Fórum

Sériovo? Paralelne? Alebo aký je význam

týchto dvoch pojmov v elektrotechnike a elektronike
Sériovo? Paralelne? Alebo aký je význam
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  4425 zobrazení
6
 0
Rádioamatérov almanach

Sériové zapojenie

Sériové zapojenie je zapojenie elektrotechnických súčiastok v elektrickom obvode za sebou, tzn. od jednej súčiastky k druhej vedie jediný vodič.

 

Elektrický prúd je vo všetkých miestach sériového obvodu rovnaký, pretože v sériovom obvode nie sú uzly a vetvy ako v paralelnom obvode, elektrický prúd sa nerozdeľuje.

 

Elektrické napätie medzi svorkami jednotlivých súčiastok je rôzne a závisí od odporu každej zo súčiastok. Z Ohmovho zákone plynie Ui = Ri x I , kde Ui je napätie na i-te súčiastke, Ri je elektrický odpor súčiastky, I je elektrický prúd v obvode. Celkový elektrický odpor v sériovom obvode sa rovná súčtu odporov jednotlivých súčiastok. Pri sériovom zapojení zdrojov sa celkové elektromotorické napätie rovná súčtu elektromotorických napätí jednotlivých zdrojov. Prerušenie sériového obvodu v ktoromkoľvek mieste má za následok prerušenie celého obvodu, typickým použitím je preto sériové zapojenie spínača (alebo tiež poistky alebo ističa) a spotrebiča (vypnutím spínača sa vypne i spotrebič).

Celkový odpor Rc je daný súčtom jednotlivých odporov.

Rc = R1 + R2 + ...... Rn

Príklad sériového zapojenia

Paralelné zapojenie

Paralelné zapojenie je zapojenie elektrotechnických súčiastok v elektrickom obvode pod sebou, tzn. paralelný obvod obsahuje uzly, v ktorých sa vodiče vetvia a súčiastky môžu byť umiestnené v rôznych vetvách.

 

Elektrické napätie medzi dvoma uzlami je rovnaké pre všetky vetvy. Elektrický prúd prechádzajúci jednotlivými vetvami môže byť rôzny a závisí na odpore súčiastok vo vetvách. Z Ohmovho zákona plynie , kde Aji je prúd v i-te vetve, U je elektrické napätie medzi uzlami, Ri je elektrický odpor v i-te vetve.

 

Prevrátená hodnota celkového elektrického odporu Rc paralelne zapojených súčiastok sa rovná súčtu prevrátených hodnôt odporov R1, R2, ... súčiastok v jednotlivých vetvách:

Pri paralelnom zapojení elektrických zdrojov zostáva celkové elektromotorické napätie rovnaké, zdroje však môžu dodávať celkovo väčší elektrický prúd.

Ako symbol paralelného spojenia rezistorov sa používajú dve čiarky "||". Pre dvoch rezistory spojené paralelne možné použiť zjednodušený vzťah:

Typickým použitím paralelného obvodu je súčasné zapojenie viac spotrebičov v domácnosti, pretože prerušením obvodu v niektorej vetve (vypnutie spotrebiča) sa nepreruší obvod v inej vetve (iný spotrebič beží ďalej).

Príklad paralelného zapojenia

Pokiaľ sa vám článok páčil - nezabudnite ho ohodnotiť hviezdičkami - Ďakujeme.Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.
Webwiki ButtonSeo servis Diallix.net VN-Experimenty Hatiar.eu