Raspberry Pi Pico

Raspberry Pi Pico
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  225 zobrazení
3
 0
Arduino a príbuzné platformy

Pico je jednodoskový mikrokontrolér založený na mikrokontroléry Raspberry Pi RP2040. Podobne ako je Raspberry Pi dostupný ako malý osobný počítač, je RP2040 dostupný aj ako mikrokontrolér.

Pico poskytuje minimálnu (napriek tomu flexibilnú) podporu pre externú obvody a pre podporu čipu RP2040 (Flash, kryštál, napájacie zdroje a oddelenia a USB konektor). Väčšina IO je k čipu RP2040 privedená k IO pinom na ľavom a pravom okraji dosky. Štvorica IO sa používajú pre interné funkcie - riadenie LED, riadenie napájania integrovaného zdroja so spínaným režimom (SMPS) a snímanie systémových napätí.