Výpočet zdanlivého, činného a jalového výkonu elektrického motora

Výpočet zdanlivého, činného a jalového výkonu elektrického motora
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  2018 zobrazení
4
 0
Kalkulačky

Zdanlivý výkon elektromotora

Zdanlivý (celkový) výkon elektrického motora vypočítame pomocou jednoduchého vzorca zo známych hodnôt prúdu a napätia. Tento výkon nám udáva hornú medz výkonu.

Rovnica pre jednojfázový elektromotor

S = U * I - kde S je hodnota zdanlivého výkonu, U je napätie vo voltoch, I je prúd v Ampéroch.

Rovnica pre trojfázový elektromotor

S = √3 * U * I - Pre trojfázový elektromotor je rovnica podobná, avšak tu musíme počítať s 3F napätím.

Činný výkon elektromotra

Kalkulačka činného výkonu elektrického motora, ktorú nájdete nižšie, sa hodí pre použitie v oblasti elektrotechniky, kde sa potrebuje rýchlo a jednoducho vypočítať výkon elektrického motora. Môže sa používať napríklad pri projektovaní, vývoji a údržbe elektrických systémov, kde sa potrebuje vedieť, aký výkon bude potrebný alebo aký výkon je využívaný. Môže sa tiež používať v energetike, napríklad pri hodnotení spotreby energie v rôznych aplikáciách alebo pri hodnotení výkonu rôznych typov motorov.

Rovnica pre jednojfázový elektromotor

P = U x I x cos φ - kde P je výkon v wattoch, U je hodnota fázového napätia v voltoch, I je hodnota fázového prúdu v ampéroch a φ je uhol medzi napätím a prúdom, respektíve účinník.

Rovnica pre trojfázový elektromotor

P = 3 x U x I x cos φ -  kde P je výkon v wattoch, U je hodnota fázového napätia v voltoch, I je hodnota fázového prúdu v ampéroch a φ je uhol medzi napätím a prúdom, respektíve účinník.

cos φ / účinník sa pohybuje v rozmedzí od -1 do 1, kde -1 znamená, že uhol φ je 180 stupňov, tj napätie a prúd sú opačne fázovo posunuté, takže nie je žiadny výkonný prínos a 1 znamená, že uhol phi je 0 stupňov, čo znamená, že napätie a prúd sú v fáze, takže výkonný prínos je maximálny.

Jalový výkon elektromotra

Jalový výkon je elektromechanický výkon, ktorý je spotrebovaný elektromotorom bez toho, aby sa prenášal na mechanický výkon. Jalový výkon sa vyskytuje v dôsledku neúčinnosti elektromotora a môže byť spôsobený rôznymi faktormi, ako sú napríklad straty v elektrickom vedení, trenie a iné mechanické straty. Jalový výkon sa vypočíta pomocou vzorca, ktorý zahrňuje napätie, prúd a účinník elektromotora.

Rovnica pre jednojfázový elektromotor

Q = U * I * sin(φ), kde Q je jalový výkon, U je napätie v voltoch, I je prúd v ampéroch a sin(φ) je účinník.

Rovnica pre trojfázový elektromotor

Q = √3 * U * I * sin(φ), kde sú rovnaké premenné ako pre jednofázový motor.

Je dôležité poznamenať, že účinník (φ) sa vypočíta ako uhol medzi skutočným prúdom a napätím a čistým prúdom a napätím. Účinník sa pohybuje od 0 do 1, čím bližšie k 1, tým lepšia účinnosť motora.

Informácia : Našli ste chybu, respektíve kalkulačka nepracuje správne? Dajte nám vedieť a chybu opravíme. Ďakujeme


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo

Webwiki Button