Recenzia RD RD6006 RD6006W USB WiFi DC - DC napäťovo prúdového

Step-down regulovateľného zdroja 60V 6A
Recenzia RD RD6006 RD6006W USB WiFi DC - DC napäťovo prúdového
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  1737 zobrazení
3
 2
Recenzie napájacej techniky

V tejto recenzii si predstavíme novinku z ázijskej produkcie v podobe modulu (poprípade aj stavebnice kompletného zdroja) impulzného zdroja, ktorý je ponúkaný v troch variantách. Ponuka je aktuálne dostupná v ponukách predajcov.

Verziu pre 60V / 6A  môžte zakúpiť na tomto odkaze - klikni (Banggood)

Verziu pre 60V / 12A môžte zakúpiť na tomto odkaze  klikni (Banggood)

Verziu pre 60V / 18A môžte zakúpiť na tomto odkaze - klikni (Banggood) - NOVINKA

Skrinky na zástavbu

Jedná sa o inovatívne zapojenia predošlej rady podobných zdrojov, ktoré niesli označenie RDDPS... Tento modul vo veľa aspektoch supluje, ale aj dopĺňa drahšie "značkové" zdroje iných výrobcov, ale určite sa nedá považovať za ich chudobnejšieho a menej kvalitnešieho príbuzného. Jedná sa v tomto prípade o veľmi kvalitne spracovaný výrobok, čo sa týka materiálovej stránky, ale aj užívateľského konfortu obsluhy a možností nastavení. Za ponúkanú cenu ponúka konektivitu s PC, mobilnú aplikáciu pre android a iOS - čiže po tejto stránke podľa môjho názoru znesie porovnanie s výrobkami ostatných výrobcov a po pravde ich s prehľadom predčí.

Zopár doporučení pred samotnou kúpou:

  1. RD6006 má dve verzie: RD6006 a RD6006-W, RD6006-W majú dosku WIFI, RD6006 ju nemajú. RD6006-W môže použiť dosku WIFI na pripojenie aplikácií a softvéru, na pripojenie solftwaru k počítaču je tiež možné použiť mikro USB kábel. RD6006 nemá dosku WIFI, podporuje iba počítačové pripojenie pomocou softvére cez mikro USB kábel, bez podpory APP.
  2. v prípade počítačového softvéru, ktorý nateraz podporuje iba verziu win 7 a vyššiu. Pri použití mobilnej aplikácie je podpora iba na systém Android 5.0 a novší.
  3. existujú 2 druhy prevedenia vhodných skriniek S06A a skrinka S06D, táto skrinka neobsahujúce žiadny zdroj energie a nie je v nej ani dostatok na jeho zabudovanie. niektoré obrázky ukazujú inštaláciu dokončenú pomocou RD6006, a vypínača napájania v samotnej skrinke.
  4. V súčastnosti je už dostupná silnejšia verzia tohoto modulu RD6012/ W - 60V / 12A takže zvážte aká verzia vám viac vyhovuje. Zapojením a funkciami sa 6006 a 6012 nelíšia.

 

Možnosti zástavby do skrinky

 

Táto skrinka umožňuje montáž pulzného zdroja 400W - 60 V 6.6A , alebo 800W - 60V -11.4A

Táto skrinka neumožňuje zástavbu zdroja a je určená pre externé napájanie.

Príklad zástavby do skrinky S06A

 

Technické parametre

Model : RD6006 / RD6012

Veľkosť displeja : 2.4" Farebný LCD Displej

Rozsah vstupného napätia: 6 - 70.00V

Rozlíšenie merania vstupného napätia: 0.01V

Rozsah výstupného napätia: 0 - 60.00V

Rozlíšenie pri meraní napätia: 0.01V

Rozsah výstupného prúdu: 0 - 6A (RD6006), 0 - 12A (RD6012)

Rozlíšenie pri meraní prúdu: 0.001A

Rozsah výstupného výkonu: 0 - 360W (RD6006), 0 - 720W (RD6012)

Rozlíšenie meraného napätia pri meraní batérie: 0.01V

Presnosť výstupného napätia: ±(0.3%+3 miesta)

Presnosť výstupného prúdu: ±(0.5%+5 miesta)

Presnosť vstupného napätia:

±(1%+5 miesta)

Presnosť merania napätia batérie:

±(0.5%+3 miesta)

Typické zvlnenie výstupu: 100mV VPP

Rozsah pracovných teplôt:-10℃~40℃

Čas odozvy pri konštantnom napätí: 2ms(0.1A-5A záťaž)

Rozsah rozlíšenia externého teplotného senzora:

-10℃~100℃/0℉~200℉

Regulácia záťaže pri konštantnom napätí : ±(0.1%+2 miesta)

Presnosť rozlíšenia externého teplotného senzora:

± 3℃/ ± 6℉

Regulácia zaťaženia pr konštantnom prúde
: ±(0.1%+3 miesta)

Rozsah merania kapacity batérie:

0-9999.99Ah

Nastavenie jasu displeja:

0 - 5 z počtu 6 úrovní

Rozsah merania výkonu:

0-9999.99Wh

Váha (celková s balením): 607g

Štatistická chyba kapacity a energie: ±2%

Rozmery :

167 mm x 81 mm x 65mm

Pracovný mód: Buck mode

Voltage drop >1V a  >10%

 

1.1 Hlavné funkcie

  • Nastavenia pomocou kombinácie klávesnice a enkodéra
  • 2,4 palcová farebná obrazovka HD
  • Špeciálne rozhranie pre nabíjanie batérie
  • Rýchle ukladanie a vyvolanie uložených údajov
  • Počítačový softvér pre plnohodnotné ovládanie z obrazovky počítača
  • Wi-Fi pripojenie a ovládanie telefónom

1.2 Popis panela

1.2.1 Predný panel

A: Hlavný vypínač

B: Druhotné tlačidlo funkcií

C: Tlačidlo pre rýchle uloženie do pamäte

D: Nastavenie aktuálnej / nadprúdovej ochrany

E: Nastavenie hodnoty ochrany pred napätím / prepätím

F: Mikro USB port

G: Záporný výstup zdroja - spoločný

  Záporný výstup pre nabíjanie batérie

H: Kladný výstup pre nabíjanie batérie

I: Kladný výstup regulovateľného zdroja

J: Spínač výstupu

K: Rotačný enkóder pre nastavenia a pohyb v ponukách a nastaveniach

L: Navigačné tlačidlá

M: Tlačidlo potvrdenia voľby

N: Ovládacia klávesnica

O: Displej

 

1.2.2 Zadný panel

P: Vstupná poistka 10A

Q: Výstupná poistka

R: Hlavné napájacie svorky zdroja

S: Konektor pre externý teplotný senzor

T: CR1220 zálohovacia batéria (nedodáva sa v balení)

U: Modul pre bezdrôtovú a inú komunikáciu

V: Konektor ventilátora

 

POZNÁMKA:

Rozhranie pre vstup zdroja napájania musí byť pripojené na zdroj konštantného jednosmerného napätia 6 - 70V. Kábel externého snímača (ako je znázornené vpravo) musí byť pripojený k rozhraniu snímača vonkajšej teploty. Rozhranie ventilátora nie je možné pripojiť k iným ventilátorom. Ak je výstupný prúd vyšší ako 4A alebo teplota systému vyššia ako 45 ℃, ventilátor začne pracovať, keď je teplota nižšia ako 40 ℃ a výstupný prúd je nižší ako 3,9 A, ventilátor prestane pracovať. Ak je teplota systému vyššia ako 80 ℃, výstup sa vypne z dôvodu OTP. CR1220 je batéria hodín (nie je súčasťou dodávky), komunikačné rozhranie je špeciálne rozhranie, nepripájajte sa k iným modulom alebo káblom - hrozí nebezpečenstvo trvalého poškodenia zdroja.

Vyhotovenie externého senzora teploty.

Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť modul Wi-Fi (modul RD6006-W) a modul RS-485. Ak potrebujete RS-485 pre priemyselné zapojenie, objednajte si ho samostatne.

1.3 Prevádzka

Po zapnutí sa najskôr zobrazí úvodná obrazovka a potom sa zobrazí na hlavná ploocha zdroja.

1.3.1 Hlavná stránka

W: Zobrazenie času a dátumu

AF: Indikátor zapnutia ochrany

X: Indikácia zvukových upozornení

AG: Indikácia nabíjania batérie

Y: Status uzamknutia klávesnice a tlačidiel

AH: Podporné informácie pri nabíjaní batérie

Z: Komunikačný port

AM: Vstupné napätie

AA: Aktuálne nastavené výstupné napätie

AL: Hodnota výstupného nastaveného napätia

AB: Aktuálne nastavený výstupný prúd

AK: Hodnota nastaveného výstupného prúdu

AC: Aktuálny výstupný výkon zdroja podľa odoberaného napätia a prúdu

AJ: Hodnota nastavenej prepäťovej ochrany výstupu

AD: Aktuálne vybraná pamäťová pozícia

AI: Aktuálna hodnota nadprúdovej ochrabńy zdroja

 

 

Komunikačné možnosti a pripojenie

Systémový jazyk zatiaľ podporuje zjednodušenú čínštinu a angličtinu; jas obrazovky je možné nastaviť od úrovne 0 do úrovne 5; Komunikačné rozhranie je možné nastaviť na USB, Wi-Fi alebo TTL, USB rozhranie je realizované cez rozhranie Micro-USB na konektore predného panela, pri začatí komunikácie môžete vidieťsymbol USB na vrchu displeja. Rozhranie Wi-Fi, respektíve modul pripojenia k Wi-Fi je pripojený k komunikačnému rozhraniu, pri začatí komunikácie môžete vidieť na vrchu displeja symbol pripojenia (pripojenie mobilného telefónu pomocou siete Wi-Fi, ale najskôr musíte zvoliť rozhranie Wi-Fi, modul nemožno nainštalovať ani odstrániť, keď je zdroj RD6006 v zapnutom stave). Modul pre TTL rozhranie zatiaľ nie je k dispozícii. Po zmene rozhrania je potrebné reštartovať  RD6006, aby sa zmena uplatnila. Prenosovú rýchlosť je možné nastaviť v režime USB 9600/19200/38400/57600/115200. Prenosová rýchlosť pod Wi-Fi je pevne stanovená na 115200. Adresa zariadenia sa dá nastaviť od 001 do 255. Otáčaním voliča enkódera môžete nastaviť dátum a čas, nastavenie sa uloží okamžite po úprave. Prosím, nenastavujte nesprávny čas, môže to spôsobiť, že sa automaticky neuloží dátum (RTC). Stlačením enkódera sa vrátite späť a nastavená hodnota sa automaticky uloží. Zmerajte rýchlosť obnovenia spätného napätia a prúdu na hlavnej stránke, môžete ju nastaviť na nízku, strednú a vysokú. Stlačením enkódera sa vrátite späť a nastavenie sa automaticky uloží.

Pripojenie k počítaču

 

Okno ovládania zdroja prostredníctvom PC.

 

Produktové videá

 

Predstavenie a vybalenie zdroja

Montáž zdroja do skrinky S06A

Video je v anglickom jazyku

 

Spracovania a kvalita vyhotovenia

Po tejto stránke osobne nemám čo vytknúť. Vonkajšie spracovanie a aj použité materiály sú na veľmi dobrej úrovni. Kvalita osadenia dosiek plošných spojov je rovnako na veľmi dobrej úrovni a nezaznamenal som osobne žiadne nedostatky. Cín je dobre porozlievaný a nie je vidno žiadne nedostatky spojene s cínovaním, či osadením.

Záver a zhrnutie

Rozhodne odporúčam tento zdroj a to aj kvôli pomeru cena / kvality a funkcie. Za svoje peniaze získate rozhodne dobrého pomocníka na pracovný stôl. Je úplne jedno, kto bude čítať túto recenziu (myslené v úrovni amatér /  profesionál), nakoľko je tento zdroj určený pre obe kategórie a nájde si u oboch svoje miesto. Link na ponuku nájdete hore a aj pod článkom. V ponuke sú dve verzie - 6006 a 6012, takže si zvoľte tú, ktorá vám viac vyhovuje.

Verziu pre 60V / 6A  môžte zakúpiť na tomto odkaze - klikni (Banggood)

Verziu pre 60V / 12A môžte zakúpiť na tomto odkaze  klikni (Banggood)

Dostupné varianty

Fotografie z realizácie "zástavby" do vlastnej skrinky nájdete aj na našom fóre (pre zobrazenie fotografií je nutná registrácia na fóre) - klikniPáčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zdeno pred rokom

Nema niekto info, ci uz existuje aj symetricka verzia zdroja?

Elektrolab pred rokom

Zdravím Zdeno, zatiaľ pokiaľ viem tak nie.

Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button