Séria priemyselných zobrazovačov spoločnosti Akytec ITP11, ITP14, ITP15 a ITP16

Séria priemyselných zobrazovačov spoločnosti Akytec ITP11, ITP14, ITP15 a ITP16
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  422 zobrazení
3
 0
IoT Technológie a automatizácia

Na začiatku roku 2020 uviedol nemecký producent MaR techniky Akytec na trh novinku pre grafické zobrazenie úrovne procesu. Jedná sa o sériu displejov v nezmenom rozmerovom formáte radu ITP. Zobrazovače radu ITP15 sú určené na vizualizáciu analógového vstupného signálu 4-20mA resp. 0-10V v rozsahu od 0 do 100%, kde každých 10%  má jednu signálnu LED. Tak ako ostatné displeje ITP11, ITP14, ITP16 aj novinka ITP15 sa montuje do kruhového otovru pre štandardné ovládacie prvky s priemerom 22,5 mm. Montáž tak prebehne rýchlo a hladko, bez zameriavania a rezania štvorcových či obdĺžnikových otvorov.

ITP11 - univerzálny zobrazovač signálu 4-20 mA

Tento univerzálny zobrazovač 4-20 mA do panelu je vhodný pre všetky aplikácie ktoré vyžadujú rýchlu inštaláciu. Pre montáž je potrebný štandardný kruhový otvor 22,5 mm pre bežné signálne a ovládacie prvky rozvádzačov. Zobrazovanie v číselnom rozsahu pokrýva všetky bežné priemyselné aplikácie ako napr. zobrazovanie: otáčok, prietoku, tlaku, teploty, rýchlosti, vzdialenosti, výšky hladiny či objemu nádrží.

Môže byť použitý ako pomocný zobrazovací displej pre vzdialené pracovisko, alebo priamo na rozvádzači pre prvky inštalované v rozvádzači. Jedným z častých prípadov použiti je aj zobrazovanie aktuálnych otáčok motora alebo frekvencie na ručnom diaľkovom ovládaní frekvenčných meničov.

Základné parametre, funkcie a výhody zobrazovacej jednotky ITP11

 • pasívny displej – napájaný z prúdovej slučky
 • 4-miestny LED displej (červený alebo zelený)
 • montáž do otvoru 22,5 mm
 • meranie a zobrazovanie štandardného signálu 4-20 mA
 • škálovanie zobrazenej hodnoty od -999 do 9999
 • tlmenie meraného signálu
 • výpočet druhej odmocniny
 • zobrazenie alarmu pre hodnoty signálu prekračujúce štandardný rozsah
 • zablokovanie heslom proti neoprávnenej zmene nastavenia

Technická špecifikácia

Napájanie Z prúdovej slučky (Pozn.1)
Vstupný signál 4-20 mA (2-vodič)
Počet vstupov 1x
Meraný rozsah 3,8-22,5 mA
Rozsah funkčnosti 3,2-25,0 mA
Úbytok napätia typ M04 ≤ 4V
Presnosť 0,2% + 1 digit
Displej LED, 7-segmentový
Počet miest 4-miestny, 9999
Desatinná čiarka nastaviteľná pozícia
Výška písma 14 mm
Farba červená alebo zelená
Rýchlosť merania (bez tlmenia) 1/s
Krytie – zobrazovacia časť IP65
Krytie – konektorová časť IP20
Rozmery 48x26x65 mm
Montážny otvor Ø 22,5 mm
Hmotnosť 30 g
Trieda ochrany III
Pracovná teplota  -30 až +70 °C
Skladovacia teplota  -40 až +80 °C
Vlhkosť vzduchu do 80%, nekondenzujúca

 

ITP14 - univerzálny zobrazovač signálu 4-20 mA, 0-10V

Aktívny, napájaný zo zdroja 24VDC, s digitálnym výstupom NPN, vhodný aj ako jednokanálový on/off kontrolér, 4-miestny LED displej (červený alebo zelený)  montáž do otvoru 22,5 mm.

Základné parametre a popis funkcie zobrazovacej jednotky ITP14

ITP14 je všeobecne použiteľný procesný displej na monitorovanie a riadenie priemyselných a technologických procesov.  Tento displej obsahuje analógový vstup AI pre prúdový signál a napäťový signál ( pričom využíva jeden z nich) a výstup DO.  Pre výstupný signál 0/1 slúži NPN výstup.

 • Vstup je možné nastaviť buď pre prúdové signály (4-20 mA, 0-20 mA, 0-5 mA) alebo pre napäťové signály (0-10 V alebo 2-10 V).

 • Výstup NPN tranzistora umožňuje realizovať on-off riadenie cez externé pomocné relé. Záťaž kontaktu je max. 42 V DC / 200 mA.

Toto zariadenie má kompaktný, kruhový dizajn pre montáž do štandardného otvoru Ø 22,5 mm pre panelové ovládacie prvky. To umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu s minimalizáciou montážnych časov. Vďaka kompaktným rozmerom je možné umiestniť viac displejov do dverí rozvádzača alebo do panelu.

Funkcie a výhody ITP14

 • Analógový vstup 0-5 mA, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V
 • Meranie a zobrazovanie hodnoty procesu
 • Nastaviteľná poloha desatinnej čiarky
 • Škálovateľné zobrazenie signálu v rozsahu -999 … + 9999
 • Riadenie procesu ON/OFF pomocou výstupu NPN
 • Funkcia druhej odmocniny (pre špeciálne vysielače)
 • Digitálny filter
 • Funkcia alarmu pomocou blikania
 • Chybové hlásenie, keď je vstupný signál mimo rozsah, alebo keď chýba
 • Indikácia chyby pri prerušení vodiča alebo pri skrate

Oblasť použitia

Univerzálny displej ITP14 je vhodný najmä na jednoduchú a presnú vizualzáciu procesných hodnôt z merania rôznych veličín ako napr. tlaku, teploty, vlhkosti, prietoku, hladiny, objemu, vzdialenosti a podobne. Najčstejší užívatelia sú z priemyselných alebo komerčných oblastí ako napr. je dodávka a spracovanie čistej, priemyselnej a odpadovej vody, dodávka stlačeného vzduchy a plynov, dodávka a výroba tepla, tepelné spracovanie surovín, materiálu a výrobkov, oceliarensky a ťažobný priemysel, potravinárstvo a spracovanie poľnohospodárskych produktov, papierenský a drevozspracujúci priemysel, automobilový priemysel a mnoho ďalších. Kompaktná veľkosť ITP14 zabezpečuje, že sa dá použiť na mieste aj ako dodatočne inštalovaná zobrazovacia jednotka na zobrazenie hodnôt pre obsluhu priamo na mieste práce, alebo ako súčasť komplexného vizuálneho zobrazovacieho systému.

Technická špecifikácia

Napájanie 24 VDC (10…30V)
Príkon 1W
Počet vstupov 1x
Vstupný signál 0-5 mA, 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V
Vzorkovací čas 0,3 sec.
Presnosť 0,2% FS + 1 digit
Teplotný vplyv ≤ 0.2% / 10 °C
Vstupný odpor 0-5 mA, 0(4)-20 mA ≤ 120 ohm
0(2)-10 V ≥ 250 kohm
Počet výstupov 1x
Druh výstupu NPN tranzistor
Záťaž výstupu, max. 200mA, 42VDC
Displej LED, 7-segmentový
Počet miest 4-miestny, 9999
Desatinná čiarka nastaviteľná pozícia
Výška písma 14 mm
Farba červená alebo zelená
Krytie – zobrazovacia časť IP65
Krytie – konektorová časť IP20
Rozmery 48x26x65 mm
Montážny otvor Ø 22,5 mm
Hmotnosť 30 g
Trieda ochrany III
Pracovná teplota  -40 až +60 °C
Skladovacia teplota  -25 až +55 °C
Vlhkosť vzduchu do 80%, nekondenzujúca

 

ITP15 - grafický procesný zobrazovač

Zobrazovač – stĺpcový bar-graf je určený na vizualizáciu analógového vstupného signálu v rozsahu od 0 do 100%, z ktorých každých 10%  má jednu signálnu LED. Displej je dvojfarebný, pričom zmena farby je nastaviteľné v závislosti od úrovne signálu.

Vstupným signálom môže byť buď lineárny napäťový signál 0 (2) -10 V alebo prúdový signál 0 (4) -20 mA. Tento stĺpcový grafický zobrazovač sa montuje do štandardného kruhového otvoru pre signálne prvky s priemerom  Ø 22,5 mm. Vďaka valcovitému tvaru montážnej časti displeja môže byť zariadenie umiestnené vertikálne alebo horizontálne bez zmeny montážneho výrezu. Výrezy  priemeru 22,5 mm sa bežne používajú na montáž štandardných signálnych svetiel alebo tlačidiel v rozvádzačoch ovládania alebo v miestnych paneloch/pultoch.

Vďaka valcovitému tvaru montážnej časti displeja môže byť zariadenie umiestnené vertikálne alebo horizontálne bez zmeny montážneho výrezu. Výrezy  priemeru 22,5 mm sa bežne používajú na montáž štandardných signálnych svetiel alebo tlačidiel v rozvádzačoch ovládania alebo v miestnych paneloch/pultoch. Spolu so svetelnou indikáciou je možné implementovať aj jednoduché zapínanie a vypínanie signálu cez tranzistorový výstup NPN tohto stĺpcového grafového panelového merača. Tento výstup môže spínať záťaž do 200 mA, 42 VDC.

Funkcie a vlastnosti

 • Zobrazenie nameranej hodnoty stĺpcovým grafom
 • Rozsah zobrazenia 0 … 100% (v krokoch po 10%)
 • 10 dvojfarebných pruhov (zelená / červená) po 10%
 • Konfigurovateľný analógový vstup (0-5 mA, 0 (4) -20 mA, 0 (2) -10 V)
 • Regulácia ZAP / VYP s tranzistorovým výstupom NPN
 • nastaviteľný alarm – 2 režimy blikania (rýchle / pomalé)

Technická špecifikácia

Napájanie 24 VDC (10…30V)
Príkon 1W
Počet vstupov 1x
Vstupný signál 0-5 mA, 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V
Vzorkovací čas 0,3 sec.
Vstupný odpor 0-5 mA, 0(4)-20 mA ≤ 120 ohm
0(2)-10 V ≥ 250 kohm
Počet výstupov 1x
Druh výstupu NPN tranzistor
Záťaž výstupu, max. 200mA, 42VDC
Displej LED, 10 dvojfarebných segmentov
Farba segmentov nastaviteľná: červená / zelená
Rozlíšenie na segment 10%
Krytie – zobrazovacia časť IP65
Krytie – konektorová časť IP20
Rozmery 48x26x65 mm
Montážny otvor Ø 22,5 mm
Hmotnosť 30 g
Trieda ochrany III
Pracovná teplota  -40 až +60 °C
Vlhkosť vzduchu do 80% pri 35°C, nekondenzujúca

 

ITP16 - zobrazovač teploty pre osadenie do panelu

ITP16 sa využíva na zobrazenie a riadenie priemyselných procesov vyžadujúcich sledovanie, meranie, zobrazenie a riadenie teploty. Tento ukazovateľ / zobrazovač obsahuje konfigurovateľný analógový vstup pre snímače teploty typu:

 • RTD – odporové snímače teploty (Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000)
 • TC – termočlánky (K, J, N, T, S, R, B, A, L, A-2, A-3),
 • lineárne napäťové signály (0-1 V, -50…+50mV)

Panelový zobrazovač ITP16  má LED displej s číslicami s výškou 14 mm a jeden digitálny výstup NPN. Tento tranzistorový výstup NPN umožňuje realizovať on-off riadenie pomocou externého nízkonapäťového relé s napätím cievky do 42 V DC / 200 mA. Panelový zobrazovač ITP16  je tak možné využiť aj ako digitálny termostat, umožňuje kontrolovať nastavenú teplotu s reguláciou ON/OFF pomocou pripojeného snímača teploty typu RTD (Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000) alebo TC – termočlánky (K, J, N, T, S, R, B, A, L, A-2, A-3), alebo lineárneho napäťového signálu (0-1 V, -50…+50mV). Nameraná teplota je indikovaná na displeji.

Indikátor teploty ITP16 tiež obsahuje funkciu alarmu pomocou blikania displeja. Ak je táto funkcia zapnutá a procesná hodnota prekročí nastavené hodnoty smerom dole alebo hore, displej začne blikať s frekvenciou približne 2 Hz. Tento zobrazovač má kompaktný, moderný a optimalizovaný dizajn, montuje sa do štandardného kruhového otvoru Ø 22,5 mm pre ovládacie prvky. To umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Vďaka úspore miesta je možné nainštalovať viac displejov priamo na dvere rozvádzača alebo na lokálne umiestnený panel obsluhy. Takto je jednoduchým spôsobom dostupná informácia o teplote aj priamo na mieste obsluhy.

Vlastnosti, funkcie a výhody

 • Meranie a zobrazenie teploty alebo hodnoty procesu
 • Lineárne meranie napäťového signálu
 • Nastaviteľná poloha desatinnej čiarky
 • Rozsah zobrazenia -999 … 9999
 • Funkcia druhej mocniny (pre špeciálne vysielače)
 • Digitálny časový filter pre spomalenie reakcie
 • Funkcia alarmu pomocou blikania
 • Chybové hlásenie, keď vstupný signál nie je v poriadku
 • Indikácia chyby pri prerušení vodičov alebo pri skrate

Oblasť použitia

Univerzálny indikátor teploty ITP16 je vhodný ako vizuálny zobrazovací prvok pre rôzne tepelné procesy. Kompaktná veľkosť ITP16 zaručuje, že sa dá nainštalovať aj dodatočne na mieste ako zobrazovacia jednotka na meranie hodnôt tepelných procesov. Je ho tiež možné použiť ako súčasť komplexného vizuálneho zobrazovacieho systému. ITP16 je obľúbený najmä pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu do štandardného kruhového otvoru Ø 22,5 mm pre ovládacie prvky.

Technická špecifikácia

Napájanie 24 VDC (10…30V)
Príkon 1W
Počet vstupov 1x
Vstup pre snímač teploty: RTD (Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000)
TC (K, J, N, T, S, R, B, A, L, A-2, A-3)
Vzorkovací čas 2 sec.
Presnosť 0,2% FS + 1 digit
Teplotný vplyv ≤ 0.2% / 10 °C
Vstupný odpor 0-1 V, -50…+50mV ≥ 250 kohm
Počet výstupov 1x
Druh výstupu NPN tranzistor
Záťaž výstupu, max. 200mA, 42VDC
Displej LED, 7-segmentový
Počet miest 4-miestny, 9999
Desatinná čiarka nastaviteľná pozícia
Výška písma 14 mm
Farba červená alebo zelená
Krytie – zobrazovacia časť IP65
Krytie – konektorová časť IP20
Rozmery 48x26x65 mm
Montážny otvor Ø 22,5 mm
Hmotnosť 30 g
Trieda ochrany III
Pracovná teplota  -40 až +60 °C
Skladovacia teplota  -25 až +55 °C
Vlhkosť vzduchu do 80%, nekondenzujúca

 

Spôsob montáže

Montáž do panela so štandardným montážnym otvorom Ø 22,5 mm pre ovládacie prvky

Informácia : Pokiaľ sa vám článok páčil, informácie v ňom boli pre vás užitočné a máte záujem o viac takýchto článkov, podporte drobnou sumou jeho autora. Ďakujeme
Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 250.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button