TC1 - tester komponentov za pár drobných

TC1 - tester komponentov za pár drobných
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  960 zobrazení
1
 0
Recenzie meracej techniky

TC1 spoločnosti Daniu sa líši od mnohých lacných testerov s mikrokontrolérom napájaných Li-ion batériou. Vyznačuje sa možnosťou testovania zenerových diód až do 30 V a testom IR kódov diaľkových ovládačov. Testovali sme špecifikácie, ale zistili sme niekoľko veľmi veľkých chýb merania.

Priamy odkaz na kúpu TC1 - klikni (Banggood)

Priamy odkaz na kúpu TC1 - klikni (Aliexpress)

Rozsah dodávky

TC1 sa dodáva za cenu približne 20,00 €. Zariadenie je v elegantnej kartónovej krabici spolu s:

 • 14 stranový anglický manuál v mini formáte.
 • Tri skúšobné vodiče dlhé 12 cm.
 • Nabíjací kábel micro-USB na USB-A s dĺžkou 15 cm.
 • Tri vzájomne prepojené kovové kolíky (pozri autotest).
 • Červená LED dióda a 1 μF elektrolytický kondenzátor (asi na overenie merania týchto komponentov).

Samotný tester je umiestnený v  plastovom puzdre s rozmermi 7,0 cm x 9,0 cm x 2,8 cm, a  ľahko drží v ruke.

Rozsah dodávky testera TC1 a meracieho príslušenstva.

Ktoré komponenty je možné merať pomocou TC1?

Podľa údajov výrobcu, je ich veľa:

 • Batérie od 0,1 V do 4,5 V.
 • Odpory a potenciometre od 1 Ω do 50 MΩ.
 • Kondenzátory od 25 pF do 100 mF.
 • Indukčnosť od 0,01 mH do 20 H.
 • Diódy a dvojité diódy až do napätia 4,50 V.
 • Zenerove diódy do zenerovho napätia 30 V.
 • Bipolárne tranzistory a darlingtony, NPN a PNP.
 • FET, MOSFET a IGBT.
 • Tyristory a triaky so zapaľovacím prúdom menším ako 6 mA.
 • Kódy diaľkového ovládania pomocou protokolu Hitachi.

Kondenzátory, ktoré chcete testovať, by ste mali starostlivo vybiť. TC1, rovnako ako všetky jeho náprotivky, ktoré pracujú na rovnakom princípe, sú mimoriadne citlivé na nadmerné napätie na svojich vstupoch. Meranie nevybitého kondenzátora môže mať za následok trvalé poškodenie zariadenia.


Napájanie TC1
Prístroj sa dodáva s 3,7 V lítium-iónovou nabíjateľnou batériou zabudovanou do krytu. Na spodnej strane TC1 je konektor micro-USB, ktorý umožňuje pripojiť zariadenie k štandardnej 5 V USB nabíjačke pomocou dodávaného kábla. Keď sa batéria nabíja, dvojfarebná dióda LED sa rozsvieti na červeno a po dokončení nabíjania zelená. Počas inicializácie zariadenia sa na displeji zobrazuje napätie batérie. Tester bude ďalej pracovať, kým napätie batérie neklesne na 3,0 V.

Práca s TC1
Na obrázku nižšie sme označili všetky prvky testera. Jediným spôsobom, ako sa niečo pripojiť k TC1, je použitie pätice ZIF. ZIF je skratka pre „Zero Insertion Force“, vďaka páke môžete vložiť vývody testovaných komponentov do zásuvky bez vynaloženia akejkoľvek sily. Ak chcete testovať komponent, ktorý sa nezmestí do dierok v tejto zásuvke, môžete pouťžiť tri testovacie vodiče s dĺžkou iba 12 cm, ktoré zapojíte do troch dierok v tejto zásuvke a testovaný komponent pripojiť k trom miniatúrnym krokosvorkám. Nie je to síce najideálnejšie riešenie, ale zas ani nie najhoršie. Použitie TC1 by bolo oveľa jednoduchšie, keby výrobca pripojil tri miniatúrne konektory s priemerom 2 mm k puzdru a urobil by tri testovacie káble trochu dlhšie s konektormi o priemere 2 mm. Ale pre skúsenejšieho je otázka takejto úpravy pol hodiny.

 

Pamätajte, že zásuvka ZIF má tri špeciálne dierky, ktoré môžete použiť iba na meranie zenerovho napätia zenerovej diódy. Majú písmená K, A a A.

Vnútro zariadenia
Na spodnej strane krytu sú štyri skrutky, ktoré držia obe časti krytu. Vnútro TC1 vyzerá pekne, viď obrázok nižšie. Li-ion batéria je prilepená k spodnej polovici krytu a je typu "NONAME". Preto nie je možné určiť jej kapacitu. Tento dôležitý parameter nie je uvedený v špecifikáciách TC1 spoločnosti Daniu.

Rozobraný tester TC1.

Elektronika v TC1
Na obrázku nižšie je zobrazený pohľad obe strany DPS. Jadrom zariadenia je samozrejme mikrokontrolér, v tomto prípade ATMEGA324PA. Pozoruhodný a zreteľne odlišujúci sa od konkurencie je infračervený prijímač medzi päticou ZIF a tlačidlom "Štart". To umožňuje TC1 prijímať infračervené kódy z vašich bezdrôtových diaľkových ovládačov. Táto funkcia je však do určitej miery obmedzená.
Aby bolo možné testovať zenerove diódy do 30 V, musí byť v prístroji jednosmerné napätie najmenej 35 V. Zabezpečuje to zosilňovač napätia AL819, miniatúrny transformátor a jednoduchý usmerňovací obvod. Záporná svorka tohto napätia je pripojená k zemi a prípojkám A na zásuvke ZIF. Kladný pól prechádza cez odpor obmedzujúci prúd na K-pripojenie ZIF pätice. Týmto spôsobom môže tester merať zenerove napätie.
Je tiež možné vidieť SRV05-4. Toto je pole ESD s nízkou kapacitou, ktoré musí chrániť tri vstupy pred statickým napätím, ktoré môže bez tejto ochrany poškodiť mikrokontrolér.
Na okraji dosky plošných spojov je vidno aj dva body P1 a P2 "Shut-Down". Tieto spolu sú pripojené k U4, Atiny13A. Táto časť elektroniky je zodpovedná za funkciu „automatického vypnutia“ testera. Po stlačení tlačidla Štart sa vykoná iba jeden testovací cyklus. Výsledky merania zostávajú na obrazovke určitý čas, po uplynutí ktorého sa prístroj sám vypne. Spojením týchto dvoch testovacích bodov k zemi alebo k napájaciemu zdroju môžete nastaviť aktívny čas testera na 10, 15, 20 alebo 25 sekúnd. Výrobné nastavenie je predvolené na 20 sekúnd.
U6 je 57b45. Zdá sa, že ide o SMD verziu TP4057, jedná sa o obvod, ktorý má na starosti nabíjanie lítiových batérií. Aj keď v batérii je nejaká elektronika, nabíjanie sa zjavne riadi z hlavnej dosky s obvodmi.

Úplná schéma zapojenia TC1
Po dlhom hľadaní na internete sa nám podarilo nájsť schému zapojenia, ktorá je veľmi podobná tomu, čo sme našli na DPS. Ako však viete, tieto čínske zariadenia sa na trhu objavujú v nespočetných verziách, ktoré sa navzájom líšia. Plusom je konektor ISP J4. ISP znamená "
In-System Programming",  pomocou ktorého môžete preprogramovať mikrokontrolér na DPS, ak si to želáte (a ste schopní to urobiť).

Schéma zapojenia testera TC1. Kliknite tu, pre väčší obrázok - klikni

Multifunkčný tester Daniu TC1 v praxi

Testovanie komponentu
Ovládanie zariadenia je veľmi jednoduché. Pripojte testovaný komponent k dvom alebo trom otvorom na pätici ZIF a stlačte tlačidlo Štart. Softvér spustí rutinu, ktorá môže trvať niekoľko - až desať sekúnd v závislosti od typu pripojeného komponentu. Počas tejto doby uvidíte na displeji obrázok nižšie. Napätie zabudovanej batérie sa meria a zobrazuje. Ak namerané napätie klesne pod 3,0 V, je čas dobiť batériu.

Úvodná obrazovka testera TC1.

Vykonanie kalibrácie a autotestu
Pravdepodobne sa čudujete, prečo sú v balení zahrnuté tri vzájomne prepojené kovové kolíky. Je to nástroj na vykonanie kalibrácie a autotestu. Pripojte tri testovacie káble k vstupom 1, 2 a 3 zásuvky ZIF a tri krokosvorky pripevnite k týmto trom kolíkom. Softvér to interpretuje ako požiadavku na spustenie autotestu. Ak potom stlačíte tlačidlo "Štart", TC1 skutočne vykoná pomerne rozsiahly autotest, pri ktorom sa zariadenie aj kalibruje. Tento postup trvá asi desať sekúnd a je na displeji sprevádzaný teplomerovou stupnicou, na ktorej môžete vidieť priebeh testu. V určitom okamihu sa po 22% skúšobného postupu objaví text "
Pls Isolate Probe" a je potrebné oddeliť tri testovacie káble. Po dokončení autotestu sa znova zobrazí úvodná obrazovka predchádzajúceho obrázku.

Autotest a kalibrácia testera TC1.

Poznámka k zobrazeniu na obrazovke
TC1 je vybavený farebným displejom a tri vstupy sú na obrazovke znázornené farebnými štvorcami:
červená (1), modrá (2) a fialová (3). Dodané tri skúšobné káble sú však čierna, červená a zelená alebo červená, zelená a žltá. Samozrejme by bolo oveľa pohodlnejšie a jasnejšie, keby farby na displeji zodpovedali farbám testovacích káblov.

Testovanie multifunkčným testerom Daniu TC1

Meranie napätia batérie
Podľa špecifikácií je TC1 schopný merať napätie batérií medzi 0,1 V a 4,5 V. Avšak, ako dokazujú výsledky testov v nižšie uvedenej tabuľke, môžete spochybniť celkovú užitočnosť tejto funkcie. TC1 nemeria presne napätia alebo ich meria veľmi nepresne, aj keď sú umiestnené brané z odporu, ktorý simuluje vnútorný odpor batérie.
Zhromaždili sme niektoré (nabíjateľné) batérie a zmerali ich. Batérie 1,5 V dávajú bez ohľadu na použitú technológiu veľmi veľkú chybu merania. Iba napätie 3,7 V lítium-iónovej nabíjateľnej batérie, ktorú sme náhodou našli na stole, bolo merané relatívne presne.

Typ batérie Reálne napätie Namerané napätie
Zinc Sulphide 1.5 V 1.39 V 724 mV
Alkalická batéria 1.5 V 1.34 V 610 mV
Ni-MH 1.5 V 1.37 V 594 mV
Li-ion 3.7 V 3.93 V 3.93 V

Veľmi neuspokojivé výsledky merania napätia viacerých batérií.

Je preto pochopiteľné, že príručka obsahuje iba obrázky výsledkov merania batérií s napätím okolo 3,7 V.

Meranie napätia 3,7 V lítium-iónovej batérie. Pozoruhodné je to, že iba u tohoto typu batérie tester TC1 meria presne.

Meranie odporov a potenciometrov
Pri meraní týchto komponentov je na displeji samozrejme zobrazená iba hodnota v ohmoch. Ak k trom testovacím vodičom pripojíte odporovú sieť alebo potenciometer, TC1 to rozpozná, ale nedokáže vypočítať celkový odpor, čo považujeme ako nedostatok testera. Možno by to dokázala opraviť aktualizácia firmware.

Meranie potenciometrov a odporov,

S TC1 sme zmerali našich aj šesť referenčných odporov so zaručenou toleranciou ± 0,1%. Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke a nie sú vôbec zlé. 4% odchýlka na odpore 10 Ω nie je v odpore testovacích vodičov, pretože to je zjavne kompenzované počas kalibrácie. Skratovanie týchto dvoch testovacích vodičov zobrazí údaj 0,00 Ω.

0.1% rezistor Merané s TC1 Percentálna Chyba
10Ω 10.4Ω 4%
100Ω 101.2Ω 1.2%
1kΩ 1.005Ω 0.5%
10kΩ 10.05 0.3%
100kΩ 100.8kΩ 0.8%
1MΩ 1.002MΩ 0.2%

Dosiahnutá presnosť pri meraní rezistorov je viac než dobrá.

Meranie kapacity
Pri meraní kondenzátorov TC1 zobrazí nielen kapacitu vo faradoch, ale aj prípadnú hodnotu ESR "
Equivalent Series Resistance" v ohmoch a Vloss v%. Táto posledná hodnota udáva o koľko percent napätia na kondenzátore klesá (po nabití prúdovým impulzom) v dôsledku vlastného vybitia komponentu. Bohužiaľ, parametre, pomocou ktorých sa hodnota Vloss meria, nie sú špecifikované, takže v skutočnosti je pre vás toto meranie málo užitočné. Tvrdí sa však, že kondenzátor s Vloss viac ako 5% je prinajmenšom podozrivý a je vhodné vymeniť ho.
Zobrazenie ESR začína na hodnote 100 nF, zobrazenie Vloss na hodnote 1 μF.
Podľa špecifikácií meria TC1 kondenzátory od 25 pF. To je celkom pravda, u nášho testera neboli rozpoznané hodnoty menšie ako 27 pF.

Meranie kapacity kondenzátora. Na ľavej strane je vyobrazená jeho kapacita a na pravej strane údaj o Vloss a ESR.

Našich osem referenčných kondenzátorov sme samozrejme merali so zaručenou toleranciou ± 1% a výsledky sme zhrnuli do tabuľky. Výsledky sú veľmi uspokojivé, najmä ak vezmete do úvahy, že samotné komponenty sa môžu líšiť o plus alebo mínus 1%.

Kondenzátor 1% Merané s TC1 Percentuálny Chyba
100 pF 97 pF 3.0%
470 pF 464 pF 1.3%
1000 pF 989 pF 1.1%
4700 pF 4651 pF 1.0%
10000 pF 9828 pF 1.7%
47 nF 46.11 nF 1.9%
100 nF 98.94 nF 1.1%
1000 nF 990.4 nF 1.0%

Dosiahnutá presnosť pri meraní kondenzátorov je rovnako viac než dobrá.

Meranie indukčnosti
TC1 je schopný zmerať indukčnosť v henrii a jednosmerný odpor cievky v ohmoch. Malé cievky menšie ako 30 μH nie sú ako tak rozpoznané, TC1 si myslí, že to má čo do činenia s rezistorom, respektíve meria malý odpor.
Musím upozorniť, že nemám presné referencie, ale mám veľkú zásobu saturačných tlmiviek Schaffner RI403PC. Podľa špecifikácií výrobcu majú indukčnosť 1,8 mH a jednosmerný odpor 105 mΩ. Avšak, TC1 si myslel pri ich meraní niečo úplne iné. Namerané indukčnosti boli okolo 1,0 mH a odpory zobrazené na displeji boli okolo 60 Ω. Pri meraní pomocou laboratórneho merača sa ukázalo, že cievky majú jednosmerný odpor asi 130 mΩ. Stručne povedané, jednosmerný odpor cievky meraný pomocou TC1 je úplne nespoľahlivý a bolo by lepšie, keby výrobca túto funkciu zo softvéru radšej odstránil.

Pri meraní indukčnosti sú merané dve parametre.

Meranie diód
Podľa špecifikácií spoločnosti Daniu meria TC1 napätie aj kapacitanciu spojenia a zvodový prúd diódy. Prístroj meria predné napätie do 4,50 V, takže teoreticky môžete identifikovať všetky druhy farebných LED podľa ich predného vodivého napätia. Teoreticky, pretože predné vodivé napätie červenej, žltej a zelenej LED je veľmi blízko pri sebe.

Testovali sme niektoré Si diódy u ktorých bola zaručená ich originalita a teda aj správnosť parametrov podľa datasheetu výrobcu a všetky dostupné druhy LED diód, ktoré sme našli v šuplíku a výsledky boli presvedčivé. Správne sa zobrazuje aj napätie dopredného vedenia Schottkyho diódy s hodnotou okolo 250 mV.
Zistili sme, že test zenerových diód je oveľa zaujímavejší. Koniec koncov, TC1 je jedným z mála lacných testerov, ktorý je schopný merať zenerove napätia až do 30 V. Hoci nám tester, ktorý nám bol dodaný, nedosiahla 30 V, boli sme celkom ohromení. Zenerove diódy do 24 V sa merali ľahko a rýchlo.

Meranie klasických diód a zenerových diód. Neboli očakávné zázraky, ale presnosť je viac než dobrá.

Identifikácia tranzistorov
TC1 je schopný identifikovať a merať veľa typov tranzistorov: BJT-PNP, BJT-NPN, Darlington-PNP, Darlington-NPN, N-MOS, P-MOS, NE-MOS, PE-MOS, N-JFET, P -JFET, N-IGBT a P-IGBT. V závislosti od typu sa merajú parametre ako hFE, Ube, Ic, Iceo, Ices, Uf, Ugs, Cg, Id a Rds.
Vyskúšali sme merať celý rad tranzistorov a s výsledkommeraní sme boli pri TC1 veľmi spokojní. Ľahko rozpozná aj výkonný N-kanál
MOSFET, ako je IRFP260. Dokonca aj vnútorná dióda tranzistora je umiestnená na obrazovku so správnou polaritou a napätím.
Nepodarilo sa nám overiť zobrazenú hodnotu parametrov. To však nie je také dôležité. V praxi budete takýto tester používať predovšetkým na detekciu pripojení a typu polovodičov a na vykonanie testu GO / NOGO. Ak je to potrebné, môžete použiť tester aj na párovanie tranzistorov. V takom prípade by ste mali venovať pozornosť iba hodnote hFE.

Vizualizácia meraných tranzistorov a nameraných parametrov tranzistorov.

Meranie tyristorov a triakov
Podľa špecifikácií môžete tieto komponenty testovať, iba ak je zapaľovací prúd pre gate menší ako 6 mA. Ak je požadovaný zapaľovací prúd väčší, TC1 nerozpozná komponent ako taký a na displeji zobrazí nezmysel.
Testovali sme tucet nových BTA12-600 triakov, ale žiadny z týchto komponentov s maximálnou kapacitou 12 A nebol našim TC1 uznaný ako triak. Bohužiaľ v čase tohto testu sme nemali k dispozícii citlivejšie triaky, takže musíme veriť, že Daniu niekedy urobí aktualizáciu firmware, ale skôr to asi nebude ako bude a za ten čas možno vznikne nejaký alternatívny firmware, ktorý bude tieto komponenty merať korektne.

Meranie tyristorov a triakov. Žiadna sláva, nakoľko v tomto TC1 sklamal.

Testovanie infračervených diaľkových ovládačov
Väčšina infračervených diaľkových ovládačov vysiela takzvaný "telegram" pozostávajúci z adresného slova a dátového slova. Existuje však niekoľko protokolov a model Daniu TC1 je bohužiaľ schopný dekódovať iba protokol Hitachi. Ako ukazuje náš praktický test, veľa diaľkových ovládačov zjavne funguje podľa tohto protokolu:  dve televízory LG,  klimatizácia, LED svetlá atď. Diaľkové ovládače dvoch SET-TOP BOXov a prehrávač DVD spoločnosti Philips už rozpoznaný nebol. Takže v tomto je táto funkcia značne obmedzená a dovolím si povedať, že aj zbytočná.
Ovládanie je jednoduché. Stlačte tlačidlo Štart na TC1. Na displeji sa zobrazí správa "
No, unknown, or damaged part'". Potom nasmerujte IR-LED diaľkového ovládania na IR-priezor v TC1. Po prijatí infračerveného kódu softvér sa na displeji zobrazí modrý kruh. Tento kruh sa po rozpoznaní kódu zmení na červený. Okamžite sa na displeji zobrazí obrázok nižšie. "UserCode" zobrazuje adresné slovo, "DataCode" teda kód príkazu.

Dekódovanie IR kódu prostredníctvom TC1. Zaujímavá, no veľmi limitovaná funkcia.

 

Zhrnutie k testeru Daniu TC1

TC1 nespĺňa všetky špecifikácie spoločnosti Daniu. Najmä vykazuje značné chyby pri meraní napätia batérie a pri meraní jednosmerného odporu cievok sú veľmi markantné. Pozitívne je, že je to jeden z lacných testerov, ktoré sa dajú použiť na rýchle orientačné meranie zenerovho napätia zenerovej diódy. Uznanie má aj za  jasné zobrazenie všetkých druhov polovodičov čo tiež hovorí v prospech tohto testera.
Veľkou výhodou je vstavaná nabíjateľná batéria, takže už nikdy nebudete musieť vymieňať batérie, alebo manipulovať s napájacími adaptérmi.
Rozpoznávanie a zobrazovanie IR kódov je mimoriadne zaujímavá funkcia, ale v praxi ju často nebudete používať aj kvôli značnému obmedzeniu dekódovaných IR protokolov - až jeden.
Dva kritické body sú, že nemôžete testovať komponenty SMD a že farby troch dodaných testovacích sa nezhodujú s farbami zobrazenými na displeji.
V celku je ošem tento merač užitočný ako orientačné meradlo a to aj vdaka svojej cene.

 

Priamy odkaz na kúpu TC1 - klikni (Banggood)

Priamy odkaz na kúpu TC1 - klikni (Aliexpress)Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button