Štvrtinová / polovičná frekvencia rušenia vlnovej dĺžky
Vzdialenosť prednej časti reproduktora k stene za ním:  m  
 
Frekvencia rušenia štvrtinovej vlnovej dĺžky =  Hz
Frekvencia rušenia polovičnej vlnovej dĺžky =  Hz

Minimálna vzdialenosť reproduktora od steny s danou frekvenciou (f-3dB )
f -3dB Hz  
 
Minimálna vzdialenosť reproduktora od steny = m

Výpočet odrazu od podlahy / stropu
Výška umiestnenia reproduktora od podlahy (h1) : cm
Výška ucha poslucháča (h2) : cm
Vzdialenosť ucha poslucháča od reproduktora (d) : cm
 
 
 
Oneskorenie odrazu ms
Prvé rušenie nastane pri Hz