Vyznáte sa v kondenzátoroch a ich vlastnostiach?

Respektíve, čo by ste mali vedieť o ich základných vlastnostiach a stavbe
Vyznáte sa v kondenzátoroch a ich vlastnostiach?
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  1033 zobrazení
3
 0
Rádioamatérov almanach

Kondenzátory sú dvojpólové súčiastky konštruované tak, aby mali kapacitu požadovanej veľkosti. Je to pasívna elektronická súčiastka využívajúca efekt elektrostatického náboja vznikajúceho medzi dvoma odizolovanými vodivými plochami. Jednotka kapacity je F (Farad).

Určujúcimi parametrami sú styčná plocha, druh izolácie a hrúbka izolácie. Konštrukčne sa kondenzátory riešia ako formy zvitkov. Stočené vodivé plášte môžu mať pomerne vysokú kapacitu. S rastúcou hodnotou kapacity rastú aj rozmery. Kvalita izolácie medzi vodivými plášťami určuje ako hodnotu, tak predovšetkým kvalitu kondenzátorov.

Ideálnym dielektrikom (izoláciou) je vákum (aj vzduch), ale to spôsobuje nemalé konštrukčné problémy. Ako praktické dielektrikum sa u nižších kapacít používa sľuda, alebo keramika. Ta má dobré protiprierazové vlastnosti. Hovoríme o suchých kondenzátoroch. U kondenzátorov s vyššou kapacitou sa používajú dielektrika tzv. elektrolyty. Hlavnou odlišnosťou týchto kondenzátorov je nutnosť dodržania polarity. Polarita spravidla nemá vplyv na funkciu obvodu, ale pri otočenej polarite sa rozkladá elektrolyt a znižuje sa životnosť kondenzátora. V nízkofrekvenčných obvodoch sa používajú na oddelenie jednosmernej zložky signálu. V obvodoch spätnej väzby sa používajú na úpravu frekvenčnej charakteristiky ako korekčné členy. Vo vysokofrekvenčných obvodoch sa používajú ako prvky rezonančných obvodov. V napájacích obvodoch sa používajú ako filtračné členy.

Charakteristické vlastnosti

 • Menovitá kapacita kondenzátora a jej tolerancia - je výrobcom predpokladaná kapacita vyznačená na kondenzátore. Platia tie isté zásady ako pri rezistoroch.
 • Prevádzkové napätie - je najväčšie napätie, ktoré sa môže trvale pripojiť na kondenzátor. Ak teplota okolia neprekročí 40°C tak sa rovná menovitému napätiu. Potom treba napätie znížiť podľa grafu.
 • Izolačný odpor - je odpor medzi elektródami kondenzátora, meraný jednosmerným napätím pri teplote + 20°C. Tvorí ho odpor dielektrika a izolácie, ktorá obklopuje elektródy kondenzátora. So zvyšujúcou teplotou sa izolačný odpor zmenšuje. Nemeria sa pri elektrolytických kondenzátoroch.
 • Stratový činiteľ tg d - straty energie, ktoré vznikajú v kondenzátore. Sú reprezentované dielektrickými stratami, ktoré závisia od frekvencie a stratami, zapríčinenými zvodom medzi elektródami.
 • Závislosť kapacity kondenzátora od teploty - vplyvom zmeny teploty sa menia vlastnosti aj rozmery dielektrika i plocha elektród. Zmenou kapacity zapríčinenou teplom vyjadruje pomocou teplotného súčiniteľa Tk, ktorý udáva zmenu kapacity vzťahujúci sa na 1K.
 • Indukčnosť kondenzátora - prívody a elektródy majú určitú indukčnosť, ktorá sa nepriaznivo prejavuje pri použití v obvodoch s vysokými frekvenciami. Spolu s kapacitou kondenzátora vytvára indukčnosť sériový rezonančný obvod, ktorý sa pri rezonancii správa ako rezistor a pri vyšších frekvenciách zapríčiňuje dokonca fázový posun induktívneho charakteru. Závisí od konštrukcie, rozmerov a kapacity.

 
Podľa konštrukcie rozdeľujeme kondenzátory na:

 1. pevné
 2. otočné

Podľa použitého dielektrika ich rozdeľujeme:

 1. otočné - dielektrikum je vzduch
 2. papierové - platne sú oddelené špeciálnym kondenzátorovým papierom.
 3. metalizované - dielektrikom je pokovovaný metalizovaný papier.
 4. sľudové - dielektrikum je sľuda.
 5. keramické - dielektrikum je keramické teliesko s nanesenou kovovou vrstvou.
 6. plastikové - dielektrikum je plast.
 7. sklenené - dielektrikum je kalibrovaná sklenená rúrka.
 8. elektrolytické - dielektrikom je vrstva oxidu.
 9. tantalové.

Stavba kondenzátora


Kondenzátory s meniteľnou kapacitou. 
Používajú sa najmä na ladenie vstupných obvodov prijímačov a vysielačov, oscilátorov, pásmových filtrov a podobne. Rozdeľujeme ich na ladiace (časté, opakované zmeny kapacity) a dolaďovancie (trimre určené na občasnú zmenu kapacity).

Podľa dielektrika ich delíme na:

 • vzduchové
 • sklenené
 • keramické

Kapacita ladiacich kondenzátorov je od xx pF až do 500pF. Zmena kapacity sa uskutočňuje zasúvaním pohyblivej skupiny dosiek rotora do pevnej skupiny dosiek statora.

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 200.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

       

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

PCB GOGO

PCBWay Promo

PCB GOGO

PCBWay Promo

PCB GOGO


Webwiki Button