavé napätie. Použitý digitálne nastaviteľný funkčný generátor UTG9005C-II od Uni-Trend má udávanú presnosť nastavenia iba ± 3%. Výsledky zhrnuté v nasledujúcej tabuľke teda nepovažujte za absolútny údaj o presnosti prístroja AN870, ale skôr za údaj o tom, že multimeter poskytuje spoľahlivé výsledky aj v tejto oblasti.

Nastavená frekvencia na UTG9005C-II

(1kHz sínus)

Nameraná frekvencia na Aneng AN870
10 mV 10.130 mV
20 mV 20.02 mV
50 mV 50.11 mV
100 mV 100.10 mV
199 mV 199.41 mV

 

Merania striedavého napätia

AN870 má pre meranie striedavého napätia štyri rozsahy:

 • 1.9999 V
 • 19.999 V
 • 199.99 V
 • 750.0 V

Presnosť merania je udávaná výrobcom  presnosťou ± (0,3% + 3). Na testovanie striedavého napätia používam variak a multimeter VC650BT od Voltcraft. Ten však má udávanú presnosť porovnateľnú s AN870 a nemožno ho preto použiť ako plnohodnotnú referenciu. Preto som porovnal iba merania v nasledujúcej tabuľke bez výpočtu percentuálnej odchýlky. Striedavé napätie bolo merané s frekvenciou 50Hz. Pozor nakoľko multimeter nemá žiadnu HV ochranu!

Napätie nastavené variaku Napätie namerané s VC650BT Napätie namerané s AN870
50 V 50.26 V 50.75 V
100 V 100.36 V 100.73 V
150 V 150.28 V 150.78 V
200 V 200.13 V 200.6 V
250 V 250.19 V 250.6 V

 

Šírka pásma pre sínusové signály

Príručka nikde nespomína túto veľmi dôležitú špecifikáciu. Meral som šírku pásma pomocou sínusového signálu s napätím 1 Veff. Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ak definujeme šírku pásma ako frekvenciu, pri ktorej pokleslo čítanie o 3 dB alebo na faktor 0.707, ukáže sa, že AN870 má šírku pásma približne 3 kHz.

Generovaná frekvencia s UTG9005C-II Namerané napätie s AN870
50 Hz 1.0008 V
1 kHz 1.0065 V
2 kHz 0.9950 V
3 kHz 0.7389 V
4 kHz 0.4321 V
5 kHz 0.2054 V

 

Presnosť merania efektívnej hodnoty striedavého napätia

Rovnako ako všetky moderné multimetre, tak aj AN870 meria efektívnu hodnotu striedavého napätia. Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako AN870 zobrazuje efektívnu hodnotu troch rôznych tvarov signálu s efektívnou hodnotou napätia 1 Veff.

Typ signálu (1Veff / 1 kHz) Namerané napätie s AN870
Sínus 1.0008 Veff
Obdĺžnik 0.9290 Veff
Trojuholník 0.9970 Veff

 

Meranie frekvencie

AN870 má pre merania frekvencie vyčlenených šesť meracích rozsahov od 99.99 Hz do 9,999 MHz v celom rozsahu s udávanou presnosťou ± (0,1% + 2). Nie je až tak ľahké otestovať rozsah merania frekvencie multimetra, pretože to koniec koncov závisí od mnohých faktorov, ako sú veľkosť signálu a aj tvar signálu. Pre názornosť som meral sínusový signál s veľkosťou napätia 1 Veff. Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Signál (1Veff / 1 kHz) Nameraná frekvencia s AN870
10 Hz 9.99 Hz
100 Hz 99.99 Hz
1 kHz 1.0001 kHz
10 kHz 9.999 kHz
100 kHz 99.99 kHz
1 MHz 0.9999 MHz
5 MHz 4.999 MHz

 

Merania pracovného cyklu

Pracovný cyklus alebo pomer zapnutia / vypnutia signálu obdĺžnikového tvaru udáva, aké percento z doby trvania signálu je "H" a aké "L". Symetrická obdĺžniková vlna má preto pracovný cyklus 50%. AN870 meria toto množstvo v jednom rozsahu od 1% do 99% s presnosťou ± (0,1% + 2). Testoval som to na frekvenciách 1 kHz a 1 MHz, pozri tabuľku nižšie. Signál mal amplitúdu 1 V.

Nastavený cyklus (1V špička) Merané s AN870 pri f 1kHz Merané s AN870 pri f 1 MHz
1 % 1.0 % ---
10 % 10.0 % 3.4 %
50 % 50.0 % 45.5 %
90 % 90.0 % 91.9 %
99 % 99.0 % ---

 

Meranie odporou

AN870 má sedem rozsahov pre merania odporu, od 199.99 Ω do 199.99 MΩ. Udávaná presnosť merania avšak závisí od rozsahu a pohybuje sa od ± (0,2% + 3) v najbežnejšie používaných rozsahoch až do ± (5,0% + 5) v najvyššom rozsahu. Pretože referenčný multimeter Fluke 8842A tiež veľmi presne meria odpory, považujme jeho presnosť merania za 100%. Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Odpor testovacích vodičov bol kompenzovaný relatívnym meraním s AN870 a štvorvodičovou metódou pri 8842A. S priemernou odchýlkou ​​0.12% testovaný kus viac ako zodpovedá očakávaniam.

Referenčný odpor (0.1 %) Merané s Fluke 8842A Merané s Aneng AN870 Percentuálny rozdiel
10 Ω 10.001 Ω 10.00 Ω 0.01 %
100 Ω 100.014 Ω 100.19 Ω 0.17 %
1 kΩ 1.00007 kΩ 1.0012 kΩ 0.11 %
10 kΩ 9.9962 kΩ 10.007 kΩ 0.11 %
100 kΩ 100.082 kΩ 100.21 kΩ 0.12 %
1 MΩ 1.00182 MΩ 1.0040 MΩ 0.21 %

 

Meracie kapacity

AN870 meria kapacitu kondenzátorov v siedmich meracích rozsahoch rozmedzí od 9.999 nF do 9.999 mF. Presnosť merania je udávaná ako ± (2,0% + 5) v najbežnejšie používaných rozsahoch do ± (5,0% + 20) v najvyšších rozsahoch. Tu sa musím priznať, že mi chýba presný referenčný merač kapacity, takže si musím vystačiť s mojouvsadou kondenzátorov so zaručenou toleranciou ± 1,0%. Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Odchýlky pri nižších hodnotách nie sú v žiadnom prípade spôsobené parazitickými kapacitami pripojovacích káblov, ktoré sú príliš dlhé. Koniec koncov, namerané hodnoty by mali byť vyššie ako hodnoty kondenzátora.

Referenčný kondenzátor 1% Nameraná hodnota s Aneng AN870
100 pF 85 pF
470 pF 462 pF
1 nF 999 pF
4.7 nF 4.719 nF
10 nF 9.992 nF
47 nF 46.97 nF
100 nF 100.7 nF
1 µF 1.004 µF

 

Meranie teploty

AN870 má jeden teplotný rozsah od -20 ° C do +1 000 ° C so stanovenou presnosťou ± (2,5% + 5). Zatiaľ nemám presný merač teploty, takže som porovnal výsledky modelu AN870 s výsledkami teplomera TM-902C so zhodnou presnosťou. V tomto teste boli obidva termočlánky navzájom pevne spojené a ponorené do teplej vody. Výsledky oboch meračov sú porovnané v nasledujúcej tabuľke.

Teplota meraná s TM-902C Teplota meraná s Aneng AN870
20.0 ºC 20 ºC
40.0 ºC 40 ºC
60.0 ºC 59 ºC
80.0 ºC 79 ºC
100.0 ºC 99 ºC

 

Bezdotykové meranie sieťového napätia

Pri zvolení funkcie "NCV" na otočnom prepínači rozsahov môžete bezdotykovo merať sieťové napätie. Pri nečinnosti sa na displeji zobrazuje "EF". Ak priblížite multimeter pri stene a môžete jednoducho vystopovať pozíciu živého vedenia v stene. Keď AN870 zistí elektromagnetické pole, multimeter zapípa a na displeji sa objaví rad pomlčiek. Keď sa priblížite bližšie z živému vodiču, na displeji sa objavia ďalšie čiarky a merač bude pípať rýchlejšie. Presnosť tejto funkcie však nie je nijako zvlášť vysoká. Pomocou tejto funkcie môžete tiež, aspoň podľa manuálu, sledovať fázu v zásuvke. Červený konektor "V / Ω / Hz" pripojte jedným testovacím káblom k pólom zásuvky v stene. Ak je kábel v nulovom otvore, na displeji zostane údaj "EF". Pokiaľ je kábel vo fázovom otvore, na displeji sa objavia štyri pomlčky a AN870 rýchlo pípne.

Záver

Merania boli vykonané po asi pol roku používania tohoto multimetra a musím sa priznať, že ho mám v rukách denne. Čo ma veľmi teší je jeho presnosť - takže výrobca v tomto nesklamal. Preto ho môžem iba odporúčať. Pozor nakoľko multimeter nemá žiadnu HV ochranu!

Tento multimeter si môžte zakúpiť na tomto odkaze - klikni (Banggood)

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 200.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button