Zavírání pátých dveří koncernových vozů dálkovým ovladačem

Zavírání pátých dveří koncernových vozů dálkovým ovladačem
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  608 zobrazení
5
 0
Zaujímavé zapojenia

Tento návod a toto zařízení se nesmí použít pro automobily schválené k provozu na pozemních komunikacích a u jiných vozidel se nesmí použít bez toho, aby se obsluha která chce vzdáleně zavřít kufr neujistila, že vzdáleným zavřením kufru nemůže dojít k úrazu osoby či zvířete, nebo materiální škodě či jiné škodě.
Montáž do automobilu na videu byla jen k odzkoušení funkce a automobil byl poté uvedený do původního stavu.

Kontaktoval mě kamarád s následujícím zadáním.

Koupil ojetou Audi A6 allroad a začal asi jako spousta chlapů vylepšovat drobnosti. Tento model má otevírání pátých dveří (budu psát kufru) dálkovým ovladačem (budu psát dálkáčem). Po stisku tlačítka se symbolem kufru na dálkáči se sepne motor pohonu dveří a zámku kufru a kufr se otevře. Pokud ale otevřený kufr chce zavřít, musí přijít k autu a rukou stisknout tlačítko umístěné na spodní straně dveří kufru ("tlačítko TL1"). Tím se reverzně spustí motor pohonu dveří kufru a kufr se zavře.
Tento systém má mnoho jiných koncernových vozů této nebo nižší třídy například Škoda Octavia.
U některých modelů lze tuto funkci povolit v diagnostice vozidla, protože je jen vypnutá z bezpečnostních důvodů (aby dveře kufru při zavírání někoho neskříply). Bohužel u některých to možné není. A to byl jeho případ.

Jeho požadavek zněl. Zařídit zavírání kufru přes dálkáč když ho může také dálkáčem otevírat.

Jak to vyřešit? Využil jsem chování zámku kufru při otevřených dveřích kufru.
Pokud se při otevřeném kufru stiskne na dálkáči tlačítko které normálně slouží k otevírání kufru, spustí se asi na sekundu motor pohonu zámku kufru. Proč tomu tak je nechápu, ale dá se to krásně použít pro vyřešení našeho problému.
Stačí detekovat tento pohyb motoru (detekovat že se na motoru zámku kufru objeví napájecí napětí), což při otevřeném kufru znamená, že chci kufr zavřít a následně simulovat stisknutí "tlačítka TL1" (viz. popis výše) např. kontaktem relé. Kufr se zavře.

Schema zapojení

Jak je to prakticky provedeno.

Zařízení má pět připojovacích svorek. Dvě napájecí jsou označené jako CON3-1 a CON3-2 a jsou připojené paralelně na žárovku osvětlení kufru, dvě se připojí na tlačítko na dveřích kufru kterým se manuálně kufr zavírá a jsou označené CON1-1 a CON1-2 a poslední přívod označený CON 3-3 se připojí na motor zámku kufru - na kabel na kterém se objeví 12V poté co se motor roztočí když na dálkáči stisknu tlačítko se symbolem kufru.
Modul je napájený ze světla osvětlení kufru, takže v klidovém stavu = při zavřeném kufru má nulovou spotřebu. V obvodu napájení je zařazená dioda D3 jako ochrana proti přepólování a jednoduchý obvod stabilizace napětí složený z R5, ZD1 a C4.

V okamžiku kdy dálkáčem dám povel k otevření kufru a ten se právě začne otevírat, je nutno ošetřit hazardní stav. Protože jakmile se kufr začne otevírat, rozsvítí se žárovka osvětlení kufru a tím se objeví 12V na svorkách CON3-1 a CON3-2. Modul je aktivovaný.
Ovšem v tomto okamžiku může být ještě v pohybu motor zámku kufru, tím pádem i napětí na svorce CON3-3, což znamená, že modul začne plnit svoji práci a začal by kufr zase zavírat.
Proto je hned na vstupu první zpožďovací obvod složený z hradel IC2A a IC2B a okolních součástek, který zařídí netečnost dalších obvodů na vstupní impuls ze svorky CON3-3 na 5 sekund. Dobu netečnosti lze nastavit RC členem R8 a C5.

Mějme kufr otevřený. Čas netečnosti uplynul (viz. odstavec výše), což znamená že na pinu1 IC2A je H úroveň. Na dálkáči stisknu tlačítko se symbolem kufru, motor zámku kufru se dá do pohybu, na CON3-3 se objeví 12V. Na pinu4 IC2B dostávám úroveň H kterou spínám tyristor T1.

Rozsvěcuje se zelená LED2 která indikuje aktivaci modulu, ale plní i důležitou funkci a to že zajišťuje udržovací proud přes tyristor T1. Člen RC složený z R1 a C1 generuje 4 sekundovou prodlevu (čekáme na dotočení motoru zámku kufru) než se na pinu2 IC1A objeví úroveň H a tím také úroveň L na pinu3 IC1A. Kondenzátor C2 se vybije a na 400 ms se překlopí hradla IC1B a IC1C a na jejich pinech4 a 10 se objeví úroveň H. Tím se také sepne relé K1 a spojí přes konektor CON1-1 a Con1-2 "tlačítko TL1" zavírání kufru. Přes hradlo IC1D se vybaví také LED1, která na dobu 400ms blikne. Hodnotou R2 a C2 lze ovlivnit délku impulsu - dobu kdy je relé sepnuté. Dveře kufru se zavřou, žárovka kufru zhasne, odpojí se napájení a modul je připravený na další cyklus.

Konstrukce