Výpočet pre Skin Effect vodiča

Výpočet pre Skin Effect vodiča
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  253 zobrazení
2
 0
Kalkulačky

Skin effect je jav v elektrotechnike, ktorý sa vyskytuje pri prechode elektrického signálu cez vodič. Tento jav spôsobuje, že pri vysokých frekvenciách sa prúd koncentruje do povrchovej vrstvy vodiča, čo vedie k zvýšeniu odporu vodiča a k zmenšeniu účinnosti prenosu signálu. V dôsledku toho sa znižuje účinnosť vodičov pri prenose vysokofrekvenčných signálov a zvyšuje sa nežiadúca strata energie vo vodiči.

Vzorec pre Skin efekt vyzerá takto:

kde:

ρ - vodivosť materiálu vodiča
fo - frekvencia signálu
μr - Relatívna permabilita
μo - Permeabilita vo voľnom priestore

Výška rezistivity sa zvýši o hodnotu R_skin.

  • Vodivosť materiálu vodiča ρ - je schopnosť materiálu prenášať elektrický prúd. Je to fyzikálne číslo, ktoré charakterizuje vlastnosti materiálu a udáva, ako dobre sa v materiáli šíri elektrický prúd. Vodivosť materiálu vodiča sa udáva v S/m (siemens/meter) alebo v Ω^-1.m^-1 (ohmov/meter). Čím vyššia je hodnota vodivosti, tým lepšie sa v materiáli šíri elektrický prúd.
  • Frekvencia signálu f -  je frekvencia signálu prechádzajúca vodičom. Hodnota je udávaná v Hertzoch (Hz).
  • μr Relatívna permeabilita -  (anglicky Relative Permeability, skrátene μr) je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje schopnosť materiálu viesť magnetický tok. Jej jednotkou je henry na meter. V praxi sa často používa pri štúdiu elektromagnetických vlastností materiálov a pri navrhovaní elektromagnetických zariadení.
  • μo (Permeabilita vo voľnom priestore) - je konštanta, ktorá popisuje permeabilitu voľného priestoru a má hodnotu 4π x 10^-7 henries/meter (H/m). Táto konštanta sa používa v oblasti elektromagnetických vĺn a kmitania v elektrických obvodoch a vyjadruje, ako jednoducho sa elektromagnetické pole môže šíriť v priestore.

 

Informácia : Našli ste chybu, respektíve kalkulačka nepracuje správne? Dajte nám vedieť a chybu opravíme. Ďakujeme


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button