UPDATE : Tovar z Číny za pár eur? Aj tak budete potrebovať e-občiansky a podrobne nákup opísať

UPDATE : Tovar z Číny za pár eur? Aj tak budete potrebovať e-občiansky a podrobne nákup opísať
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  1158 zobrazení
2
 0
Zaujímavosti

Článok sme doplnili o ďalšie údaje ohľadom vydávania e-občianského preukazu. Update nájdete na spodku článku.


Už od 1. júla budú musieť občania pri nákupe tovaru mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva – teda takzvaných tretích krajín – podávať colné vyhlásenie aj pri zásielkach v hodnote do 150 eur. S tým je spojené aj zaplatenie DPH.

Finančná správa SR sa preto rozhodla projektom „eCommerce“ výrazne zjednodušiť používateľské prostredie na webe a automatizovať spracovanie colných vyhlásení úpravou existujúcich systémov, keďže služba má byť navyše poskytovaná len elektronicky.

Bez zmien by inštitúcia musela najímať nových pracovníkov, ktorí by agendu spracovávali. Súčasne pôvodná technológia nebola na spomínaný objem podaní stavaná a taktiež aktuálne požadované údaje sú príliš detailné pre potreby zásielok s nízkou hodnotou, píše sa v hodnotení projektu Útvarom hodnoty za peniaze.

Pôvodná verzia počítala s investičnými a prevádzkovými nákladmi na obdobie 10 rokov cez 19,5 milióna eur. Štát ale napokon znížil náklady o šesť miliónov eur. „Najmä vďaka zníženiu jednotkových cien človekodní o 30 %,“ vyčíslili štátni ekonómovia.

Pozrite si v kocke, čo sa mení od 1. júla:

Hodnota tovaru colné vyhlásenie DPH clo Formát colného vyhlásenia
do 22 eur nie => áno nie => áno nie => nie skrátený
22 až 150 eur áno => áno áno => áno nie => nie skrátený
nad 150 eur bez zmeny bez zmeny bez zmeny rozšírený

 

Jednoduchšia verzia

Ak bude chcieť nakupujúci ušetriť, namiesto sprostredkovania služby doručovateľskými spoločnosťami bude môcť svoju zásielku precliť aj sám – cez nový web Finančnej správy SR. Slúžiť na to bude zjednodušená verzia colného konania v podobe elektronického formulára.

Jej využitie ale bude podmienené kvalifikovaným elektronickým podpisom – na jeho vytvorenie stačí občiansky preukaz s čipom a certifikát, ktorý sa dá získať:

  • na oddelení dokladov
  • alebo online, ak má občan bezpečnostný osobný kód (BOK) k svojmu elektronickému preukazu.

Popritom vznikne nová podstránka na portáli finančnej správy, kde občania nájdu všetky potrebné informácie, aby sa vedeli na nové colné podmienky platné od 1. júla pripraviť.

Pripomeňme, že doterajšia podoba colného konania pre drahšie výrobky vyvolala v roku 2017 negatívnu odozvu práve z dôvodu zložitého používania bežnými používateľmi. Vtedy začala platiť povinnosť elektronického preclenia tovaru nad 22 eur, ak človek využil súkromnú kuriérsku spoločnosť. Štát však spustil systém bez úprav pre všetkých ľudí, hoci pôvodne bol dizajnovaný len pre špecializované firmy a profesionálnych používateľov.

Ako sa pripraviť, ak máte eID, ale nie BOK

  • na konci apríla malo BOK k e-občianskemu viac ako 2,34 milióna Slovákov
  • celkovo bolo platných 3,52 milióna elektronických dokladov totožnosti
  • na online vydanie potrebných certifikátov stačí mať nainštalovaný softvér eID klient, v pravom dolnom rohu kliknúť na ikonu „eID“ a zvoliť „Vydať certifikáty“.

Najvyššia úroveň bezpečnosti

Aj drobné nákupy v hodnote pár eur objednaných z tretích krajín budú vyžadovať rovnakú formu autorizácie dokumentu, akoby šlo napríklad o zápis do katastra.

Finančná správa SR to pre Živé.sk zdôvodnila jedine požiadavkou zákona o eGovernmente. Bližšie nezdôvodňovala, prečo nezvolila iný prístup.

Dnes už pritom existuje aj vo verejnej správe technické riešenie, keď na podpísanie dokumentu stačí mobilná aplikácia. Používa ho portál Dcom.sk pri elektronických službách obcí a miest.

Riešenie sa spolieha na takzvaný podpis klikom, ktorý sa dostal do legislatívy už v roku 2017. Aj keď ide o stupeň nižšiu úroveň bezpečnosti, stále je dostatočná. Používateľ musí mať overenú mobilnú aplikáciu a kód, ktorým sa do nej prihlasuje podobne ako pri prevode peňazí. Autorizovanie úradného úkonu zabezpečuje informačný systém po overení identity občana.

Na presnom opise si treba dať záležať

Okrem kvalifikovaného elektronického podpisu sa ľudia nakupujúci z tretích krajín musia pripraviť na vypisovanie podrobných informácií o danom tovare.

Požiadavku na predkladanie colného vyhlásenia a zadávané údaje kladie nariadenie EÚ. „Ide o minimálne množstvo údajov v porovnaní so štandardným úplným colným vyhlásením, ktoré musia mať colné orgány k dispozícii na to, aby tovar mohol byť prepustený do voľného obehu na colnom území EÚ,“ popisuje Finančná správa SR rozsah žiadaných informácií. K povinným údajom, ktoré občania budú vypisovať, patrí opis tovaru a jeho kód podľa jednotného systému. „Opis tovaru musí byť formulovaný tak, aby bol dostatočne presný a bolo možné tovar jednoznačne identifikovať,“ spresňujú daniari.

Pravidlo odporúčajú rešpektovať, lebo opis slúži „aj ako podporná informácia v prípadoch vykonávania kontroly“ colníkmi a „môže prispieť k zrýchleniu colného konania“.

Súčasne pripomínajú požiadavku na zabezpečenie prepúšťania len tovaru, ktorý nepodlieha zákazom a obmedzeniam. Kontrolu majú právo vykonať, kedykoľvek to považujú za potrebné.

„Deklarovanie jasného a dostatočne presného opisu tovaru, na základe ktorého je možné zistiť, že tovar nepodlieha zákazom a obmedzeniam, by malo byť v prvom rade v záujme deklaranta a osoby, ktorá si tovar na diaľku kúpila,“ dodáva Finančná správa SR.

Používateľ uvidí stav aj históriu

Nový web daniarov so zjednodušeným colným vyhlásením bude obsahovať aj viacero funkcií pre používateľov, avizuje hovorkyňa Martina Rybanská pre Živé.sk.

Stránka:

  • zobrazí históriu – minulé podania, zrušenie podania, rozhodnutia o výmere colného dlhu či o prepustení tovaru
  • poskytne informáciu o stave konania
  • vygeneruje rozhodnutie o vymeraní colného dlhu (DPH)
  • sprostredkuje vylúčenie zásielok z procesu „eCommerce“, keď podliehajú spotrebným daniam, zákazom, obmedzeniam alebo ich hodnota presahuje limit 150 eur, a ich presmerovanie na proces podávania štandardných colných vyhlásení do Informačného systému Centrálny elektronický priečinok

Štandardné colné vyhlásenia bude musieť občan poslať vtedy, keď pôjde o zásielku v hodnote nad 150 eur alebo podlieha zákazu a obmedzeniam. Vtedy na hodnote nezáleží.

Občan sa dozvie o potrebe podania štandardného colného vyhlásenia vo verejnej zóne po zadaní parametrov zásielky, pretože systém neumožní výber kódu pre tovar, ktorý nespĺňa podmienky pre podanie zjednodušeného podania.

Čo sa bude so zbieranými dátami diať? Hovorkyňa daniarov Rybanská priblížila, že informácie budú využívať na analýzu rizík a tvorbu rizikových profilov s cieľom ochrany vnútorného trhu EÚ pri dovoze napríklad neprijateľného tovaru z tretích krajín.

Dáta tiež budú poskytovať niektorým štátnym orgánom ako napríklad Štatistickému úradu SR alebo Generálnemu riaditeľstvu pre dane a colnú úniu (TAXUD) Európskej komisie. Nová služba bude zároveň prepojená so Slovenskou poštou cez špeciálny komunikačný kanál, keďže sa očakáva vysoký počet zásielok s nízkou hodnotou.

Koľko podaní sa očakáva

Pri súčasných počtoch zásielok, predovšetkým z Číny, daniari rátajú s navýšením colných vyhlásení z 1,5 milióna na osem miliónov ročne, čo je hornou hranicou odhadu. Štúdia k projektu presnejšie predpokladá, že ročne bude podaných občanmi tri až šesť miliónov elektronických podaní.

Cez dodatok s Ditecom, na iné riešenie nebol čas

Projekt „eCommerce“ začal reálne až v decembri minulého roka. Dodávateľom je spoločnosť Ditec, pričom služby štát objednal cez dodatok k prevádzkovej zmluve na spomínaný Informačný systém Centrálny elektronický priečinok.

„Predpokladáme, že práce budú dokončené do 30. júna. Pre občanov SR bude portál eCommerce dostupný od 1. júla,“ deklarovala Rybanská.

Riešenie v podobe úprav existujúcich systémov doterajšími dodávateľmi bolo vybrané „kvôli časovému riziku z verejného obstarávania a prevádzkovému riziku“, prezrádza hodnotenie projektu Útvarom hodnoty za peniaze.

Dokument ďalej prezrádza, že sa Finančná správa SR nezaoberala potenciálne lacnejšou alternatívou vybudovania samostatného modulu s integráciami namiesto úprav existujúcich systémov. Ekonómovia v analýze konštatujú, že daná alternatíva má potenciál nižších nákladov a výrazného zvýšenia návratnosti projektu.

Štát neposúdenie danej možnosti zdôvodnil časovou náročnosťou a nedostatkom času, keďže aj po posune termínu o polroka v tom čase ostávalo osem mesiacov, priblížil ďalej posudok. Rovnako daniari nevenovali pozornosť ani vývoju úplne nového systému.

Útvar hodnoty za peniaze identifikoval aj viacero rizík. Medzi nimi upozornil, že nový systém nemusí byť dostatočne využívaný. Reálny vývoj počtu podaní totiž bude závisieť od reakcií predajcov a spotrebiteľov na nové povinnosti. Teoreticky mohol stačiť menší a lacnejší informačný systém.

Okrem toho analytici vnímajú ako hrozbu i napojenie systému na existujúcu infraštruktúru, pretože prevádzka a rozvoj nových modulov a funkcionalít bude závislá na existujúcich systémoch – Centrálny elektronický priečinok a portál finančnej správy ako aj súvisiacej hardvérovej infraštruktúry. Analytici preto odporúčajú aspoň zabezpečiť hardvér cez cloudovú službu (infraštruktúra ako služba – IaaS), čo umožní jednoduchú zmenu hardvéru alebo výkonu.

Ako bude nový systém vyzerať, vysvetlil Jozef Belan z centra podpory pre clo a spotrebné dane finančnej správy. Podrobne si celý proces preclievania môžete pozrieť na videu.

Postup podania colného vyhlásenia

Podanie

Celý proces zjednodušeného preclievania je rozdelený do niekoľkých krokov. Podľa finančnej správy nezaberie viac než 15 minút.

V privátnej zóne portálu si vytvoríte podanie colného vyhlásenia – nazvite ho podľa vlastnej preferencie, limitom je akurát 22 znakov. Podstatné je, aby ste si označenie zapamätali, lebo bude slúžiť na identifikáciu zásielky.

Potom si vyberiete, že colné vyhlásenie podávate vo svojom mene (dá sa to aj v zastúpení, ale tomu sa teraz venovať nebudeme). Následne sa spustí sprievodca, ktorý si bude v jednotlivých krokoch postupne pýtať nevyhnutné informácie.

Objednávka

Kliknete na ďalší krok a zadáte Referenčné číslo objednávky. To je číslo objednávky, pod ktorým ho eviduje predávajúci a mali by ste ho mať v potvrdzujúcej správe. Následne zvolíte, aké boli náklady na dopravu – či ste ju platili alebo bola zadarmo.

Samotný tovar

Pokračujete na ďalšiu obrazovku, na ktorej sa už opisuje zakúpený tovar. Kliknite na Pridať položku a popíšte typ tovaru, kód tovarovej položky (je vhodné si ho vopred zistiť na stránke finančnej správy, sú ich tisíce a každý typ tovaru má svoj vlastný kód).

Nakoniec sa ešte zadáva počet tovarov v zásielke a cena (v mene, v ktorej ste tovar kúpili, suma sa do eur prepočíta automaticky). Daným spôsobom sa pridajú záznamy o jednotlivých tovaroch v zásielke. Ich súhrnná hodnota v jednej zásielke ale nesmie presiahnuť 150 eur.

Zásielka

Na ďalšej stránke vypĺňate údaje o zásielke, ktoré zákazníkovi musí poskytnúť prepravca. Nájdete ich v dokumentoch od neho. Najprv zadáte číslo prepravného dokladu, hmotnosť zásielky a zvolíte príslušnosť k colnému úradu. Aj túto informáciu – teda na ktorú colnicu daný tovar príde – vám musí povedať prepravca.

Kto podanie podáva

Ďalšia obrazovka obsahuje informácie o deklarantovi – teda o zákazníkovi. Všetky sa automaticky stiahnu z elektronického občianskeho preukazu, dopĺňa sa iba rodné číslo.

Na ďalšej karte sa vypĺňajú informácie o dovozcovi, čo je v tomto prípade to isté ako deklarant – nakupujúci – a rovnako treba doplniť iba rodné číslo.

Predajca

Po kliknutí na Pokračovať prejdete na kartu Predajca. Od 1. júla 2021 bude potrebné povinne uvádzať údaje o predajcovi. Všetky tieto údaje rovnako dodá prepravca.

Na ďalšej karte uvidíte údaje o zástupcovi. V tomto prípade ale žiadny nie je, keďže podávate colné vyhlásenie sám za seba.

Podpísanie colného vyhlásenia

Ak zvolíte pokračovať, na poslednej karte sa zobrazí úplne celé colné vyhlásenie so všetkými zadanými údajmi. Nakoniec už iba ostáva elektronicky podpísať dané podanie. Následne vám do schránky v systéme príde informácia, či všetko sedí a tiež informácia o tom, kam a v akej výške máte zaplatiť DPH. Môže sa stať, že vás colný orgán vyzve aj na predloženie dokladov – napríklad objednávky či faktúry.

Po úhrade DPH sa platba automaticky priradí k príslušnému colnému vyhláseniu. Občan o tom dostane takisto elektronickú správu – Rozhodnutie o prepustení tovaru.

Môže sa stať, že colné vyhlásenie skončí aj oznámením o chybe podania. V správe nájdete aj dôvod odmietnutia podania. Vtedy môžete chybný údaj opraviť a zaslať podanie znova aj so správnymi údajmi. V prípade potreby funguje nonstop kontaktné centrum – telefonicky na čísle 048/ 43 17 222 voľba 5 alebo cez elektronický formulár.

UPDATE 26.5.2021

Keď nechcete meniť doklad s čipom a nemáte certifikát pre elektronický podpis, nahrať si ho treba do 25. júna. Ministerstvo vnútra začne od 21. júna vydávať nový typ občianskych preukazov a cudzineckých dokladoch s čipom. Súvisí to s koncom certifikácie zariadenia Smart Card Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 version V1.0, ktoré sa používalo doposiaľ. Vyprší 26. júna.

Zmena sa bezprostredne týka držiteľov dokladov totožnosti so starým hardvérom len za podmienky, že na čipe nemali nahraný certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu a nestihnú ho získať ani do 25. júna. Funkcia elektronického podpisu bude pre nich od tohto dátumu už nedostupná a jediným riešením zostane výmena celej karty, za čo sa platí poplatok, keď do skončenia platnosti zostáva menej ako určitý počet dní.

Pokiaľ si občan do 25. júna certifikát na čip nahrá, môže e-občiansky používať bez zmeny do konca roka 2022. To isté platí pre všetkých, ktorí už certifikát nahraný majú – napríklad živnostníci, ktorí posielali daňové priznania potvrdené kvalifikovaným elektronickým podpisom. V súčasnosti certifikáty môže používať viac ako 480-tisíc Slovákov a takmer 7-tisíc cudzincov.

Stačí softvér a BOK

Nahranie certifikátov je možné vykonať aj z domu – cez internet, no treba mať na počítači nainštalovaný softvér eID klient a k e-občianskemu nastavený bezpečnostný osobný kód (BOK). Občan si ho určuje pri vybavovaní dokladu totožnosti. Funkciu pre vydanie certifikátov sa vyvolá kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu „eID“ v pravom dolnom rohu – volá sa „Vydať certifikáty“.

Kvalifikovaný elektronický podpis plnohodnotne nahrádza klasický vlastnoručný podpis v štandardnom papierovom či osobnom styku s úradmi. Pri využívaní elektronických služieb štátu ušetrí na správnych poplatkoch – správne poplatky klesajú o polovicu, najviac však do výšky 70 eur.

Pripomeňme, že kvalifikovaný elektronický podpis bude potrebný od 1. júla aj na preclenie lacných zásielok do 22 eur, ktoré si občan objedná z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zdroje : zive.sk, Finančná správaPáčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button