Vývoj a prognózy vo výrobe polovodičových komponentov na rok 2023

Vývoj a prognózy vo výrobe polovodičových komponentov na rok 2023
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  88 zobrazení
2
 0
Komponenty

V roku 2023 čelí elektronický priemysel celosvetovej kríze týkajúcej sa dostupnosti elektronických komponentov. Tento problém je spôsobený kombináciou mnohých faktorov, ktoré zahŕňajú zvýšený dopyt, nedostatok surovín a obmedzenia výrobných kapacít. V tomto článku sa pozrieme na hlavné faktory ovplyvňujúce dostupnosť elektronických komponentov a analyzujeme prognózy pre budúcnosť.

Problémy s dostupnosťou elektronických komponentov v roku 2023

Jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú dostupnosť elektronických komponentov, je zvýšený dopyt. Rýchle zavádzanie nových technológií, ako sú 5G, umelá inteligencia, internet vecí (IoT) a blockchain, spôsobuje obrovský nárast dopytu po elektronických komponentoch. Okrem toho rastie aj dopyt po spotrebnej elektronike, ako sú smartfóny, tablety, televízory, herné konzoly a iné.

Hlavnou príčinou nedostatku elektronických komponentov sú pretrvávajúce problémy v globálnom dodávateľskom reťazci. Dopyt po týchto komponentoch sa zvyšuje, zatiaľ čo výroba a distribúcia zostávajú nedostatočné. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú dodávky elektronických komponentov, patria:

  1. Nedostatok surovín: Svetový nedostatok surovín a materiálov, ako sú rôzne kovy, polyméry, sklo a vzácne plyny viedol k zvýšeniu nákladov a zníženiu dostupnosti.
  2. Nárast dopytu: Dopyt po elektronických komponentoch stále rastie vďaka rýchlo sa rozvíjajúcim sa trhom v Ázii, zvyšujúcej sa digitalizácii a rozširovaniu IoT a 5G sietí.
  3. Vojnový konflikt na Ukrajine: Vojnový konflikt spôsobil vážne problémy najmä v dodávkach vzácnych technických plynov používaných najmä pri výrobe polovodičov, výpadky v produkcii lítia pre výrobu akumulátorových systémov pre elektromobily a akumulátorov pre FVE. Rovnako je to aj pokles dodávok, alebo ich úplné zastavenie niklu, chrómu a titánu a navyše disponuje tiež náleziskami 117 zo 120 najpoužívanejších nerastov a kovov a významnými zdrojmi fosílnych palív. Ukrajinské spoločnosti, ako napríklad State Enterprise "Scientific and Production Complex "Iskra"", "Electron" a mnohé ďalšie, boli významnými hráčmi v elektronickom priemysle na Ukrajine a mali vynikajúce technologické schopnosti. Niektoré z nich boli schopné vyrábať aj pokročilé technológie ako napríklad čipy pre vesmírne aplikácie, mikroelektroniku pre armádu a podobne.
  4. Pandémia COVID-19: V roku 2020 spôsobila pandémia v celom svete prerušenie dodávateľských reťazcov, zastavenie importu a exportu čo viedlo k nedostatku elektronických komponentov. Najmarkantnejšie je tento problém badateľný najmä v Ázii (Čína, Taiwan, Južná Kórea), kde sa nachádza globálne majoritná časť výrobcov a technologických firiem, kde boli závody zatvorené kvôli riziku prenosu vírusu, čo spôsobilo prerušenie výroby a zníženie výrobných kapacít. To ovplyvnilo dodávky súčiastok a materiálov, čo spôsobilo oneskorenie výroby a vývozu v tomto odvetví.
  5. Zvýšené nároky na kvalitu a výkon: S rastúcim počtom aplikácií v priemysle, zdravotníctve a automobilovom priemysle sa zvyšujú aj nároky na kvalitu a výkon elektronických komponentov.

Vplyv na dostupnosť

Príčinou nedostatočnej dostupnosti elektronických komponentov v roku 2023 je množstvo faktorov, vrátane rastúceho dopytu, nedostatočnej kapacity výroby a problémov s logistikou. Výrobcovia v snahe vyhnúť sa problémom s nedostatkom kapacity výroby a problémov s logistikou zvyšujú kapacitu a nákup elektronických komponentov, čím vznikajú dlhé dodacie lehoty.

Navyše, veľké spoločnosti, ako napríklad Apple, Intel, Samsung a výrobcovia automobilov, získavajú väčšinu dodávok elektronických komponentov, čím zvyšujú cenu a znižujú dostupnosť pre ostatných výrobcov. Tieto spoločnosti majú veľké objednávky a finančné prostriedky, aby si mohli zabezpečiť zdroje, ktoré potrebujú. To zanecháva menších výrobcov v nevýhodnom postavení, čím sa pre nich stáva ťažké konkurovať.

Výrobcovia elektronických komponentov sa snažia zvýšiť svoju výrobu, aby uspokojili dopyt, avšak vysoká konkurencia a obmedzená kapacita to zväčšujú ťažké. Výsledkom je, že ceny elektronických komponentov prudko stúpajú a termíny dodania sa predlžujú.

Podľa nedávneho správy vydanej spoločnosťou ResearchAndMarkets.com, celosvetový trh s elektronickými súčiastkami sa v priebehu rokov 2023 až 2028 očakáva, že sa bude rozvíjať s CAGR (Compound Annual Growth Rate) 5,7% . Spoločnosť uvádza, že dopyt po čipoch a iných elektronických komponentoch bude pokračovať vzhľadom na rozvoj IoT, 5G a umelú inteligenciu, a to najmä v oblastiach ako sú automotive, priemyselná automatizácia, zdravotníctvo a telekomunikácie.

Prognózy však tiež naznačujú, že problémy s nedostatkom elektronických komponentov sa budú s najväčšou pravdepodobnosťou pretrvávať ešte niekoľko rokov. Podľa správy spoločnosti KPMG, v roku 2021 trvala kríza s nedostatkom elektronických súčiastok a chipov dlhšie ako sa očakávalo a stále má na trh a jeho rastúci dopyt veľký vplyv.

Výrobcovia čipov a súčiastok sa budú musieť zamerať na zvýšenie výrobných kapacít, optimalizáciu dodávateľského reťazca a zlepšenie riadenia zásob, aby zabezpečili kontinuálnu dodávku komponentov na trh. Taktiež budú musieť spolupracovať s vládami a regulačnými orgánmi, aby sa zlepšili podmienky a zabezpečila stabilnejšia výroba a distribúcia.

Prieskum predaja elektronických komponentov ECIA NA: Predaj elektronických komponentov v januári 2023 mierne prekonal očakávania

Nedostatočná recyklácia

Nedostatočná recyklácia elektroniky je jedným z problémov s nedostupnosťou elektronických komponentov. Recyklácia elektronického odpadu môže totiž zabezpečiť získanie cenných kovov a surovín, ktoré sa používajú pri výrobe elektronických zariadení a komponentov.

Nedostatok recyklácie však vedie k tomu, že tieto cenné suroviny sa stratia alebo sa dostanú na čierny trh, kde sa používajú na výrobu lacnejších a horšej kvality. Tým pádom vzniká nevyvážená ponuka a dopyt po surovinách, čo môže zvýšiť ich cenu a v konečnom dôsledku aj cenu elektronických komponentov.

Okrem toho, nedostatočná recyklácia elektroniky môže mať negatívny vplyv na životné prostredie. Elektronický odpad obsahuje rôzne nebezpečné látky ako ortuť, olovo a kadmium, ktoré sa môžu uvoľniť do pôdy a vody a spôsobiť znečistenie a zdravotné problémy pre ľudí a zvieratá.

Zvyšovanie povedomia o význame recyklácie elektroniky a vytváranie primeraných legislatívnych rámcom sú kľúčové kroky, ktoré by mohli pomôcť riešiť tento problém. V mnohých krajinách už existujú zákony, ktoré ukladajú povinnosť recyklovať elektronický odpad. Avšak aj napriek tomu, že sa tieto zákony dodržiavajú, recyklovanie elektronického odpadu nie je dostatočné na zabezpečenie adekvátnej zásoby surovín pre elektronický priemysel.

Je dôležité pripomenúť, že recyklácia elektroniky nie je jediným riešením. Výrobcovia a dizajnéri môžu tiež prispieť k zlepšeniu situácie tým, že navrhnú a vyrábajú zariadenia a komponenty s cieľom minimalizovať vznik elektronického odpadu. Takéto zariadenia by mohli byť konštruované s ohľadom na jednoduchú opravu a výmenu komponentov, čo by umožnilo predĺženie ich životnosti a znižovanie objemu odpadu.

Ktoré krajiny produkujú najviac elektronického odpadu?

Najviac elektronického odpadu produkujú Čína, USA a India. V nasledujúcej tabuľke je uvedených 10 krajín sveta, ktoré produkujú najviac elektronického odpadu, z hľadiska celkového vyprodukovaného objemu (v kilotonách, kde 1 kilotona je 1000 ton).

Poradie Krajina Množstvo vyprodukovaného elektroodpadu (Kt) Miera recyklácie
1 Čina 10129 16%
2 USA 6918 15%
3 India 3230 1%
4 Japonsko 2569 22%
5 Brazília 2143 0%
6 Rusko 1631 6%
7 Indonézia 1618 n/a
8 Nemecko 1607 52%
9 Veľká Británia 1598 57%
10 Francúzsko 1362 56%

Pri každej krajine v prvej desiatke si môžete pozrieť aj jej individuálnu mieru recyklácie podľa najnovších dostupných údajov (aktualizované v marci 2023).. Zdroj : theroundup.org

Prognózy do budúcnosti

Prognózy do budúcnosti týkajúce sa dostupnosti elektronických komponentov sú stále neisté. Niektorí odborníci predpokladajú, že situácia sa zlepší, keď sa výrobcovia dostanú do kroku s rastúcim dopytom a zlepšia svoju výrobnú kapacitu. Zdá sa, že niektorí výrobcovia sa už snažia prispôsobiť a zvyšovať svoju produkciu v dôsledku vysokého dopytu po elektronických komponentoch. Výrobcovia tiež pristupujú k inovatívnym spôsobom zabezpečovania zdrojov, ako je prechod na alternatívne materiály a zdroje energie a obmedzenie odpadu.

Avšak, existujú aj negatívne prognózy. Niektorí odborníci predpovedajú, že nedostatok elektronických komponentov môže trvať až do roku 2024 alebo dokonca 2025, čo by mohlo mať vplyv na mnohé odvetvia priemyslu. Navyše, ak by sa situácia v oblasti dodávok súčiastok v dôsledku vojny na Ukrajine ešte zhoršila, mohlo by to viesť k ďalšiemu zhoršeniu situácie.

Celkovo teda závisí na mnohých faktoroch, ako sa bude situácia s dostupnosťou elektronických komponentov vyvíjať v budúcnosti. Výrobcovia sa musia prispôsobiť a nájsť spôsoby, ako zlepšiť svoju výrobnú kapacitu a zabezpečiť zdroje komponentov, aby sa mohli vyrovnať s rastúcim dopytom a minimalizovať možné riziká.

Zlepšenie situácie na trhu s polovodičovými komponentami môže nastať v priebehu najbližších rokov, nakoľko výrobcovia sa snažia prispôsobiť sa rastúcemu dopytu a zlepšiť svoju výrobnú kapacitu. Existujú aj snahy o presun výroby z pevninskej Číny do iných častí sveta, ako sú USA a EU.

Podľa správ zverejnených v médiách plánujú USA a EÚ vytvoriť vlastné kapacity pre výrobu polovodičov, aby zabezpečili nezávislosť na dodávkach z Číny. USA už začali podporovať budovanie nových tovární na polovodiče prostredníctvom programu Chip Act a plánujú vynaložiť miliardy dolárov na rozvoj domácej výroby. EÚ tiež plánuje podobné kroky s cieľom vytvoriť strategickú rezervu polovodičov a znížiť svoju závislosť na zahraničných dodávkach.

Aj keď vytvorenie nových kapacít pre výrobu polovodičov v USA a EÚ môže trvať niekoľko rokov, môže to priniesť určité zlepšenie situácie na trhu s elektronickými komponentami v budúcnosti. To by mohlo pomôcť minimalizovať negatívne dopady nedostatku polovodičov a zabezpečiť nevyhnutné komponenty pre rôzne odvetvia priemyslu.

Záver

Problémy s dostupnosťou elektronických komponentov sú vážnym problémom pre mnohé odvetvia priemyslu v roku 2023. Zvyšujúci sa dopyt, nedostatočná kapacita výroby a problémy s logistikou sú hlavnými príčinami tohto problému. Navyše, vojna v Ukrajine môže ďalej zhoršiť situáciu a priviesť výrobcov k hľadaniu alternatívnych dodávateľov a zvýšeniu vlastnej kapacity výroby. Je dôležité, aby výrobcovia vyvinuli úsilie na hľadanie nových zdrojov elektronických komponentov a zlepšenie vlastnej kapacity výroby, aby sa mohli vyrovnať s týmto problémom a udržali svoju konkurencieschopnosť na trhu. Ronako je toto bremeno aj na pleciach bežných používateľov elektroniky, na ich nákupných zvyklostiach a miere recyklácie starej a nepotrebnej elektroniky.

Informácia : Pokiaľ sa vám článok páčil, informácie v ňom boli pre vás užitočné a máte záujem o viac takýchto článkov, podporte drobnou sumou jeho autora. Ďakujeme
Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 300.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo

Webwiki Button