UNI-T UT320A - Termočlánkový merač teploty

UNI-T UT320A - Termočlánkový merač teploty
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  321 zobrazení
1
 0
Recenzie meracej techniky

Teplomer s termočlánkom je užitočnou pomôckou pre rôzne orientačné merania teploty. Typickým príkladom jeho použitia môže byť napríklad meranie teploty rôznych elektronických komponentov. Dnes sa pozrieme na model UT320A od UNI-T s rozsahom merania teploty od - 40 °C až do +260 °C.

Termočlánkový teplomer UNI-T UT320A si môžte zakúpiť na tomto odkaze - klikni (Aliexpress)

Ideálne pre nadšencov elektroniky

UT320A je merač teploty / teplomer, ktorý meria teplotu za pomoci termočlánku. Šikovná vec na ňom je, že jeho skutočný merací bod je veľmi malý, konkrétne zvar medzi dvoma drôtmi vyrobenými z rôznych kovových zliatin. Pomocou tohto malého citlivého bodu môžete merať napríklad teplotu tranzistora bez toho, aby vlastná  hmota meracej sondy ovplyvňovala teplotu samotného komponentu.

Objasnenie pojmu "rozsah merania"

Vo väčšine ponúk na internete  je "deklarovaný" rozsah merania od - 50 °C do +1300 °C. Prečo píšem na úvode o tak nízkom rozsahu - 40 °C až do  + 260 °C? Pretože meraná teplota nezávisí od rozsahu teplomera, ktorý ju môže zmerať, ale od rozsahu, ktorý zvládne dodaný termočlánok. Pretože termočlánok dodávaný s UT320A môže merať iba medzi poslednými dvoma spomenutými teplotami, považujem to za rozsah tohto teplomera.
Ak však chcete merať vyššie teploty, môžete to urobiť pomocou UT320A, ale potom si musíte dokúpiť iný termočlánok, ktorý zvládne zmerať túto vyššiu teplotu.

O termočlánkoch sme si už čo to povedali v jednom z mnulých článkov, preto pokiaľ chcete získať aké také povedomie najmä o tom čo to termočlánok je, aké sú meracie princípy merania termočlánkom a najmä rozdelenie termočlánkov podľa typu a tým pádom aj medznej meranej teploty, tak sa naň pozrite. Nájdete ho na tomto odkaze - klikni.

Cena a obsah dodávky

Model UT320A je k dispozícii za cenu už od 13€ na predajných stránkach Aliexpress. Merač sa dodáva v peknej kartónovej krabici. Toto balenie obsahuje samotný merač, termočlánok typu K a krátky, ale jasný anglický manuál. Aj keď niektorý predajcovia svojimi ponukami budia dojem, že sú súčasťou balenia aj tri potrebné AAA batérie, nie je tomu tak. Takže batérie je potrebné dokúpiť.

UT320A Obsah balenia

Obsah balenia UT320A. Batérie AAA nie sú súčasťou dodávky.

Termočlánkový teplomer UT320A

Samotný teplomer je umiestnený v pevnom plastovom puzdre s rozmermi 120 mm x 53 mm x 28 mm a vrátane troch batérií váži 116 gramov. Monochromatický LCD displej meria 32 mm x 35 mm, výška číslic je 17 mm. Škoda, že teplomer nemá sklopnú nohu. To znamená, že merací prístroj je možné položiť iba naplocho na stôl, čo veľmi nepomáha jeho čitateľnosti. Prístroj  evokuje aj napriek svojej "veľkosti" dobrú robustnosť a materiálovo je spracovaný veľmi pekne. Plusom je bezskrutková krytka batérií, čo urýchľuje v prípade potreby ich výmenu. Zaujímavosťou je automatické vypínanie, čo zaručí dlhú životnosť batérií. Ich výdrž zatiaľ iba testujem, nakoľko sa ich zatiaľ ešte nepodarilo vybiť.V hornej čiernej časti sa v strede nachádza NTC senzor a konektor pre pripojenie termočkánku s jasne zobrazenou polaritou pripojenia. Jedná sa o univerzálny konektor, takže je doň možné pripojiť viacero typov termočlánkov  pre meranie rôznych teplôt.

Technické údaje UT320A

Podľa výrobcu tento merač teploty spĺňa nasledujúce špecifikácie:

 • Merací rozsah: - 50 °C až +1300 °C
 • Rozlíšenie: 0.1 °C
 • Presnosť - 50 °C až 0  C : ± 1.8 ° C
 • Presnosť 0 °C až +1000 °C : ± [0,5% + 1 °C]
 • Presnosť +1 000 °C až +1300 ° C : ± [0.8% + 1 ° C]
 • Vzorkovanie: štyri merania za sekundu
 • Použiteľné termočlánky: Typ K, Typ J.
 • Dostupné termočlánky: UT-T01, UT-T03, UT-T04, UT-T05, UT-T06, UT-T07
 • Dodávaný termočlánok: UT-T01
 • Rozmery: 120 mm x 53 mm x 28 mm
 • Napájanie: batéria typu AAA 3 x 1,5 V

 

Upozorňujem, že hoci UT320A môže teoreticky merať teplotu až do +1300 °C, avšak praktický použiteľný teplotný rozsah úplne závisí od použitého termočlánku!

 

Ďalšie použiteľné termočlánky série UT-T0x.

Termočlánok UT-T01: - 40 °C až +260 °C

S dodávaným termočlánkom typu K UT-T01 môžete merať teplotu iba do +260 °C. To je samozrejme viac než dosť pre bežné použitie.
Podľa príručky je tento termočlánok vhodný iba na meranie na pevných predmetoch a nie v kvapalinách. Nemôžem však zistiť, prečo by to tak malo byť. V porovnaní s inými termočlánkami, ktoré mám k dispozícii a ktoré sú vhodné na meranie v kvapalinách, nevidím žiadny rozdiel v prevedení hrotu termočlánku.
Drôt termočlánku je dlhý 95 cm a hrubý iba 1.0 mm. Konektor je mini termočlánkový konektor TE1260, ktorý má úzky a široký kolík. Týmto spôsobom nikdy nemôžete pripojiť termočlánok nesprávne k meraciemu prístroju.
Čo je na tomto termočlánku veľmi dobré, je mimoriadne jemný a malý zvar, s priemerom iba 1 mm, viď na obrázku nižšie. S takýmto hrotom môžete dokonca merať teplotu SMD komponentu. Pri každom meraní musíte samozrejme použiť veľmi malé množstvo tepelne vodivej pasty pre zlepšenie prestupu tepla z komponentu do termočlánku.
Pokiaľ ide o presnosť UT-T01, UNI-T si odporuje. V manuáli k UT320A je uvedená presnosť ± 2,0 °C. Avšak u výrobcu je uvedená presnosť ± 0,75%.

Typ prevedenia meracieho termočlánku UT-101.

Elektronika v UT320A

Po odstránení štyroch skrutiek zo spodnej strany môžete puzdro otvoriť a získať tak predstavu o vnútornej elektronike. Ako ukazuje nasledujúci obrázok, tak tá vyzerá veľmi pekne. Na spodnej časti DPS vidíte dve veľké obdĺžnikové kontaktné plochy, ktoré pripájajú napätie batérie cez kontakty držiaka batérie. V čiernej časti krytu je malá PCB, ktorá je kolmá na hlavnú PCB. Na nej je namontovaný konektor pre termočlánok a termistor NTC. NTC sa pravdepodobne používa na meranie vlastnej teploty, aby procesor mohol vypočítať kompenzáciu. Obe dosky sú spojené pevnými spájkovanými spojmi kolmo k sebe.

Pohľad do vnútra UT320A.

LCD displej

Na nasledujúcom obrázku je zobrazené, ktoré údaje sa zobrazujú na displeji v rôznych režimoch merania (samozrejme nie všetky naraz). Z tohto obrázka je zrejmé, čo môžete s UT320A robiť. Ikona stavu batérie sa na displeji zobrazí iba v prípade, že potrebujete vymeniť batérie. Ikony "MIN" a "MAX" slúžia na indikáciu minimálnej a maximálnej nameranej teploty. "HOLD" je pre pamäť nameranej teploty (údaj o nej bude podržaný na displeji). "AVG" je priemerná nameraná hodnota. "TYPE: K J" je údaj o pripojenom type termočlánku, v praxi sa zobrazuje buď "K", alebo "J". "°F / °C" je meranie vstupňoch Celzia alebo Fahrenheita. Displej je pomerne veľký a vzhľadom na to, že nie je zahltený množstvom zobrazovaných údajov aj dobre čiteteľný.

Displej a ikony.

Funkcia štyroch tlačidiel

 • Vľavo hore: ON / OFF - Krátkym stlačením sa teplomer zapne alebo vypne. Na displeji sa zobrazí zároveň aj ikona automatického vypnutia. Po niekoľkých minútach sa prístroj sám vypne. Ak to nechcete, stlačte toto tlačidlo dlhšie. Táto ikona potom zmizne z displeja.
 • Vpravo hore: °F / °C - Výber jednotky merania, stupňov Celzia alebo stupňov Fahrenheita.
 • Vľavo dole: MODE - Krátkym stláčaním tohto tlačidla merací prístroj bude prechádzať cez svoje štyri režimy merania. Po jednom stlačení UT320A zobrazí maximálnu hodnotu nameranú v meracom cykle. Po druhom stlačení sa zobrazí minimálna nameraná hodnota. Po treťom stlačení teplomer vypočíta priemernú hodnotu všetkých meraní v meracom cykle. Znovu stlačte a prístroj znovu zaznamená aktuálnu teplotu merania na termočlánku. Dlhším stlačením sa teplomer prepne medzi termočlánkom typu K,alebo typu J.
 • Vpravo dole: HOLD / BL - Krátkym stlačením tohto tlačidla sa uloží aktuálna teplota na displej (DATA HOLD), druhým krátkym stlačením sa znova načíta aktuálna teplota. Dlhším stlačením zapnete alebo vypnete podsvietenie displeja. To funguje veľmi pekne, pretože celý displej má rovnomerné podsvietenie, ktoré však nie je veľmi intenzívne, ale stačí na to, aby bolo možné displej čítať aj v absolútnej tme.

UT320A v praktickom použití

Tento termočlánkový teplomer sa veľmi ľahko používa a rovnako sa sním ľahko aj manipuluje. Mali by ste však vedieť, že po jeho zapnutí alebo po pripojení termočlánku to trvá niekoľko minút, kým je nameraná hodnota plne  ustálená. To súvisí s kompenzáciou, ktorá zjavne potrebuje určitý čas pre ustálenie.

Bohužiaľ, žiadny test presnosti

Bohužiaľ nemôžem plnohodnotne otestovať presnosť UT320A, pretože aktuálne nemám žiadny referenčný merač, ktorý by bol minimálne desaťkrát presnejší ako tento merač. Jediné, čo môžem urobiť, je kúpiť si fľašu destilovanej vody, najskôr obsah schladiť natoľko, až kým sa v nej nevytvorí ľad, a potom ju následne ohrievať, až kým nezovrie. Ako vieme, jedná sa o dva kalibračné body stupnice Celzia. Vplyv tlaku vzduchu v tejto chvíli necháme bokom, pretože na tejto úrovni presnosti to nie je vôbec podstatné. V týchto dvoch kalibračných bodoch poskytuje UT320A nasledujúce výsledky:

 • Mrznúca voda: +1.3 °C
 • Vriaca voda: +99.6 °C

Ak sa domnievate, že máte čo do činenia s dvoma presnosťami, a to presnosťou teplomera samotného a termočlánkom, sú tieto výsledky pomerne uspokojivé pre bežné orientačné merania napríklad ako kontrola teploty elektronických komponentov, či výkonových chladičov. Prístroj je veľmi jednoduchý na ovládanie a aj vďaka polarizovanému konenktoru, je tak povediac "blbuvzdorný". Plusom je možnosť dokúpenia ďalších termočlánkov, čo tak zvýši jeho úžitkovú hodnotu a aj rozsah meraní. Čo naopak chýba je sklopná noha, ktorá by mu dala patričnú oporu na stole. Ale v tomto prípade je kladov viac než záporov, takže jednoznačne odporúčam.

Termočlánkový teplomer UNI-T UT320A si môžte zakúpiť na tomto odkaze - klikni (Aliexpress)Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button