Výpočet dĺžky LED pásika a výkonu napájacieho zdroja