XL4015 napájací DC modul s reguláciou

XL4015 napájací DC modul s reguláciou
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  413 zobrazení
1
 0
Elektronické moduly a stavebnice

Tento lacný elektronický napájací modul z Číny "DC-DC modul 5-A / 75W XL4015" využívam pomerne málo, ale musím povedať, že tieto typy modulov sú skvelé pre začiatočníkov v elektronike, ale aj pre tých, ktorý potrebujú k svojej práci hotové a funkčné zariadenie. Existuje však nespočet dodávateľov a existujú veľmi veľké odchýlky čo sa týka ich kvality a aj parametrov. Preto vám dám odkaz na overeného dodávateľa.

Modul XL4015 Step Down prevodník si môžte kúpiť na tomto odkaze - klikni (Banggood 3 ks)

Modul XL4015 Step Down prevodník si môžte kúpiť na tomto odkaze - klikni (Aliexpress 1 ks)

Tento modul som si vybral, pretože mal výstupný prúd až 5 A, viac ako lacnejšie verzie, ktoré vidíme online. Modul má zabudovaný digitálny voltmeter s možnosťou zobrazenia vstupného alebo výstupného napätia. Na prvý pohľad som si myslel, že to bol digitálne regulovateľný zdroj napätia s tlačidlami +/– na prispôsobenie výstupného napätia podľa potreby. Bola to mylná predstava, pretože v skutočnosti ide o 180 kHz PWM buck (down-down) modul dc / dc, ktorý je schopný riadiť záťaž až 5 A s vysokou účinnosťou, nízkym zvlnením a vynikajúcou reguláciou napätia a zaťaženia. Súčasťou balenia je aj otočný potenciometer na nastavenie výstupného napätia. Digitálny voltmeter jednoducho zobrazuje aktuálne vstupné alebo výstupné napätie (dá sa kalibrovať).

Výstupné napätie je nastaviteľné od 1.25 do 35 V zo vstupu 4 až 38 V. Upozorňujem, že vstupné napätie musí byť najmenej o 1,5 V vyššie ako požadované výstupné napätie. čiže v jednoduchosti - ak chcete dosiahnúť maximálne napätie na výstupe 35V tak vstupné napätie musí mať hodnotu 36.5V.

Modul je k dispozícii hotoví a nevyžaduje spájkovanie - čiže sa nejedná o stavebnicu. Súčasťou čipu XL4015 je aj chladič. Hlavné komponenty modulu sú zobrazené na nasledujúcom obrázku:

 • XL4015: DC/ DC 180-KHz Buck prevodník, 5 A/36 V
 • M7: SMD verzia 1N400x Diódy (tu použitá ako ochrana obvodu)
 • HSN3631AS: Červený 3 miestny  LED Display
 • LM317: Nstaviteľný regulátor napätia (použitý pre napájanie voltmetra)
 • SS54: Rýchla Schottkyho dióda 40 V/5 A
 • 47 uH/5 A: Silová tlmivka
 • 50K MT: Viac otáčkový trimer 50K

Okrem toho je v obvode digitálneho voltmetra malý mikrokontrolér. Je to pravdepodobne 8-bitové MCU od STMicroelectronics alebo Holtek.

Ovládanie a zapojenie

 • Zapnite modul pomocou stabilného a presného zdroja jednosmerného napätia (napríklad regulovaného zdroja 6V). Potom krátko stlačte tlačidlo na pravej strane a vyberte, ktoré chcete upraviť (vstup alebo výstup). Dlhým stlačením tlačidla na pravej strane (podržaním> 2 s) sa modul prepne do kalibračného režimu. Po uvoľnení tlačidla bliká príslušná dióda LED, ktorá indikuje, ktoré napätie sa teraz kalibruje, a číselný displej bude blikať so súčasnou hodnotou.
 • Krátkym stlačením tlačidla zmeníte aktuálnu hodnotu. Napríklad, ak je vaše napätie 6 V, ale na voltmetri je 5,8 V, musíte nastaviť hodnotu na 6 V.
 • Krátko stlačte tlačidlo na pravej strane, aby ste zvýšili napätie o jednu jednotku. Krátko stlačte tlačidlo na ľavej strane, aby ste znížili napätie o jednu jednotku.
 • Dlhým stlačením tlačidla na pravej strane uložíte opravenú hodnotu.
 • Prednastavená hodnota na trimri nastavuje skutočné výstupné napätie. Kalibrujte odčítané výstupné napätie na digitálnom voltmetri rovnakým spôsobom ako vyššie. Napríklad, ak je váš skutočný výstup 3 V, ale výsledok na voltmetri je 4 V, musíte nastaviť hodnotu na 3 V. Opravená hodnota sa uloží do energeticky nezávislej pamäte modulu.

Ak máte problémy s kalibračným procesom pri prvotnej kalibrácii, jednoducho vytočte trimer proti smeru hodinových ručičiek o 10 otáčok, pretože predvolené výstupné napätie (predvolené nastavenie od výroby) je okolo 20 V. Rovnako nezabudnite počas testovania / laborovania s modulom namontovať chladič, nakoľko ten sa dodáva z nepochopiteľného dôvodu nenamontovaný. Mnou odskúšané a aj funkčné riešenie je obojstranná tenka 3M páska v dvoch vrstvách. Dali by sa použiť aj špeciálne lepiace tmely pre elektrotechniku, pokiaľ k nim máte prístup.