Fórum ElektroLab.eu

Programátor obvodov EPROM 2708 a 2716 s možnosťou rozšírenia

na programovanie obvodov PROM MH74188, MH74S287 a MH74S571 (TESLA)
Programátor obvodov EPROM 2708 a 2716 s možnosťou rozšírenia
Štefan Kičina Pridal  Štefan Kičina
  887 zobrazení
4
 0
Zaujímavé zapojenia

Popisovaný programátor má hlavné využitie pri opravách starších zariadení, kde sa tieto obvody používali vo funkcií pamäti pre programy, generátory znakov,  alebo dekodéry adries a na iné funkcie. Tieto obvody boli v minulosti použité napr.  v mikropočítačoch ako PMI80, PMD85 (a jeho klonoch), DIDAKTIK GAMA, SAPI-1, PP01, SMEP 50/40 a v mnohých iných. Tak isto boli použité v meracích prístrojoch a zariadeniach spotrebnej techniky (napr. v magnetofóne SM260). V konečnom rade sa v minulosti taktiež s obľubou používali v amatérskych konštrukciách rôzneho druhu.

Obsah:

 1. Popis HW riešenia
 2. Ovládací program
 3. Dokumentácia
 4. Download
 5. Obrázková príloha


Zámerom bolo vyvinúť jednoduchý programátor, ktorý by spĺňal nasledovné požiadavky:

 • Možnosť pripojenia k PC alebo notebooku cez rozhranie USB,
 • Ak je to možné, tak na napájanie programátora použiť priamo 5V z USB (max 0,5A,)
 • Všetky funkcie ako voľby programovaného obvodu, pripojenie napájania obvodu a programovanie  boli ovládané elektronicky bez potreby prepínania pomocou mechanických spínačov,
 • Generovanie všetkých potrebných napätí  pre napájanie a programovanie priamo v programátori,
 • Ovládací program nebolo potrebné na počítač inštalovať.

Bežne dostupné programátori  v dnešnej dobe sa dajú kúpiť za priaznivé ceny a programujú veľké množstvo obvodov. Ale tieto programátori sú bez podpory obvodov  27082716 a samozrejme špecifických PROM. Pred návrhom som preštudoval rôzne zapojenia programátorov EPROM a potom som navrhol vlastné zapojenie. Programovanie obvodov 2708 komplikuje návrh, pretože tento typ potrebuje na napájanie okrem +5V aj napätie +12V a záporné napätie -5V. Aby sa predišlo zničeniu obvodu pri zapínaní , vypínaní a výpadku napätia -5V treba odpojiť napätie +12V. Taktiež spôsob  programovania je špecifický. Toto všetko je zakomponované do spínačov napätia v programátore.

Popis HW riešenia

Celková schéma programátora EPROM je na Obr. č.1Obr. č.2. Schéma prípravku pre programovanie pamätí PROM je na Obr. č. 3. 3D model programátora a prípravku je na Obr. č.4. Obrázky prototypu programátora EPROM a prípravku PROM sú na Obr. č. 5Obr.č.6.
Proces riadenia programovania riadi procesor ATmega324. Z počítača prijíma príkazy cez USB port cez prevodník USB na RS232 TTL (možné prevodníky  sú na Obr. č.7), alebo v prípade realizácie časti označenej OPTION, priamo bez potreby prevodníka). Potrebné napätia +25V, +12V a -5V sa generujú z napätia +5V DC/DC meničmi s obvodom MC34063. Limit 0.5A napájania z portu USB postačuje pre programovanie EPROM 27082716. Pri programovaní pamätí PROM TESLA 74188, 74S28774S571 je potrebné externé napájanie prípravku, nakoľko pre prepálenie poistiek v PROM je podľa katalógových údajov odber z napájania až 750mA.

Činnosť programátora je signalizovaná pomocou LED:

 • Zelená LED +5V signalizuje pripojenie +5V  (napájanie) počas programovania
 • Zelená LED +12V signalizuje pripojenie -5V  a +12V (napájanie EPROM2708)  počas programovania
 • Oranžová LED signalizuje prítomnosť  napätia z meniča +25V
 • Červená LED blikaním signalizuje samotné programovanie

Na prípravku sú umiestnené 2 LED s významom:

 • Zelená LED indikuje pripojenie externého zdroja
 • Červená LED, pripojenie napájacieho napätia  +5V na napájanie prípravku

Programátor je koncipovaný ako "hlúpe" zariadenie, ktoré je riadené programom z PC cez jednoduché príkazy:

 • nastavenie typu obvodu pre programovanie,
 • zapnutie/vypnutie napájania obvodu,
 • zapnutie/vypnutie programovacieho napätia,
 • zápis údajov do buffra pre programovanie,
 • zápis obsahu buffra do obvodu,
 • čítanie naprogramovaných údajov z obvodu,
 • čítanie statusu počas prebiehajúceho programovania,
 • čítanie verzie FW v programátori
 • kontrolné čítanie nastaveného typu obvodu
 • čítanie sériového čísla programátora

Funkcie testovania HW programátora:

 • Zapnutie/vypnutie napájania +5V
 • Zapnutie/vypnutie programovacieho napätia
 • Zapnutie/vypnutie napájania -5V
 • Zapnutie/vypnutie napájania +12V
 • Nastavenie adresy
 • Zápis údajov
 • Čítanie údajov

Generovanie a časovanie správnych priebehov počas programovania riadi samotný programátor. Taktiež podľa zvoleného obvodu, sa pomocou elektronických prepínačov, pripájajú na piny obvodu správne hodnoty napätia. Programovaný obvod EPROM sa vkladá do 24 pinovej pätice s nulovou silou. Prípravok sa vkladá taktiež do  tejto pätice. Na programovanie PROM súžia dve presné pätice DIL16.

Pri programovaní 2708 a 2716 nie je potrebné pripojiť dodatočný externý zdroj. Pri programovaní PROM je situácia iná, pri prepaľovaní poistiek v PROM podľa katalógových údajov môže tiecť cez napájanie až 750mA (150mA cez programovaný vstup), takže je potrebné použiť  externý zdroj 15V/1A. Prevodník  USB-RS232TTL sa pripája do konektora X1., cez ktorý je aj programátor napájaný. Toto rozhranie využíva signály TxD, RxD, GND a +5V.

Ovládací program

Program môže pracovať na počítači s operačným systémom Windows XP a vyššom. Samotný program podporuje čítanie/zapisovanie údajov vo formáte hex a bin. Programátor sa pripája k PC cez USB za pomoci prevodníka USB na RS232TTL. Na počítač je potrebné nainštalovať príslušný ovládač podľa obvodu použitého v prevodníku. ( V prípade realizácie popísanej v časti „možnosti vylepšenia“, nie je potrebný žiadny dodatočný driver na komunikáciu cez USB). Po úspešnej inštalácii ovládača sa v systéme vytvorí  nový sériový port COM. Cez tento port bude prebiehať celá komunikácia s programátorom.  Programovanie pamätí EPROM trvá asi 110 s . Pre 2708 100 cyklov pri dĺžke programovacieho impulzu 1ms a 2716 pri dĺžke programovacieho impulzu 50ms. Priebeh programovacieho napätia pri programovaní PROM (žltý priebeh) a signál S (modrý priebeh) je na Obr. č 8. Na Obr. č. 9  je vyobrazené základné okno ovládacieho programu.

Dokumentácia

Zoznam súčiastok

Programátor EPROM

Hodnota Pozícia na DPS Typ
1 R46, R48 R1206
180 R45, R47 R1206
680 R20, R29 R1206
1K R21, R22, R24, R28, R30, R31, R32, R34, R35, R41 R1206
1K2 R37 R1206
1K5 R4,R44 R1206
2K2 R6, R25 R1206
3K3 R23 R1206
3K6 R7 R1206
4K7 R18, R26, R36, R38, R39, R40, R49 R1206
10K R16, R19, R33, R42 R1206
11K R8 R1206
12K R9, R43 R1206
13K R3 R1206
43K R5 R1206
47K R2, R10, R12, R27 R1206
6K8 R1, R11, R17 R1206
47uF/16V C2, C8  
47uF/10V C3  
47uF/25 C5  
1uF/16V C6  
10uF/6.3V C10 SMB
100nF C11, C16, C17 C1206
22p C13, C15 C1206
680p C1, C4, C7 C1206
74HC595D IC5 SO16
ATMEGA324 U1 TQFP44
16MHz Q20 HC49 smd
  Q1, Q2, Q4, Q6, Q7, Q19 BC556, SOT23
  Q3, Q5, Q8, Q9, Q10, Q12, Q14 BC847, SOT23
  Q11 BC856, SOT23
  IC1, IC2, IC3 MC34063, SO8
  D1, D2, D3 B220A, SMD
  D4, D5, D6, D7 4148, MINIMELF
LED PRG, UAX, UCC, VPP Ø 3mm
TEXTOOL24 U2 TEXTOOL24
2x5pin JTAG  
1x4pin X1 22-23-2041
300uH L1 DE0703
180uH L2 DE0703
100uH L3 DE0703
PCB EPROM2708_2716_ver4  
Rozšírenie:    
miniUSB USB1 USB-MB-S
BZM55C3V6 DZ1, DZ2 MiniMELF
2K2 R15 R1206
68 R13, R14 R1206

 

Prípravok na programovanie PROM

 

Hodnota Pozícia na DPS Typ
R47 R10 0309/10
270 R13 R1206
330 R11, R14 R1206
470 R32 R1206
560 R9, R15 R1206
3K9 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 R1206
4K7 R31 R1206
56k R12 R1206
470uF/16V C1 E3,5-8
10uF/16V C2 E3,5-8
100n C3 C050-35X075
100n C4, C6 C1206
0.1 C5 E2-4
DIL16 IC4, IC5 DIL16
  IC3 74LS245N, DIL20
1x24pin IC1 pin
  IC2 7805, TO220
LED LED1, LED2 Ø5mm
  Q1, Q10 BC847, SOT23
  Q11 BD140, TO126
1613 21 J2 DC konektor
PCB PROM_ver2  

 

Možnosti  vylepšenia:

 • Vynechanie prevodníka USB-RS232TTL. Táto úprava si vyžaduje úpravu FW procesora ATmega324 a ovládacieho programu. Pri použití V-USB sa treba riadiť licenčnými podmienkami popísanými na https://www.obdev.at/products/vusb/index.html, kde sú uvedené aj príklady používania. V tomto prípade je rozhranie USB 1.1 slave implementované priamo v procesore ATmega324. Za týmto účelom sú na PCB už umiestnené potrebné komponenty (miniUSB konektor USB1, odpory R13,R14,R 15 a zenerove diódy ZD1 a ZD2).
 • Napísanie ovládacieho programu pod OS Linux.

Download:

Obrázková príloha

Obr. č.1 Klikni, pre zväčšené zobrazenie

Klikni, pre zväčšené zobrazenie

Obr. č.2 Klikni, pre zväčšené zobrazenie.

Obr. č.3 Klikni, pre zväčšené zobrazenie.

Obr. č.4 (verzia č.4) Klikni, pre zväčšené zobrazenie.

Obr. č.5 (verzia č.1) Klikni, pre zväčšené zobrazenie.

Obr. č.6 (verzia č.1) Klikni, pre zväčšené zobrazenie.

Obr. č.7

Obr. č.8 Klikni, pre zväčšené zobrazenie.

Obr. č.9

 

 

Autor konštrukcie : Štefan Kičina

E-mail autora: skicina@gmail.comPáčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

Webwiki ButtonSeo servis