Fórum ElektroLab.eu

Solárne kolektory pre ohrev TÚV tlakové a Drain-Back systémy

Solárne kolektory pre ohrev TÚV tlakové a Drain-Back systémy
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  108 zobrazení
0
 0
Výroba energie alternatívnym spôsobom

V solárnom systéme s kolektormi je potrebné nejako dostať teplo z kolektorov do bojlera, kde zohreje vodu. Na to sa používa kvapalina, ktorá v systéme obieha. Existujú v zásade dva spôsoby, ako je v solárnom systéme riešený nútený obeh kvapaliny (nie obeh „samotiažou“), ktorá prenáša teplo z kolektorov do zásobníka vody (bojlera), a to tlakový systém a tzv. drain-back systém. Ten druhý sa síce príliš nepresadil, používa ho len obmedzený počet výrobcov (u nás ho ponúka jedna zahraničná značka), predsa však je dobré vedieť o rozdieloch medzi nimi viac.

Tlakový solárny systém

Pri tlakovom solárnom systéme je solárny okruh vždy úplne naplnený solárnou kvapalinou pod tlakom. Aby sa predišlo roztrhnutiu rúrok v kolektore mrazom, používa sa nemrznúca kvapalina (roztok polypropylén glykolu a vody), ktorá má bod tuhnutia -35 až -40 °C.
Samozrejme sa bude objem solárnej kvapaliny so zmenou jej teploty meniť, pri zahriatí bude väčší a pri ochladení sa objem zmenší. Taktiež pri takzvanej stagnácii kolektora, kedy na kolektor svieti slnko, ale voda v bojleri je už dostatočne ohriata a systém je teda vypnutý, môže teplota kvapaliny v kolektore stúpnuť aj cez 180 °C, čím sa tlak kvapaliny ešte zvyšuje. Na vyrovnanie týchto zmien objemu slúži expanzná nádoba, ktorá predchádza vytváraniu veľkých tlakov v systéme, ktoré by ho mohli poškodiť.

Drain-back solárny systém

V pokojovom stave, keď nebeží obehové čerpadlo, je všetka kvapalina vnútri budovy (pod strechou). Nad úrovňou obehového čerpadla je drain-back nádoba, kde kvapalina z kolektorov stečie.
Keď sa solárne kolektory dostatočne zahrejú, spustí sa obehové čerpadlo, ktoré vytlačí kvapalinu do kolektorov a cez vrchol okruhu. Kvapalina prúdi v okruhu a prenáša teplo z kolektorov do zásobníka. Hladina kvapaliny v drain-back nádobe vtedy klesne.
Po vypnutí čerpadla (napríklad v noci alebo keď voda v zásobníku dosiahne cieľovú teplotu), kvapalina stečie zo solárnych kolektorov zase späť do drain-back nádoby.
„Výhodou“ tohto systému má byť, že kvapalina sa v kolektoroch neprehrieva a je možné použiť aj vodu (nemusí byť nemrznúca kvapalina). Nepríjemnosťou však je, že často dochádza k situáciám, kedy je do „rozpálených“ kolektorov natlačená studená kvapalina. To im nerobí dobre a je otázne, ako sa to časom na nich prejaví.
Tiež musí obehové čerpadlo vyvíjať vyšší tlak (a tým klesá jeho účinnosť a zvyšuje sa spotreba elektrickej energie), pre užívateľa to však nie je podstatný rozdiel.

Výhody a nevýhody jednotlivých systémov

  Tlakové systémy Drain-back systémy
Požiadavky na inštaláciu Väčšia variabilita, tento systém je možné využiť aj v situáciách, kde nie je možné zabezpečiť dokonalé vyspádovanie rúrok solárneho okruhu vyžadované pri drain-back systéme.
O niečo zložitejšie plnenie kvapaliny do systému, ktorá musí byť pod určitým tlakom a bez vzduchových bublín.
Rúrky solárneho okruhu nad úrovňou drain-back nádoby musia byť veľmi dobre vyspádované, aby kvapalina vždy stiekla.
Objem drain-back nádoby obmedzuje možný objem kvapaliny nad jej úrovňou, teda dĺžku rúrok nad nádobou a počet kolektorov. Prípadne je možné použiť väčšiu nádobu, čím sa však zbytočne zvyšuje objem kvapaliny a cena.
O niečo jednoduchšie plnenie systému, keďže je beztlakový.
Prevádzka Plynulejšia prevádzka, keďže nedochádza k plneniu a vyprázdňovaniu kolektorov a rúrok pri každom spustení a vypnutí obehového čerpadla. Taktiež sa tým eliminujú možné nepríjemné zvukové efekty, ktoré sa môžu rúrkami šíriť. Zámerom tohto systému a jeho hlavnou proklamovanou výhodou je, že kvapalina v okruhu nie je vystavená vysokým teplotám počas „stagnácie“ kolektorov v lete a prípadne nízkym teplotám v zime (a teda nemusí byť použitá nemrznúca kvapalina). Skutočný prínos tejto „výhody“ je však diskutabilný, keďže solárnej kvapaline cyklické ohrievanie a ochladzovanie teplôt nejako zásadne fyzikálne ani chemicky nevadí – jej vlastnosti sa tým nemenia.
Cena, náklady Zvyčajne nižšia cena. Cena týchto systémov je vyššia, i keď je veľmi diskutabilne „odôvodnená“ reálnymi prínosmi.

 

Ktorý systém je teda lepší a viac sa oplatí

Rozdiely medzi týmito systémami v dosahovaných výsledkoch (aby kolektory zohriali vodu v zásobníku) sú z hľadiska používateľa minimálne, ani jeden z nich sa nevyznačuje nejakými zásadnými výhodami alebo nevýhodami. Aj jeden aj druhý dosiahnu to, čo sa od nich očakáva. Drain-back systém môže byť však nepoužiteľný tam, kde nie je možné dosiahnuť vyspádovanie rúrok. Dôležitým faktorom tak bude aj cena, ktorá je v prípade drain-back systémov na slovenskom trhu vyššia. Pri rovnakých prínosoch môže byť vyššia cena tým podstatným kritériom rozhodovania medzi nimi.


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

Webwiki ButtonSeo servis