Zadajte ľubovoľné dve známe hodnoty a stlačením tlačidla "Vypočítať" vyriešte ostatné hodnoty.

Volty (V)
Watty (W)
Stlačte "vypočítať" ak je tlačidlo aktívne.