Sériovo? Paralelne? Alebo aký je význam

týchto dvoch pojmov v elektrotechnike a elektronike
Sériovo? Paralelne? Alebo aký je význam
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  5841 zobrazení
8
 0
Rádioamatérov almanach

Sériové zapojenie

Sériové zapojenie je zapojenie elektrotechnických súčiastok v elektrickom obvode za sebou, tzn. od jednej súčiastky k druhej vedie jediný vodič.

 

Elektrický prúd je vo všetkých miestach sériového obvodu rovnaký, pretože v sériovom obvode nie sú uzly a vetvy ako v paralelnom obvode, elektrický prúd sa nerozdeľuje.

 

Elektrické napätie medzi svorkami jednotlivých súčiastok je rôzne a závisí od odporu každej zo súčiastok. Z Ohmovho zákone plynie Ui = Ri x I , kde Ui je napätie na i-te súčiastke, Ri je elektrický odpor súčiastky, I je elektrický prúd v obvode. Celkový elektrický odpor v sériovom obvode sa rovná súčtu odporov jednotlivých súčiastok. Pri sériovom zapojení zdrojov sa celkové elektromotorické napätie rovná súčtu elektromotorických napätí jednotlivých zdrojov. Prerušenie sériového obvodu v ktoromkoľvek mieste má za následok prerušenie celého obvodu, typickým použitím je preto sériové zapojenie spínača (alebo tiež poistky alebo ističa) a spotrebiča (vypnutím spínača sa vypne i spotrebič).

Celkový odpor Rc je daný súčtom jednotlivých odporov.

Rc = R1 + R2 + ...... Rn

Príklad sériového zapojenia

Paralelné zapojenie

Paralelné zapojenie je zapojenie elektrotechnických súčiastok v elektrickom obvode pod sebou, tzn. paralelný obvod obsahuje uzly, v ktorých sa vodiče vetvia a súčiastky môžu byť umiestnené v rôznych vetvách.

 

Elektrické napätie medzi dvoma uzlami je rovnaké pre všetky vetvy. Elektrický prúd prechádzajúci jednotlivými vetvami môže byť rôzny a závisí na odpore súčiastok vo vetvách. Z Ohmovho zákona plynie , kde Aji je prúd v i-te vetve, U je elektrické napätie medzi uzlami, Ri je elektrický odpor v i-te vetve.

 

Prevrátená hodnota celkového elektrického odporu Rc paralelne zapojených súčiastok sa rovná súčtu prevrátených hodnôt odporov R1, R2, ... súčiastok v jednotlivých vetvách:

Pri paralelnom zapojení elektrických zdrojov zostáva celkové elektromotorické napätie rovnaké, zdroje však môžu dodávať celkovo väčší elektrický prúd.

Ako symbol paralelného spojenia rezistorov sa používajú dve čiarky "||". Pre dvoch rezistory spojené paralelne možné použiť zjednodušený vzťah:

Typickým použitím paralelného obvodu je súčasné zapojenie viac spotrebičov v domácnosti, pretože prerušením obvodu v niektorej vetve (vypnutie spotrebiča) sa nepreruší obvod v inej vetve (iný spotrebič beží ďalej).

Príklad paralelného zapojenia

Pokiaľ sa vám článok páčil - nezabudnite ho ohodnotiť hviezdičkami - Ďakujeme.Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

Webwiki ButtonSeo servis