Simulátor impedančného trojuholníka pre sériový RLC obvod

Simulátor impedančného trojuholníka pre sériový RLC obvod
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  189 zobrazení
2
 0
Kalkulačky
   

Impedančný trojuholník sa používa na zobrazenie impedancie (komplexného odporu) v sériových RLC obvodoch. Séria RLC obvodu sa skladá z rezistoru, cievky a kondenzátora, ktoré sú zapojené v sérii v obvode. Vzťahy v impedančnom trojuholníku sú:

Základný vzťah v trojuholníku je Ohmov zákon pre komplexnú impedanciu Z, kde Z = R + jX (j je imaginárna jednotka a X je reaktancia):

Z = √(R2+X2)

kde R je hodnota odporu, a X je reaktancia, ktorá môže byť kapacitívna alebo induktívna v závislosti od toho, či sa jedná o kondenzátor alebo cievku. Ak je X kladné, potom je to induktívna reaktancia a ak je záporné, potom je to kapacitívna reaktancia.

Fázový uhol ϕ sa dá vypočítať pomocou vzťahu:

ϕ = atan(X/R)

kde atan je funkcia tangens, a X a R sú hodnoty reaktancie a odporu v sériovom RLC obvode.

Pri aplikácii napätia U na sériový RLC obvod sa vyvinie prúd I, ktorý môže byť vypočítaný pomocou vzťahu:

I = U/Z

kde Z je impedancia sériového RLC obvodu.

Impedančný trojuholník sa skladá z troch strán, ktoré predstavujú hodnoty impedancie, odporu a reaktancie. Odpor je vždy na hornej strane trojuholníka, reaktancia cievky je na ľavej strane a reaktancia kondenzátora na pravej strane.

Táto simulácia zobrazuje impedančný trojuholník pre sériový RLC obvod. Impedancia (Z) obvodu je prepona trojuholníka. Odpor je vodorovná strana trojuholníka. Zvislá strana je súčtom vektorov indukčnej reaktancie (XL, v kladnom smere y) a kapacitnej reaktancie (XC, v zápornom smere y).

Maximálny prúd je maximálne napätie delené impedanciou. Vzhľadom na limity na posuvníkoch zistite, či dokážete určiť maximálne a minimálne hodnoty impedancie a prúdu. Simuláciu spustítte kliknutím na tlačidlo nižšie a nastavením poťadovaných hodnôt na posuvníkoch.Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

       

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vaša reklama na tomto mieste

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

ourpcb Promo

PCBWay Promo

ourpcb Promo

PCBWay Promo

ourpcb Promo


Webwiki Button